REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe formularze podatkowe dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 2020 roku

Nowe formularze podatkowe dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 2020 roku
Nowe formularze podatkowe dla ryczałtu, karty podatkowej i duchownych od 2020 roku
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju przygotował projekt rozporządzenia, w którym zostały określone nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej i zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A). Wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Aktualizacja z 19 grudnia 2019 r.
18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w którym Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2429.
Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autopromocja

Od 2020 roku obowiązywać będą nowe wzory formularzy:

PIT-28 - zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz ten przeznaczony jest dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i najmu prywatnego /także z dzierżawy i innych podobnych umów/);

Zeznanie to należy złożyć od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28S - zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz ten przeznaczony jest dla przedsiębiorstw w spadku, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej; zeznanie to od 2020 roku będzie odrębne od zeznania PIT-28, bo dotąd były to zeznania połączone w jednym formularzu PIT-28/PIT-28S .

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zeznanie to należy złożyć od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

PIT-16A - deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,

Deklarację tą ma obowiązek złożyć osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-19A - deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego,

Deklarację tą ma obowiązek złożyć osoba duchowna osiągająca przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych - w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28/B - informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek),

Formularz ten może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28 i PIT-28S. Formularz PIT-28/B składa również przedsiębiorstwo w spadku w związku z działalnością prowadzoną w formie spółki cywilnej.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

PIT/O - informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (załącznik do PIT-28 lub PIT-28S),

Autopromocja

PIT/D - informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28 lub PIT-28S),

Nowe wzory ww. formularzy mają być stosowane do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Ale jeżeli przed dniem wejścia w życie tego nowego rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2020 roku) zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie (za 2019 rok) zostały złożone na formularzach dotychczasowych, to będzie uznane za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Razem z wejściem w życie nowego rozporządzenia (czyli z dniem 1 stycznia 2020 roku) straci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2238).

Ryczałtowcy będą mieli tylko pół miesiąca na złożenie zeznań

Ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126), która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., zmieniła termin składania zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-28S (art. 21 ust. 2 pkt 2 tej ustawy).

Dotąd PIT-28 i PIT-28S były składane do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Od 2020 roku zeznania te mają być składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przy czym zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłat

Wyżej wskazana nowelizacja z 4 października 2018 r. dodała do art. 21 ustawy o PIT ust. 2b, zgodnie z którym jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w tym zeznaniu może wskazać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Dlatego w PIT-28 dodano blok R. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY w którym podatnik może podać rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, którego podatnik jest posiadaczem albo współposiadaczem, inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty. Blok zawiera informację, tj. posiadacz rachunku (poz.153), kraj siedziby (oddziału) banku (poz. 154.), pełny numer rachunku (poz. 155), w tym nr IBAN (poz. 155.1) oraz kod SWIFT (poz. 155.2.).

Wybór metody ustalania daty powstania przychodów, kwartalnego ryczałtu i informacja o zawieszeniu działalności

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., stanowi m.in., iż podatnik informuje w zeznaniach PIT-28 i PIT-28S:

- o wybranej metodzie ustalania daty powstania przychodów (zgodnie z art. 14 ust. 1j ustawy o PIT),

- o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu (na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy o ryczałcie), jak również

- o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę jawną, w której podatnik jest wspólnikiem (załącznik PIT-28/B).

Dlatego w zeznaniu w PIT-28 dodano blok Q. INFORMACJE DODATKOWE w którym podatnik będzie informował o wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu i wyborze metody ustalania daty powstania przychodów na podstawie art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym. Analogiczną część (O) dodano w PIT-28S.

Ulga termomodernizacyjna

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa ta, wprowadziła „ulgę termomodernizacyjną” polegającą na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku – na zasadach określonych w art. 26h ustawy PIT oraz art. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – wydatków kwalifikowanych poniesionych przez podatnika w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik) trwającego nie dłużej niż 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdują odzwierciedlenie w załączniku PIT/O zaprojektowanym na 2020 rok, w którym dodano wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

Odliczanie darowizn na cele kształcenia zawodowego

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245) zmieniła m.in. art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT dodając lit. d, na podstawie której odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy. Na podstawie art. 11 tej nowelizacji, podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również może dokonać odliczenia takiej darowizny.

Odliczenie to, po raz pierwszy jest stosowane w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019. Aby ułatwić podatnikom rozliczenie tej ulgi w załączniku PIT/O dodano odrębne pozycje dotyczące przedmiotowych darowizn.

Likwidacja formularza PIT-28/A

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu zrezygnowano z określenia wzoru formularza PIT-28/A z uwagi na dostępność podawanych w nim danych (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) w Rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szczegółowe omówienie zmian w poszczególnych formularzach można przeczytać w uzasadnieniu omawianego projektu rozporządzenia.

Projekty wzorów poszczególnych formularzy PIT.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie? Najnowsze dane GUS

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku.

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

  Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

  REKLAMA