| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Wynajem miejsc parkingowych a zwolnienie z kas rejestrujących

Wynajem miejsc parkingowych a zwolnienie z kas rejestrujących

Wiele firm posiadających własne miejsca parkingowe wynajmuje je na rzecz pracowników innych firm (np. jedna z firm posiada więcej miejsc postojowych niż pracowników lub znajduje się w dogodniejszej lokalizacji). Pracownicy ci (dalej jako najemcy) uiszczają opłaty za nie w kasie w siedzibie firmy wynajmującej lub też za pośrednictwem poczty czy banku. Powstają często wątpliwości czy usługa udostępniania miejsca parkingowego powinna być przez wynajmującego ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej.

Rozpatrzmy zatem na następującą sytuację:

Spółka A wynajmuje miejsca parkingowe na rzecz pracowników (najemców) Spółki B. Każde z tych miejsc postojowych jest dokładnie oznaczone i przyporządkowane do konkretnego najemcy (nie może z niego korzystać żadna inna osoba). Część z najemców korzystających z miejsc postojowych opłaca w całości czynsz za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek Spółki A). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła. Część najemców wpłaca natomiast kwoty należne za najem miejsc postojowych gotówką w kasie w siedzibie Spółki A. Spółka A każdorazowo dokumentuje świadczenie ww. usług fakturą.

W związku z tym, że każde z miejsc postojowych jest dokładnie oznaczone i przyporządkowane do konkretnego najemcy, istnieją przesłanki do uznania, że Spółka A świadczy usługi związane z wynajmem nieruchomości. W pozycji 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie  zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej jako rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas), jako czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wymienione zostały wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności płatność dotyczyła.

Nawiązując do powyższego, zdaniem Autora istnieją podstawy do uznania, że Spółka A będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania usług polegających na wynajmie miejsc parkingowych za pomocą kas rejestrujących, zarówno względem:

  • usług opłacanych w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (gdy z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ta zapłata dotyczyła) lub
  • usług, gdzie płatność nastąpiła gotówką w kasie Spółki A.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Nie zawsze jednak miejsca postojowe są wyraźnie oznaczone i przypisane do konkretnego użytkownika. Wówczas mamy do czynienia nie z usługą najmu, a usługą parkingową/udostępnienia miejsca. W takiej sytuacji warto zwracać uwagę na kwotę obrotu realizowanego na rzecz najemców (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, zwalnia się bowiem:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym świadczenie usług na rzecz ww. podmiotów, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;
  • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

W celu zobrazowania tej sytuacji posłużmy się poniższym przykładem:

Spółka X ma zamiar rozpocząć działalność w zakresie usług parkingowych na rzecz pracowników (najemców) Spółki Z. Udostępniane będzie 150 miejsc parkingowych, a korzystający płacić będą Spółce X wynagrodzenie w wysokości 100 zł miesięcznie za każde z miejsc. Korzystanie z miejsc parkingowych realizowane będzie w ten sposób, że Spółka X zapewni miejsca parkingowe (możliwość zaparkowania pojazdu na terenie parkingu) jednakże bez wskazania konkretnego miejsca. Oznacza to, że korzystający będzie miał gwarancję zaparkowania pojazdu na terenie parkingu), lecz bez wskazania konkretnego miejsca (będzie miał gwarancję zaparkowania samochodu jednak nie będzie pewne na jakim polu stanie; miejsce każdego dnia może być inne). Korzystający wpłacać będą kwoty należne za usługę gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki X. Spółka X ma wątpliwości czy będzie mogła pobierać od ww. osób kwoty należne za usługę bez konieczności ewidencjonowania ich za pomocą kasy rejestrującej.

W powyższej sytuacji nie sposób zakwalifikować świadczenia usług wynajmu miejsc postojowych (które nie są przypisane do najemcy) jako usługi związanej z wynajmem nieruchomości. Ponadto korzystający wpłacają kwoty za najem miejsc postojowych w gotówce. Niemniej przewidywany przez Spółkę X obrót z tytułu świadczenia ww. usług nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. W związku z tym Spółka X będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług za pomocą kasy rejestrującej i w konsekwencji nie wydawać najemcom paragonów.

Wstąpić może również sytuacja, w której to obrót z tytułu świadczenia usług najmu przekroczy limit zwolnienia z kas.

Spółka C udostępniała w 2017 r. miejsca parkingowe na rzecz pracowników Spółki D. Udostępniane było 150 miejsc parkingowych, a korzystający płacili Spółce C wynagrodzenie w wysokości 200 zł miesięcznie za każde z miejsc. Korzystający wpłacali kwoty należne za najem miejsc postojowych gotówką w kasie znajdującej się w siedzibie Spółki C. Spółka C ma zamiar kontynuować tą działalność w 2018 r. (na tych samych zasadach).

W powyższej sytuacji również nie sposób zakwalifikować świadczenia usług wynajmu miejsc postojowych (które nie są przypisane do najemcy) jako usługi związanej z wynajmem nieruchomości. Najemcy wpłacają kwoty za najem miejsc postojowych w gotówce. Dodatkowo obrót zrealizowany na rzecz najemców przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwotę 20 000 zł. Świadczenie ww. usług nie będzie zatem korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej i w konsekwencji Spółka C winna wydawać najemcom paragony.

Wskazać jednak należy, że jeżeli (w ostatnim przykładzie) najemcy dokonywaliby w całości zapłaty za usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikałoby, jakiej konkretnie czynności płatność dotyczyła, to w takim przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z wynajmem miejsc postojowych (które nie są przypisane do najemcy).

Marcelina Fabia, konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o .o .

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa – prezydent podpisał ustawy

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »