REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Od początku 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28), który ma zastosowanie w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej

Nowy wzór VAT-28 to wynik najnowszych zmian w ustawie o VAT. Chodzi o to, że w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2017 r. dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT, w tym, wprowadzone zostaną również modyfikacje istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności podatkowej oraz kaucji gwarancyjnej.

Nowelizacja wprowadza m.in. dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, tj. dokonanie przez nabywcę zapłaty za nabywane towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, na rachunek bankowy sprzedawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, pod warunkiem że w stosunku do tych rachunków sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach (art. 1 05a ust. 3 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. d ustawy o VAT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jednocześnie w przypadku nabywania towarów od podmiotów dokonujących dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliw) nabywca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności solidarnej jeżeli dostawca posiada na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów (art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Dodano dodatkowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby móc złożyć kaucję gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną:

- podmiot nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

- podmiot posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy,

- podmiot upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Zmiany we wniosku VAT-28

W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu dostosowuje się treść wzoru wniosku (VAT-28) w sprawie kaucji gwarancyjnej do zmian wprowadzanych nowelizacją.

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303)

Rozporządzenie zakłada zmiany w formularzu VAT-28/E, który będzie składany jako załącznik do formularza ogólnego VAT-28.

W załączniku VAT-28/E będą zawarte następujące informacje:

- nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy,

- numer rachunku, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- data, od której obowiązuje upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 1 05b ust. I pkt 4 ustawy.

VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT


Proponuje się również wprowadzenie nowego formularza VAT-28/F, który będzie składany jako załącznik do VAT-28.

W formularzu VAT-28/F będą zawarte następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN, data wydania koncesji i data ważności koncesji. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowana została Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje, w której wskazany jest numer DKN.

Załączniki VAT-28/E i VAT-28/F będą składane w przypadku gdy wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28) będzie składany w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej (w takim przypadku składa się również załącznik VAT-28/A). Informacje objęte tymi formularzami są niezbędne do podjęcia przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji o przyjęciu kaucji gwarancyjnej i wpisaniu podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W przypadku składania wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej (VAT-28 i załącznik VAT-28/B) dodatkowo będzie składany załącznik VAT-28/E oraz w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - załącznik nr 28/F, jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tymi załącznikami przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. Jeżeli zakres informacji objętych załącznikami VAT-28/E i VAT-28/F przekazanych naczelnikowi urzędowi skarbowemu przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie będzie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że nie są składane te załączniki.

Analogiczny tryb postępowania będzie w przypadku składania wniosku w sprawie podwyższenia wysokości, zmiany formy i zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Nie będzie natomiast potrzeby złożenia tych załączników w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej, bowiem podmiot w takim przypadku zostanie usunięty z wykazu.

W związku ze zmianami wprowadzanymi nowelizacją wprowadzono zmiany w formularzu wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28, w tym w zakresie uzupełnienia części C RODZAJ WNIOSKU formularza o informację, kiedy należy złożyć nowe załączniki VAT-28/E i VAT-28/F.

Ponadto zgodnie z ustawą zmieniającą zmianie ulegnie załącznik nr 13 do ustawy o VAT, co oznacza zmiany w asortymencie towarów, których dostawa objęta jest odpowiedzialnością solidarną. W związku z tym konieczne jest dostosowanie części D wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28 „DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY”. Zmiany te polegają na:

- nadaniu nowego brzmienia obecnej poz. 3, która obejmuje towar wymieniony w poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą tj. ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku (po zmianach w formularzu

- poz. 16);

- wykreśleniu w obecnej poz. 3 poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT i dodaniu poz. 12a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; (po zmianach w formularzu - poz. 18);

- wykreśleniu w obecnej poz. 4 poz. 14 - 18 i 21 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały uchylone ustawą zmieniającą i dodaniu poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch; (po zmianach w formularzu - poz. 20);

- dodaniu poz. zawierającej poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały dodane ustawą zmieniającą, tj. ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD), ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.1 1.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD, ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD; (po zmianach w formularzu - poz. 22);

- dodaniu poz. zawierającej towary wymienione w poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy tj. ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne; (po zmianach w formularzu - poz. 24).

Rozporządzenie wprowadza do wniosku VAT-28 informacji czy podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji (dodawana część E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWAROW, O KTORYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU NR 13 DO USTAWY). Objęcie podmiotu jednym z tych postępowań lub likwidacją skutkuje odmową przyjęcia kaucji gwarancyjnej i odmową wpisania podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W związku z tą zmianą część INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wniosku VAT-28 zostanie oznaczona lit. F, i zostaną do niej dodane (jako możliwe do złożenia załączniki) formularze VAT-28/E, yAT-28/F, upoważnienie, o którym mowa w art. 1 05b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zmiany w formularzach VAT-28/A, yAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D polegają wyłącznie na dostosowaniu przypisu drugiego w tych formularzach i polegają na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o VAT, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.

Zmiana ta została również dokonana w formularzu VAT-28.

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach).

Dokumenty (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elekronicznej), przy spełnieniu wymogów co do składania dokumentu w danej formie.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Podatnicy składający wnioski przed 1 stycznia 2017 r. informacje o danych dodatkowych (tj. w zakresie numeru rachunku bankowego, upoważnienia, dostarczanego asortymentu dotyczącego dodanych towarów, postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacji, koncesji) będą mogli uzupełnić w innej formie niż wnioskiem (tj. w postaci stosownych dokumentów).

Zobacz także: Kaucja gwarancyjna


Wzory formularzy

Poniżej prezentujemy wzory formularzy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

WZORY – VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA