REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Spadkobierca mógł żądać zwrotu VAT

Przepis Ordynacji podatkowej pozbawiający spadkobierców podatnika VAT prawa do zwrotu podatku w sytuacji, gdy zmarły nie zdążył złożyć deklaracji, był niezgodny z konstytucją.

Resort przygotował 29 rozporządzeń

Ministerstwo Finansów wraz z projektem nowej ustawy o akcyzie opublikowało 29 rozporządzeń wykonawczych. Mają one jednak na razie charakter informacyjny.

Reforma przeszkadza w realizacji projektów

Zaproponowane zmiany w finansach publicznych mogą spowodować opóźnienia w realizacji projektów unijnych związanych z infrastrukturą drogową.

Podatnik ujawni swój majątek

Jeśli organ podatkowy chce zabezpieczyć wykonanie zobowiązania podatkowego i ustanowić hipotekę przymusową, podatnik musi ujawnić nieruchomości, które mogą być jej przedmiotem.

Firmę można zwolnić z kosztów sądowych

Nie tylko osoby fizyczne mogą występować przed sądami administracyjnymi o zwolnienie z kosztów czy ustanowienie pełnomocnika. Możliwość taka przysługuje również firmom.

Rozliczenie PIT za 2006 rok

Z ankiety Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że 77 proc. dorosłych Polaków to podatnicy, którzy złożyli w urzędzie skarbowym rozliczenie PIT za 2006 rok, zaś 25 proc. podatników skorzystało z ulg.

Będą uproszczenia dla małych i średnich firm

Uproszczoną wersję Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej będą mogły stosować małe i średnie firmy nienotowane na giełdzie.

Każde przekazanie towarów podlega VAT

Każde nieodpłatne przekazanie towaru stanowi dostawę towaru bez względu na to, czy było związane z firmą. W każdym przypadku podlega zatem opodatkowaniu VAT.

Każda umowa leasingu będzie księgowana tak samo

Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości ujednolicą pojęcie leasingu. W księgach firmowych nie będzie podziału na leasing finansowy i operacyjny. Pierwszą wersję nowego standardu poznamy już na początku 2008 roku.

Dostawcy zapłacą od rzeczywistej sprzedaży

Przy rozliczaniu VAT dostawcy prasy i książek nadal będą mogli uwzględniać zwroty niesprzedanych egzemplarzy.

Daniny nie są opodatkowane VAT

Opłaty za parkowanie są daninami publicznymi. Nie podlegają zatem opodatkowaniu VAT.

Rozliczenie świadczeń złożonych

Bardzo często dostawa towarów oraz świadczenie usług stanowi świadczenie złożone, z którego można wyodrębnić kilka świadczeń, które mogłyby stanowić odrębne dostawy towarów lub odrębne świadczenie usług z punktu widzenia VAT.

Zwolnienie z PIT nie dotyczy wynagrodzeń

Wynagrodzenia pracowników fundacji realizującej programy pomocowe ze środków unijnych, ale wypłacanych tej fundacji bezpośrednio z budżetu państwa, nie są zwolnione z PIT.

Wydatki na delegację mogą stanowić koszt

Wydatki związane z delegacją pracownika są kosztami uzyskania przychodów i mogą być rozliczane przez pracodawcę.

Będzie nowy PIT-2K

Podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej poinformują fiskusa o wysokości poniesionych wydatków na nowym wzorze formularza PIT-2K.

W przyszłym roku ZUS wpisze dochody do nowego formularza

Już w przyszłym roku organy rentowe przygotują dla emerytów i rencistów roczne obliczenie podatku na nowym formularzu.

Rzadko korzystają z mediacji

Doradcy podatkowi nie korzystają z trybu uproszczonego postępowania oraz postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi.

Węgiel, koks i gaz będą opodatkowane

Projekt ustawy o akcyzie przewiduje m.in. objęcie tym podatkiem gazu ziemnego, węgla i koksu. Musimy się też liczyć ze wzrostem akcyzy na papierosy.

Urzędy skarbowe zaostrzą sprawdzanie ryczałtowców

Osoby płacące ryczałt znajdują się pod szczególnym nadzorem fiskusa. Powodem weryfikacji jest unikanie płacenia należnych podatków. Podstawą do podjęcia kontroli są m.in. anonimy i donosy na przedsiębiorców.

Nie zawsze można odstąpić od kary

Brak naruszenia dyscypliny finansów oraz niska wartość kwestionowanego zamówienia publicznego nie pozwalają na odstąpienie od wymierzenia kary.

Uchwały dyscyplinują fiskusa

Na rozpoznanie w Izbie Finansowej NSA czeka aż 17 pytań prawnych. Są one efektem niejasnych przepisów podatkowych.

Wydatki na kurs żony nie będą kosztem

Wydatków na szkolenie żony, jako osoby współpracującej z firmą męża, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Rewidenta obroni teraz adwokat

Obrońcą biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym nie musi być już wyłącznie członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Może być nim również adwokat.

Fiskus może zażądać 20 proc. podatku

Tłumacząc się z nieujawnionych źródeł przychodu, można powołać się na pożyczki i darowizny. Fiskus ma jednak sposoby, by twierdzenia te zweryfikować.

Nie będzie konkursów

Minister finansów nie będzie już powoływał dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w drodze konkursu.

Posłowie proponują własną definicję

Resort finansów kończy prace nad zmianami w ustawie o VAT wprowadzającymi definicję budownictwa społecznego. Propozycje definicji mają też posłowie.

Projekt wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia określającego wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Składka stanowi koszt podatkowy

Składka podstawowa opłacana przez pracodawcę w ramach grupowego ubezpieczenia na życie stanowi koszt podatkowy - orzekł WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 375/06)

Pełnomocnictwa udzielają wszyscy wspólnicy

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądami administracyjnymi spółki cywilnej, np. w sprawach podatkowych, powinno być udzielane przez wszystkich wspólników - orzekł WSA w Olsztynie (sygn. akt A SA/Ol 46/07).

Umowy zlecenia i o dzieło nie będą objęte VAT

Osoby pracujące m.in. na umowy zlecenia i o dzieło nie będą objęte VAT. Sejmowa podkomisja postanowiła nie zmieniać definicji działalności gospodarczej w ustawie o VAT.

Spółki będą miały mniej obowiązków

Nie trzeba będzie ujawniać szczegółowych informacji o transakcjach między jednostkami kontrolowanymi przez państwo.

Nowa ulga dla producentów biokomponentów

Producenci biokomponentów będą mogli skorzystać z nowej ulgi podatkowej.

Zapłata znakami możliwa do końca 2008 roku

Uiszczanie opłaty skarbowej znakami zgromadzonymi przez podatników będzie możliwe do 31 grudnia 2008 r.

Zasadami odliczania VAT może zająć się ETS

Przepisy ograniczają prawo odliczania VAT przy kupnie lub leasingu samochodów. Takie rozwiązanie nie znajduje uzasadnienia i narusza przepisy Dyrektywy VAT. Jeśli polskie regulacje nie zostaną uchylone, to sprawa może trafić do ETS.

Wyższy limit odszkodowań dla poszkodowanych

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu komunikacyjnym będą wyższe, a poszkodowany łatwiej otrzyma odszkodowanie, gdy szkodę wyrządzi nieznany pojazd.

Księgowi mogą wypełniać zeznania podatkowe

Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że osoby usługowo prowadzące księgi nie stracą swoich uprawnień. Sejm ma sześć miesięcy na zmianę przepisów uchwalonych z naruszeniem procedur. Regulacje dotyczące księgowych trzeba będzie przenieść do ustawy o rachunkowości.

Użytkowanie wieczyste stanowi środek trwały

Prawo wieczystego użytkowania gruntów zaliczane jest w prawie podatkowym do wartości niematerialnych i prawnych. W przepisach rachunkowych jest to środek trwały.

Samo wniesienie odwołania nie wystarczy

W postępowaniu podatkowym wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzję o tym podejmuje fiskus albo sąd, do którego podatnik wnosi skargę.

Wydatki sądowe można zaliczyć do kosztów

Kosztami uzyskania przychodu mogą być wydatki sądowe ponoszone zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika. Wydatki te muszą jednak wynikać z okoliczności związanych z prowadzeniem działalności.

Telepracownik nie odliczy ulgi na internet

Osoby otrzymujące od pracodawcy zwrot kosztów za dostęp do sieci nie skorzystają już z ulgi internetowej. Zmianę taką przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy.

Chcemy prostych, ale jednocześnie i sprawiedliwych podatków

Miniony rok nie przyniósł rewolucyjnych zmian ani w zachowaniach, ani postawach Polaków, co wynika zapewne z braku ważniejszych przeobrażeń systemu podatkowego.

Więcej zwolenników podatku liniowego

Poparcie dla liniowej stawki PIT od ubiegłego roku wzrosło o 5 proc.

Kolegia skarbowe zostaną zlikwidowane

Rada Ministrów zaakceptowała wczoraj projekt ustawy o zniesieniu wojewódzkich kolegiów skarbowych.

Będą ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Rząd wydał wczoraj rozporządzenie w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia.

Kupujący od rolników mogli odliczyć VAT

Przepis, który pozbawiał podatników prawa do odliczenia VAT przy przedpłacie na zakup towarów od rolników ryczałtowców, był niezgodny z konstytucją.

Różnice kursowe są kosztem lub przychodem

Różnice kursowe powstałe w wyniku ewidencji transakcji z kontrahentami zagranicznymi zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

Decyduje korekta deklaracji

Urząd skarbowy może zaliczyć nadwyżkę podatku na następne okresy rozliczeniowe dopiero po otrzymaniu korekty deklaracji VAT.

Kwatery z ulgą

Zwolnione z PIT są świadczenia pracodawcy na zakwaterowanie pracowników w hotelach pracowniczych i kwaterach prywatnych do wysokości 500 zł miesięcznie.

Twórcy i artyści bez VAT

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy jutro odpowiedź ministra finansów na wystosowane przez nią dezyderaty. Postulaty dotyczyły zmian przewidzianych w rządowej nowelizacji ustawy o VAT dotyczących ujednolicenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wyłączeń z definicji działalności gospodarczej.

Wyższe wymagania i szerszy dostęp do zawodu

Ministerstwo Finansów chce skrócenia kadencji komisji egzaminacyjnej i rozszerzenia zakresu pytań dla kandydatów na doradców podatkowych.

REKLAMA