REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r.
www.shutterstock.com

REKLAMA

Od początku 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28), który ma zastosowanie w przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Autopromocja

Zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej

Nowy wzór VAT-28 to wynik najnowszych zmian w ustawie o VAT. Chodzi o to, że w związku z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2017 r. dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku VAT, w tym, wprowadzone zostaną również modyfikacje istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności podatkowej oraz kaucji gwarancyjnej.

Nowelizacja wprowadza m.in. dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej, tj. dokonanie przez nabywcę zapłaty za nabywane towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy, na rachunek bankowy sprzedawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, pod warunkiem że w stosunku do tych rachunków sprzedawca upoważnił bank albo SKOK do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach (art. 1 05a ust. 3 pkt 3 lit. c i pkt 4 lit. d ustawy o VAT).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Jednocześnie w przypadku nabywania towarów od podmiotów dokonujących dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliw) nabywca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności solidarnej jeżeli dostawca posiada na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów (art. 105a ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy o VAT).

Dodano dodatkowe warunki, które podmiot musi spełnić, aby móc złożyć kaucję gwarancyjną i zostać wpisanym do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną:

- podmiot nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

Autopromocja

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja przedstawia wytyczne dotyczące rozliczania VAT i akcyzy od sprowadzanych samochodów. Omawia także kwestie związane z płatnościami faktur na rachunek bankowy, stosowaniem split payment oraz wyborem kwartalnego rozliczenia na rok 2024.
Sprawdź

- podmiot posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy,

- podmiot upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Zmiany we wniosku VAT-28

W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu dostosowuje się treść wzoru wniosku (VAT-28) w sprawie kaucji gwarancyjnej do zmian wprowadzanych nowelizacją.

Autopromocja

Zobacz: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303)

Rozporządzenie zakłada zmiany w formularzu VAT-28/E, który będzie składany jako załącznik do formularza ogólnego VAT-28.

Autopromocja

W załączniku VAT-28/E będą zawarte następujące informacje:

- nazwa pełna banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, prowadzących rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy,

- numer rachunku, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 4 ustawy,

- data, od której obowiązuje upoważnienie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w art. 1 05b ust. I pkt 4 ustawy.

VAT-R (wersja 12) – jak wypełnić zgłoszenie rejestracyjne w VAT


Proponuje się również wprowadzenie nowego formularza VAT-28/F, który będzie składany jako załącznik do VAT-28.

W formularzu VAT-28/F będą zawarte następujące informacje: typ koncesji, numer koncesji, DKN, data wydania koncesji i data ważności koncesji. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki opublikowana została Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje, w której wskazany jest numer DKN.

Załączniki VAT-28/E i VAT-28/F będą składane w przypadku gdy wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28) będzie składany w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej (w takim przypadku składa się również załącznik VAT-28/A). Informacje objęte tymi formularzami są niezbędne do podjęcia przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji o przyjęciu kaucji gwarancyjnej i wpisaniu podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W przypadku składania wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej (VAT-28 i załącznik VAT-28/B) dodatkowo będzie składany załącznik VAT-28/E oraz w przypadku podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy - załącznik nr 28/F, jeżeli uległ zmianie zakres informacji objętych tymi załącznikami przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej. Jeżeli zakres informacji objętych załącznikami VAT-28/E i VAT-28/F przekazanych naczelnikowi urzędowi skarbowemu przed złożeniem wniosku w sprawie przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej nie uległ zmianie będzie trzeba zaznaczyć odpowiedni kwadrat, że nie są składane te załączniki.

Analogiczny tryb postępowania będzie w przypadku składania wniosku w sprawie podwyższenia wysokości, zmiany formy i zwrotu części kaucji gwarancyjnej. Nie będzie natomiast potrzeby złożenia tych załączników w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej, bowiem podmiot w takim przypadku zostanie usunięty z wykazu.

W związku ze zmianami wprowadzanymi nowelizacją wprowadzono zmiany w formularzu wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28, w tym w zakresie uzupełnienia części C RODZAJ WNIOSKU formularza o informację, kiedy należy złożyć nowe załączniki VAT-28/E i VAT-28/F.

Ponadto zgodnie z ustawą zmieniającą zmianie ulegnie załącznik nr 13 do ustawy o VAT, co oznacza zmiany w asortymencie towarów, których dostawa objęta jest odpowiedzialnością solidarną. W związku z tym konieczne jest dostosowanie części D wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej VAT-28 „DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOSTAWY”. Zmiany te polegają na:

- nadaniu nowego brzmienia obecnej poz. 3, która obejmuje towar wymieniony w poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą tj. ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku (po zmianach w formularzu

- poz. 16);

- wykreśleniu w obecnej poz. 3 poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy o VAT i dodaniu poz. 12a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych; (po zmianach w formularzu - poz. 18);

- wykreśleniu w obecnej poz. 4 poz. 14 - 18 i 21 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały uchylone ustawą zmieniającą i dodaniu poz. 13a załącznika nr 13 do ustawy o VAT dodanej ustawą zmieniającą tj. ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch; (po zmianach w formularzu - poz. 20);

- dodaniu poz. zawierającej poz. 18a, 18b i 22-24 załącznika nr 13 do ustawy o VAT, które zostały dodane ustawą zmieniającą, tj. ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD), ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.1 1.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD, ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD, ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD; (po zmianach w formularzu - poz. 22);

- dodaniu poz. zawierającej towary wymienione w poz. 19 załącznika nr 13 do ustawy tj. ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne; (po zmianach w formularzu - poz. 24).

Rozporządzenie wprowadza do wniosku VAT-28 informacji czy podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji (dodawana część E. INNE DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO DOSTAWY TOWAROW, O KTORYCH MOWA W ZAŁĄCZNIKU NR 13 DO USTAWY). Objęcie podmiotu jednym z tych postępowań lub likwidacją skutkuje odmową przyjęcia kaucji gwarancyjnej i odmową wpisania podmiotu do wykazu podmiotów, które wniosły kaucję gwarancyjną.

W związku z tą zmianą część INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH wniosku VAT-28 zostanie oznaczona lit. F, i zostaną do niej dodane (jako możliwe do złożenia załączniki) formularze VAT-28/E, yAT-28/F, upoważnienie, o którym mowa w art. 1 05b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Zmiany w formularzach VAT-28/A, yAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D polegają wyłącznie na dostosowaniu przypisu drugiego w tych formularzach i polegają na wskazaniu aktualnego publikatora ustawy o VAT, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.

Zmiana ta została również dokonana w formularzu VAT-28.

Wszystkie formularze będą mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (informacja o tym jest zawarta we wzorach).

Dokumenty (np. upoważnienie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) składane jako załączniki do formularza VAT-28 i stosownego formularza uzupełniającego (bez względu na to czy te formularze będą składane papierowo czy w wersji elektronicznej) mogą być składane w dopuszczalnej prawem formie (papierowej lub elekronicznej), przy spełnieniu wymogów co do składania dokumentu w danej formie.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Podatnicy składający wnioski przed 1 stycznia 2017 r. informacje o danych dodatkowych (tj. w zakresie numeru rachunku bankowego, upoważnienia, dostarczanego asortymentu dotyczącego dodanych towarów, postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, likwidacji, koncesji) będą mogli uzupełnić w innej formie niż wnioskiem (tj. w postaci stosownych dokumentów).

Zobacz także: Kaucja gwarancyjna


Wzory formularzy

Poniżej prezentujemy wzory formularzy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2303), obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

WZORY – VAT-28, VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D, VAT-28/E

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Tabela kursów średnich NBP nr 230/A/NBP/2023 z 28 listopada 2023 r. Kurs euro 4,3542 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 28 listopada 2023 r. NBP nr 230/A/NBP/2023. Średni kurs euro 4,3542 zł.

  ZUS: Brak korekty ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA do końca 2023 r. bez kar dla przedsiębiorcy

  ZUS informuje, że korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. jest możliwa tylko do końca 2023 roku. Przy czym jeżeli ktoś nie zdąży z korektą w tym terminie, ZUS nie będzie stosował sankcji. Warto też wiedzieć, że błędy w dokumentach rozliczeniowych z ZUS za okres od stycznia 2022 r. - można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Przedłużenie 0 proc. VAT na żywność w 2024 r. "Marszałek Hołownia nie poddaje projektu pod obrady Sejmu"

  Zamrażarka w gabinecie marszałka Sejmu jest aktywna - mówi szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, zarzucając Szymonowi Hołowni, że nie poddaje pod obrady trzech projektów ustaw, dot. przedłużenia 0 proc. VAT na żywność, przedłużenia wakacji kredytowych i zamrożenia cen energii. Zaapelował też do Hołowni, by zachowywał więcej powagi kierując obradami Izby.

  Aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat

  "W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów." Jakie wyzwania czekają rynek pracy w UE? Rozmawiali o tym przedsiębiorcy podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw.

  PIT za 2023 rok: chcesz zapłacić niższy podatek, skorzystaj z ulg i odliczeń, jest na to jeszcze miesiąc. Ale czy potrafisz

  Znajomość prawa podatkowego nigdy nie była mocną stroną Polaków, także i dlatego, że ulg i odliczeń było dużo a same przepisy mało zrozumiałe. Dlatego składanie rocznych PIT-ów zawsze wywoływało tak wielkie poruszenie. Teraz większości Polaków spełnienie rocznego obowiązku podatkowego ułatwia sam fiskus, wypełniając PIT-y roczne i oddając je do cyfrowej akceptacji. Jednak tak przygotowane deklaracje podatkowe najczęściej nie uwzględniają wszystkich możliwych odliczeń i ulg podatkowych.

  Dostosowanie zasad wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSEF – projekt rozporządzenia

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować  wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

  Nowe zasady korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku. Jest już projekt rozporządzenia. Co się zmieni?

  Ministerstwo Finansów opublikowało 27 listopada 2023 r. projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. To nowe rozporządzenie ma od 1 lipca 2024 r. zastąpić rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP. Wprowadzone zostanie większe zabezpieczenie dla wygenerowanych tokenów. Określono również zasady nadawania uprawnień i dostępu do faktur VAT RR przez rolników ryczałtowych oraz oznaczania faktur kodem QR.

  85,3 mld zł do budżetu państwa – rekordowe wpływy z CIT. Pięć firm wpłaca najwięcej

  W 2022 roku wpływy z CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, wyniosły 85,3 mld zł. W 2021 roku było to 66,7 mld zł, mieliśmy więc rekordowy wzrost, wynoszący 28 proc. Łączna wartość CIT-u zapłaconego przez pięciu największych płatników wyniosła 9,8 mld zł, co stanowi aż 11,5 proc. całkowitego przychodu z tego podatku.

  KSeF 2024 - nowe przepisy. Rozporządzenie techniczne i zmiana rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur [Komunikat MF]

  W komunikacie z 27 listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r. To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Nowe przepisy zawarte w tych projektach rozwiązania będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w grudniu bieżącego roku zostanie najprawdopodobniej powołany nowy rząd, a wraz z nim nowy minister finansów, który nie musi akceptować treści obecnych projektów i może wstrzymać wydanie tych przepisów.

  VAT 2023/2024. Zmiany w rozliczaniu sprzedaży mieszanej

  Zbliża się koniec roku a wraz z nim kolejne rozliczenie i zamknięcie roku podatkowego. I w tym roku nie obędzie się bez zmian, które wpłyną na sposób zamknięcia roku ubiegłego. Nowelizacja ustawy o VAT z 26 maja 2023 r. zwana potocznie "SLIM VAT 3" została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2023 poz.1059 weszła w życie 1 lipca 2023 r. Nowelizacja ta wprowadziła kolejne zmiany, które z założenia mają uprościć system podatku VAT. Zmiany, które dotyczą między innymi sprzedaży mieszanej i prewspółczynnika odliczenia VAT będą miały zastosowanie od 01 stycznia 2024 i będą obowiązywały za cały rok 2023. 

  REKLAMA