Kategorie

Wiadomości

21 maja 2021
17 cze 2021
Zakres dat:

Ministerstwo Finansów chce wyższej akcyzy na papierosy

Resort finansów proponuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym stawek akcyzy od wyrobów tytoniowych. Dzięki tym zmianom chce pozyskać dodatkowe dochody w wysokości 2,3 mld zł.

Straty z funduszy inwestycyjnych można odliczyć

W PIT są niejasne przepisy o rozliczaniu strat w ramach dochodów kapitałowych. Dochodu z funduszy inwestycyjnych nie pomniejsza się o straty z innych źródeł. Stratą z funduszy można jednak obniżyć dochód ze sprzedaży akcji.

Zwolnione z PIT świadczenia do 2280 zł

Zwolnione z PIT są świadczenia rzeczowe lub wypłacane w zamian ekwiwalenty dla byłych pracowników do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Rzecznik za wsparciem dla konkretnych osób

Rzecznik praw obywatelskich zaapelował o umożliwienie podatnikom wskazywania konkretnego beneficjenta wpłaty 1 proc. podatku.

Czas na INTRASTAT

Do 10 grudnia podatnicy powinni przekazać zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami UE.

W ewidencji tylko redakcyjne zmiany

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości niektórych jednostek.

Fiskus nie uzna darowizny kościelnej przy niepełnym sprawozdaniu

Po odliczeniu darowizny kościelnej podatnik musi przedstawić sprawozdanie. NSA stwierdza, że sprawozdanie musi być szczegółowe. Mało precyzyjny dokument fiskus wykorzysta do zakwestionowania odliczenia.

VAT: rozporządzenie przedłuży obowiązywanie niższych stawek

Resort finansów kończy pracę nad projektami rozporządzeń dotyczącymi przedłużenia stosowania preferencyjnych stawek VAT od 1 stycznia 2008 r. W przyszłym tygodniu rozporządzenia trafią do uzgodnień międzyresortowych.

Doradcy podatkowi odetchnęli z ulgą

Było gorąco. Jeszcze dwa-trzy tygodnie temu zanosiło się na to, że 5 grudnia doradcy podatkowi stracą prawo do doradzania. Nie stracą.

Po przekroczeniu limitu diety są opodatkowane

Zwolnione z PIT są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł.

Zmiana ustawy o rachunkowości

Rząd przyjął wnioski ministrów dotyczące akceptacji projektów ustaw skierowanych do Sejmu VI kadencji.

Ministerstwo pomaga w rozliczeniu

Resort finansów opublikował broszury, które mają ułatwić podatnikom rozliczenia podatkowe.

Będą zmiany w formularzu ORD-U

Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi aktualizacja wzoru formularza ORD-U dotyczącego umów zawieranych z nierezydentami.

Jest nowe rozporządzenie w sprawie kas

Z końcem 2007 roku mają wygasnąć niektóre zwolnienia dla stosowania kas rejestrujacych. Resort finansów opracował już kolejny projekt rozporządzenia przyznającego na kolejne pół roku te same ulgi. Do 30 czerwca 2008 r. m.in. prawnicy i lekarze nie będą objęci obowiązkiem instalowania nowych urządzeń.

Unia zgodziła się na niższą stawkę VAT

Unia Europejska pozwoliła do 2010 r. na utrzymanie niższych stawek VAT m.in. na: książki, mleko, mięso i usługi gastronomiczne.

Zeznania roczne będą przesyłane elektronicznie

Od nowego roku wszyscy podatnicy będą mogli przesyłać 39 rodzajów deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia także zeznania podatkowe.

Ekwiwalent zwolniony z podatku

Nie trzeba płacić podatku od ekwiwalentu wypłaconego przez pracodawcę pracownikowi, który używał w pracy własnej odzieży i obuwia roboczego.

W 2008 roku zapłacimy nieznacznie mniejsze podatki

Stare stawki podatkowe 19, 30 i 40 proc., ale też nieco wyższy pierwszy próg podatkowy i kwota dochodu wolnego od podatku, a do tego wyższe limity niektórych ulg - takie podatki od dochodów osobistych będziemy płacić w 2008 r.

Realny podatek od wirtualnych zakupów

Wśród osób grających w internecie w trybie multiplayer kwitnie handel wirtualnymi przedmiotami, np. złotem. Większość graczy nie zdaje sobie sprawy, że z zakupami takich rzeczy w sieci wiążą się pewne obowiązki podatkowe. Przy takich transakcjach mogą powstać zobowiązania w PIT, VAT lub podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek Religi do kasacji

Platforma Obywatelska szykuje rewolucyjną zmianę w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych i w zasadach leczenia poszkodowanych w wypadkach samochodowych - informuje dziennik "Polska".

Doradcy podatkowi zachowali dotychczasowe uprawnienia

Doradcy podatkowi nie stracą uprawnień do prowadzenia ewidencji i ksiąg podatkowych.

Opłaty za wydanie zezwoleń będą wyższe

W 2008 roku opłata za zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych wyniesie 50 621 zł oraz dodatkowo 257 zł za każdy punkt przyjmowania zakładów. Obecnie opłaty wynoszą odpowiednio 46 612 zł i 237 zł.

Niezrealizowane transakcje nie stanowią kosztów

Umowy, które nie doszły do skutku, nie są rozliczane podatkowo.

VAT: dziś decyzja o stosowaniu preferencyjnej stawki w Polsce

Dziś Unia Europejska zdecyduje, czy Polska będzie mogła nadal w 2008 roku stosować obniżone stawki VAT m.in. na książki, gastronomię i mieszkania. Jeśli kraje członkowskie Wspólnoty nie zaakceptują przedłużenia preferencji VAT, w przyszłym roku czekają nas podwyżki cen. Podatek na książki wzrośnie z 0 do 7 proc., na gastronomię z 7 do 22 proc.

Podatkowe status quo

Wygłoszone dziesięć dni temu exposé premiera i późniejsze o jeden dzień wystąpienie nowego ministra finansów na temat projektu nowego budżetu nie dało jeszcze pełnej odpowiedzi na pytanie, jaka będzie długoterminowa polityka podatkowa nowego rządu, aczkolwiek pewne - niestety jedynie fragmentaryczne - informacje już mamy.

Banki i ubezpieczyciele wybiorą VAT

Komisja Europejska pracuje nad ponownym określeniem katalogu usług finansowych i ubezpieczeniowych zwolnionych z VAT. Banki i ubezpieczyciele będą mogli zdecydować, czy opodatkowywać swoje usługi.

Nie wiadomo, jak liczyć ryczałt

Nowe ryczałty samochodowe obowiązują od 14 listopada. Nie wiadomo, jakie stawki limitów stosować - stare czy nowe, a może obie. Eksperci są podzieleni: jedni są za stosowaniem obydwu, inni za nowymi.

Doradcy podatkowi powinni zwracać uwagę na procedury

Doradcy podatkowi reprezentujący podatników przed sądami powinni zwracać większą uwagę na analizę procedur stosowanych przez organy podatkowe.

Abolicja możliwa w drodze rozporządzenia

Dziennik Polska podał, że za kilka tygodni do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy zakładający abolicję podatkową dla Polaków pracujących za granicą, czy to prawda?

Fuzja Pekao i Banku BPH nie wpłynie na ulgę odsetkową

Przejęcie przez Pekao klientów Banku BPH, którzy do końca 2006 roku zawarli umowy kredytowe z tym bankiem, nie powinno pozbawiać ich prawa do dalszego korzystania z ulgi odsetkowej. W wyniku fuzji nie dochodzi do zmiany umowy.

Podatki od premii piłkarzy zostaną w Austrii i Szwajcarii

Piłkarze szesnastu reprezentacji uczestniczących w przyszłorocznych mistrzostwach Europy podatki od premii i nagród zapłacą w Austrii i Szwajcarii - uzgodniły w piątek władze UEFA i urzędnicy z krajów organizujących imprezę.

Kary grzywny będą wyższe

Po podwyżce minimalnego wynagrodzenia wzrosną finansowe dolegliwości dla nieuczciwych podatników. Zwiększą się grzywny za wykroczenia oraz wysokość stawki dziennej za przestępstwa skarbowe. Wyższa płaca minimalna oznacza podniesienie granicy między wykroczeniem a przestępstwem o 950 zł.

Limit wyniesie 50 tysięcy złotych

Dopóki nie zostanie przekroczony limit 50 tys. zł, to w przyszłym roku nie będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Podatnik może wskazać, kogo chce wesprzeć

Jeśli w rozliczeniu za 2007 rok podatnik chce przekazać organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku, ale na wsparcie konkretnej osoby, powinien złożyć oświadczenie w tej organizacji, do kogo mają trafić pieniądze - proponuje MF.

W ewidencji nie można uwzględnić korekty

Wykazanie błędnej kwoty podatku należnego oznacza konieczność korekty faktury. Nie ma możliwości ujęcia korekty w ewidencji.

Ostatni dzień na VAT-11

Dziś mija termin złożenia przez osoby, które sprzedały nowy środek transportu na rzecz podmiotu z krajów Unii, deklaracji VAT-11.

Większe zwroty dla rolników

W 2008 roku producentom rolnym będzie zwracana część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,85 zł na litr oleju.

Aport pozwoli uniknąć podatku dochodowego i VAT

Nie można bezpośrednio przekształcić jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego. Osiągnięcie korzyści podatkowych przy takiej transakcji zapewnia wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki. Dokonując aportu trzeba powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji jednoosobowej firmy.

Nie zawsze można unieważnić zgłoszenie

Organ może unieważnić zgłoszenie celne tylko na podstawie przesłanek wymienionych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym.

Organ podatkowy musi przedstawić dowody

Uprawdopodobnienie nie ma tej wagi co udowodnienie. Jeżeli organ podatkowy kwestionuje twierdzenia podatnika, to musi przedstawić odpowiednie dowody.

Doradca zachowa uprawnienia

Doradcy podatkowi będą mogli prowadzić ewidencje i księgi podatkowe. Będą też mieli prawo do wykonywania zawodu osobiście lub w spółkach osobowych.

Po przekroczeniu terminu płaci się odsetki

Jeśli organ celny nie zwrócił podatku w terminie, to podatnikowi należą się odsetki.

Warunków do zwolnienia nie muszą spełniać wszyscy

Aby alkohol był zwolniony z akcyzy, podatnik musi m.in. składać zaświadczenia o jego przeznaczeniu. Zasady te nie dotyczą ABW czy CBA.

Do piątku trzeba złożyć druk PIT-6

Z końcem listopada upływa termin złożenia deklaracji o rozmiarach i rodzajach działalności prowadzonej przez podatników osiągających dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pakiet medyczny jest przychodem

Wartość pakietu medycznego otrzymanego przez pracownika od pracodawcy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy. O powstaniu przychodu decyduje otrzymanie pakietu, a nie skorzystanie z niego - wyjaśnił GP resort finansów.

Podatek od podatku jest niedopuszczalny

Za przychód ze sprzedaży nieruchomości nie można było uznać kwoty należnego VAT, którą podatnik musiał odprowadzić do urzędu skarbowego.

Ustawa o doradztwie podatkowym w senacie

Dziś Senat zajmie się nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym.

Rewolucja w podatkach od "lewych" dochodów

Resort finansów chce znieść 75-procentowy podatek od nieujawnionych źródeł przychodów i stosować do nich skalę podatkową - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Decyduje cena nabycia lub koszt wytworzenia

Znowelizowana ustawa o VAT określa, co należy rozumieć przez pojęcie wartość rynkowa towarów lub usług.

Minister finansów: Podatek Belki na razie nie zniknie

- W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zastanowi się nad dalszym jego losem - powiedział w czasie swojej pierwszej konferencji prasowej nowy szef resortu finansów Jacek Rostowski.