REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jednolity plik kontrolny - czym jest JPK VAT?

Jednolity plik kontrolny - czym jest JPK VAT?
Jednolity plik kontrolny - czym jest JPK VAT?

REKLAMA

REKLAMA

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją, obowiązujący wszystkich czynnych podatników VAT od października 2020 r., to dokument elektroniczny, składający się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W części ewidencyjnej znajdują się informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. W części deklaracyjnej znajduje się deklaracja VAT-7 dla podatnika rozliczającego się co miesiąc (jest to wtedy plik JPK_V7M) albo deklaracja VAT-7K, dla podatnika rozliczającego się co kwartał (jest to wtedy plik JPK_V7K).

Kiedy wprowadzono JPK VAT?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) wprowadzony został do polskiego prawa podatkowego w 2016 roku. Kategorie podmiotów objętych obowiązkiem stosowania JPK i terminy wejścia w życie tego obowiązku wobec poszczególnych przedsiębiorców i podatników VAT zostały wskazane w ustawie z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649), zmienionej przez ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846). Ta druga ustawa wprowadziła obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK_VAT.

Autopromocja

Obowiązek raportowania danych w formacie JPK (także JPK_VAT) dotyczył początkowo (od 1 lipca 2016 r.) tylko dużych przedsiębiorców. Mali i średni przedsiębiorcy zaczęli stosować JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r. a mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Początkowo był to oczywiście JPK_VAT bez deklaracji. Natomiast ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadziła tzw. nowy JPK_VAT z deklaracją, który łączy w jednym dane z prowadzonej ewidencji VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Obowiązek comiesięcznego przesyłania nowego JPK_VAT z deklaracją objął wszystkich czynnych podatników VAT od 1 października 2020 r.

Od kiedy JPK VAT zamiast deklaracji VAT-7?

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją (obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną) mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Zatem za okresy (miesiące lub kwartały) rozpoczynające się od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT.

Gdzie wysłać JPK VAT?

JPK_VAT przesyła się do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 października 2020 r. pliki JPK, w tym również nowe JPK_VAT z deklaracją, podpisane profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym bądź danymi autoryzującymi, można składać wyłącznie przez nową bramkę REST API, udostępnioną pod adresem: e-dokumenty.mf.gov.pl.

Zasady składania plików przez nową bramkę zostały opisane w zmodyfikowanej specyfikacji interfejsów „Specyfikacja Interfejsów usług JPK wersja 3.1 (PDF, 1193 kB)”, która jest dostępna pod adresem: www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/,

Ministerstwo Finansów planuje też udostępnić w październiku 2020 r. nową wersję aplikacji e-mikrofirma. Aplikacja ta umożliwi obsługę (przygotowanie i wysyłkę) nowego JPK_VAT z deklaracją. Do aplikacji będzie możliwe zalogowanie za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Co zawiera nowy JPK VAT?

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją, obowiązujący wszystkich czynnych podatników VAT od 1 października 2020 r. składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej.

W części ewidencyjnej znajdują się informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres (miesiąc albo kwartał). W części deklaracyjnej znajduje się deklaracja VAT-7 (przygotowana przez podatnika rozliczającego się co miesiąc) lub deklaracja VAT-7K (przygotowana przez podatnika rozliczającego się co kwartał).

Struktura JPK VAT

Struktury dokumentów XML - nowego JPK_VAT dostępne są na portalu Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl w zakładce Struktury dokumentów XML w sekcji VAT.

Struktury można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury i wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.

Aktualnie obowiązują dwa warianty JPK_VAT:
- JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie
- JPK_V7K - dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

Struktura elementu Naglowek dla JPK_V7M i JPK_V7K zawiera następujące pola: KodFormularza, WariantFormularza, DataWytworzeniaJPK, NazwaSystemu, CelZlozenia, KodUrzedu, Rok, Miesiac.

Autopromocja

Struktura elementu Podmiot1 dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących pól: OsobaFizyczna oraz OsobaNiefizyczna.

Na dane identyfikujące podmiotu będącego osobą fizyczną składają się następujące pola: NIP, ImiePierwsze, Nazwisko, DataUrodzenia, Email i Telefon.

Natomiast do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: NIP, PelnaNazwa, Email i Telefon.

Struktura elementu Ewidencja dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących pól: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących pól: LpSprzedazy, KodKrajuNadaniaTIN, NrKontrahenta, NazwaKontrahenta, DowodSprzedazy, DataWystawienia, DataSprzedazy, TypDokumentu,

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K zawiera pola od GTU_01 do pola GTU_13.

Dokładny opis tych i pozostałych struktur nowego JPK_VAT można znaleźć w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów „JPK_VAT z deklaracją”.


Jak podpisać JPK VAT profilem zaufanym?

JPK_VAT może być podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (z użyciem profilu zaufanego).

Ponadto podatnicy będący osobami fizycznymi mogą podpisać plik zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika (dane autoryzujące) obejmującym:

 1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL
 2. imię (pierwsze)
 3. nazwisko
 4. datę urodzenia;
 5. kwotę przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi lub wartość „0” w przypadku nie złożenia zeznań

Wysyłka pliku JPK_VAT w  imieniu  firmy  lub  podatnika  z  użyciem  podpisu kwalifikowanego  lub podpisu zaufanego (z użyciem profilu zaufanego)  wymagane  jest wcześniejsze zarejestrowanie w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną (UPL-1).

Aby podpisać JPK_VAT podpisem zaufanym (z użyciem profilu zaufanego), trzeba oczywiście najpierw założyć ten profil.

- Gdy mamy profil zaufany trzeba  z przygotowanego już pliku JPK_VAT wygenerować plik metadane JPK_VAT. Można to zrobić w każdym aktualnym programie (systemie) finansowo-księgowym. A także będzie to możliwe w aplikacji e-mikrofirma.

- Następnie w systemie finansowo-księgowym trzeba kliknąć: Podpisz JPK_VAT.

- System powinien przenieść na stronę profilu zaufanego, gdzie trzeba się zalogować.

- Po zalogowaniu się w profilu zaufanym trzeba pobrać plik metadane JPK_VAT ze swojego dysku lokalnego;

- Następnie trzeba kliknąć: Podpisz profilem zaufanym;

- Podpisany plik trzeba zapisać na swoim komputerze – z reguły trzeba go zapisać (wgrać) w systemie finansowo-księgowym;

Uwaga!
Na profilu zaufanym ePUAP jedynie podpisuje się plik metadane JPK_VAT. Nie można wysyłać podpisanego pliku przez ePUAP.

Do wysyłki JPK_VAT trzeba użyć podpisanego pliku metadanych JPK_VAT. Każdy dostępny na rynku, zaktualizowany program księgowy powinien mieć funkcję wysyłki. Będzie to można zrobić również przy użyciu aplikacji e-mikrofirma kiedy zostanie udostępniona jej zaktualizowana wersja.

Po wysłaniu pliku JPK_VAT trzeba pobrać i zapisać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

JPK VAT - jak zrobić korektę?

Korekta pliku JPK_VAT (trzeba zaznaczyć „2 – korekta” w polu „cel złożenia”) może obejmować:

1. Ewidencję i Deklarację,

2. Samą Ewidencję,

3. Samą Deklarację.

W składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:
- w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja;
- w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja;
- w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Ewidencja.

Ogólne zasady korekty części ewidencyjnej w strukturze JPK_V7M i JPK_V7K

1) W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane;

2)  Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

3) Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego ( „in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić korekta.

4) Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub „in minus” należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast, w przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że dokonanie korekty w przesłanej ewidencji, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, zawartą we wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia podatku.
Natomiast korekta pliku JPK_VAT - wyłącznie części ewidencyjnej (przykładowo w zakresie NIP kontrahenta) nie będzie wpływała np. na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z przesłanego wcześniej rozliczenia (część deklaracyjna) zawartego w pierwotnym pliku.

Jeżeli podatnik skoryguje wyłącznie część deklaracyjną (np. zmieni wysokość kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji), to nie będzie to miało wpływu na dane zawarte w części ewidencyjnej.

Zdaniem Ministerstwa Finansów korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające) ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT wprowadza się ze znakiem „in minus”.

Uwaga!
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach (tj. za okresy zakończone przed 1 października 2020 r.) należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad – tj. obowiązujących przed 1 października 2020 r.).

Polecamy: VAT 2020. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

  Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

  VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

  Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  REKLAMA