REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VAT 2013 - nowelizacja ustawy o VAT, stawki VAT

VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013
VAT 2013, nowelizacja ustawy o VAT 2013, stawki VAT 2013, ustawa o VAT 2013

REKLAMA

REKLAMA

W rok 2013 weszliśmy razem z kolejną bardzo ważną i obszerną nowelizacją ustawy o VAT (niektóre zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2013 r., a część dopiero od 2014 roku). Nie zmienią się natomiast w tym roku stawki VAT. Powrót do stawek 22% i 7% jest planowany dopiero na 2014 rok.

Ustawa o VAT 2013 – tekst ujednolicony

REKLAMA

Autopromocja

Ordynacja podatkowa 2013 – tekst ujednolicony

Ministerstwo Finansów zaprezentowało pierwotnie projekt z 25 maja 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a po konsultacjach przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r.

16 października 2012 r. rząd zaakceptował i skierował do Sejmu dwa projekty ustaw, niosące zmiany w VAT:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyniesie rewolucję w zakresie rozliczania VAT. Zwłaszcza dotyczy to kwestii powstania obowiązku podatkowego i fakturowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zawiera m.in. przedłużenie do końca 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw do tych pojazdów (omówione szczegółowo w tekście Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.)  oraz istotne zmiany dot. podatku akcyzowego (omówione szczegółowo w tekście Akcyza 2013 – droższe papierosy i inne zmiany ).

3. W innej nowelizacji (projekt Ministra Gospodarki ustawy o redukcji obciążeń administracyjnych) dokona się zmiana zasad stosowania metody kasowej w rozliczaniu VAT dla małych podatników i ułatwienie stosowania ulgi "na złe długi". Chodzi w szczególności o likwidację terminu 90 dni, po którym obecnie trzeba zapłacić VAT z wystawionych przez siebie faktur mimo braku otrzymania zapłaty od kontrahenta. Więcej na ten temat: VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Faktura VAT i fakturowanie w 2013 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - najważniejsze zmiany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Kasy fiskalne 2013 – zakres zwolnień w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Celem nowelizacji ustawy o VAT  jest tym razem m.in.

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania,

- konieczność implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia (w zakresie, w którym jeszcze ta dyrektywa nie została implementowana),

REKLAMA

- dostosowanie przepisów w związku z planowanym wystąpieniem o derogację na stosowanie środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE oraz umową między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej oraz

- usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, tak aby pełniej dostosować go do prawa unijnego (przede wszystkim dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

- usunięciem niezgodności przepisów z prawem unijnym w zakresie stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre towary, 

-  pełniejszym dostosowaniem do art. 207 dyrektywy 2006/112/WE w zakresie przedstawiciela podatkowego,

-  uelastycznieniem stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,

-  dostosowaniem przepisów do decyzji derogacyjnej 2010/581/UE z dnia 27 września 2010 r. oraz zamierzeń Rządu potwierdzonych procedurą konsultacyjną z Komitetem ds. VAT Unii Europejskiej w zakresie przedłużenia na 2013 r. ograniczeń 
w odliczaniu podatku przy nabyciu niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa do ich napędu.

Zapowiadane zmiany mają przynieść niemal rewolucję w VAT, szczególnie co do fakturowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT.

VAT 2013 - nowelizacje ustawy o VAT skierowane do Sejmu

Szczegółowe, ważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 2013 roku

W art. 15 ust. 2 pojawi się nowa definicja działalności gospodarczej: „2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów
zarobkowych.”

Zwraca tu uwagę odejście od określenia, że działalność gospodarcza ma miejsce nawet, gdy dana czynność spełniająca definicję działalności gospodarczej została wykonana jednorazowo ale w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwego wykonywania tej czynności. Zdaniem Ministra Finansów zmiana ta lepiej odwzorowuje pojęcie podatnika i działalności gospodarczej, przyjęte na gruncie dyrektywy 2006/112/WE oraz uwzględnia wnioski płynące z tez wyroku 
w sprawie C-180/10 i C-181/10.

Nowe brzmienie art. 15 ust. 2 jednoznacznie wskazuje (zdaniem Ministra Finansów), że nie jest realizowana opcja uznania za podatnika każdego, kto dokonuje określonych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób
okazjonalny. Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem od towarów i usług podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą wykona np. tylko jedną transakcję.

Modyfikacja definicji eksportu i importu towarów, aby  lepiej odzwierciedlać przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie. Wprowadzenie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej.

Wprowadzenie definicji terenów budowlanych (grunty, przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy  i  zagospodarowania terenu (o ile taka została wydana). Definicja ta umożliwi m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów.

W art. 7 ust. 2 ustawy o VAT doprecyzowuje się, że nieodpłatną dostawę towarów uznaje się za dostawę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo (w całości lub w części) do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przekazywanych nieodpłatnie towarów lub ich części.

Podwyższone miały być pierwotnie limity prezentów o małej wartości (do 160 zł netto i 20 zł netto) - ale rząd wycofał się ostatecznie z tej podwyżki ze względów budżetowych (zostaną zatem w 2013 roku dotychczasowe limity 100 zł i 10 zł netto). Zmieni się za to definicja próbki.

Wykreślony ma zostać art. 19, a w jego miejsce ma wejść od 2013 roku cały blok nowych zasad powstania obowiązku podatkowego.  Obowiązek podatkowy w VAT ma, co do zasady powstawać na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dokonano sprzedaży. Obowiązek podatkowy nie będzie więc zależał od daty wystawienia faktury. Zlikwidowane mają być m.in. niektóre szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Faktury trzeba będzie wystawiać do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Będzie możliwość wystawienia zbiorczej faktury za cały miesiąc.

Pojawi się faktura uproszczona, która nie będzie zawierała niektórych dziś wymaganych elementów. Takie faktury będzie można stosować tylko do pewnej kwoty (450 zł albo 100 euro).

Faktura VAT 2013

Przedstawiciel podatkowy, w zakresie w jakim działa w imieniu własnym na rzecz podatnika, będzie miał status podatnika VAT. Podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zakładu będą mogli w niektórych sytuacjach ustanawiać przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

Powstać ma nowy wykaz towarów, na które wystawione są faktury VAT-netto. Pojawią się nowe zasady określania obowiązku podatkowego, nowe reguły opodatkowania dostawy nieruchomości,

Wydłużony ma zostać do końca 2013 roku okres obowiązywania ograniczeń w odliczaniu VAT naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu.

Nowa definicja podstawy opodatkowania (uchylenie art. 29 ustawy o VAT i nowy art. 29a) przyniesie zasadniczą zmianę rejestru sprzedaży.

Podatników rozliczających się metodą kasową (tzw. małych podatników) ucieszy zapowiadane wprowadzenie jednego momentu powstania obowiązku podatkowego - koniec miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę całości lub jej części. Teraz obowiązek podatkowy w przypadku małych podatników powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Planowana jest również likwidacja ww. 90. dniowego terminu przy metodzie kasowej.

VAT 2013 - metoda kasowa nie będzie ograniczona terminem

Nie zmienią się jeszcze w 2013 roku ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliw.

Odliczanie VAT od paliwa i samochodów osobowych w 2013 r.

Pojawią się też nowe zwolnienia przedmiotowe z VAT.

W przypadku przemieszczania towarów niebędącego WNT określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT rezygnuje się m.in. z terminów wywozu towarów z kraju, warunku objęcia towarów procedurą wywozu oraz z terminu powrotnego przemieszczenia.

W  art. 13 ust. 6 ustawy o VAT proponuje się, celem dostosowania do orzecznictwa unijnego, rezygnację z uzależnienia wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od faktu rejestracji podatnika jako podatnika VAT UE, zgodnie z art. 97  ustawy o VAT. Zmiana ta jest skorelowana ze zmianą art. 42 ust. 1 pkt 1 (patrz uzasadnienie do pkt 36 art. 1), która umożliwi zastosowanie stawki 0%, nawet jeśli podatnik nie dochowa terminu zarejestrowania się dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego, wskazanego w art. 97 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak,  że dokona tej czynności najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej. Aby zachować dotychczasowy zakresu podmiotowy tego przepisu, należało go uzupełnić o warunek niekorzystania przez podatnika ze zwolnienia (podmiotowego), o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT w brzmieniu nadanym projektem.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT z 25 maja 2012 r. Po konsultacjach Ministerstwo przedstawiło zmieniony projekt z 10 sierpnia 2012 r. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w tym ministerstwie.

W III kwartale 2012 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów.


Stawki VAT 2013

Do końca 2013 roku nie powinny się zmienić aktualne stawki VAT.

Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (stawka podstawowa);

2)  stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (stawka obniżona);

3)  stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)  stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jednak trudna sytuacja finansów publicznych może spowodować podwyższenie stawek VAT od 2013 roku. Cały czas obowiązuje bowiem art. 146f ustawy o VAT, który przewiduje „automatyczne” podwyższenie stawek VAT w przypadku przekraczania progu ostrożnościowego (55%) przez państwowy dług publicznego w relacji do produktu krajowego brutto (PKB).

Jednak wg aktualnych prognoz, które zostały zapisane w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012–2015 relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach 2012-2013 progu ostrożnościowego 55%. Rząd i Minister Finansów zakładają więc, że stawki VAT w 2014 r. ulegną obniżeniu z 23% na 22% oraz z 8% na 7%.

Wiek emerytalny w Polsce wydłużony od 2013 r. - kto kiedy przejdzie na emeryturę

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

REKLAMA

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

REKLAMA