| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Amortyzacja > Amortyzacja wartości firmy – porada

Amortyzacja wartości firmy – porada

Dla celów podatkowych definicja wartości firmy została ujęta w art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o CIT”) . Zgodnie z ust. 2 tego artykułu, pojęcie to oznacza dodatnią różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego lub jego zorganizowanej części odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Cenę nabycia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie kształtować kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania (art. 16g ust. 3 ustawy o CIT).

Natomiast przez pojęcie składników majątkowych zdefiniowane w art. 4a pkt 2 ustawy o CIT należy rozumieć aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia.

Wartość firmy kształtują więc także inne niż zbywany majątek cechy przedsiębiorstwa (np. rozpoznawalna marka, wydajna struktura organizacyjna, silna pozycja rynkowa itp.).Ustawa o CIT traktuje wartość firmy jako jedną z postaci wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Prawo do amortyzacji tej formy wartości niematerialnej i prawnej przysługuje podatnikom bez względu na przewidywany okres używania.

Zaznaczyć przy tym trzeba, iż zakres przypadków prowadzących do nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, uprawniających podatnika do amortyzowania wartości firmy został przez ustawodawcę ograniczony jedynie do trzech przypadków tj.:

- kupna,

- przyjęcia do odpłatnego korzystania, gdy odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,

- wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Jeżeli wartość firmy powstała w inny sposób niż określony powyżej, to zgodnie z art. 16c pkt 4 ustawy o CIT wyłączona jest możliwość jej amortyzacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli np. cena nabycia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa  została ustalona na poziomie wyższym niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to nabywca jest uprawniony do amortyzacji dla celów podatkowych powstałej nadwyżki (wartości firmy).

Odpisy amortyzacyjne od tak ustalonej wartości początkowej wartości firmy będą więc stanowiły dla niego koszty uzyskania przychodów bez względu na przewidywany czas jej używania. Należy jednocześnie pamiętać, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy powinien zostać ustalony jako nie krótszy niż pięć lat (art. 16m ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT).

Amortyzacja wartości firmy co do zasady odbywa się więc na analogicznych zasadach jak w przypadku innych wartości niematerialnych i prawnych. Dotyczyć jej będzie również zasada kontynuacji amortyzacji wyrażona w art. 16h ust 3 ustawy o CIT.

Kiedy można odliczyć cały VAT przy nabyciu samochodów?

Odliczanie VAT od samochodów wziętych w leasing

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa – prezydent podpisał ustawy

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »