REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013
VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013

REKLAMA

REKLAMA

W rok 2013 weszliśmy razem z kolejną bardzo ważną i obszerną nowelizacją ustawy o VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2013 r., a część dopiero od 2014 roku). Nie zmienią się natomiast w tym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22% i 7% jest planowany dopiero na 2014 rok.

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

Autopromocja

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ministerstwo Finansów zaprezentowało pierwotnie projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a po konsultacjach przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r.

16 października 2012 r. rząd zaakceptował i skierował do Sejmu dwa projekty ustaw, niosące zmiany w VAT:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyniesie rewolucję w zakresie rozliczania VAT. Zwłaszcza dotyczy to kwestii powstania obowiązku podatkowego i fakturowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zawiera m.in. przedłużenie do końca 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw do tych pojazdów (omówione szczegółowo w tekście Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.)  oraz istotne zmiany dot. podatku akcyzowego (omówione szczegółowo w tekście Akcyza 2013 – droższe papierosy i inne zmiany ).

3. W innej nowelizacji (projekt Ministra Gospodarki ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych) dokona się zmiana zasad stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT dla małych podatników i ułatwienie stosowania ulgi "na złe długi". Chodzi w szczególności o likwidację terminu 90 dni, po którym obecnie trzeba zapłacić VAT z wystawionych przez siebie faktur mimo braku otrzymania zapłaty od kontrahenta. Więcej na ten temat: VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Celem nowelizacji ustawy o VAT  jest tym razem m.in.

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania,

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia (w zakresie, w którym jeszcze ta dyrektywa nie została implementowana),

- dostosowanie przepisów w związku z planowanym wystąpieniem o derogację na stosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE oraz umową między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej oraz

Autopromocja

- usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, tak aby pełniej dostosować go do prawa unijnego (przede wszystkim dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- usunięciem niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary, 

-  pełniejszym dostosowaniem do art. 207 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie przedstawiciela podatkowego,

-  uelastycznieniem stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

-  dostosowaniem przepisów do decyzji derogacyjnej 2010/581/UE z dnia 27 września 2010 r. oraz zamierzeń Rządu potwierdzonych procedurą konsultacyjną z Komitetem ds. VAT Unii Europejskiej w zakresie przedłużenia na 2013 r. ograniczeń 
w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa do ich napędu.

Zapowiadane zmiany mają przynieść niemal rewolucję w VAT, szczególnie co do fakturowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Szczegółowe, ważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 2013 roku

W art. 15 ust. 2 pojawi się nowa definicja działalności gospodarczej: „2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów
zarobkowych.”

Zwraca tu uwagę odejście od określenia, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet, gdy dana czynność spełniająca definicję działalności gospodarczej została wykonana jednorazowo ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania tej czynności. Zdaniem Ministra Finansów zmiana ta lepiej odwzorowuje pojęcie podatnika i działalności gospodarczej, przyjęte na gruncie dyrektywy 2006/112/WE oraz uwzględnia wnioski płynące z tez wyroku 
w sprawie C-180/10 i C-181/10.

Nowe brzmienie art. 15 ust. 2 jednoznacznie wskazuje (zdaniem Ministra Finansów), że nie jest realizowana opcja uznania za podatnika każdego, kto dokonuje określonych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób
okazjonalny. Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem od towarów i usług podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą wykona np. tylko jedną transakcję.

Modyfikacja definicji eksportu i importu towarów, aby  lepiej odzwierciedlać przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie. Wprowadzenie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej.

Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (grunty, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania terenu (o ile taka została wydana). Definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów.

W art. 7 ust. 2 ustawy o VAT doprecyzowuje się, że nieodpłatną dostawę towarów uznaje się za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części.

Podwyższone miały być pierwotnie limity prezentów o małej wartości (do 160 zł netto i 20 zł netto) - ale rząd wycofał się ostatecznie z tej podwyżki ze względów budżetowych (zostaną zatem w 2013 roku dotychczasowe limity 100 zł i 10 zł netto). Zmieni się za to definicja próbki.

Wykreślony ma zostać art. 19, a w jego miejsce ma wejść od 2013 roku cały blok nowych zasad powstania obowiązku podatkowego.  Obowiązek podatkowy w VAT ma, co do zasady powstawać na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dokonano sprzedaży. Obowiązek podatkowy nie będzie więc zależał od daty wystawienia faktury. Zlikwidowane mają być m.in. niektóre szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Faktury trzeba będzie wystawiać do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Będzie możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc.

Pojawi się faktura uproszczona, która nie będzie zawierała niektórych dziś wymaganych elementów. Takie faktury będzie można stosować tylko do pewnej kwoty (450 zł albo 100 euro).

Faktura VAT 2013

Przedstawiciel podatkowy, w zakresie w jakim działa w imieniu własnym na rzecz podatnika, będzie miał status podatnika VAT. Podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zakładu będą mogli w niektórych sytuacjach ustanawiać przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

Powstać ma nowy wykaz towarów, na które wystawione są faktury VAT-netto. Pojawią się nowe zasady określania obowiązku podatkowego, nowe reguły opodatkowania dostawy nieruchomości,

Wydłużony ma zostać do końca 2013 roku okres obowiązywania ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu.

Nowa definicja podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy o VAT i nowy art. 29a) przyniesie zasadniczą zmianę rejestru sprzedaży.

Podatników rozliczających się metodą kasową (tzw. małych podatników) ucieszy zapowiadane wprowadzenie jednego momentu powstania obowiązku podatkowego - koniec miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę całości lub jej części. Teraz obowiązek podatkowy w przypadku małych podatników powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Planowana jest również likwidacja ww. 90. dniowego terminu przy metodzie kasowej.

VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Nie zmienią się jeszcze w 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw.

Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.

Pojawią się też nowe zwolnienia przedmiotowe z VAT.

W przypadku przemieszczania towarów niebędącego WNT określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT rezygnuje się m.in. z terminów wywozu towarów z kraju, warunku objęcia towarów procedurą wywozu oraz z terminu powrotnego przemieszczenia.

W  art. 13 ust. 6 ustawy o VAT proponuje się, celem dostosowania do orzecznictwa unijnego, rezygnację z uzależnienia wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od faktu rejestracji podatnika jako podatnika VAT UE, zgodnie z art. 97  ustawy o VAT. Zmiana ta jest skorelowana ze zmianą art. 42 ust. 1 pkt 1 (patrz uzasadnienie do pkt 36 art. 1), która umożliwi zastosowanie stawki 0%, nawet jeśli podatnik nie dochowa terminu zarejestrowania się dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego, wskazanego w art. 97 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak,  że dokona tej czynności najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej. Aby zachować dotychczasowy zakresu podmiotowy tego przepisu, należało go uzupełnić o warunek niekorzystania przez podatnika ze zwolnienia (podmiotowego), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym projektem.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT z 25 maja 2012 r. Po konsultacjach Ministerstwo przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w tym ministerstwie.

W III kwartale 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.


Stawki VAT 2013

Do końca 2013 roku nie powinny się zmienić aktualne stawki VAT.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (stawka podstawowa);

2)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (stawka obniżona);

3)  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)  stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jednak trudna sytuacja finansów publicznych może spowodować podwyższenie stawek VAT od 2013 roku. Cały czas obowiązuje bowiem art. 146f ustawy o VAT, który przewiduje „automatyczne” podwyższenie stawek VAT w przypadku przekraczania progu ostrożnościowego (55%) przez państwowy dług publicznego w relacji do produktu krajowego brutto (PKB).

Jednak wg aktualnych prognoz, które zostały zapisane w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012–2015 relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu ostrożnościowego 55%. Rząd i Minister Finansów zakładają więc, że stawki VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23% na 22% oraz z 8% na 7%.

Wiek emerytalny w Polsce wydłużony od 2013 r. - kto kiedy przejdzie na emeryturę

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  REKLAMA