Kategorie

Tarcza Finansowa - niezgodność przychodu z JPK_VAT powodem odrzucenia wniosku

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Tarcza Finansowa - niezgodność przychodu z JPK_VAT powodem odrzucenia wniosku
Tarcza Finansowa - niezgodność przychodu z JPK_VAT powodem odrzucenia wniosku
System odrzuca wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR składane przez przedsiębiorców, którzy rozliczają się metodą kasową. Przyczyną jest niezgodność przychodu z plikami JPK_VAT. Ale będzie możliwe inne rozwiązanie.

To, że jest problem, przyznał wczoraj prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w radiu TOK FM. Potwierdził, że pliki JPK_VAT nie pozwalają na weryfikację obrotów u przedsiębiorców, którzy stosują metodę kasową. Poinformował zarazem, że w takiej sytuacji nie ma przeszkód, by bazować na pisemnym oświadczeniu.

Ta metoda jest już stosowana u podatników zwolnionych z VAT. Ich obroty są weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w umowie subwencji, składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych (rachunku zysków i strat albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Podobnie ma być u przedsiębiorców, którzy rozliczają VAT kasowo. W tej sprawie jeszcze czekamy na oficjalną odpowiedź PFR.

Reklama

- Oświadczenie wydaje się rozwiązaniem problemu, pod warunkiem że system weryfikujący wniosek będzie je faktycznie uwzględniać - komentuje Grzegorz Stolarczyk, współwłaściciel ZAGA Fundusze Europejskie. Na razie - jak mówi - podatnicy VAT rozliczający się kasowo nie mają możliwości złożenia takiego oświadczenia ani dokumentu, który może potwierdzić ich dane finansowe.

Chodzi o program pomocowy obsługiwany przez Polski Fundusz Rozwoju. Jego łączna wartość opiewa na kwotę 100 mld zł. Wsparcie ma formę subwencji, której 75 proc. może zostać umorzone.

Na razie unijną akceptację zyskały pakiety dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa.

Do zdobycia są naprawdę duże pieniądze. Kwota subwencji dla mikrofirmy może wynieść maksymalnie nawet 324 tys. zł. Firma z sektora MSP może dostać jeszcze więcej, bo nawet 3,5 mln zł. Podane wartości dotyczą firm, które spełnią maksymalne kryteria. Dla większości przedsiębiorstw kwoty wsparcia będą zapewne niższe.

Wnioski o subwencje można składać od ubiegłej środy (29 kwietnia br.). Proces weryfikacji przebiega szybko. Część firm już otrzymała wsparcie. Okazało się jednak, że nie wszyscy mogą z niego skorzystać.

- Problem mają podatnicy, którzy rozliczają się metodą kasową. System odrzucił ich wnioski. W decyzji z PFR znalazła się informacja, że powodem odrzucenia jest niezgodność danych podanych we wniosku z danymi, które posiada PFR - informuje Grzegorz Stolarczyk.

Spadek obrotów

Jaka jest przyczyna problemu? Otóż firmy, które chcą uzyskać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR, muszą wykazać spadek obrotów gospodarczych. Jest on rozumiany jako spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług. Wysokość wsparcia uzależniona jest od poziomu tego spadku. Musi być on co najmniej 25-procentowy, a gdy jest wyższy (50- lub 75-proc.), to kwota subwencji wzrasta. Spadek powinien zostać odnotowany w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku ubiegłego (patrz ramka).

We wniosku o wsparcie obroty (ich spadek) ustala się memoriałowo, czyli na podstawie wystawionych w danym miesiącu faktur. Podane wartości są następnie weryfikowane przez PFR.

Sposób weryfikacji spadku obrotów gospodarczych został wskazany na stronie PFR w zakładce pytania i odpowiedzi. Zgodnie z podaną tam informacją "weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności:

 • deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie),
 • VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie)
 • oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym rachunku zysków i strat (w przypadku podmiotów nierozliczających podatku VAT)".

Odnosząc się do oświadczenia składanego przez podatników zwolnionych z VAT, Jędrzej Figurski, prawnik z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, wyjaśnia: - Oświadczenie na podstawie rachunku zysków i strat to tylko jedna z możliwości, przewidziana dla tych, którzy prowadzą księgi rachunkowe. U podatników zwolnionych z VAT, którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych, oświadczenia przygotowywane mogą być w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Co innego w przypadku VAT-owców. U nich obrót weryfikowany jest w oparciu o dane podawane przez nich w deklaracjach VAT-7 lub plikach JPK_VAT.

- Taki sposób weryfikacji obrotów został również potwierdzony przez Ministerstwo Finansów, które na swojej stronie internetowej podkreśliło, że "dla podatników podatku od towarów i usług niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową" - przypomina Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors. Chodzi o komunikat informujący, że złożenie deklaracji VAT jest niezbędne do otrzymania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej.

Wyjątek od zasady

Reklama

Problemu nie byłoby, gdyby wszyscy podatnicy VAT rozliczali się memoriałowo, czyli na podstawie wystawionych, a nie opłaconych, w danym miesiącu faktur. Wówczas informacje podane we wniosku o subwencje z PFR pokrywałyby się z danymi z deklaracji i plików JPK_VAT.

Jednak mali podatnicy (u których sprzedaż brutto nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro) mogą rozliczać się metodą kasową, czyli deklarować sprzedaż (dla celów VAT) dopiero w momencie otrzymania zapłaty.

- Natomiast dla celów subwencji z PRF należy deklarować obroty (ich spadek) obliczane według podejścia memoriałowego, a nie kasowego, czyli ze wszystkich wystawionych faktur, a nie tylko tych zapłaconych - zwraca uwagę Gerard Dźwigała, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Dźwigała, Ratajczak i Wspólnicy.

Tak więc u podatników rozliczających się metodą kasową wartości z księgi przychodów i rozchodów będą różnić się od tych z JPK_VAT.

- To nieuniknione - komentuje Jarosław Józefowski.

Podobnie uważa Grzegorz Stolarczyk. - W przypadku metody kasowej nie ma praktycznie szans, żeby kwoty podane we wniosku o subwencję pokrywały się z plikami JPK VAT, chyba że firma ma zawsze zapłacone faktury w miesiącu ich wystawienia i nie ma żadnych przeterminowanych należności - komentuje ekspert i podaje przykład:

Przykład

Firma ma w danym miesiącu obrót wynoszący 200 tys. zł, który wynika z wystawionych faktur oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub rachunku zysków i strat. Wybrała kasową metodę rozliczeń VAT. W związku z tym w JPK_VAT rozlicza podatek od faktur, które zostały zapłacone w tym miesiącu (często są to faktury z wcześniejszych miesięcy, bo niektóre należności są przeterminowane). W JPK_VAT pokazuje kwotę 80 tys. zł. We wniosku o subwencję podaje cały obrót (200 tys. zł).

PFR weryfikuje dane podane we wniosku o subwencję na podstawie plików JPK_VAT. W rezultacie odrzuca wniosek, bo dane się nie zgadzają.

- Problem jest rzeczywiście istotny. Rozumiem cel weryfikacji i automatyzm - taki mechanizm został stworzony po to, żeby móc szybciej rozpatrywać wnioski. Niemniej jednak mechanizm automatycznej weryfikacji danych wpisanych we wniosku o subwencję w przypadku podatników rozliczających się VAT kasowo nie został do końca przemyślany - uważa Jarosław Józefowski.

Wystarczy oświadczenie

- Problem można rozwiązać i to w bardzo prosty sposób - podpowiada Jędrzej Figurski, prawnik z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Wskazuje, że podane na stronie PFR sposoby weryfikacji obrotów wnioskodawców nie mają charakteru katalogu zamkniętego. - Wskazuje na to wyrażenie "w szczególności" zawarte w tej informacji. W konsekwencji dopuszczalne są inne, odpowiednie sposoby weryfikacji spadków obrotów. PFR powinien skorzystać z tej możliwości właśnie w odniesieniu do weryfikacji obrotów wnioskodawców rozliczających się metodą kasową - uważa ekspert.

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

Konkretne rozwiązanie - analogiczne jak to, na które wskazał prezes PFR - podpowiada Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens.

- Wystarczy wykorzystać narzędzie, którym PFR już się posługuje - oświadczenie podatnika, które jest wykorzystywane dla celów weryfikacji obrotów u podatników posiadających status zwolnionych z VAT - wskazuje ekspertka. Wyjaśnia, że takie oświadczenie składają podatnicy, którzy są zwolnieni przedmiotowo (np. gabinety medyczne, szkoły językowe, kantory wymiany walut) lub podmiotowo (nieduże firmy nieprzekraczające w ciągu roku obrotu 200 tys. zł).

- Tacy podatnicy nie składają deklaracji VAT-7 ani plików JPK_VAT, więc w ich przypadku weryfikowanie danych dotyczących spadku obrotów w standardowy sposób byłoby niemożliwe. PFR przyjmuje, że w takim przypadku weryfikacja będzie się odbywała na podstawie złożonych oświadczeń, przygotowywanych w oparciu o dane z ksiąg rachunkowych lub z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Takie samo podejście można zastosować do podatników VAT rozliczających się kasowo - uważa Agnieszka Bieńkowska.

- Rozumiem, że to wymaga zmian w systemie weryfikującym wnioski, z drugiej strony jednak nie może być tak, że z uwagi na problemy techniczne pewna grupa beneficjentów jest w praktyce na razie wyłączona z dofinansowania. Tym bardziej, że pula środków jest ograniczona, a wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń - komentuje ekspertka.

Grzegorz Stolarczyk dodaje, że zamiast lub oprócz oświadczenia, przedsiębiorcy mogliby dołączać do wniosku skan podpisanego dokumentu księgowego, potwierdzającego faktyczne przychody z danego miesiąca, np. wydruk z podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy rachunku zysków i strat. ©℗

We wniosku o wsparcie obroty (ich spadek) ustala się na podstawie wystawionych w danym miesiącu faktur

Po 1 lutego jest marzec

Wsparcie z PFR przewidziano dla firm, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r.

- O jaki miesiąc chodzi? Jeszcze luty czy może dopiero marzec? - pytają czytelnicy DGP.

W przewodniku po Tarczy Finansowej PFR napisano, że pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji jako pierwszy miesiąc, w którym odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Porównuje się go z lutym 2020 r. lub marcem 2019 r.

Patrycja Dudek

[RAPORT] KORONAWIRUS – podatki, prawo pracy, biznes

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: gazetaprawna.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.