REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Zajęcie konta bankowego przerywa przedawnienie

Termin przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, jakim jest zajęcie rachunku bankowego.

Pracę w wywiadzie skarbowym otrzyma tylko polski obywatel o nieposzlakowanej opinii

Pracę w wywiadzie skarbowym będzie mógł podjąć tylko Polak o nieposzlakowanej opinii, posiadający co najmniej średnie wykształcenie.

Opłata za interpretację będzie zwracana podatnikowi

Nienależna opłata od wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej będzie zwrócona wnioskodawcy.

Nadpłata nie stanowi zaległości podatnika

Nadpłata powstała z winy organu podatkowego, nie jest zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki.

Wydatki na nierozpoczętą inwestycję stanowią koszt

Wydatki poniesione na nierozpoczętą inwestycję nie stanowią kosztów zaniechanej inwestycji. Tym samym mogą być kosztem podatkowym.

Odsetki od kredytu na dom związany z firmą są kosztem

Podatnik może wliczyć w koszty odsetki od kredytu przyznanego na cele mieszkaniowe, ale przeznaczonego na potrzeby firmy.

Będzie obowiązywał jeden model wyceny dla instrumentów finansowych

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zaproponowała, aby wszystkie instrumenty finansowe były wyceniane według wartości godziwej.

Komornik będzie płacił fiskusowi za informacje

Od 2009 roku komornicy sądowi będą musieli płacić za informacje uzyskane od organu podatkowego. Wysokość opłat ustali minister finansów.

W 2009 roku wzrosną podatki lokalne

Minister finansów opublikował górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. Wszystkie stawki wzrosną.

Wpływy z CIT zrównoważyły skutki ulgi prorodzinnej

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok wzrosły o prawie 9 mld zł w porównaniu z 2006 rokiem. Dzięki temu budżet nie odczuje 5,4 mld zł ubytku z tytułu ulgi prorodzinnej, z której podatnicy skorzystali po raz pierwszy. Kłopoty z wpływami budżetowymi mogą pojawić się od 2009 roku, gdy będą dwie stawki PIT - 18 i 32 proc.

Spółki będą sporządzać dodatkowe zestawienie

Spółki, które nie zdecydują się dokonać żadnych zmian w rachunku zysków i strat, będą musiały sporządzać dodatkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.

Radca prawny otrzymuje wynagrodzenie z VAT

Otrzymana przez radcę prawnego kwota z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego jest kwotą brutto, w której zawarty jest 22-proc. VAT.

Przy przekształceniu spółki wspólnicy nie muszą płacić PIT od przychodu

Niepodzielony zysk spółki kapitałowej przeznaczony na kapitał podstawowy spółki osobowej nie stanowi przychodu udziałowców. Wspólnicy nie muszą więc płacić podatku dochodowego.

Ryczałt za dojazdy bez podatku

Nie trzeba pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom socjalnym ryczałtów za dojazdy do pracy prywatnymi samochodami.

Zwiększony limit umożliwi powrót na księgę podatkową

Z 800 tys. do 1,2 mln euro zwiększy się limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podatnicy zyskali na uldze prorodzinnej 5,4 mld zł

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. Wynika z niego, że ulga na dziecko to koszt dla budżetu 5,4 mld zł zamiast zakładanych 7 mld zł. Podatnicy dwukrotnie więcej otrzymali nadpłat PIT i dwa razy mniej dopłacili podatku fiskusowi

Nie będzie przymusu składania oświadczeń o posiadanym majątku

ZMIANA PRAWA - Od nowego roku podatnik wezwany do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, będzie mógł odmówić jego złożenia.

Upoważniony przedsiębiorca łatwiej uzyska świadectwo

ZMIANA PRAWA - Zmiany w prawie celnym, które na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd, ułatwią uzyskanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy.

Od przyszłego roku wartość niepodzielonego zysku stanie się dochodem opodatkowanym

ZMIANA PRAWA - Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych będzie od 2009 roku wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych.

Orzeczenia dotyczące warunków złożenia skargi do sądu administracyjnego

WSA w Łodzi wydał orzeczenia dotyczące terminu składania skargi do WSA oraz opłaty za skargę wnoszona przez adwokata lub radcę parwnego.

Nowa klasyfikacja PKWiU od 2008 r.

Terminy złożenia wniosków o abolicję

ZMIANA PRAWA - Najpóźniej 6 października będą musieli złożyć wniosek o abolicję podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2002 roku.

Ułatwienia dla byłych pracowników

ZMIANA PRAWA - Byli pracownicy wywiadu skarbowego będą mogli przechodzić do pracy w kontroli skarbowej bez konieczności przechodzenia całego postępowania kwalifikacyjnego.

Doradców z Unii czeka test umiejętności

ZMIANA PRAWA - Doradca podatkowy, który nabył uprawnienia w jednym z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii, a chce doradzać w Polsce, musi zdać test umiejętności.

Nie będzie dyskryminacji zagranicznych funduszy

ZMIANA PRAWA - Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych mają dostosować opodatkowanie zagranicznych instytucji finansowych do zasad obowiązujących instytucje krajowe.

Cudzoziemiec wybierze sposób opodatkowania

ZMIANA PRAWA - Podatnicy mający miejsce zamieszkania za granicą, ale zarabiający w Polsce, będą mogli wybrać opodatkowanie według polskiej skali PIT.

Rząd popiera wprowadzenie ułatwień w obrocie towarami na granicy

ZMIANA PRAWA - Projekt zmian prawa celnego, który został przyjęty na posiedzeniu rządu, zakłada uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarami z państwami nienależącymi do UE.

Zawieszenie kontroli będzie niedopuszczalne

Resort gospodarki chce zniesienia możliwości zawieszania kontroli podatkowej. Dziś taka kontrola może być zawieszona nawet na pięć lat.

Utrata ryczałtu dopiero po roku

Podatnicy, którzy w 2009 roku przekroczą limit przychodów wynoszący 150 tys. euro, utracą prawo do ryczałtu dopiero od następnego roku podatkowego.

Łatwiej będzie można przesyłać e-deklaracje podatkowe

Przedsiębiorcy będą mogli wysyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych.

Celnicy mają problemy z weryfikacją cen aut

Od momentu wejścia w życie specjalnej ustawy, regulującej zwrot akcyzy od aut sprowadzonych z zagranicy, w urzędach celnych tworzą się kolejki.

Obecni właściciele mieszkań skorzystają ze zwolnienia

ZMIANA PRAWA - Mimo likwidacji ulgi meldunkowej, podatnicy, którzy nabyli mieszkania w 2007 roku lub nabędą je do końca 2008 roku, nadal będą z tej ulgi korzystać.

Rodzina adopcyjna korzysta z ulgi

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy również przysposabiających, przysposobionych i ich zstępnych.

Wspólnik powiadomi urząd skarbowy

Wspólnicy osobowych spółek prawa handlowego będą zwolnieni z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, pod warunkiem zawiadomienia urzędu skarbowego.

Zawieszenie działalności wstrzymuje amortyzację

ZMIANA PRAWA - Składniki majątku, które nie będą używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie będą podlegały amortyzacji.

Ubezpieczyciele będą mogli księgować dotacje

ZMIANA PRAWA - Zmiany w rozporządzeniu o zasadach rachunkowości ubezpieczycieli umożliwią ujęcie dotacji na szkody spowodowane suszą.

Inwestor musi mieć ważne pozwolenie budowlane

By skutecznie ubiegać się o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, inwestor musi posiadać pozwolenie na budowę w momencie składania właściwego wniosku. Musi ono dotyczyć budynku mieszkalnego.

Banki wykażą więcej danych w sprawozdaniach

ZMIANA PRAWA - Banki w sprawozdaniu finansowym będą ujawniać kwoty wynagrodzeń wypłaconych firmom audytorskim.

Celnicy zostaną pozbawieni możliwości kontroli na dowód

ZMIANA PRAWA - Kontrole celne mają się odbywać po okazaniu upoważnienia i legitymacji służbowej. Dowód osobisty nie będzie mógł zastąpić legitymacji.

Będzie można zrezygnować z ksiąg

Spółki, których przychód w 2007 roku nie przekroczył 1,2 mln euro, będą mogły zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wystawianie faktur w UE ma być prostsze

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie fakturowania. Nowe propozycje mają ograniczyć formalności związane z wystawianiem faktur w UE.

Podwykonawca nie korzysta ze zwolnienia

Osoba, która działa na podstawie umowy z podwykonawcą projektu finansowanego z pomocy unijnej, nie jest zwolniona z podatku dochodowego.

Skarbowcy złożyli do RPO skargę za celników

Związek zawodowy pracowników skarbowych złożył skargę do rzecznika praw obywatelskich w sprawie kilkakrotnego karania celników za to samo wykroczenie pracownicze.

Wspólnik odpowie jedynie za spółkę

Od 2009 roku wspólnicy nie będą już odpowiadali za zaległości podatkowe pozostałych wspólników, a jedynie za zaległości spółki.

Przeniesienie Polsatu na Cypr daje korzyści podatkowe

Powszechnym zabiegiem przy budowaniu wartości spółki przed jej sprzedażą jest przeniesienie tej spółki za granicę. Taki ruch ostatnio wykonał Zygmunt Solorz z pakietem udziałów Polsatu. Przy takim przedsięwzięciu zyska na podatkach.

Są wytyczne dla kontroli bagażu

Wkrótce celnicy dokonają rewizji bagażu, gdy będą podejrzewać, że podróżny przewozi towary nielegalne, na podstawie nowych przepisów.

Podatek Religi zniknie, a ceny polis OC nie spadną

Mimo zapowiedzi likwidacji tzw. podatku Religi, ceny polis OC nie spadną - twierdzi "Gazeta Prawna". Nowe rozwiązania mogą zaś spowodować spory między NFZ a ubezpieczycielami.

Nie będzie problemów z ujmowaniem rezerw

Rezerwy na świadczenia pracownicze trzeba będzie ujmować jako rozliczenia międzyokresowe.

Pomoc dla emigrantów zakładających firmy

Osoby, które wracają z zagranicy i chcą założyć własną firmę w kraju, mogą zwrócić się do doradcy podatkowego o bezpłatną poradę.

Spadkowe nieruchomości nie będą zwolnione z podatku

Przywrócenie zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny jest mało prawdopodobne.

REKLAMA