REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Trzeba się zarejestrować przed rozpoczęciem działalności

Podmioty, które mają zamiar wykonywać czynności opodatkowane akcyzą, muszą dokonać w urzędzie celnym zgłoszenia rejestracyjnego.

Firmy mogą wkrótce płacić wielomilionowe kary

Obowiązujące przepisy pozwalają urzędnikom karać firmy za grzechy pracowników. Za dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez księgową spółce grozi bankructwo. Kary są surowe: firma może zapłacić nawet 20 mln zł lub uzyskać zakaz reklamy.

O sankcjach decyduje samorząd

System sankcji i dochodzeń dla biegłych rewidentów musi być skuteczny i podlegać nadzorowi publicznemu. Wymaga tego od Polski 43 Dyrektywa UE. Samorząd biegłych chce jednak o sankcjach decydować sam.

Stawka zależy od przeznaczenia budynku

Właściciel domku letniskowego musi zapłacić nawet 6,23 zł za mkw. powierzchni użytkowej. Jeżeli jednak udowodni, że dom służy do mieszkania - stawka nie przekroczy 0,57 zł za mkw.

Przed rozpatrzeniem skargi fiskus sprawdzi dokumenty

Aby organ podatkowy mógł rozpatrzeć skargę podatnika, konieczne jest ustalenie, z jakiego okresu pochodzą kontrolowane dokumenty.

Dla każdego podatku jest inne konto

Podatnicy wpłacają do urzędu skarbowego podatki na właściwe konto, inne dla każdego podatku. Jeśli pomylą rachunek i wpłatę PIT przekażą na konto VAT, nie spotka ich żadna kara.

Zagraniczny dostawca nie płaci akcyzy

Obowiązek podatkowy u zarejestrowanego handlowca powstaje w momencie nabycia zharmonizowanych wyrobów akcyzowych wysyłanych do Polski.

Podatnik może zaskarżyć decyzję izby skarbowej

W sprawach o wiążące interpretacje dyrektor izby skarbowej wydaje jedną decyzję. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego.

Credit Suisse: centrum księgowe we Wrocławiu

Międzynarodowa grupa finansowa Credit Suisse zamierza otworzyć we Wrocławiu centrum usług księgowych i back-office'owych.

Wynagrodzenia będą zależeć od osiągniętych wyników

Poziom wynagrodzeń w służbie cywilnej ma zależeć od wypełnianych zadań i osiąganych rezultatów pracy. Ocenę przebiegu procesu wartościowania stanowisk ma zapewnić audyt wewnętrzny.

Podatnik wyśle PIT do starego urzędu

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2007 r., PIT za 2006 rok prześle do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia 2006 r.

Spółka jawna przejmuje obowiązki

Do końca marca niektóre spółki cywilne muszą być przekształcone w jawne. W takim przypadku mamy do czynienia z sukcesją podatkową, tzn. spółka jawna przejmie prawa i obowiązki spółki cywilnej.

Podatnik sam dokonuje wyliczeń

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

Za zatajanie przychodów grozi 75-proc. podatek

Zakup nieruchomości często finansowany jest z nieujawnionych przychodów. Gdy fiskus uzna, że doszło do zatajenia przychodów, każe zapłacić 75-proc. PIT. Kontrolowani podatnicy powinni mieć dokumenty potwierdzające zarobki.

Podatnik nie musi składać wniosku

Jeżeli zwolnienia czy też ulgi wynikają z uchwały rady gminy, podatnik nie ma obowiązku występować z wnioskiem o ich przyznanie.

Nowe deklaracje dla państwowych firm

Państwowe przedsiębiorstwa muszą rozliczyć wpłaty z zysku do budżetu według nowych deklaracji.

Senat dostosuje przepisy

Połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Ustawodawcza rozpatrzyły wczoraj wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (sygn. SK 51/06). Senatorowie postanowili wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, która dostosuje prawo do orzeczenia Trybunału.

Firmy muszą przy wycenie zapasów uwzględnić upusty i rabaty

Wycena bilansowa zapasów nie może być wyższa od ich cen sprzedaży netto. Przy ustalaniu wysokości tej ceny należy uwzględnić m.in. upusty i rabaty.

Wniosek o zwrot podatku powinien zostać podpisany przez męża i żonę

Małżeński wniosek o zwrot VAT wymaga podpisu obojga małżonków. Ustalając kwotę zwrotu, mąż i żona powinni pamiętać o uwzględnieniu kwot wcześniej otrzymanych.

Bonusy gotówkowe trzeba rozliczać w dłuższym okresie

Jeżeli przy zawarciu umowy najmu firma otrzymuje bonus gotówkowy, to ujmuje go w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Faktura VAT potwierdzi wydatki

Podatnik korzystający z ulgi internetowej może obniżyć dochód nawet o 760 zł. Aby odliczenie było skuteczne, potrzebna jest imienna faktura VAT dokumentująca wydatek.

Gmina może umorzyć mandat

Gminy mogą umarzać wierzytelności z tytułu mandatów karnych kredytowych. Muszą jednak przygotować odpowiednie uchwały.

Fiskus musi mieć dowody

Zanim organ podatkowy rozstrzygnie sprawę, powinien zebrać materiał dowodowy i wyczerpująco go rozpatrzyć.

Zwrot akcyzy producentom rolnym

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowelizacja zakłada możliwość zaliczkowej wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Jak ewidencjonować zysk i stratę

Strata poniesiona w roku obrotowym wykazywana jest po stronie debetowej konta Wynik finansowy. Po stronie kredytowej wykazywany jest zaś zysk.

Zasób kadr zamiast konkursów

Stanowiska w urzędach i izbach skarbowych nie będą obsadzane w drodze konkursu. Minister finansów będzie powoływał kandydatów ze skarbowego zasobu kadrowego.

Zwolnienie nie jest limitowane

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny nie jest ograniczone wartością przekazywanego majątku.

Tajne auta kontroli skarbowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej zajęła się wczoraj przyjętą przez Sejm nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Ustawa ma umożliwić organom kontroli skarbowej rejestrację samochodów wywiadu skarbowego na zasadach przewidzianych dla pojazdów wykorzystywanych do celów operacyjno-rozpoznawczych.

Biegli będą się dokształcać

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę o obowiązkowych szkoleniach biegłych rewidentów. Ich zakres określa program szkoleń na 2007 rok.

Urząd może oszacować podstawę opodatkowania

Organ podatkowy sam może oszacować podstawę opodatkowania. Musi jednak uznać księgę za nierzetelną.

Szansa na zwrot podatku naliczonego

Projekt zmian w ustawie o VAT zakłada wprowadzenie korzystnych możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot podatku naliczonego.

W ustawie podarowana żywność nadal z VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT nie przewiduje rozwiązania, które pozwoliłoby nie płacić podatku od darowanej żywności, mimo że zmiany takie ułatwiłyby firmom działalność charytatywną. Byłoby też zgodne z prawem UE.

Aplikanci nie płacą opłaty skarbowej

Adwokaci i radcy prawni zlecając zastępstwo aplikantom płacą opłatę skarbową, mimo że nie mają takiego obowiązku. Obawiają się bowiem, że sąd odrzuci pismo.

Darowizna w tytule przelewu

Osoby najbliższe przekazujące w darowiźnie gotówkę muszą udokumentować otrzymanie pieniędzy. Tylko wtedy skorzystają ze zwolnienia z podatku.

Dochody z tytułu sprzedaży akcji w celu ich umorzenia były nieopodatkowane

Dochody ze zbycia akcji nie są opodatkowane, pod warunkiem że akcje zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r.

Trzeba złożyć zawiadomienie dotyczące zaliczek

Mali podatnicy oraz rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą od tego roku wpłacać zaliczki kwartalne.

Wydatki odliczamy z zapłaconym VAT

Korzystający z ulgi internetowej mogą odliczyć nie tylko kwotę należną za samą usługę, ale także zapłacony VAT.

Ze zwolnienia można nie korzystać

Małe spółki nie muszą tworzyć rezerw z tytułu podatku odroczonego. Jeśli jednak wchodzą w skład grupy kapitałowej, powinny stosować te same zasady co jednostka dominująca.

Skarbowy zasób kadrowy

Rada Ministrów rozpatrzy dzisiaj projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowego systemu naboru kandydatów na stanowisko dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Raz podane konto wciąż jest ważne

Podatnik, który w ubiegłym roku podał w urzędzie skarbowym numer konta bankowego, nie musi robić tego ponownie. Urząd przekaże nadpłatę na poprzednio podany rachunek.

Na opracowanie definicji jest coraz mniej czasu

W resorcie finansów przedłużają się prace nad przygotowaniem definicji budownictwa społecznego. Zapomniano o preferencjach podatkowych dla inwestorów indywidualnych budujących domy jednorodzinne. Remontujący domy i mieszkania będą musieli płacić podstawową 22-proc. stawkę VAT.

BCC: o obniżce podatków, jak będą projekty

Z "powściągliwym entuzjazmem" przedsiębiorcy z Business Centre Club przyjęli zapowiedzianą przez premiera obniżkę podatków i reformę finansów publicznych.

Podatnik składa PIT tam, gdzie mieszka

Podatnik powinien przesłać zeznanie podatkowe do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Wydatki są kosztem

Jeżeli impreza ma charakter integracyjny i taki jej cel określił pracodawca, to poniesione na nią wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba stosować ceny rynkowe

Gdy warunki umów zawartych przez podatników z firmami, z którymi mają związki rodzinne, będą odbiegać od rynkowych, fiskus oszacuje podstawę opodatkowania.

Liczy się data uprawomocnienia orzeczenia

Zeznanie podatkowe przy nabyciu majątku w drodze spadku należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rachunek zysków i strat po raz pierwszy

Jednostki finansów publicznych w tym roku po raz pierwszy utworzą rachunek zysków i strat.

Termin zapłaty zaliczek

20 lutego mija termin wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od: osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

Potrzebny jest przelew bankowy

Jeśli podatnik nie posiada bankowego potwierdzenia przelewu, nie może zwiększyć podatku naliczonego o kwotę zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego.

Nie będzie 30-proc. sankcji VAT

Ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz likwidację sankcji za zaniżenie podatku zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT.

REKLAMA