| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Ordynacja podatkowa > Informowanie o schematach podatkowych od 2019 r.

Informowanie o schematach podatkowych od 2019 r.

Zmiany w Ordynacji podatkowej, planowane na rok 2019, przewidują obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Obowiązkiem tym zostaną objęte osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom. Za brak informacji o schematach podatkowych będą groziły wysokie kary finansowe.

Polecamy: Podatki 2018 Samochód osobowy w firmie

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r. i skierowana do Senatu. Rozwiązania zawarte w noweli mają w większości wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Ustawa zakłada m.in. obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Zmiany w tym zakresie, które zostaną prawdopodobnie wprowadzane od 1 stycznia 2019 r. do Ordynacji podatkowej, mają na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektywy 2016/1164/UE w zakresie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (ATAD). Celem dyrektywy ATAD jest wdrożenie w krajowych porządkach prawnych takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały optymalizacjom podatkowym polegającym na przenoszeniu zysków poza granice kraju, w którym zysk ten został wypracowany.

Rozwiązania przyjętej przez Sejm ustawy, jak wynika z założeń do ustawy, usprawnią dostęp administracji podatkowych do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz o promotorach i użytkownikach schematów podatkowych oraz zniechęcą podatników i ich doradców do przygotowywania i stosowania schematów podatkowych.

W zakresie regulacji dotyczących obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, w ustawie określa się m.in.:

- definicję schematu podatkowego oraz jego cechy rozpoznawcze,

- krąg podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji (promotor, korzystający, wspomagający),

- sposób i termin raportowania,

- zasady ochrony tajemnicy zawodowej,

- sankcje za niewypełnienie obowiązku.

Podmioty zobowiązane do informowania o schematach podatkowych

Zgodnie z nowelą w dziale III Ordynacji podatkowej, po rozdziale 11, zostaje dodany nowy: Rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych”.

W świetle zawartych w nim regulacji osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, będą mieli obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego.

Informacje o schematach podatkowych mają być przekazywane elektronicznie za pomocą systemu MDR. Zakłada się, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie nadawał indywidualne numery referencyjne schematom podatkowym, pozyskiwanym w wyniku raportowania. Zanonimizowane informacje o schematach podatkowych będą przechowywane w informatycznej bazie danych schematów podatkowych. Będą one dostępne dla organów podatkowych. Dodatkowo, zanonimizowane informacje o schematach będą częściowo udostępnione do publicznej wiadomości.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Obowiązek informowania o korzystaniu ze schematu podatkowego ma też obciążać korzystającego z tego schematu. Korzystający (czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie) ze schematu podatkowego, który będzie dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego będzie przekazywał (elektronicznie) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu schematu podatkowego.

Wysokie kary za brak informacji o schematach podatkowych

Ustawodawca przewidział również sankcje w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów. Za niewypełnianie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych będą grozić kary pieniężne - do wysokości 2 mln zł, a w niektórych przypadkach nawet do 10 mln zł.

Wysokie kary przewidziano zwłaszcza dla dużych podmiotów doradczych w przypadku niedopełnienia obowiązków wprowadzenia procedury o raportowaniu schematów. I tak, brak ustalenia i przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, powoduje, że podmioty będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł – podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2 000 000 zł.

W przypadku natomiast popełnienia czynu wymienionego w art. 80f ustawy Kodeks karny skarbowy przez promotora będącego osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od podmiotu, o którym mowa w art. 86l § 1, który nie dopełnił obowiązków, o których mowa w art. 86l, kara pieniężna może zostać nałożona w wysokości nie większej niż 10 000 000 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »