reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Obrót gospodarczy > Działalność gospodarcza > Konstytucja Biznesu - zmiany w CEIDG

Konstytucja Biznesu - zmiany w CEIDG

Przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostaną uregulowane w nowej ustawie, rozszerzone i rozwinięte. Proponuje się wprowadzenie zmian m.in. w zakresie danych zawartych we wpisie do CEIDG oraz zawieszaniu i wznawianiu wykonywania działalności gospodarczej.

Nowe prawo dla przedsiębiorców

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, w ramach pakietu „Konstytucji Biznesu”, projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (CEIDGiPIP) został skierowany do konsultacji i uzgodnień 13 lutego br.

Ustawa ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zawarte w rozdziale 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy rozdziału 2a tej ustawy regulujące zasady działania pojedynczego punktu kontaktowego.

Zaproponowana ustawa ma bezpośredni związek z planowanym uchwaleniem nowej ustawy - Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i będzie centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Ustawa CEIDGiPIP, oprócz tego, że zastąpi dotychczasowe przepisów tak w zakresie CEIDG, jak i pojedynczego punktu kontaktowego, wprowadzi jednocześnie szereg zmian. Zakłada m.in.:   

- umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw, prokury oraz zarządu sukcesyjnego;

- dokonanie nowego podziału danych wpisywanych do CEIDG na dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy;

- wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia;

- realizację – wynikającej z Prawa przedsiębiorców – zasady możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na czas nieokreślony (obecnie dopuszczalny okres wynosi co do zasady maksymalnie 24 miesiące);

- wprowadzenie zasady, że zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy można dokonać w dowolnym terminie;

- ograniczenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG nie związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub nie wpływających istotnie na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego;

- stworzenie podstawy prawej do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP, co będzie miało istotny wpływ na usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG;

- w zakresie PIP – doprecyzowanie zadań organów, które realizują sprawy lub mogą udzielić praktycznych informacji dot. zagadnień związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej (zakresem obowiązku informacyjnego będą objęte także zagadnienia związane z kontrolą sprzętu i inspekcjami lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej);

- zastosowanie ułatwień przy wykorzystywaniu funkcjonalności pozwalających na realizację spraw w pełni drogą elektroniczną za pośrednictwem PIP, np. poprzez możliwość wykorzystania ponownie wcześniej wprowadzonych do systemu danych.  

Niektóre zmiany w CEIDG

Obecnie przepisy art. 23 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazują na zadania CEIDG, zaznaczając, że należy do nich m.in. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Zapisy te zostały przeniesione do projektu ustawy CEIDGiPIP, a następnie rozszerzone i rozwinięte.

Zakłada się, że wykreślona z ewidencji osoba nie jest już przedsiębiorcą, niemniej CEIDG publikuje określone informacje (tzw. historia wpisu). Zdaniem ustawodawcy konieczne jest stworzenie wyraźnej podstawy prawnej do publikowania informacji o składanych przez przedsiębiorcę wnioskach, które stworzą „historię przedsiębiorcy”. Udostępniane będą również informacje niepodlegające dotąd wpisowi do CEIDG – informacje o pełnomocniku, prokurencie i zarządcy sukcesyjnym.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Proponowany w projekcie ustawy zapis odnosi się do materii regulowanej obecnie przez art. 24 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana (w stosunku do obowiązującego stanu prawnego) uwzględnia wyniki uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a Ministerstwem Rozwoju o możliwość składania wniosków m.in. za pośrednictwem banków.

Omawiany przepis proponuje dokonania podziału danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne o przedsiębiorcy. Dodatkowo wpis będzie zawierał informacje o zarządzie sukcesyjnym. Podział okazuje się niezbędny, ponieważ w art. 14 CEIDGiPIP dokonano zmiany w zakresie terminów (względem obecnego art. 30 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) na składanie wniosków o zmianę wpisu i wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. W sprawach danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – zachowany zostanie termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych. Dane informacyjne przedsiębiorca będzie mógł natomiast zmienić w każdym czasie.

Zobacz także: Moja firma

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama