| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Kiedy można stosować kasową metodę rozliczeń VAT

Kiedy można stosować kasową metodę rozliczeń VAT

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług mały podatnik może wybrać metodę rozliczania podatku VAT inną niż podatnicy, którym nie przysługuje status małego podatnika, czyli metodę kasową. Metoda kasowa charakteryzuje się specyficznym sposobem ustalenia terminu zapłaty podatku VAT.

Kto jest małym podatnikiem?

Możliwość korzystania z metody kasowej rozliczeń VAT przysługuje tzw. małym podatnikom. Jakie warunki musi spełniać taki podatnik? Otóż, w świetle z art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej "ustawa o VAT lub ustawa") przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Na czym polega metoda kasowa?

Zasady dotyczące stosowania metody kasowej rozliczeń VAT zawarte zostały w art. 21 ust 1 ustawy o VAT, tj. mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Z powyższego wynika, iż aby podatnik mógł rozliczać się metodą kasową musi spełnić łącznie dwie przesłanki:

1) musi posiadać status małego podatnika, czyli spełnić przesłanki określone w art. 2 pkt 25 ustawy,

2) musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował metodę kasową.

Warto zauważyć, że rozliczanie metodą kasową może być stosowane w dowolnym momencie. Przepisy ustawy o VAT nie wymagają, żeby ze stosowaniem tej metody podatnik musiał czekać aż do początku następnego roku podatkowego.

Kiedy mały podatnik nie może stosować metody kasowej?

Metoda kasowa ma zastosowanie do odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, jednak z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

A zatem metoda kasowa nie ma zastosowania w przypadku:

- wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,

- przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,

- dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,

- świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług,

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

- świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ustawy o VAT,

- otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Obowiązek podatkowy w tych przypadkach powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, a w przypadku dotacji (subwencji i innych dopłat wliczanych do podstawy opodatkowania) – z chwilą ich otrzymania. W przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 6 ustawy o VAT). W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy w sposób kasowy, jednakże różni się on od metody kasowej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Hanna Bartkowiak

Konsultant/Zespół Doradców Unijnych SmartConsulting S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »