| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zakres opodatkowania > Dofinansowanie do projektu, a nie konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT

Dofinansowanie do projektu, a nie konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT

Należy rozważyć, czy wartość dofinansowania (dotacji) odnosi się do pojęcia wydatków kwalifikowalnych projektu, które można utożsamiać z wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usługi szkoleniowej, czy też dotacja ma związek ze sprzedażą konkretnej usługi, stanowi zatem dopłatę do ceny, nie do projektu. Jeżeli otrzymana dotacja odnosi się bezpośrednio do projektu i przeznaczona jest na pokrycie kosztów kwalifikowalnych tego projektu, a nie na pokrycie ceny konkretnej usługi czy towaru, nie wchodzi do podstawy opodatkowania VAT.

Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 12 września 2017 r., I SA/Bd 733/17.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje Projekt „B”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej, Wzmacnianie Potencjału Edukacyjnego, dla działania 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, dla Poddziałania 11.2.3 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Spółka jest wykonawcą projektu w partnerstwie z miastem/zespołem szkół. Uzyskana dotacja przyznawana jest na pokrycie ściśle określonych wydatków wskazanych we wniosku, ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki te obejmują także podatek naliczony związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu stanowi 5% wartości projektu.

Polecamy: JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Polecamy: Biuletyn VAT

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy otrzymana przez spółkę dotacja stanowi podstawę opodatkowania VAT w oparciu o art. 29a ust. 1 ustawy o VAT  jako otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych, a jeśli tak to, czy nieodpłatne świadczenie usług i dostawy towarów przez spółkę w postaci realizacji przez nią zadań korzysta ze zwolnienia w podatku VAT?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że otrzymana dotacja nie stanowi podstawy opodatkowania VAT, bowiem nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych w ramach projektu towarów lub świadczonych usług. Opodatkowaniu podlega jedynie odpłatna dostaw towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że otrzymana z EFS dotacja nie jest związana/przeznaczona na ogólną działalność spółki, tylko na określone działanie – konkretny projekt, w ramach którego świadczy usługi oraz dokonuje dostaw towarów. Fakt, że spółka wykonując te czynności na rzecz uczniów, nauczycieli, zespołu szkół i nie pobiera od nich odpłat nie oznacza, że ww. czynności wykonuje nieodpłatnie, gdyż – w ocenie organu – zapłatą za te czynności są otrzymywane przez nią środki nazwane dotacją. Gdyby nie dofinansowanie, spółka nie mogłaby świadczyć tych czynności nieodpłatnie – musiałaby pobierać odpłaty od wymienionych podmiotów. Podsumowując, spółka nie spełnia warunków do objęcia jej zwolnieniem z opodatkowania VAT.

WSA w Bydgoszczy przyznał jednak rację spółce. W ocenie sądu, nie każda dotacja wchodzi do podstawy obliczenia podatku, a jedynie taka, która ma bezpośredni wpływ na cenę (na kwotę należną) świadczonych usług lub dostarczanych towarów przez podatnika. Aby dotacja stanowiła obrót podatnika, musi być związana bezpośrednio z konkretną dostawą lub usługą. Przedsięwzięcie realizowane przez spółkę jest terminem bardzo ogólnym. Można przez nie rozumieć każde działanie podejmowane w jakimś celu związanym z regulowaną dziedziną, a więc dofinansowanie, o którym mowa w przedmiotowej sprawie, odnosi się do projektu, a nie do ceny towaru lub usługi. Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z przedstawioną przez sąd wykładnią art. 29a ust. 1 ustawy o VAT dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów projektu nie kwalifikuje się do objęcia podstawą opodatkowania.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »