Kategorie

Sukcesja przedsiębiorstwa po śmierci właściciela - propozycje zmian w podatkach

Monika Grobelska
Sukcesja przedsiębiorstwa w aspekcie podatkowym - projekt ustawy /Fotolia
Fotolia
Pakiet „100 zmian dla firm” zaprezentowany na początku czerwca br. przez Ministerstwo Rozwoju przybrał już formę konkretnych dokumentów i został skierowany do konsultacji. Celem pakietu jest poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorstw. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie modyfikacji w przepisach dotyczących sukcesji przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej (właściciela). Przyjrzyjmy się jakie zmiany w tym zakresie proponowane są w ustawach podatkowych.

Ustanowienie prokurenta mortis causa

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej zawiera rozwiązania, które pozwalają na niezakłócone funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela. W takiej sytuacji firmą przedsiębiorcy będzie mógł posługiwać się prokurent mortis causa, w okresie przejściowym działalności przedsiębiorstwa, tj. od dnia otwarcia spadku do dnia dokonania działu spadku w całości bądź w części obejmującego przedsiębiorstwo, bez konieczności uzyskiwania zgody na posługiwanie się nazwiskiem zmarłego przedsiębiorcy, lecz z obowiązkiem używania dodatkowego oznaczenia „w spadku”. Prokurent będzie mógł być ustanowiony przez spadkobierców lub jeszcze za życia przez właściciela przedsiębiorstwa, a wyjątkowo także przez sąd. Podlegałby wpisowi do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Uproszczenie procedur sprostowania i wykreślenia wpisu w CEIDG

Dostęp do rachunku bankowego

Prokurent mortis causa miałby także dostęp do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy i do określonej wysokości środków pieniężnych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Wysokość tę mógłby określić za życia sam przedsiębiorca, a po jego śmierci osoba przez niego upoważniona, osoba uprawniona do ustanowienia prokurenta mortis causa albo sąd, który go powołał.

Posługiwanie się numerami NIP i REGON

Przewiduje się również możliwość posługiwania się przez prokurenta mortis causa numerami NIP (Numer identyfikacji podatkowej) i REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) zmarłego przedsiębiorcy w celu identyfikacji przedsiębiorstwa. Ułatwiłoby to nawiązywanie i wykonywanie zobowiązań związanych z tymczasowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Polecamy: Sprzedaż nieruchomości firmowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja

Pozostawienie w mocy decyzji administracyjnych, kontraktów cywilnoprawnych, umów o pracę

Reklama

Projekt zawiera także przyjęcie rozwiązania, dzięki któremu w mocy pozostałyby decyzje administracyjne wydane wobec zmarłego przedsiębiorcy. Mogłyby być one tymczasowo wykonywane przez prokurenta mortis causa wraz z chwilą jego ustanowienia. Przewiduje się wprowadzenie normy, zgodnie z którą następcy prawni, którzy będą kontynuować działalność gospodarczą spadkodawcy, będą stawali się podmiotami decyzji administracyjnych, w szczególności zaś zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego śmiercią. Prokurent mortis causa brałby natomiast udział w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa (spraw w toku na dzień otwarcia spadku i spraw po otwarciu spadku). W tym zakresie reprezentowałby spadkobierców.

W mocy pozostałyby również umowy o pracę. Wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy wykonywałby prokurent mortis causa. Wykonywałby on również wszystkie obowiązki ciążące na pracodawcy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników (płatnik składek).

Zmiany w prawie podatkowym

Projekt zawiera także zmiany w zakresie prawa podatkowego. W zakresie wybranych podatków, np. podatku od towarów i usług, podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, proponuje się przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym przedsiębiorstwo wchodzące w skład masy spadkowej do czasu działu spadku jest podatnikiem. Płatnikiem tego rodzaju podatków byłby prokurent mortis causa.

W odniesieniu zaś do zdarzeń wiążących się z posiadaniem majątku spadkowego i osiąganiem z niego przychodów, konkretyzacja obowiązku podatkowego zostałaby wstrzymana do czasu ustalenia kręgu spadkobierców lub działu spadku. W okresie przejściowym działania przedsiębiorstwa, tj. w okresie od otwarcia spadku do działu spadku, działalność ta mogłaby zostać uznana za  pozarolniczą działalność gospodarczą i tym samym stanowić źródło przychodu podatku dochodowego.

Program gwarancji de minimis został przedłużony do 31 grudnia 2017 r.


Reklama

Po ustaleniu kręgu spadkobierców i ustaleniu kręgu osób, którym przypadło przedsiębiorstwo, o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców organ podatkowy orzekałby w jednej decyzji na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. Organ podatkowy były obowiązany ustalić kwoty podatku w przypadku, gdy deklaracje nie zostałyby złożone lub zostałyby złożone nieprawidłowo. Termin płatności zobowiązań podatkowych określonych w decyzji mógłby wynosić 14 dni od dnia jej doręczenia. Zmiana ta powinna być wprowadzona w ustawie – Ordynacja podatkowa oraz w szczegółowych ustawach podatkowych.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia bieżącego rozliczania należności podatkowych, w okresie od otwarcia spadku do działu spadku, a przede wszystkim ustanawiane są w celu dopuszczenia udziału przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym. Wnioskodawcy projektu wskazują, że ordynacja podatkowa za podatnika uznaje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Jednakże na podstawie art. 7 § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami także inne podmioty.  Podkreślają również, że obecnie do czasu ustalenia kręgu spadkobierców (postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia) nie wiadomo kto i w jakim zakresie odpowiada za zobowiązania podatkowe związane ze spadkodawcą i pozostawionym przez niego spadkiem

Udział prokurenta mortis causa w postępowaniu podatkowym

W postępowaniach podatkowych przed organem podatkowym i przed sądem administracyjnym, w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstwa (sprawy w toku na dzień otwarcia spadku i sprawy po otwarciu spadku), udział brałby prokurent mortis causa. Tak jak przy postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, zmiana ma na celu zagwarantowanie efektywnego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa do czasu działu spadku i ochronę praw spadkobierców.

Przeprowadzenie „remanentu likwidacyjnego”

W przypadku kontynuacji działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, proponuje się zwolnienie z obowiązku sporządzania:

1. Wykazu składników majątku na dzień likwidacji – dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 20 ust. 6 oraz art. 36 ust. 1a ustawy z dnia 10 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykaz ten muszą sporządzić wszyscy podatnicy, niezależnie od formy opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).

2. Spisu z natury – dla celów prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (§ 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

3. Spisu z natury – dla celów ryczałtu ewidencjonowanego (art. 20 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców od 2017 r.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, ze względu na to, że prokurent mortis causa de facto prowadziłby przedsiębiorstwo wchodzące w skład spadku, nie ma potrzeby przeprowadzania ww. wykazów i spisów na dzień otwarcia spadku. Dopiero w przypadku braku powołania prokurenta mortis causa lub innego podmiotu uprawnionego do zarządu przedsiębiorstwem albo podjęcia przez spadkobierców decyzji o niekontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa, obowiązek ten powinien zostać zaktualizowany.

Podatek od spadków i darowizn

Propozycja legislacyjna obejmuje modyfikację przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w odniesieniu do dziedziczenia przedsiębiorstwa. W przypadku przejściowego objęcia zarządu przez prokurenta mortis causa, stan przedsiębiorstwa powinien być ustalany na moment przyznania praw do niego lub przyznania równowartości udziału spadkowego w części obejmującej przedsiębiorstwo spadkobiercy. Przyjęcie takiego rozwiązania uzasadnia fakt, że stan przedsiębiorstwa w przeciwieństwie do innych składników spadku, ulega niezwykle dynamicznym zmianom, także w zakresie stosunków prawnych.

Nowa regulacja dotycząca prokurenta mortis causa powinna mieć zastosowanie do spadków otwartych po dniu wejścia w życie projektowanej ustawy. Tym samym do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy będą stosować się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z uchwałą Nr 20 Rady Ministrów z 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych  proponuje się, by regulacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).