REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF
JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję struktury JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już wg nowej (drugiej) wersji struktury JPK_FA(2). JPK_FA jest jedną z 6 struktur, które podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej muszą przekazać na żądanie organu podatkowego. Jak wyjaśnia MF wprowadzone zmiany w JPK_FA(2) poprawią jakość raportowanych danych i jednocześnie będą spójne z poprzednią wersją schematu.

JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

Autopromocja

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

  • JPK_KR — księgi rachunkowe
  • JPK_WB — wyciąg bankowy
  • JPK_MAG — magazyn
  • JPK_FA — faktury VAT
  • JPK_PKPIR — podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP — ewidencja przychodów

Kiedy i jak udostępniać struktury JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Jak udostępniać struktury JPK

Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli podatnik w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia struktur JPK, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT (JPK_ FA[2])

Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 2. obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Faktura (zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT) to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jeśli jest wytwarzana w postaci elektronicznej (za pomocą programów komputerowych), organ podatkowy może żądać przekazania jej w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (w rozumieniu art. 193a Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2018 r., poz.800 z późn. zm.).

Struktura PK_FA zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.

Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm..). Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Struktura JPK_FA składa się z następujących sekcji danych:

1. Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),

2. Podmiot1 — dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),

3. Faktura — dane syntetyczne dotyczące danej faktury,

4. FakturaCtrl — sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,

5. StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,

6. FakturaWiersz — dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,

7. FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.

Faktura powinna zawierać (zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT):

• datę wystawienia (co odpowiada polu P_1),

• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (P_2A),

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (nabywcy P_3A, P_3B, sprzedawcy P_3C, P_3D),

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (P_4B),

• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (P_5B),

• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (P_6),

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (P_7),

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (P_8A, P_8B),

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) (P_9A),

• kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (P_10),

• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) (P_11),

• stawkę podatku (P_12).

Struktura JPK_FA na poziomie syntetycznym zawiera m.in. element, który pozwala na filtrowanie i sortowanie faktur wg rodzaju. W polu RodzajFaktury wymienione są: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktury końcowe (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Dodatkowo ta część struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji (określonych w art. 106 e) ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT), takich jak: stosowanie metody kasowej, samofakturowania czy transakcji „odwrotnego obciążenia”.

Struktura JPK_FA na poziomie analitycznym zawiera dane dotyczące szczegółów transakcji występujących w fakturze na poziomie pojedynczego wiersza.

Dane z tej sekcji, co do zasady, powinny się uzgadniać z danymi z sekcji syntetycznej. Kluczem łączącym obie sekcje struktury jest numer faktury, który raportowany w  identycznej postaci w polach P_2A i P_2B, pozwala łączyć dane syntetyczne faktury z danymi analitycznymi.

Szczegółowe omówienie wszystkich elementów części syntetycznej i analitycznej struktury JPK_FA(2) znajduje się w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik XSD)

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik PDF)


JPK_FA - pytania podatników i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Co zrobić, gdy program do wystawiania faktur nie tworzy pliku JPK_FA?

Jeśli faktury wystawiane są za pomocą programu komputerowego, w tym również za pomocą arkusza kalkulacyjnego, powinien on również wytwarzać plik JPK_FA. Jeśli program nie ma takiej funkcji, powinien zostać zaktualizowany. Należy jednak zaznaczyć, że ani Ordynacja podatkowa ani inne ustawy nie wprowadzają obowiązku wystawiania faktur za pomocą programów komputerowych.

Czy struktura JPK_FA jest przeznaczona również dla faktur zakupowych, czy jedynie dla faktur wystawianych przez podmiot sporządzający JPK?

Struktura JPK_FA, w wyniku uwag zgłaszanych na etapie wdrożenia, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, służy do raportowania wyłącznie faktur sprzedaży.

Czy, w przypadku funkcjonowania odrębnych systemów informatycznych do generowania faktur można wysłać informacje zawarte w więcej niż w jednym pliku JPK_FA?

Tak, można przygotować i przekazać pliki JPK_FA osobno z każdego systemu.

Według jakich kryteriów organ podatkowy będzie żądać przesłania pliku JPK_FA: daty wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, waluty, odbiorcy? Czy okres, którego będzie dotyczył plik będzie zawsze okresem miesięcznym, czy może być dowolny?

Organ podatkowy będzie żądał przekazania pliku JPK_FA, co do zasady, wg zakresu kontroli oraz kryteriów dostępnych w systemie fakturującym, np. data wystawienia, sprzedaży, obowiązku VAT, wg waluty czy kontrahenta. Okres, którego będzie dotyczył plik również będzie uzależniony od okresu objętego kontrolą.

Czy plik JPK_FA ma się uzgadniać z deklaracją VAT, księgami rachunkowymi, innymi zestawieniami?

Plik JPK_FA nie musi się uzgadniać z deklaracją VAT. Natomiast faktury, które są zawarte w pliku powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach ksiąg podatkowych i ewidencji.

W jakich pozycjach w strukturze JPK_FA należy wykazać takie transakcje jak: eksport towarów, WDT, odwrotne obciążenie i transakcje niepodlegające opodatkowaniu?

W strukturze JPK_FA, transakcje eksportu towarów oraz WDT należy wykazać w polu P_13_6. Procedurę odwrotnego obciążenia dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT należy ująć należy ująć w polach P_13_4 i P_14_4, natomiast transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju należy ująć w polach P_13_5 i P_14_5, przy czym w tych przypadkach pola P_14_4 i P_14_5 należy wypełnić wartościami zerowymi.

W jaki sposób zaprezentować w strukturze JPK_FA faktury walutowe?

Faktury walutowe przygotowywane są w plikach odrębnie dla każdej waluty. W sekcji FakturaWiersz (pola P_9A i P_11) należy ująć dane w walucie obcej, natomiast w sekcji Faktura (pola P_13 – P_15) należy ująć dane w PLN. W pliku JPK_FA wartości walutowe należy przeliczać na złote zgodnie z zasadami określonymi w art. 31a ustawy o VAT. W nagłówku pliku w elemencie „DomyślnyKodWaluty” należy wskazać odpowiedni kod waluty obcej.

Czy w przypadku wystawiania faktur w imieniu dostawcy - faktury zakupu selfbillingowe powinny być one ujmowane pliku JPK_FA wystawcy? Czy jednak plik JPK_FA dotyczy tylko sprzedaży własnej?

W pliku JPK_FA raportowane są wyłącznie faktury sprzedaży podatnika, do którego zostało skierowane żądanie przekazania tych faktur. Faktury wystawione za pomocą programów komputerowych w imieniu innego podatnika VAT (tzw. „samofakturowanie”) powinny być dostępne i przekazane w formie pliku JPK_ FA temu podatnikowi, jeśli organ podatkowy zwróci się do niego z żądaniem dostarczenia jego faktur sprzedaży.

Jaką stawkę VAT należy wskazać w polu P_12 (część FakturaWiersz) dla transakcji:
- odwrotnego obciążenia - Dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT (pole P_13_4 w części Faktura);
- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju (pole P_13_5 w części Faktura)?

W części FakturaWiersz: - dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT w elemencie P_12 należy wykazać „oo”, natomiast - dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju w elemencie P_12 należy wykazać „np”.

W jaki sposób zaprezentować numery faktur korygowanych, jeśli korekta dotyczy dużej liczby tych faktur?

W przypadku dużej ilości faktur korygowanych możliwe jest podanie nr wewnętrznego dowodu zbiorczego, na podstawie którego będzie możliwe ustalenie numerów wszystkich faktur korygowanych. Może to być załącznik do faktury, który generowany jest poza systemem. Dokument taki powinien być dostępny na potrzeby czynności sprawdzających, postępowania lub kontroli podatkowej.

Na której wersji struktury będą raportowane faktury za okres sprzed 1 lipca 2019 r.?

Od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji struktury JPK_FA(2).

Źródło: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA