Kategorie

Podatniku VAT, sprawdź, czy nie jesteś wykreślony z rejestru

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Podatniku VAT, sprawdź, czy nie jesteś wykreślony z rejestru
Przepisy w tym zakresie obowiązują od stycznia 2017 r. i od samego początku budzą kontrowersje. W szczególności krytykowana jest możliwość wykreślenia podatnika z rejestru czynnych podatników VAT bez żadnego powiadomienia o tym fakcie. Organy wykreślają podatników, a firmy funkcjonują (często bez wiedzy, że one lub ich kontrahenci mogli zostać wykreśleni z rejestru VAT). Przepisy nie przewidują bowiem odpowiedniej formy rozstrzygnięcia o usunięciu podatnika z rejestru VAT, a organy nie są nawet zobowiązane do zawiadomienia zainteresowanego podatnika o jego usunięciu z ww. rejestru.

Wykreślenie podatnika VAT z rejestru - co mówią przepisy…

Zgodnie z przepisami art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatników z rejestru podatników VAT bez konieczności informowania ich o tym, w następujących przypadkach:

 • gdy podatnik nie istnieje;
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem ani pełnomocnikiem;
 • dane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą;
 • podatnik (lub jego pełnomocnik) nie stawia się na wezwania organu podatkowego albo organu kontroli skarbowej;
 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu działu III B Ordynacji podatkowej[1].

Ponadto, w myśl art. art. 96 ust 9a ustawy o VAT wykreśleniu z urzędu z rejestru podatników VAT podlega podatnik, który:

 • zawiesił wykonywanie działalność gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy;
 • nie złożył deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały;
 • składał zerowe deklaracje VAT przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały;
 • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane;
 • wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że uczestniczy w tzw. karuzeli podatkowej.
Reklama

W powyższych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego również nie ma obowiązku informowania takich podmiotów o ich wykreśleniu (choć przepis nie wskazuje tego wprost tak jak w ww. art. 96 ust 9 ustawy o VAT). Pomimo, że omawiane przepisy obowiązują 1 stycznia 2017 r., to jednak przy podejmowaniu decyzji o wykreśleniu organ może uwzględniać wcześniejsze okresy tj. np. podatnik mógł zaprzestać składania deklaracji VAT we wrześniu 2016 i przez kolejne miesiące nie złożył żadnej deklaracji – wówczas może zostać wykreślony z rejestru.

Z informacji uzyskanych w urzędzie skarbowym wynika jednak, że w przypadku, o którym mowa powyżej, w pierwszej kolejności wykreślane są podmioty, które już od dłuższego czasu (powyżej roku), nie składały deklaracji lub składały deklaracje „zerowe”. W rzeczywistości, przedsiębiorcy często w ogóle nie wiedzą, że stracili status podatnika VAT. Dowiadują się o tym najczęściej:

 • od swoich kontrahentów, gdy urząd skarbowy odmawia im prawa do odliczenia podatku naliczonego (wówczas zaczynają się kłopoty zarówno dla tych kontrahentów, jak i dla wykreślonego podmiotu); lub
 • od urzędu skarbowego, który wzywa ich do złożenia wyjaśnień o przyczynach złożenia deklaracji za dany miesiąc / kwartał – skoro podatnik nie widniał w tym okresie już w rejestrze VAT.

„Ratunek przed wykreśleniem” – specyfika prowadzonej działalności

Reklama

W sytuacji gdy przyczyną wykreślenia ma być składanie tzw. deklaracji „zerowych” (art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT), naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od wykreślenia zarejestrowanego podatnika jako podatnika VAT czynnego jeśli wykaże on, że składanie ww. deklaracji wynika ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Jednocześnie, jak pokazuje praktyka, przed wykreśleniem podatnika z rejestru VAT z ww. przyczyny, urząd skarbowy może wezwać go do złożenia ww. wyjaśnień. W przypadku ich nieotrzymania następuje wykreślenia podmiotu z rejestru. Natomiast w sytuacji otrzymania wyjaśnień już po wykreśleniu (np. w przypadku, gdy podatnik w rzeczywistości nie otrzymał ww. wezwania), urząd może nie uwzględnić wyjaśnień podatnika, co w konsekwencji oznacza konieczność ponownego składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Ponadto, o tym czy i na jakich zasadach podatnik może wrócić do rejestru VAT uzależnione jest od powodu, dla którego urząd skarbowy usunął firmę z rejestru. W większości przypadków, w myśl art. 96 ust. 9a pkt 10 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku składać ponownie zgłoszenia rejestracyjnego, lecz powinien przekonać urząd, że jego decyzja była niewłaściwa. Dotyczy to m.in. podmiotów, które wykreślono, gdyż uznano, że nie istnieją lub nie można się było z nimi skontaktować.

Zgodnie z obowiązującym od 2018 roku przepisem art. 96 ust 9j ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przywrócić zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru. Należy przyjąć, że podatnik omyłkowo wykreślony, który rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą łatwo to udowodni. Może to zrobić za pomocą dowolnych środków.

Polecamy: Biuletyn VAT

Czyżby szykowała się zmiana w podejściu organów…

Jak wynika z doniesień prasowych, biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej poinformowało, że „dla przejrzystości obrotu gospodarczego istotnym jest, by takie zawiadomienie do podatnika zostało wystosowane, choć nie wynika to wprost z przepisu, nie jest także wskazana forma takiego zawiadomienia”. Tyle w teorii, bo w praktyce urzędy skarbowe co do zasady ww. zawiadomień nie wysyłają.

Należy jednak wyjaśnić, że w przypadku otrzymania ewentualnej informacji pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego dotyczącej wykreślenia, jako, że nie przybiera to formy decyzji administracyjnej podatnik nie może się od niej w żaden sposób odwołać.

Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik z dnia na dzień może się dowiedzieć, że został wykreślony z rejestru VAT – co w konwencji może przyczynić się do upadku jego biznesu, gdyż podmiot, którego nie ma w rejestrze, staje się niewiarygodny dla kontrahentów. Jednocześnie, jako że ww. zagadnienie jest wciąż szeroko komentowane/ krytykowane, nie można wykluczyć, że Ministerstwo Finansów przygotuje stosowne wytyczne dot. ww. przepisu. Jednak póki co rekomendowane jest regularne sprawdzanie, czy kontrahent (jak również sam podatnik) jest zarejestrowany jako podatnikiem VAT.

[1] Art. 96 ust. 9 pkt 5 został dodany ustawą z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która weszła w życie 13.01.2018r.

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?