REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy następca prawny może skorzystać z interpretacji indywidualnej wydanej dla podatnika

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
następca prawny; interpretacje indywidualne wydane dla podatnika
następca prawny; interpretacje indywidualne wydane dla podatnika

REKLAMA

REKLAMA

Następca prawny podatnika może skorzystać z ochrony, wynikającej z indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyłącznie wówczas, gdy podatnik, któremu udzielono tej interpretacji, zastosował się do niej przed dniem wstąpienia w prawa tego podatnika (przez połączenie bądź przejęcie). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby ona jego poprzednikowi prawnemu.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 listopada 2012 r., II FSK 2486/11. 

Autopromocja

Połączenie spółek, co z interpretacjami?

Sprawa dotyczyła spółki, będącej centralnym podmiotem grupy kapitałowej, działającej w branży energetycznej. W celu zwiększenia efektywności jej działań podjęto decyzję o konsolidacji podmiotów wchodzących w skład grupy. W jej wyniku dojdzie do połączenia spółki oraz spółek "córek", które w obecnej strukturze właścicielskiej grupy posiadają udziały w spółkach będących w strukturze docelowej koncernami. Omawiane połączenie będzie dokonane w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zadała pytanie, czy prawa wynikające z interpretacji indywidualnych, wydanych dla spółek przejmowanych po 1 lipca 2007 r. przejdą po połączeniu na spółkę, jako następcę prawnego spółek przejmowanych?

Zdaniem spółki uprawnienia wynikające z wydania interpretacji indywidualnych (w tym wynikające z art. 14k Ordynacji podatkowej, dalej: o.p.), zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 93 o.p. [por. wybór przepisów poniżej], przejdą z dniem połączenia na spółkę, tak jak inne prawa, pod warunkiem, że stan faktyczny zawarty we wniosku, odpowiadać będzie stanowi faktycznemu, jaki u niej zaistnieje.

Adresat musi się zastosować do interpretacji, by ochrona przeszła na następcę prawnego

Dyrektor Izby Skarbowej uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

Jak wypełnić wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

W opinii organu, aby prawo do ochrony, wynikającej z interpretacji indywidualnej wydanej na rzecz poprzednika, przeszło na jego następcę prawnego w drodze sukcesji, poprzednik musi zastosować się do interpretacji indywidualnej.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który oddalił skargę spółki. Sąd stwierdził, że przyjęcie poglądu prezentowanego przez spółkę prowadziłoby do uznania, iż interpretacja wydana w indywidualnej sprawie wywoływałaby przewidziane prawem skutki również w stanach faktycznych jedynie odpowiadających stanowi faktycznemu (zdarzeniu przyszłemu) przedstawionemu we wniosku o udzielenie interpretacji, ale nie tożsamych z tym stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym). To natomiast jest sprzeczne z samą istotą interpretacji indywidualnej.

Jak funkcjonuje sukcesja ochrony wynikająca z interpretacji indywidualnej?

Podzielił także stanowisko prezentowane przez Dyrektora Izby Skarbowej, iż ochrona przysługuje w zakresie objętym przepisami o interpretacjach tylko wtedy, gdy zainteresowany zastosuje się do interpretacji.

Na powyższy wyrok spółka wniosła skargę kasacyjną, którą oddalono.

Uzasadniając wyrok NSA wskazał początkowo, że z brzmienia art.93 § 2 pkt 1 w zw. z art.93  §1 o.p. wynika, że osoba prawna łącząca się poprzez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z przejętych osób prawnych.

Jednocześnie, w regulacji dotyczącej pisemnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach nie zawarto przepisu, stanowiącego wyjątek od tej zasady. Tym samym, w opinii sądu, stosowanie przepisów o sukcesji podatkowej w stosunku do praw i obowiązków wynikających z interpretacji podatkowych jest co do zasady możliwe.

Ochrona podatnika po zmianie interpretacji podatkowej

Sąd argumentował dalej, że wydana interpretacja indywidualna nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach adresata, nie jest bowiem aktem administracyjnym. W istocie bowiem instytucja ta wiąże się wyłącznie z udzieleniem informacji, nie zaś z przyznaniem, stwierdzeniem albo uznaniem uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Innymi słowy, na etapie wydawania interpretacji indywidualnej stanowi ona w istocie wyłącznie wymianę poglądów miedzy zainteresowanym a organem interpretacyjnym na temat zastosowania i wykładni operatywnej prawa podatkowego w relacji do określonego stanu faktycznego.

Prawo do ochrony z tytułu uzyskanej interpretacji indywidualnej powstaje dopiero z powodu i w zakresie zastosowania się do niej przez jej adresata.

Następca prawny zainteresowanego może zatem przejąć uprawnienia gwarancyjne wynikające z interpretacji prawa podatkowego udzielonej w indywidualnej sprawie pod warunkiem, że uprawnienia te przed przejęciem (połączeniem, zawiązaniem) nabył sam zainteresowany.

Interpretacja indywidualna nie służy do potwierdzenia prawidłowości kodu z PKWiU

Zgodnie z ogólną regułą sukcesji podatkowej może on bowiem nabyć wyłącznie prawa nabyte i istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez zainteresowanego.

Następca prawny zainteresowanego może w związku z tym skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art.14k i art.14m Ordynacji podatkowej wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia).

Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu.

Nadzieja na ujednolicenie stanowiska

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w komentowanym wyroku wydaje się być prawidłowe, aczkolwiek może budzić pewne kontrowersje. Jego istotą jest uznanie przez Sąd za wadliwe stanowiska, że spółka przejmująca może korzystać z przedmiotowej ochrony (wynikającej z wydanej interpretacji indywidualnej) nawet w sytuacji, gdy poprzednik prawny nie zastosował się do interpretacji indywidualnej.

Kwestia sukcesji praw wynikających z interpretacji może być skomplikowana, bo dotyka samego charakteru tego instrumentu prawnego, który jest rozumiany niejednolicie. Wydaje się, że podatnik skupił się w omawianym sporze (a tym samym -  sąd w omawianym wyroku) na kwestii sukcesji praw jako takiej oraz na charakterze instytucji interpretacji.  Uzasadnienie wyroku zawiera natomiast mniej rozważań na temat charakteru samego skutku ochronnego w sferze prawa materialnego.

Można bowiem przyjąć, że ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej ma postać swoistego zwolnienia podatkowego, którego przesłanką jest zastosowanie się podatnika do stanowiska organu w danym stanie faktycznym. W takim ujęciu przepisy statuujące ochronę wynikającą z interpretacji podatkowej mają charakter materialno-prawny i stanowią „przepisy podatkowe” w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Skutki zastosowania się podatnika do interpretacji indywidualnej, która uległa zmianie

Przepis art. 93 Ordynacji podatkowej przewiduje natomiast jasno, że sukcesji podatkowej podlegają prawa i obowiązki podatników, wynikające z owych „przepisów podatkowych”.

Jeżeli więc spółka przejmująca wstępuje w podatkowe prawa i obowiązki spółki przejmowanej (np. prawa do zastosowania danego zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT, o którym mowa w art. 17 ustawy o CIT), również wspomniane swoiste zwolnienie od podatku lub płatności odsetek, wynikające z ochronnej funkcji interpretacji podatkowej, powinno przechodzić na tą spółkę przejmującą.

Wydaje się jednak, że w omawianej sprawie wątek ten nie był dostatecznie analizowany.

Warto mieć na względzie, że kwestia „dziedziczenia” ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej nie jest jeszcze przesądzona.

Komentowany wyrok raczej nie rozstrzyga ostatecznie  wątpliwości w tym zakresie, ponieważ inne składy orzekające mogą przyjąć inną optykę. Czas pokaże czy kwestia ta zostanie przesądzona uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też linia orzecznicza w sposób spontaniczny ukształtuje się w określony sposób.

Przemysław Antas, aplikant radcowski, starszy konsultant w Zespole ds. Postępowań Podatkowych działu prawno-podatkowego PwC

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

Jak przenieść aktywa telekomunikacyjne? [3 modele] Aspekty prawne i podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza pozostaje jedną z najpowszechniejszych form prowadzenia biznesu, a branża przedsiębiorców telekomunikacyjnych nie jest w tym zakresie wyjątkiem. Z czasem ten model może okazać się niewystarczający ze względów biznesowych lub nieefektywny z organizacyjnego, prawnego i podatkowego punktu widzenia. Wielu przedsiębiorców na pewnym etapie zaczyna dostrzegać potrzebę reorganizacji swojego biznesu, dywersyfikacji ryzyka, uporządkowania struktur i realizacji długofalowej polityki zarządzania firmą oraz majątkiem.

Z perspektywy operatorów kluczowym aktywem jest posiadana przez nich sieć. Szczególne znaczenie dla optymalizacji biznesu powinna mieć więc kwestia prawidłowego jej ulokowania. Realia gospodarcze pokazują niesłabnącą popularność spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma prawna może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla identyfikowanych powyżej potrzeb, dlatego niniejsze opracowanie skupi się na analizie wybranych metod wprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

REKLAMA