reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Split payment > Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - rewolucja w podatku VAT

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - rewolucja w podatku VAT

Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdraża kolejne rozwiązania mające na celu uszczelnienie podatku od towarów i usług. Nie powinno to dziwić ponieważ podatek VAT zapewnia budżetowi państwa największe wpływy spośród wszystkich dochodów podatkowych. Tajemnicą nie jest także fakt, że to właśnie w podatku VAT dochodzi do największych wyłudzeń i oszustw. Dotychczasowe pomysły fiskusa na walkę z nieprawidłowościami w podatku VAT były bardziej kosmetyczne niż rewolucyjne. Przewagą mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) nad dotychczasowymi rozwiązaniami (np. odwróconą płatnością) jest długotrwałość i kompleksowość tego rozwiązania. Mechanizm podzielonej płatności, który będzie obowiązywał już od 1 lipca 2018 roku, to zupełna nowość w polskim systemie podatkowym. Nowość, z którą będzie się musiał zmierzyć każdy podatnik. Dlaczego każdy, skoro split payment ma być dobrowolny? Między innymi na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź poniżej.

Po co nam podzielona płatność?

Zdaniem pomysłodawców split payment znacząco ograniczy zjawisko karuzeli podatkowych. Dzięki temu, że dostawca nie otrzyma całej kwoty brutto na rachunek rozliczeniowy, nie będzie mógł szybko zniknąć, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi. Oznacza to, że mechanizm podzielonej płatności ograniczy oszustwa i wyłudzenia podatkowe już na etapie samej transakcji.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Na czym polega split payment?

Mechanizm podzielonej płatności to system płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto, trafia na odrębny rachunek bankowy (rachunek VAT), o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Pozostała kwota (netto) trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy.

Ministerstwo Finansów za każdym razem podkreśla, że stosowanie proponowanego mechanizmu będzie dobrowolne. Dobrowolność wydaje się jednak być jedynie teoretyczna i jednostronna.

To od kupującego, który otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku, będzie zależało, czy przy płatności ureguluje zobowiązanie w sposób dotychczasowy, czy z wykorzystaniem komunikatu przelewu (takiego terminu używa ustawodawca w przepisach, termin ten odnosi się do specjalnego szablonu wykonywania przelewu, który zostanie udostępniony przez bank). Nabywca nie będzie potrzebował na to zgody sprzedawcy. Nie będzie musiał go także o tym informować. Dobrowolność tego systemu pozostaje więc tylko po stronie nabywcy.

W praktyce może dochodzić do sytuacji, w której sprzedawca (mimo braku zainteresowania tą metodą płatności) otrzymywać będzie zapłatę dzieloną na rachunek rozliczeniowy (kwota netto) i specjalny rachunek VAT (kwota podatku). Dodatkowo, wszystko wskazuje także na to, że w kolejnych latach mechanizm ten nie będzie już (nawet pozornie) dobrowolny. Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że 7 maja 2018 r. Rada Ministrów przyjęła wniosek do Komisji Europejskiej, który umożliwi Polsce ewentualne zastosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT. „Akceptacja wniosku przez Komisję Europejską a następnie Radę Unii Europejskiej umożliwiłaby Polsce ewentualne skorzystanie z przewidzianego w nim rozwiązania już w 2019 r. Decyzje w sprawie terminu wdrożenia i zakresu obowiązywania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności będą podejmowane po analizie funkcjonowania fakultatywnego MPP”.

Split payment – dla jakich transakcji?

MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODZIELONĄ PŁATNOŚĆ

NIE MOŻNA STOSOWAĆ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

pomiędzy przedsiębiorcami, którzy są podatnikami

pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną

dla pojedynczej faktury

dla płatności zbiorowej

przy regulowaniu całości zobowiązań, jak i ich części

przy transakcji, dla których nie wystawiono jeszcze faktury

przy przelewach i rozliczeniach w walucie polskiej i dla kont polskich

przy rozliczeniach gotówkowych,  w innych walutach i przy płatności kartą

przy zaliczkach, zadatkach, przedpłacie - pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury na taką płatność

Rachunek VAT

Niezależnie od woli przedsiębiorcy, do każdego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w polskiej walucie zostanie utworzony specjalny, techniczny rachunek VAT. Do rachunku VAT nie będą wydawane żadne instrumenty płatnicze.

Dla kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku zasadniczo prowadzony będzie jeden rachunek VAT. Na wniosek przedsiębiorcy bank będzie mógł prowadzić więcej niż jeden rachunek VAT dla jednego posiadacza, w jednym banku. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca ma trzy rachunki rozliczeniowe w jednym banku, to może zawnioskować o prowadzenie trzech, osobnych rachunków VAT.

Każdy rachunek rozliczeniowy będzie powiązany z rachunkiem VAT. Zakładając, że przedsiębiorca nie złoży wniosku o którym mowa powyżej, w przypadku posiadania kilku rachunków rozliczeniowych w jednym banku i jednego rachunku VAT, do każdego rachunku rozliczeniowego w jednym banku przyporządkowany będzie ten sam, jeden rachunek VAT.

Natomiast, jeżeli podatnik posiada kilka rachunków rozliczeniowych, w kilku różnych bankach to niestety, nie będzie możliwości scalenia kilku rachunków VAT między bankami.

Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT będzie dalej przedsiębiorca. Jednak nie będzie on mógł zasadniczo swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikających z przepisów (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary).

Środki zgromadzone na rachunku VAT nie będą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.

W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru VAT środki pozostałe na rachunku VAT zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Pozostała część zostanie zwrócona na wskazany przed podatnika rachunek (o ile nie będzie toczyło się względem niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa w zakresie VAT). Wyjątkiem stanowi sytuacja, gdy przesłanką wykreślenia z rejestru będzie nieistnienie podatnika – wówczas środki znajdujące się na rachunku (w oparciu o orzeczenie sądu cywilnego) przepadną na rzecz Skarbu Państwa.

Kto za to zapłaci?

Zobowiązanym do utworzenia i prowadzenia rachunku VAT będzie każdy bank (lub SKOK). Bank będzie miał obowiązek poinformować posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i nie będzie pociągało za sobą dodatkowych opłat dla przedsiębiorców. Rachunek VAT ma być zakładany automatycznie zarówno do już istniejących kont rozliczeniowych (do 30.06.2018 r.), jak i rachunków otwieranych w przyszłości.

Banki będą mogły pobierać opłaty za dokonywanie przelewów w podzielonej płatności. Opłata ta jednak nie będzie mogła być wyższa od opłaty za dokonanie tradycyjnego przelewu na koncie podstawowym przedsiębiorcy. Jeżeli więc opłata za normalny przelew wynosi dla przedsiębiorcy 3 zł, to za przelew przy mechanizmie podzielonej płatności przedsiębiorca zapłaci maksymalnie 3 zł.

Środki na rachunku VAT będą oprocentowane, jeżeli tak umówi się bank z przedsiębiorcą.

Komunikat przelewu

Zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana jednym przelewem, przy użyciu specjalnego „komunikatu przelewu” udostępnionego przez bank (lub SKOK).

Odpowiedzialność solidarna

W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu komunikatu przelewu na rzecz przedsiębiorcy innego niż dostawca towarów, podatnik, na rzecz którego dokonano takiej płatności, będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą tych towarów za niezapłacony przez dostawcę podatek.

Odpowiedzialność solidarna będzie wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Przepis ten umożliwia również wyłączenie odpowiedzialności w przypadkach otrzymania pomyłkowych wpłat. Wówczas możliwy jest zwrot otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę nienależną płatność, co również uwolni od odpowiedzialności solidarnej.

Obciążenia i uznania na rachunku VAT:

Na rachunek VAT będą wpływały środki wyłącznie z:

 • zapłaty kwoty odpowiadającej całości lub części VAT przez kontrahenta,
 • wpłaty kwoty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika,
 • z innego rachunku VAT w tym samym banku (lub SKOKu),
 • zwrotu kwoty VAT wynikającej z faktury korygującej wystawionej przez kontrahenta,
 • zwrotu VAT.

Rachunek VAT będzie obciążony wyłącznie w celu:

 • zapłaty podatku VAT na rachunek VAT kontrahenta,
 • zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,
 • zapłaty odsetek za zwłokę oraz dodatkowych zobowiązań w podatku VAT, na rachunek Urzędu Skarbowego,
 • wpłaty kwoty VAT na poczet WNT paliwa na rzecz płatnika,
 • zwrotu nienależnego VAT na rachunek VAT,
 • przekazania środków na kolejny – inny rachunek podatnika w tym samym banku, przy użyciu komunikatu przelewu – tzw „przekazanie własne”,
 • realizacji zajęć na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji z podatku VAT,
 • przekazania środków pieniężnych na wskazany rachunek na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego – tzw. „uwolnienie środków”.

W celu realizacji przelewu, czyli zapłaty faktury bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy nabywcy, w pierwszej kolejności obciąży kwotą podatku od towarów i usług rachunek VAT nabywcy i uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy.

W przypadku braku środków na rachunku VAT przelew z tytułu zapłaty faktury będzie realizowany z rachunku rozliczeniowego nabywcy do wysokości odpowiadającej wartości sprzedaży brutto, wskazanej w komunikacie przelewu.

W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej do zapłaty należności VAT, bank obciąży rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy nabywcy.

W razie braku środków na rachunku rozliczeniowym, w wysokości wystarczającej na zapłatę kwoty brutto, bank nie zrealizuje dyspozycji przelewu.

Istotne jest także, że bank (lub SKOK) nie będzie zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty podatku od towarów i usług.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama