REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Własna odpowiedzialność umożliwia samozatrudnienie

Jeśli odpowiedzialność za pracę wobec osób trzecich ponosi wykonujący czynności, to można uznać, że prowadzi on jednoosobowo działalność gospodarczą.

Nastąpią zmiany w klasyfikacji budżetowej

Dla celów klasyfikacji dochodów i wydatków oraz środków ze źródeł zagranicznych będą wprowadzone zmiany w działach administracji.

Urzędnicy sprawdzą powstałą stratę

Jeśli podatnik ponosi stratę w wyniku zaistnienia ryzyka kursowego, będzie musiał udowodnić fiskusowi, że nie jest ona wynikiem stosowania nierynkowych warunków transakcji.

PIT-y złożyło tylko kilka procent podatników

Liczba złożonych w urzędach skarbowych rocznych zeznań podatkowych za 2006 rok nie przekracza 10 proc. Większość podatników z rocznym rozliczeniem czeka do kwietnia.

Tracimy VAT od organizacji targów

Polska traci wpływy do budżetu i skazuje własnych przedsiębiorców na nierówną konkurencję z firmami z innych krajów Unii Europejskiej. Wszystko za sprawą niekorzystnych przepisów VAT dotyczących usług targowych.

Jak fiskus walczy z dawcami kosztów

Jeszcze dwa lata temu ogłoszenia o sprzedaży fikcyjnych kosztów można było zobaczyć w niemal każdej gazecie. Dziś proceder wystawiania lewych faktur przeniósł się do internetu. Ale nadal kwitnie.

Podatek od aportu spółka płaci w gminie

Jeśli spółka przejmuje aportem nieruchomość, powinna zapłacić podatek tej gminie, na terenie której nieruchomość jest położona.

Termin składania deklaracji

28 lutego (środa) mija termin składania deklaracji dla VAT od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).

Becikowego nie wpisujemy w PIT

Becikowego otrzymanego za urodzenie dziecka nie trzeba wykazywać w zeznaniu rocznym. Zapomoga ta jest zwolniona z podatku.

O zapłacie podatku decyduje data faktury

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w siódmym dniu od wykonania czynności. Od zasady tej obowiązują jednak pewne wyjątki.

Dopłata będzie stanowiła przychód

Jeżeli przy podwyższeniu kapitału spółki powstają dodatnie różnice kursowe, nadwyżkę należy ująć jako przychód finansowy.

Nowelizacja VAT

Dziś odbędzie się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji powołanej do rozpatrzenia nowelizacji ustawy o VAT.

Urzędy skarbowe bezprawnie wydają interpretacje

Interpretacje umów wydaje tylko minister. Tymczasem robią to także urzędy skarbowe. Odpowiedź urzędu nie chroni podatnika.

Umorzony czynsz do opodatkowania

Jeśli podatnikowi spółdzielnia mieszkaniowa umorzyła zaległy czynsz, musi wykazać go w zeznaniu rocznym.

Do ulgi uprawniają tylko akcje z oferty publicznej

Oferta skierowana potencjalnie do wszystkich podmiotów może być uznana za publiczną ofertę sprzedaży akcji i stanowić podstawę do zwolnienia z PIT dochodów ze zbycia tych papierów.

Podatek z tytułu importu - w deklaracji

Podatek należny z tytułu importu towarów będzie można wykazywać bezpośrednio w deklaracji podatkowej bez konieczności uiszczania go w urzędzie celnym.

SD-Z1, czyli nie zawsze urzędnik ma rację

Wypełnili nawet specjalny formularz SD-Z1. A nie jest to łatwe, bo ów druk liczy aż cztery strony, w dodatku trzeba na nich szczegółowo opisać to, co się dostało - ile ma metrów, ile jest warte na rynku, gdzie jest położone itp. Pół biedy, gdy chodzi o pieniądze, ale już opisywanie mieszkania, czy gospodarstwa rolnego...

Porównanie różnicy w podatkach umożliwi określenie nadpłaty

Do obliczenia nadpłaty akcyzy od samochodu sprowadzonego z UE, należy porównać podatek zapłacony przez podatnika z podatkiem zawartym w wartości identycznego auta w Polsce.

Znaczki zostają do końca 2007 roku

Do 31 grudnia 2007 r. podatnicy będą mogli uiszczać opłatę skarbową znaczkami opłaty skarbowej, mimo że od 1 stycznia je zlikwidowano – przewiduje projekt zmian w ustawie o opłacie skarbowej.

Termin składania deklaracji

26 lutego (termin ustawowy przypada 25 w niedzielę) mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12.

Trzeba się zarejestrować przed rozpoczęciem działalności

Podmioty, które mają zamiar wykonywać czynności opodatkowane akcyzą, muszą dokonać w urzędzie celnym zgłoszenia rejestracyjnego.

Firmy mogą wkrótce płacić wielomilionowe kary

Obowiązujące przepisy pozwalają urzędnikom karać firmy za grzechy pracowników. Za dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez księgową spółce grozi bankructwo. Kary są surowe: firma może zapłacić nawet 20 mln zł lub uzyskać zakaz reklamy.

O sankcjach decyduje samorząd

System sankcji i dochodzeń dla biegłych rewidentów musi być skuteczny i podlegać nadzorowi publicznemu. Wymaga tego od Polski 43 Dyrektywa UE. Samorząd biegłych chce jednak o sankcjach decydować sam.

Stawka zależy od przeznaczenia budynku

Właściciel domku letniskowego musi zapłacić nawet 6,23 zł za mkw. powierzchni użytkowej. Jeżeli jednak udowodni, że dom służy do mieszkania - stawka nie przekroczy 0,57 zł za mkw.

Przed rozpatrzeniem skargi fiskus sprawdzi dokumenty

Aby organ podatkowy mógł rozpatrzeć skargę podatnika, konieczne jest ustalenie, z jakiego okresu pochodzą kontrolowane dokumenty.

Dla każdego podatku jest inne konto

Podatnicy wpłacają do urzędu skarbowego podatki na właściwe konto, inne dla każdego podatku. Jeśli pomylą rachunek i wpłatę PIT przekażą na konto VAT, nie spotka ich żadna kara.

Zagraniczny dostawca nie płaci akcyzy

Obowiązek podatkowy u zarejestrowanego handlowca powstaje w momencie nabycia zharmonizowanych wyrobów akcyzowych wysyłanych do Polski.

Podatnik może zaskarżyć decyzję izby skarbowej

W sprawach o wiążące interpretacje dyrektor izby skarbowej wydaje jedną decyzję. Służy na nią skarga do sądu administracyjnego.

Credit Suisse: centrum księgowe we Wrocławiu

Międzynarodowa grupa finansowa Credit Suisse zamierza otworzyć we Wrocławiu centrum usług księgowych i back-office'owych.

Wynagrodzenia będą zależeć od osiągniętych wyników

Poziom wynagrodzeń w służbie cywilnej ma zależeć od wypełnianych zadań i osiąganych rezultatów pracy. Ocenę przebiegu procesu wartościowania stanowisk ma zapewnić audyt wewnętrzny.

Podatnik wyśle PIT do starego urzędu

Jeśli podatnik zmienił miejsce zamieszkania po 1 stycznia 2007 r., PIT za 2006 rok prześle do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia 2006 r.

Spółka jawna przejmuje obowiązki

Do końca marca niektóre spółki cywilne muszą być przekształcone w jawne. W takim przypadku mamy do czynienia z sukcesją podatkową, tzn. spółka jawna przejmie prawa i obowiązki spółki cywilnej.

Podatnik sam dokonuje wyliczeń

Podatnicy, którzy otrzymali informację PIT-R od więcej niż jednego płatnika, samodzielnie obliczają kwotę podlegającą opodatkowaniu.

Za zatajanie przychodów grozi 75-proc. podatek

Zakup nieruchomości często finansowany jest z nieujawnionych przychodów. Gdy fiskus uzna, że doszło do zatajenia przychodów, każe zapłacić 75-proc. PIT. Kontrolowani podatnicy powinni mieć dokumenty potwierdzające zarobki.

Podatnik nie musi składać wniosku

Jeżeli zwolnienia czy też ulgi wynikają z uchwały rady gminy, podatnik nie ma obowiązku występować z wnioskiem o ich przyznanie.

Nowe deklaracje dla państwowych firm

Państwowe przedsiębiorstwa muszą rozliczyć wpłaty z zysku do budżetu według nowych deklaracji.

Senat dostosuje przepisy

Połączone senackie komisje Gospodarki Narodowej i Ustawodawcza rozpatrzyły wczoraj wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 listopada 2006 r. (sygn. SK 51/06). Senatorowie postanowili wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, która dostosuje prawo do orzeczenia Trybunału.

Firmy muszą przy wycenie zapasów uwzględnić upusty i rabaty

Wycena bilansowa zapasów nie może być wyższa od ich cen sprzedaży netto. Przy ustalaniu wysokości tej ceny należy uwzględnić m.in. upusty i rabaty.

Wniosek o zwrot podatku powinien zostać podpisany przez męża i żonę

Małżeński wniosek o zwrot VAT wymaga podpisu obojga małżonków. Ustalając kwotę zwrotu, mąż i żona powinni pamiętać o uwzględnieniu kwot wcześniej otrzymanych.

Bonusy gotówkowe trzeba rozliczać w dłuższym okresie

Jeżeli przy zawarciu umowy najmu firma otrzymuje bonus gotówkowy, to ujmuje go w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Faktura VAT potwierdzi wydatki

Podatnik korzystający z ulgi internetowej może obniżyć dochód nawet o 760 zł. Aby odliczenie było skuteczne, potrzebna jest imienna faktura VAT dokumentująca wydatek.

Gmina może umorzyć mandat

Gminy mogą umarzać wierzytelności z tytułu mandatów karnych kredytowych. Muszą jednak przygotować odpowiednie uchwały.

Fiskus musi mieć dowody

Zanim organ podatkowy rozstrzygnie sprawę, powinien zebrać materiał dowodowy i wyczerpująco go rozpatrzyć.

Zwrot akcyzy producentom rolnym

Do pierwszego czytania w Sejmie skierowano poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowelizacja zakłada możliwość zaliczkowej wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Jak ewidencjonować zysk i stratę

Strata poniesiona w roku obrotowym wykazywana jest po stronie debetowej konta Wynik finansowy. Po stronie kredytowej wykazywany jest zaś zysk.

Zasób kadr zamiast konkursów

Stanowiska w urzędach i izbach skarbowych nie będą obsadzane w drodze konkursu. Minister finansów będzie powoływał kandydatów ze skarbowego zasobu kadrowego.

Zwolnienie nie jest limitowane

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w ramach najbliższej rodziny nie jest ograniczone wartością przekazywanego majątku.

Tajne auta kontroli skarbowej

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej zajęła się wczoraj przyjętą przez Sejm nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Ustawa ma umożliwić organom kontroli skarbowej rejestrację samochodów wywiadu skarbowego na zasadach przewidzianych dla pojazdów wykorzystywanych do celów operacyjno-rozpoznawczych.

Biegli będą się dokształcać

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę o obowiązkowych szkoleniach biegłych rewidentów. Ich zakres określa program szkoleń na 2007 rok.

Urząd może oszacować podstawę opodatkowania

Organ podatkowy sam może oszacować podstawę opodatkowania. Musi jednak uznać księgę za nierzetelną.

REKLAMA