Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Spółki rozliczą odsetki

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości umożliwią spółkom aktywowanie finansowania zewnętrznego, czyli m.in. odsetek i kosztów wynikających z wyceny instrumentów finansowych.

Fiskus nie pozwoli, by kosztem inwestycji była prowizja od kredytu

Kosztem inwestycji nie są prowizje od kredytów na zakup akcji debiutantów, jeśli akcji nie uda się kupić. Będą nim jednak opłaty przygotowawcze ponoszone przez inwestorów.

Podatnik musi sam obliczyć wysokość dochodów

Jeśli rok podatkowy w kraju, w którym pracuje Polak, nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, podatnik musi sam obliczyć dochody uzyskane za granicą i wykazać je w polskim PIT.

Spadkobierca nie musi składać PIT za zmarłego

Spadkobiercy osoby zmarłej w trakcie roku podatkowego, która nie miała małżonka, nie muszą składać za nią rocznego zeznania PIT.

Ulgi podatkowe są niepotrzebne

Czy system podatkowy poprzez np. ulgi i zwolnienia powinien również realizować określone cele społeczne lub gospodarcze?

Niższy VAT tylko na montaż

Wyrób i produkcja okien stanowią dostawę towaru, zaś ich wstawienie w danym budynku - usługę montażu. Tylko ta druga czynność jest opodatkowana do końca 2007 roku 7-proc. VAT.

Skarbowy zasób kadrowy

Dziś sejmowa podkomisja rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

Wyższa stawka podatku od gier na automatach

Stawka podatku od gier na automatach o niskich wygranych wzrośnie o 55 euro - zakłada nowelizacja ustawy o grach i zakładach wzajemnych, którą przyjął wczoraj rząd.

Zastępca burmistrza musi mieć upoważnienie

Zastępca burmistrza może podpisywać decyzje podatkowe. Aby tak się stało, potrzebne jest jednak pisemne upoważnienie wydane przez burmistrza jako organ podatkowy.

Samorządy niecierpliwie czekają na reformę

Spóźnia się reforma finansów publicznych. Projekt nowej ustawy miał trafić do Sejmu do połowy maja. Tymczasem nie zajął się nim nawet rząd.

Pomocny audyt

Audyt wewnętrzny jest niezbędny w jednostkach finansów publicznych. Ma on pomóc w prawidłowym i sprawnym wykonywaniu zadań i dobrym wykorzystywaniu pieniędzy.

Wartość VAT można zaliczyć do ceny nabycia środka trwałego

Jeżeli firma prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT, to wysokość tego podatku w przypadku zakupu środka trwałego będzie elementem jego wartości księgowej.

Środki publiczne są źle wydatkowane

Przeprowadzone w 2006 roku kontrole wewnętrzne w Ministerstwie Finansów wykazały nieprawidłowości, m.in. w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Miejscem stałego pobytu podatnika jest centrum jego interesów życiowych

Dla uznania miejsca stałego pobytu za centrum interesów życiowych danej osoby należy brać pod uwagę wszystkie mające znaczenie okoliczności, w tym związane m.in. z tą osobą, jej rodziną, pracą i sytuacją osobistą.

Fiskus musi wiedzieć, że PIT nie można dostarczyć

Gdy płatnik nie może prawidłowo dostarczyć podatnikowi informacji PIT-11/8B o uzyskanych przez niego dochodach, to powinien o tym zawiadomić urząd skarbowy.

Trzeba wpłacić zaliczkę

Wracając do Polski po czasowej pracy za granicą trzeba zapłacić zaliczkę na podatek. Podatnik ma na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju.

Prawnicy bez aplikacji sporządzą deklaracje

Wprowadzenie licencji podatkowej dla prawników bez aplikacji oraz zmiany w komisji egzaminacyjnej - to pomysły resortów finansów i sprawiedliwości.

Fiskus policzy odsetki od zaległych zaliczek

Niewpłacona w terminie zaliczka staje się zaległością podatkową, od której liczone są odsetki. To samo dotyczy rat podatku.

Będą spory o VAT od aportu

Wniesienie aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego rodzi obowiązek korekty odliczonego wcześniej podatku - wyjaśnił minister finansów w interpretacji z 27 marca 2007 r. (nr PT5-033-13/EK/2006 /AP-7828/7789).

Akcyza na biopaliwa

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o akcyzie na biopaliwa.

Wynajmujący biura płacą podatek

Podatnicy nie płacą VAT tylko od usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych. Najem lub dzierżawa innych nieruchomości są już objęte podatkiem.

Resort żąda informacji

Ministerstwo Finansów żąda od pracowników skarbówki danych nawet sprzed siedmiu lat. Wszystko na potrzeby stworzenia Krajowej Administracji Skarbowej.

Firma, która posiada budynki, płaci podatek

Fakt posiadania przez przedsiębiorcę budynku przesądza o zaliczeniu go do związanego z działalnością gospodarczą. To zaś powoduje konieczność zapłaty podatku według wyższej stawki.

Termin zapłaty podatku od nieruchomości

Jutro (15 maja) mija termin odprowadzenia podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Spółki nie będą musiały zamykać ksiąg

Spółka, która zostanie postawiona w stan upadłości, nie będzie musiała zamykać ksiąg rachunkowych - zakłada projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

VAT zapłacimy od niższej wartości darowizny

Sejmowa podkomisja proponuje, aby VAT od darowizn był płacony od wartości rynkowej przekazanych towarów.

Doradcy podatkowi ujawnią dane o klientach

Doradca sprawdza swojego klienta: jego przelewy bankowe i umowy. Procedury postępowania określiła w instrukcji Krajowa Rada Doradców. Nawet pięć lat więzienia albo grzywna grozi za uchylanie się od obowiązków.

Rząd przedłuży do 2012 r. zwrot VAT na materiały budowlane

Rząd chce przedłużyć do 2012 roku termin zwrotu podatku VAT na materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym - poinformował minister budownictwa Andrzej Aumiller.

Pracodawca ma obowiązek ewidencjonować składki ZUS

Składki ZUS, które musi pokryć pracodawca, mogą być ewidencjonowane jako koszt na koncie "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia".

Należności nie zmniejszają obrotu

Otrzymywane na koniec roku należności z tytułu przekroczenia określonych zakupów nie stanowią rabatu czy upustu. Nie zmniejszą one obrotu na podstawie ustawy o VAT.

Upowszechnić zwolnienie

Trzeba zwolnić z podatku wszystkie świadczenia alimentacyjne, których podstawą są postanowienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - uważa rzecznik praw obywatelskich.

Przejęcie zobowiązania to nie zawsze transakcja finansowa

Przejęcie zobowiązania do renowacji nieruchomości nie stanowi ze względu na swój charakter transakcji finansowej. Nie można wówczas zastosować zwolnienia VAT przewidzianego w VI Dyrektywie.

Małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie mimo zmiany przepisów

Osoba opodatkowana ryczałtem, która po 1 stycznia 2003 r. nie złożyła oświadczenia o wyborze tej formy, mogła rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Pobyt w uzdrowisku można odliczyć od dochodu

Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na leczenie w uzdrowisku.

Nowe formularze certyfikatów rezydencji

Urzędy skarbowe wydają już zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na nowych formularzach.

Celnicy obawiają się zmian i lawinowo odchodzą

Celnicy masowo odchodzą ze służby. Brakuje osób do pracy. To wynik braku stabilizacji oraz planowanej reformy, dzięki której od 2008 roku ma powstać Krajowa Administracja Skarbowa.

Biegły rewident odpowie za każdy swój błąd

Polska ma ponad rok na dostosowanie prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej biegłych rewidentów. Nowe zasady zobowiązują do przeprowadzania kompleksowego badania spółek z należytą starannością. Przyjęcie tych przepisów spowoduje wzrost zakresu odpowiedzialności biegłych oraz cen usług firm audytorskich.

Decyzja doręczona po terminie nie skutkuje

Decyzja ustalająca odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki wydana przed terminem przedawnienia, lecz doręczona po jego upływie, nie skutkuje odpowiedzialnością osoby trzeciej.

Podatnik udowadnia brak dochodów

Sam fakt niedeklarowania przez podatnika przychodów nie przesądza jeszcze o tym, że należy je traktować jako przychody ze źródeł nieujawnionych.

Spadkobierca musi się zameldować na pobyt stały

Podatnik otrzymujący w spadku lub darowiźnie nieruchomość skorzysta z ulgi mieszkaniowej, jeśli w nabytym mieszkaniu lub domu zamelduje się na pobyt stały.

Za ulgę trzeba zapłacić

Podatnicy mający problemy z zapłatą podatku mogą zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o ulgę. Za wyrozumiałość fiskus każe sobie jednak płacić.

Zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu

Firmy wyceniają wartość pożyczek na dzień bilansowy jako sumę zobowiązania głównego i naliczonych odsetek. Tymczasem należy je wyceniać według zamortyzowanego kosztu.

Wytłumaczymy się z podatku od dywidend

Komisja Europejska żąda od Polski informacji w sprawie opodatkowania dywidend i odsetek wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym. Na odpowiedź mamy dwa miesiące.

Łatwiejsze rozliczenia różnic kursowych

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące różnic kursowych rozwiązały problemy występujące m.in. przy rozliczaniu pożyczek, potrąceń czy stosowaniu kursów walut innych niż bankowe.

Za likwidację funduszy Polska słono zapłaci

Kilkaset tysięcy euro dziennie - takie mogą być kary za opóźnienia w realizacji dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska.

Przedsiębiorca wybierze sposób obliczania CIT

Jeśli w ramach UE zostanie wprowadzona wspólna podstawa opodatkowania CIT, przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób, w jaki chcą ustalić podstawę opodatkowania.

Stawka VAT na budownictwo mieszkaniowe w 2007 i 2008 r.

Na przełomie 2007 i 2008 r. zmienią się zasady opodatkowania budownictwa mieszkaniowego. Związane jest to z obowiązkiem wprowadzenia w ustawie o VAT definicji budownictwa społecznego. Tylko budownictwo społeczne od 1 stycznia 2008 r. będzie mogło korzystać z preferencyjnej stawki VAT.

Nowe pytania w lipcu

Kandydaci na doradców podatkowych poznają nowe pytania egzaminacyjne w lipcu - zdecydowała wczoraj komisja egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego.

Umorzenie kredytu oznacza powstanie przychodu

U osoby fizycznej, której umorzono kredyt lub pożyczkę, powstaje przychód. Podmiot, który dokonał takiego umorzenia, powinien wystawić formularz PIT-8C.

Bez zgody na zaliczkowy zwrot akcyzy

Rząd nie poparł poselskiego projektu zakładającego zaliczkowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.