reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Informowanie o schematach podatkowych od 2019 r.

Informowanie o schematach podatkowych od 2019 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej, planowane na rok 2019, przewidują obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Obowiązkiem tym zostaną objęte osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom. Za brak informacji o schematach podatkowych będą groziły wysokie kary finansowe.

Polecamy: Podatki 2018 Samochód osobowy w firmie

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. i skierowana do Senatu. Rozwiązania zawarte w noweli mają w większości wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa zakłada m.in. obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Zmiany w tym zakresie, które zostaną prawdopodobnie wprowadzane od 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej, mają na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektywy 2016/1164/UE w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD). Celem dyrektywy ATAD jest wdrożenie w krajowych porządkach prawnych takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały optymalizacjom podatkowym polegającym na przenoszeniu zysków poza granice kraju, w którym zysk ten został wypracowany.

Rozwiązania przyjętej przez Sejm ustawy, jak wynika z założeń do ustawy, usprawnią dostęp administracji podatkowych do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz o promotorach i użytkownikach schematów podatkowych oraz zniechęcą podatników i ich doradców do przygotowywania i stosowania schematów podatkowych.

W zakresie regulacji dotyczących obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, w ustawie określa się m.in.:

- definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze,

- krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),

- sposób i termin raportowania,

- zasady ochrony tajemnicy zawodowej,

- sankcje za niewypełnienie obowiązku.

Podmioty zobowiązane do informowania o schematach podatkowych

Zgodnie z nowelą w dziale III Ordynacji podatkowej, po rozdziale 11, zostaje dodany nowy: Rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych”.

W świetle zawartych w nim regulacji osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, będą mieli obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Informacje o schematach podatkowych mają być przekazywane elektronicznie za pomocą systemu MDR. Zakłada się, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadawał indywidualne numery referencyjne schematom podatkowym, pozyskiwanym w wyniku raportowania. Zanonimizowane informacje o schematach podatkowych będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą one dostępne dla organów podatkowych. Dodatkowo, zanonimizowane informacje o schematach będą częściowo udostępnione do publicznej wiadomości.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Obowiązek informowania o korzystaniu ze schematu podatkowego ma też obciążać korzystającego z tego schematu. Korzystający (czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie) ze schematu podatkowego, który będzie dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego będzie przekazywał (elektronicznie) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego.

Wysokie kary za brak informacji o schematach podatkowych

Ustawodawca przewidział również sankcje w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów. Za niewypełnianie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych będą grozić kary pieniężne - do wysokości 2 mln zł, a w niektórych przypadkach nawet do 10 mln zł.

Wysokie kary przewidziano zwłaszcza dla dużych podmiotów doradczych w przypadku niedopełnienia obowiązków wprowadzenia procedury o raportowaniu schematów. I tak, brak ustalenia i przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, powoduje, że podmioty będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł – podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2 000 000 zł.

W przypadku natomiast popełnienia czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks karny skarbowy przez promotora będącego osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od podmiotu, o którym mowa w art. 86l § 1, który nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 86l, kara pieniężna może zostać nałożona w wysokości nie większej niż 10 000 000 zł.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama