Kategorie

Wiadomości

25 maja 2021
21 cze 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Posłowie chcą podwyższyć odliczenia na dzieci

Pierwsze czytanie projektu ustawy zakładającego podwyżkę ulgi rodzinnej zakłada porządek dzisiejszego posiedzenia Sejmu.

Będzie można odzyskać nadpłaconą akcyzę

Podatnicy, którzy od 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. sprowadzili samochód osobowy starszy niż dwuletni, będą mogli odzyskać zwrot części akcyzy.

Preferencyjny VAT dla większych domów i mieszkań

Definicja budownictwa społecznego powinna objąć domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. i mieszkania do 150 mkw. - uznała we wtorek sejmowa podkomisja.

Rząd nie zaakceptował poselskich zmian w podatkach

Rząd negatywnie ocenia poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wnioskuje o zaprzestanie dalszych prac nad nowelizacją ustawy - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego

W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Podatki 2006: więcej podatników i wyższe wpływy do budżetu

Ponad milion małżeństw zrezygnowało ze wspólnego rozliczania. Prawie dwa miliony podatników odliczyło ulgę na internet.

Szkolenia rozlicza się w miejscu prowadzenia

W przypadku nabycia przez polską spółkę usług szkoleniowych od zagranicznego kontrahenta, dla celów VAT należy ustalić, gdzie faktycznie odbyło się szkolenie.

Waluty do przeliczenia

Polski przedsiębiorca może rozliczać się w walucie obcej, jeśli posiada wymagane przez prawo dewizowe zezwolenie.

Wszyscy płacimy na rolniczy KRUS

Czas ciąć zrzutkę na rolniczą kasę. Wybory są szansą na reformę KRUS, do którego każdy z nas dopłaca 1098 zł rocznie - akcentuje "Puls Biznesu".

Ruszają prace nad definicją budownictwa społecznego

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy senackie poprawki do trzech rządowych nowelizacji, w tym ustawy o CIT. W Sejmie ruszą także prace nad definicją budownictwa społecznego.

Reforma skarbówki może opóźnić się o pół roku

Krajowa Administracja Skarbowa zostanie powołana dopiero 1 lipca 2008 r., a nie 1 stycznia, jak pierwotnie zakładano. Tworzeniem nowej struktury będą zajmowali się dwaj pełnomocnicy, którzy na przedstawienie propozycji zatrudnienia urzędnikom będą mieli czas do 31 sierpnia 2008 r.

Wniosek wygodny dla fiskusa

Występując o interpretację podatkową, trzeba wypełnić wniosek ORD-IN. Wzór wniosku jest przydatny tylko w prostych sprawach, a o takie rzadko się pyta. Zdaniem ekspertów ministerialny wniosek ma pomóc urzędnikom, a nie podatnikom.

Nowe granice składu wolnocłowego

Określono nowe granice dla składu wolnocłowego na terenie terminalu portu lotniczego w Krakowie-Balicach.

Trąba powietrzna: czy ofiary zapłacą podatek?

Poszkodowani kilka tygodni temu przez trąbę powietrzną boją się, że zapłacą podatek od darowizn.

Co siedem lat zmiana firmy audytorskiej

Od 2008 roku spółki giełdowe będą musiały zmieniać firmę audytorską co najmniej raz na siedem lat.

Przekazanie darowizny - poza kasą fiskalną

Przedsiębiorca przekazujący darowizny na cele związane z prowadzoną firmą nie ma obowiązku ewidencjonować ich za pomocą kas fiskalnych.

Odsetki można było zaliczyć do kosztów

Odsetki od pożyczki udzielonej w 2004 roku podmiotowi polskiemu przez firmę zagraniczną można było zaliczyć do kosztów.

Inwestor uzyska więcej informacji w internecie

Od 2008 roku spółki giełdowe będą musiały publikować szczegółowe informacje o działalności, m.in. dotyczące sprawozdawczości, na swoich stronach internetowych.

Ogłoszenia przyspieszą egzekucję

Roczne zeznania złożymy na nowych formularzach

Znane są już nowe wzory formularzy, na których podatnicy złożą roczne rozliczenia podatku dochodowego.

Zamiast dochodów własnych - system budżetowy

W 2008 roku zostaną zlikwidowane rachunki dochodów własnych urzędów skarbowych. Środki finansowe dotychczas kierowane na te rachunki zostaną wprowadzone do systemu budżetowego.

Celnicy nie chcą stanowisk dla duszpasterzy

Celnicy nie chcą, aby w ich służbie powstały stanowiska dla duszpasterzy. Negatywne stanowisko w tej sprawie przesłali do Ministerstwa Finansów.

Wydatki na obsługę prawną i podatkową nie są kosztem

Wydatki poniesione na obsługę prawną, księgową i podatkową związane z nabyciem nowej emisji akcji nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Gminy będą mogły pomagać przedsiębiorcom

Rady gminy - w ramach pomocy inwestycyjnej - mogą wprowadzać dodatkowe zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Mija termin zapłaty podatku

Trzeba zaktualizować NIP

Podatnik mógł zastosować jedną stawkę VAT

Jeżeli kilka świadczeń wykonanych przez podatnika na rzecz konsumenta jest tak ściśle ze sobą powiązanych, to podlegają jednej stawce VAT.

Cztery izby celne do specjalnych zadań

Minister finansów upoważnił dyrektorów izb celnych w: Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw związanych z wydawaniem pozwoleń.


Ustanowienie i zbycie użytkowania wieczystego będzie uważane za dostawę towarów

Definicja dostawy towarów zostanie rozszerzona o ustanowienie i zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie praw spółdzielczych.

Można wydać wyrok pod nieobecność sprawcy

Postępowanie karne skarbowe można prowadzić również pod nieobecność sprawcy czynu, jeżeli jego wina i okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości.

Nie każde przekazanie prawa będzie najmem

Przyznanie prawa za odpłatnością do połowu ryb na prywatnym stawie nie jest ani umową najmu, ani dzierżawy. To czynność podlegająca VAT.

Sankcja VAT nie jest dodatkowym podatkiem

Sankcja VAT nie jest elementem konstrukcyjnym podatku od towarów i usług, ale sankcją administracyjną. Dlatego nie stanowi dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Komisje będą mogły ukarać więcej osób

Osoby spoza sektora wykorzystujące dotacje budżetowe będą podlegały odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny. Zmiany takie zakłada projekt ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych.

Wieczyste użytkowanie jest środkiem trwałym

Otrzymane nieodpłatnie użytkowanie wieczyste firma powinna zaliczyć do środków trwałych - twierdzi resort finansów.

Korzyści podatkowe nie uzasadniają łamania prawa

Pojęcie rzeczywistego centrum zarządzania spółki należy interpretować tak, aby wykluczyć sytuacje stworzone tylko dla osiągnięcia korzyści podatkowych.

Raty leasingu kapitałowego nie będą kosztem

Za koszt uzyskania przychodów nie mogą zostać uznane raty leasingowe. Firma może je jednak rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne.

Zgłoszenia INTRASTAT

Polska najbardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów

Federacja Europejskich Pracodawców -The Federation of European Employers (FedEE) opublikowała ranking o aktrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów europejskich. Zgodnie z tym rankingiem Polska jest najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji spośród 31 krajów europejskich.

Przy wykupie spółka powinna pobrać zaliczki

W związku z wykupem akcji w celu ich umorzenia na spółce ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego. Musi ona ustalić dane podatników oraz pobrać zaliczki na podatek.

Celnicy nie chcą Krajowej Administracji Skarbowej

Związki zawodowe służby celnej nie chcą utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Zarzucają Ministerstwu Finansów kłamstwo co do celów reformy.

Rekompensaty bez podatku

Mija termin złożenia zgłoszeń INTRASTAT

PIT 2006: Ulga na internet była najpopularniejsza

Nie każdy wydatek jest kosztem

Pośrednik nie musi zawierać umowy

Fakt, że podatnik nie jest związany z żadną stroną umowy kredytowej, do zawarcia której się przyczynił, nie przeszkadza w świadczeniu zwolnionych z VAT usług pośrednictwa.

Od tymczasowego budynku jest podatek

Budowla postawiona na sezon wakacyjny w miejscowości nadmorskiej, mimo swojej tymczasowości stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Fiskus może nie przyjąć wydruku potwierdzenia

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę elektronicznego potwierdzenia. Nie wiadomo jednak, czy wydruk takiego potwierdzenia będzie spełniał wymagania dowodu.

Nadpłata powstaje po skorygowaniu deklaracji

Podatek akcyzowy należy traktować jako podatek naliczony. Oznacza to, że nadpłatę, która powstała w momencie korekty deklaracji, można zaliczyć na poczet zobowiązań w VAT.

Mija termin zapłaty podatku

Nowy wzór sprawozdania

We wzorze sprawozdania z wykonania audytu zrezygnowano z zamieszczania niektórych danych.