REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kupno samochodu od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT bez PCC

Kupno samochodu od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT bez PCC
Kupno samochodu od przedsiębiorcy zwolnionego z VAT bez PCC

REKLAMA

REKLAMA

Jeżeli kupujemy (nie będąc podatnikiem VAT) jakąś rzecz (np. samochód) o wartości powyżej 1 tys. zł bez naliczonego podatku VAT, to powinniśmy (jako kupujący) zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wg stawki 2%. Obowiązek zapłaty PCC nie wystąpi m.in. przy kupnie rzeczy od podmiotu zwolnionego z VAT (podmiotowo lub przynajmniej w odniesieniu do tej transakcji).

Czynności opodatkowane VAT i zwolnione z VAT nie podlegają PCC

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych  nie podlegają temu podatkowi m.in czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany (czyli np. umowa sprzedaży):

REKLAMA

Autopromocja

a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,

b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zatem umowy sprzedaży rzeczy nie będą opodatkowane PCC jeżeli sprzedającym będzie:

- podatnik VAT - zarówno w przypadku, gdy konkretna sprzedaż jest opodatkowana VAT, jak i w przypadku, gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT (przedmiotowo);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- osoba zwolniona z VAT podmiotowo (ale w odniesieniu do rzeczy związanych z jej działalnością gospodarczą).

Natomiast warto zwrócić uwagę, że opodatkowana PCC będzie sprzedaż, która w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT (ani nie jest zwolniona z VAT). Chodzi tu np. o sprzedaż rzeczy z prywatnego (osobistego) majątku realizowana także przez podatników VAT, czy podmioty zwolnione podmiotowo z VAT. W takich przypadkach kupujący musi zapłacić PCC o ile cena rzeczy ruchomej przekracza 1000 zł (zob. art. 9 pkt 6 ustawy o PCC).

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT zwolnieni (podmiotowo – czyli w odniesieniu do wszystkich swoich transakcji sprzedaży towarów i usług) są podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Do tego limitu wartości sprzedaży nie wlicza się:

-  kwoty podatku.

- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

- odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych (przedmiotowo) od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z VAT (z kilkoma wyjątkami)

- odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zwolnienie podmiotowe dotyczy także osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tj. dokonywanie odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług) w trakcie roku - jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym ww. limitu 200 tys. zł.

Jeżeli wartości sprzedaży zwolnionej podmiotowo z VAT przekroczy ww. limit 200 tys. zł rocznie – zwolnienie podmiotowe traci moc począwszy od czynności (sprzedaży), którą przekroczono tę kwotę.

Ze zwolnienia podmiotowego można także samodzielnie zrezygnować, bo zwolnienie ma także ten skutek, że nie można będąc zwolnionym podmiotowo z VAT odliczać VAT z faktur zakupowych (kosztowych).

Nie można natomiast (bez względu na wartość sprzedaży – tj. nawet jeżeli wartość sprzedaży jest niższa niż 200 tys. zł rocznie) skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT jeżeli:

1) podatnik realizuje dostawy:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. wyroby jubilerskie, metale szlachetne)

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) podatnik świadczy usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.


Przedmiotowe zwolnienie z VAT

W przypadku dostawy niektórych towarów i świadczenia niektórych usług podatnicy VAT, którzy nie są zwolnieni podmiotowo również nie naliczają VAT. Są to tzw. zwolnienia przedmiotowe (określone z uwagi na przedmiot dostawy lub świadczenia).

Zwolnienia przedmiotowe są określone w art. 43-81 ustawy o VAT i rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z VAT.

Jednym z tych zwolnień przedmiotowych jest określone w art. 43 ust. 1 pkt 2) zwolnienie z VAT dostawy towarów (np. samochodów) wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT są np. samochody lekarzy prowadzących działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

REKLAMA

Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 18-20 zwolnione z VAT (przedmiotowo) są:
18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze;

18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza;

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),

d) psychologa;

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika (np. pracodawcę) we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej (np. pracownika) od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19.

Sprzedaż samochodu zwolniona z VAT także bez PCC

Taką wykładnię omawianych przepisów potwierdzają organy podatkowe - przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.285.2018.2.SK).

W interpretowanym stanie faktycznym Wnioskodawca (osoba fizyczna) dokonał zakupu samochodu osobowego od lekarza prowadzącego działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej za cenę 40 tys. zł. Lekarz ten nie był podmiotowo zwolniony z VAT. Jednak jak się okazało ta konkretna sprzedaż była zwolniona z VAT. Bowiem samochód (był to jego środek trwały) służył sprzedawcy (lekarzowi) wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT, tj. świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, a lekarzowi nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia tego samochodu. Mimo tego kupujący (Wnioskodawca interpretacji) zapłacił od tej transakcji PCC i złożył deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że (…) w analizowanej sprawie ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania określone w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, z tytułu zawarcia umowy sprzedaży samochodu osobowego Wnioskodawca nie był zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca może zatem – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z uiszczeniem podatku z tytułu ww. czynności.

Natomiast kupujący musiałby zapłacić PCC gdyby ów lekarz sprzedawał samochód ze swojego majątku prywatnego. Sprzedaż rzeczy z majątku prywatnego nie jest bowiem "zwolniona z VAT" a nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT. PCC musiałby zapłacić nawet podatnik VAT, gdyby kupił jakąś rzecz z prywatnego majątku sprzedawcy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA