reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Ministerstwo Finansów dostosowuje objaśnienia do wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K, w związku z nowym brzmieniem art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Chodzi o zmiany dotyczące ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas fiskalnych.

Zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług, projekt z 30 kwietnia 2019 r.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675). Przepis art. 1 pkt 1 lit. g tej ustawy zmienia dotychczasowe brzmienie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Przepis ten wprowadza zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących.

Istota nowego rozwiązania polega na tym, że w przypadku gdy kwota ulgi z tytułu zakupu każdej z kas rejestrujących jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Zobacz: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1023

Nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

Powyższe rozwiązanie spowodowało konieczność wprowadzenia zmian objaśnień do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

W związku z tym, w projektowanym rozporządzeniu, zaproponowano zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i  usług (Dz. U. poz. 856), poprzez określenie nowych objaśnień do deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmieniającego.

Podatnicy będą stosować objaśnienia w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem począwszy od rozliczenia za:

1) maj 2019 r. – w przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne;

2) II kwartał 2019 r. – w przypadku podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy o VAT.

Jednocześnie podatnicy będą mieli możliwość wyboru stosowania dotychczasowych objaśnień, nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r. Możliwość ta nie będzie dotyczyła podatników wykazujących zwrot ulgi, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, w kwocie przekraczającej nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym.

Projektowane rozporządzenie przewiduje także przepis przejściowy dla podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r. Zgodnie z tym przepisem podatnicy ci będą obowiązani stosować objaśnienia w brzmieniu dotychczasowym. 

Proponuję się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Treść nowych objaśnień do deklaracji VAT

Poniżej prezentujemy treść nowych objaśnień, zgodnie z załącznikiem do projektu rozporządzenia.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(19) i VAT-7K(13)) określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856, z późn. zm.).

Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o okresie rozliczeniowym, należy przez to rozumieć:

- w przypadku deklaracji VAT-7

- miesiąc,

- w przypadku deklaracji VAT-7K

- kwartał.

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Deklaracje VAT-7 składają podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy.

Deklaracje VAT-7K składają mali podatnicy, o których mowa w art. 2 pkt 25 ustawy, rozliczający podatek za okresy kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy.

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym.

2. Kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus ( - ).

4. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji: - od 10 do 62  deklaracji VAT-7 lub VAT-7K jest równoznaczne z wpisaniem zera (0).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama