| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Dofinansowanie do projektu, a nie konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT

Dofinansowanie do projektu, a nie konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT

Należy rozważyć, czy wartość dofinansowania (dotacji) odnosi się do pojęcia wydatków kwalifikowalnych projektu, które można utożsamiać z wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usługi szkoleniowej, czy też dotacja ma związek ze sprzedażą konkretnej usługi, stanowi zatem dopłatę do ceny, nie do projektu. Jeżeli otrzymana dotacja odnosi się bezpośrednio do projektu i przeznaczona jest na pokrycie kosztów kwalifikowalnych tego projektu, a nie na pokrycie ceny konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 12 września 2017 r., I SA/Bd 733/17.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje Projekt „B”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej, Wzmacnianie Potencjału Edukacyjnego, dla działania 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, dla Poddziałania 11.2.3 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Spółka jest wykonawcą projektu w partnerstwie z miastem/zespołem szkół. Uzyskana dotacja przyznawana jest na pokrycie ściśle określonych wydatków wskazanych we wniosku, ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki te obejmują także podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu stanowi 5% wartości projektu.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy otrzymana przez spółkę dotacja stanowi podstawę opodatkowania VAT w oparciu o art. 29a ust. 1 ustawy o VAT  jako otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych, a jeśli tak to, czy nieodpłatne świadczenie usług i dostawy towarów przez spółkę w postaci realizacji przez nią zadań korzysta ze zwolnienia w podatku VAT?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że otrzymana dotacja nie stanowi podstawy opodatkowania VAT, bowiem nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych w ramach projektu towarów lub świadczonych usług. Opodatkowaniu podlega jedynie odpłatna dostaw towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że otrzymana z EFS dotacja nie jest związana/przeznaczona na ogólną działalność spółki, tylko na określone działanie – konkretny projekt, w ramach którego świadczy usługi oraz dokonuje dostaw towarów. Fakt, że spółka wykonując te czynności na rzecz uczniów, nauczycieli, zespołu szkół i nie pobiera od nich odpłat nie oznacza, że ww. czynności wykonuje nieodpłatnie, gdyż – w ocenie organu – zapłatą za te czynności są otrzymywane przez nią środki nazwane dotacją. Gdyby nie dofinansowanie, spółka nie mogłaby świadczyć tych czynności nieodpłatnie – musiałaby pobierać odpłaty od wymienionych podmiotów. Podsumowując, spółka nie spełnia warunków do objęcia jej zwolnieniem z opodatkowania VAT.

WSA w Bydgoszczy przyznał jednak rację spółce. W ocenie sądu, nie każda dotacja wchodzi do podstawy obliczenia podatku, a jedynie taka, która ma bezpośredni wpływ na cenę (na kwotę należną) świadczonych usług lub dostarczanych towarów przez podatnika. Aby dotacja stanowiła obrót podatnika, musi być związana bezpośrednio z konkretną dostawą lub usługą. Przedsięwzięcie realizowane przez spółkę jest terminem bardzo ogólnym. Można przez nie rozumieć każde działanie podejmowane w jakimś celu związanym z regulowaną dziedziną, a więc dofinansowanie, o którym mowa w przedmiotowej sprawie, odnosi się do projektu, a nie do ceny towaru lub usługi. Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z przedstawioną przez sąd wykładnią art. 29a ust. 1 ustawy o VAT dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów projektu nie kwalifikuje się do objęcia podstawą opodatkowania.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »