REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Darowizna w tytule przelewu

Osoby najbliższe przekazujące w darowiźnie gotówkę muszą udokumentować otrzymanie pieniędzy. Tylko wtedy skorzystają ze zwolnienia z podatku.

Dochody z tytułu sprzedaży akcji w celu ich umorzenia były nieopodatkowane

Dochody ze zbycia akcji nie są opodatkowane, pod warunkiem że akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Trzeba złożyć zawiadomienie dotyczące zaliczek

Mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą od tego roku wpłacać zaliczki kwartalne.

Wydatki odliczamy z zapłaconym VAT

Korzystający z ulgi internetowej mogą odliczyć nie tylko kwotę należną za samą usługę, ale także zapłacony VAT.

Ze zwolnienia można nie korzystać

Małe spółki nie muszą tworzyć rezerw z tytułu podatku odroczonego. Jeśli jednak wchodzą w skład grupy kapitałowej, powinny stosować te same zasady co jednostka dominująca.

Skarbowy zasób kadrowy

Rada Ministrów rozpatrzy dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego systemu naboru kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Raz podane konto wciąż jest ważne

Podatnik, który w ubiegłym roku podał w urzędzie skarbowym numer konta bankowego, nie musi robić tego ponownie. Urząd przekaże nadpłatę na poprzednio podany rachunek.

Na opracowanie definicji jest coraz mniej czasu

W resorcie finansów przedłużają się prace nad przygotowaniem definicji budownictwa społecznego. Zapomniano o preferencjach podatkowych dla inwestorów indywidualnych budujących domy jednorodzinne. Remontujący domy i mieszkania będą musieli płacić podstawową 22-proc. stawkę VAT.

BCC: o obniżce podatków, jak będą projekty

Z "powściągliwym entuzjazmem" przedsiębiorcy z Business Centre Club przyjęli zapowiedzianą przez premiera obniżkę podatków i reformę finansów publicznych.

Podatnik składa PIT tam, gdzie mieszka

Podatnik powinien przesłać zeznanie podatkowe do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Wydatki są kosztem

Jeżeli impreza ma charakter integracyjny i taki jej cel określił pracodawca, to poniesione na nią wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba stosować ceny rynkowe

Gdy warunki umów zawartych przez podatników z firmami, z którymi mają związki rodzinne, będą odbiegać od rynkowych, fiskus oszacuje podstawę opodatkowania.

Liczy się data uprawomocnienia orzeczenia

Zeznanie podatkowe przy nabyciu majątku w drodze spadku należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rachunek zysków i strat po raz pierwszy

Jednostki finansów publicznych w tym roku po raz pierwszy utworzą rachunek zysków i strat.

Termin zapłaty zaliczek

20 lutego mija termin wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od: osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

Potrzebny jest przelew bankowy

Jeśli podatnik nie posiada bankowego potwierdzenia przelewu, nie może zwiększyć podatku naliczonego o kwotę zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego.

Nie będzie 30-proc. sankcji VAT

Ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz likwidację sankcji za zaniżenie podatku zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT.

Potrzebny dokument potwierdzający wydatek

Część właścicieli budynków straci na zmianie zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Jeśli nie zdobędą dokumentów potwierdzających wydatki, zapłacą wyższy podatek.

Dzierżawca nie musi płacić podatku

Dzierżawcy i najemcy nieruchomości nie muszą płacić podatku od nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu.

Pracodawcy krytykują zmiany w VAT

Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, który znajduje się w Sejmie, jedynie w niewielkim zakresie wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców.

Wspólny majątek przez rok umożliwia wspólne zeznanie

Wspólność majątkowa między małżonkami musi istnieć cały rok. Jeśli więc podatnicy zawarli związek małżeński w trakcie 2006 roku, wspólny PIT wypełnią dopiero rozliczając się za 2007 rok.

Urząd sam może umorzyć zaległość

Organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową, jeśli uzasadnia to ważny interes podatnika. Odmówi, gdy przyznaniu ulgi sprzeciwi się interes publiczny.

Zaliczki trzeba zaksięgować

Jeżeli przed dniem bilansowym spółka przekazała dostawcy zaliczkę na środki trwałe, będzie musiała ją zaewidencjonować.

Limit pomocy: podatnik musi oddać pieniądze, gdy przekroczy 800 tys. zł

Podatnicy muszą sprawdzać, czy nie przekraczają limitów pomocy publicznej, zwłaszcza po 1 stycznia 2007 r., od kiedy zyskali możliwość korzystania z jednorazowej amortyzacji.

Resort finansów wprowadzi certyfikaty dla automatów

Resort finansów przygotowuje zmiany w ustawie o grach i zakładach wzajemnych. Nowelizacja ma uregulować m.in. nielegalny hazard internetowy.

Nowy wzór deklaracji

Opublikowano nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. nr 24, poz. 148).

Objęcie akcji pozwala zaoszczędzić na podatku

Dzięki pracowniczym programom akcyjnym wiele osób może zapłacić od części swoich dochodów 19-proc. podatek zamiast 40-proc.

Mały podatnik płaci raz na kwartał

Mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą płacić zamiast zaliczek miesięcznych - kwartalne.

Podatnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość deklaracji

Zaliczając VAT do zwrotu na poczet innych należności podatkowych, organ opiera się na danych z deklaracji. Jeśli jest wadliwa, może być podstawą dla wznowienia postępowania.

Fiskus woli egzekucję niż zabezpieczenie

Wstrzymanie wykonania decyzji o zapłatę podatku w zamian za zabezpieczenie ma chronić interesy podatnika i fiskusa.

Nie potrzeba nowej ustawy

Każdy sąd powinien stosować przepisy wspólnotowe w taki sam sposób, jak przepisy krajowe, bez konieczności uruchamiania specjalnych procedur.

Podatkowe przedszkole w Giżycku

W Urzędzie Skarbowym w Giżycku działa podatkowe przedszkole. W czasie, gdy rodzice załatwiają urzędowe sprawy, ich pociechy bawią się w specjalnie przygotowanym kąciku.

Nowe certyfikaty rezydencji

Ministerstwo Finansów opracowało nowe wzory zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych.

Darowiznę kościelną trzeba wpłacić na konto

Podatnicy przekazujący darowizny kościelne powinni je odpowiednio udokumentować. Dotyczy to zarówno darowizn rzeczowych, jak i pieniężnych.

Termin zapłaty podatku

Dziś mija termin odprowadzenia podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Organ celny może odmówić przyjęcia zgłoszenia

Jeśli zgłoszenie celne nie spełnia ściśle określonych wymogów, organ celny może odmówić jego przyjęcia.

Tajna rejestracja pojazdów kontroli skarbowej

Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji Infrastruktury o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ma umożliwić kontroli skarbowej rejestrację samochodów wywiadu skarbowego na zasadach przewidzianych dla pojazdów wykorzystywanych do celów operacyjno-rozpoznawczych.

Spółki nie wiedzą, jak księgować sprzedaż

Spółka może ująć w księgach przychody ze zbycia zapasu, jeżeli wraz z jego sprzedażą przekazuje kontrahentowi wszystkie ryzyka i korzyści związane z jego posiadaniem.

Pełnomocnicy nie wiedzą, jak wnosić opłatę skarbową

Adwokaci i radcowie prawni mają problemy z opłatą skarbową od wystawionych pełnomocnictw. W praktyce podatnicy muszą płacić podatek, zanim jeszcze powstanie zobowiązanie podatkowe. Nie wiadomo, kiedy i jak płacić od pełnomocnictwa składanego na rozprawie lub przesłanego pocztą.

Zwrot VAT na materiały budowlane

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 23 pod poz. 138.

Wydatek musi mieć związek z działalnością

Jeśli wydatki poniesione na doradztwo prawne nie miały bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością podatnika, nie można od nich odliczyć VAT naliczonego.

Strony www będą kosztem firmy

Jeśli strona internetowa służy firmie do celów reklamowych, koszty jej projektu i wdrożenia stanowią koszt okresu, w którym strona została uruchomiona.

Porady dla ubogich z VAT

Adwokaci nie chcą świadczyć usług prawnych dla ubogich. Przestali też ewidencjonować te usługi. To efekt absurdalnych przepisów o VAT.

Nie każdy może liczyć na kredyt podatkowy

Nie wszyscy podatnicy mogą skorzystać z kredytu podatkowego, choć to atrakcyjny przywilej. Dzięki niemu podatnicy mogą przez pewien czas w ogóle nie płacić zaliczek.

Mediacje z fiskusem są opłacalne

Postępowanie mediacyjne coraz częściej wykorzystywane jest w sprawach podatkowych. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Tak było w przypadku wrocławskiej spółki JTT Computer.

Wspólne zeznanie trafi tylko do jednego urzędu

Małżonkowie posiadający różne miejsca zamieszkania mogą wypełnić PIT wspólnie. Swoje zeznanie podatkowe wyślą jednak tylko do jednego urzędu skarbowego.

Przepis przejściowy odrzucony

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała senacką poprawkę do nowelizacji ustawy Prawo dewizowe.

Na dokumentach potrzebne są adnotacje

Organy podatkowe potwierdzą zapłatę opłaty skarbowej oraz zwrot dowodu jej zapłaty. W tym celu dokonują odpowiedniej adnotacji na dokumencie.

Tylko zgłoszenie w urzędzie chroni przed sankcją

Podatnik, który sam zgłosi w urzędzie skarbowym darowiznę sprzed lat, zapłaci podatek według starych zasad. Jeśli taka darowizna zostanie zgłoszona w trakcie kontroli, to trzeba będzie zapłacić 20-proc. podatek karny. Resort finansów jednak zapewnia, że nowych regulacji powinni obawiać się tylko nieuczciwi podatnicy.

Urząd będzie porównywał wysokość akcyzy

Rozpatrując wniosek o nadpłatę akcyzy za auto sprowadzone z UE, organy podatkowe muszą rozstrzygnąć, czy była ona wyższa niż podatek od takiego pojazdu nabytego w kraju.

REKLAMA