reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Jednolity plik kontrolny > JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

JPK_FA(2) od 1 lipca 2019 - struktura, opis, wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów opublikowało drugą wersję struktury JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Faktury wystawione przed tą datą powinny być raportowane od 1 lipca już wg nowej (drugiej) wersji struktury JPK_FA(2). JPK_FA jest jedną z 6 struktur, które podatnicy prowadzący księgi rachunkowe w formie elektronicznej muszą przekazać na żądanie organu podatkowego. Jak wyjaśnia MF wprowadzone zmiany w JPK_FA(2) poprawią jakość raportowanych danych i jednocześnie będą spójne z poprzednią wersją schematu.

JPK na żądanie

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.

JPK na żądanie obejmuje 6 struktur:

  • JPK_KR — księgi rachunkowe
  • JPK_WB — wyciąg bankowy
  • JPK_MAG — magazyn
  • JPK_FA — faktury VAT
  • JPK_PKPIR — podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP — ewidencja przychodów

Kiedy i jak udostępniać struktury JPK na żądanie

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda przekazania jednej/kilku z ww. struktur, podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Polecamy: Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Polecamy: Praktyczny przewodnik po zmianach w VAT. Sprawdź!

Polecamy: AKADEMIA VAT z Radosławem Kowalskim (od 30 sierpnia do 10 września) – Cykl 3 webinariów: 8 wybranych zmian w VAT - praktyczny przegląd dla księgowych, Split payment, Biała lista podatników VAT

Jak udostępniać struktury JPK

Można je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli podatnik w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia struktur JPK, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Struktura jednolitego pliku kontrolnego dla faktur VAT (JPK_ FA[2])

Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 2. obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Faktura (zgodnie z art. 2 ust. 31 ustawy o VAT) to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jeśli jest wytwarzana w postaci elektronicznej (za pomocą programów komputerowych), organ podatkowy może żądać przekazania jej w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (w rozumieniu art. 193a Ordynacji podatkowej - Dz.U. z 2018 r., poz.800 z późn. zm.).

Struktura PK_FA zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur VAT.

Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.

Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm..). Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej.

Struktura JPK_FA składa się z następujących sekcji danych:

1. Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),

2. Podmiot1 — dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),

3. Faktura — dane syntetyczne dotyczące danej faktury,

4. FakturaCtrl — sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,

5. StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,

6. FakturaWiersz — dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,

7. FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.

Faktura powinna zawierać (zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT):

• datę wystawienia (co odpowiada polu P_1),

• kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (P_2A),

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy (nabywcy P_3A, P_3B, sprzedawcy P_3C, P_3D),

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (P_4B),

• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (P_5B),

• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury (P_6),

• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi (P_7),

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług (P_8A, P_8B),

• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) (P_9A),

• kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (P_10),

• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) (P_11),

• stawkę podatku (P_12).

Struktura JPK_FA na poziomie syntetycznym zawiera m.in. element, który pozwala na filtrowanie i sortowanie faktur wg rodzaju. W polu RodzajFaktury wymienione są: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktury końcowe (art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Dodatkowo ta część struktury zawiera pozostałe informacje dotyczące szczególnych typów transakcji (określonych w art. 106 e) ust. 1 pkt 16-24 ustawy o VAT), takich jak: stosowanie metody kasowej, samofakturowania czy transakcji „odwrotnego obciążenia”.

Struktura JPK_FA na poziomie analitycznym zawiera dane dotyczące szczegółów transakcji występujących w fakturze na poziomie pojedynczego wiersza.

Dane z tej sekcji, co do zasady, powinny się uzgadniać z danymi z sekcji syntetycznej. Kluczem łączącym obie sekcje struktury jest numer faktury, który raportowany w  identycznej postaci w polach P_2A i P_2B, pozwala łączyć dane syntetyczne faktury z danymi analitycznymi.

Szczegółowe omówienie wszystkich elementów części syntetycznej i analitycznej struktury JPK_FA(2) znajduje się w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik XSD)

Faktura VAT - JPK_FA(2) obowiązująca od 1 lipca 2019 r. - struktura logiczna (plik PDF)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama