reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Jak wypełnić PIT-11?

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

PRAWA MAJĄTKOWE - pozycja 57

1. Prawa majątkowe ze stosunku pracy wypłacane po śmierci pracownika jego małżonkowi lub innym osobom uprawnionym do renty (wypłata na podstawie art. 631 kodeksu pracy).

2. Udziały wypłacane po śmierci członka spółdzielni osobie wskazanej przez członka w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (wypłata na podstawie art. 16 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - pozycja 70

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącone przez płatnika a finansowane z dochodu podatnika (w wysokości 9,76% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 6,5% na rentowe i 2,45% na chorobowe).

2. Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy składek:
1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

Składki mogą być odliczane pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

3. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

4. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych od dochodów opodatkowanych za granicą, z wyjątkiem składek obliczonych od części wynagrodzenia pracownika, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy, np. diety art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, oraz gdy podstawą obliczenie jest dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

5. Wykazaniu podlegają składki zapłacone za granicą (UE, EOG, Konfederacja Szwajcarska), z wyjątkiem tych składek, których podstawą wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odliczonych w innym państwie UE EOG Konfederacji Szwajcarskiej.

Pozycja 71

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT (patrz pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - pozycja 72 formularza

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko pobrane w roku podatkowym przez płatnika. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składka ta wynosi 9% podstawy jej wymiaru, ale - zgodnie z zastrzeżeniem zapisanym w art. 27b ust. 2 ustawy o PIT,, iż kwota tej składki, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekraczać 7,75% podstawy jej wymiaru - odliczenie jest odpowiednio niższe.

Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy:
1) składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) gdy składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a.

Składki mogą być odliczane gdy istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

2. Analogicznie jak w pkt 4 i 5 poz. 76 formularza

Pozycja 73

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. (patrz. pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

PODPIS płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku lub pełnomocnika płatnika – część G formularza PIT-11

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. 

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Małe firmy mają czas do końca stycznia na wysłanie urzędowi papierowych PIT-11 i PIT 8C

Zmiany dla płatników od 1 stycznia 2015 r.

Warto też pamiętać o ogólnych zasadach wystawiania informacji PIT-11 i niektórych typowych kazusach.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki, prawo

Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama