Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wiadomości

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Należności nie zmniejszają obrotu

Otrzymywane na koniec roku należności z tytułu przekroczenia określonych zakupów nie stanowią rabatu czy upustu. Nie zmniejszą one obrotu na podstawie ustawy o VAT.

Upowszechnić zwolnienie

Trzeba zwolnić z podatku wszystkie świadczenia alimentacyjne, których podstawą są postanowienia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - uważa rzecznik praw obywatelskich.

Przejęcie zobowiązania to nie zawsze transakcja finansowa

Przejęcie zobowiązania do renowacji nieruchomości nie stanowi ze względu na swój charakter transakcji finansowej. Nie można wówczas zastosować zwolnienia VAT przewidzianego w VI Dyrektywie.

Małżonkowie mogli rozliczyć się wspólnie mimo zmiany przepisów

Osoba opodatkowana ryczałtem, która po 1 stycznia 2003 r. nie złożyła oświadczenia o wyborze tej formy, mogła rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Pobyt w uzdrowisku można odliczyć od dochodu

Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na leczenie w uzdrowisku.

Nowe formularze certyfikatów rezydencji

Urzędy skarbowe wydają już zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na nowych formularzach.

Celnicy obawiają się zmian i lawinowo odchodzą

Celnicy masowo odchodzą ze służby. Brakuje osób do pracy. To wynik braku stabilizacji oraz planowanej reformy, dzięki której od 2008 roku ma powstać Krajowa Administracja Skarbowa.

Biegły rewident odpowie za każdy swój błąd

Polska ma ponad rok na dostosowanie prawa do unijnej dyrektywy dotyczącej biegłych rewidentów. Nowe zasady zobowiązują do przeprowadzania kompleksowego badania spółek z należytą starannością. Przyjęcie tych przepisów spowoduje wzrost zakresu odpowiedzialności biegłych oraz cen usług firm audytorskich.

Decyzja doręczona po terminie nie skutkuje

Decyzja ustalająca odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki wydana przed terminem przedawnienia, lecz doręczona po jego upływie, nie skutkuje odpowiedzialnością osoby trzeciej.

Podatnik udowadnia brak dochodów

Sam fakt niedeklarowania przez podatnika przychodów nie przesądza jeszcze o tym, że należy je traktować jako przychody ze źródeł nieujawnionych.

Spadkobierca musi się zameldować na pobyt stały

Podatnik otrzymujący w spadku lub darowiźnie nieruchomość skorzysta z ulgi mieszkaniowej, jeśli w nabytym mieszkaniu lub domu zamelduje się na pobyt stały.

Za ulgę trzeba zapłacić

Podatnicy mający problemy z zapłatą podatku mogą zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o ulgę. Za wyrozumiałość fiskus każe sobie jednak płacić.

Zobowiązania wycenia się według zamortyzowanego kosztu

Firmy wyceniają wartość pożyczek na dzień bilansowy jako sumę zobowiązania głównego i naliczonych odsetek. Tymczasem należy je wyceniać według zamortyzowanego kosztu.

Wytłumaczymy się z podatku od dywidend

Komisja Europejska żąda od Polski informacji w sprawie opodatkowania dywidend i odsetek wypłacanych zagranicznym funduszom emerytalnym. Na odpowiedź mamy dwa miesiące.

Łatwiejsze rozliczenia różnic kursowych

Nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące różnic kursowych rozwiązały problemy występujące m.in. przy rozliczaniu pożyczek, potrąceń czy stosowaniu kursów walut innych niż bankowe.

Za likwidację funduszy Polska słono zapłaci

Kilkaset tysięcy euro dziennie - takie mogą być kary za opóźnienia w realizacji dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska.

Przedsiębiorca wybierze sposób obliczania CIT

Jeśli w ramach UE zostanie wprowadzona wspólna podstawa opodatkowania CIT, przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób, w jaki chcą ustalić podstawę opodatkowania.

Stawka VAT na budownictwo mieszkaniowe w 2007 i 2008 r.

Na przełomie 2007 i 2008 r. zmienią się zasady opodatkowania budownictwa mieszkaniowego. Związane jest to z obowiązkiem wprowadzenia w ustawie o VAT definicji budownictwa społecznego. Tylko budownictwo społeczne od 1 stycznia 2008 r. będzie mogło korzystać z preferencyjnej stawki VAT.

Nowe pytania w lipcu

Kandydaci na doradców podatkowych poznają nowe pytania egzaminacyjne w lipcu - zdecydowała wczoraj komisja egzaminacyjna ds. doradztwa podatkowego.

Umorzenie kredytu oznacza powstanie przychodu

U osoby fizycznej, której umorzono kredyt lub pożyczkę, powstaje przychód. Podmiot, który dokonał takiego umorzenia, powinien wystawić formularz PIT-8C.

Bez zgody na zaliczkowy zwrot akcyzy

Rząd nie poparł poselskiego projektu zakładającego zaliczkowy zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Podatnik musi wyjawić majątek

Wpisu zastawu skarbowego na podstawie złożonej deklaracji nie można dokonać wcześniej niż po 14 dniach od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego.

Rumunia zmienia opodatkowanie aut

Rząd rumuński przygotowuje zmiany w opodatkowaniu używanych samochodów sprowadzanych z zagranicy. Obecnie stawki opłat od takich aut rosną wraz z wiekiem pojazdu.

Tylko części budowlane siłowni wiatrowej są opodatkowane

W ostatnim okresie spore zainteresowanie wzbudził wyrok NSA z 18 stycznia 2007 r. (sygn. akt II FSK 51/06; niepublikowany), dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości siłowni wiatrowych jako budowli. NSA wskazał uchybienia, z powodu których skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie. Czy słusznie?

Znaki opłaty skarbowej do końca 2007 roku

Znakami opłaty skarbowej będzie można płacić do końca 2007 roku - przewiduje rządowy projekt, którego pierwsze czytanie przeprowadzono w Sejmie.

TK: orzeczenie w sprawie doradców 22 maja

Na 22 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie doradców podatkowych i osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podatnicy chcą mieć wpływ na treść przepisów

Organizacje podatników forsują w Sejmie korzystne zmiany w przepisach. Do Komisji Finansów Publicznych trafiają kolejne postulaty reformy ustawy o VAT. Najbardziej krytykowane rozwiązania dotyczą ryczałtu, kas fiskalnych i limitu obrotów.

Trzeba dokonać odpisu nieściągalnej należności

W stosunku do należności uznanej za nieściągalną, należy dokonać całkowitego odpisu aktualizującego.

Trybunał rozstrzygnie spór doradców z księgowymi

Dziś Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy księgowi mogą sporządzać deklaracje i zeznania. Krajowa Rada Doradców Podatkowych twierdzi, że jest to przepis niekonstytucyjny. Ministerstwo Finansów planuje już kolejne zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym.

Podatnik musi informować urząd

Do skorzystania z ulgi podatkowej konieczne jest m.in. złożenie zgłoszenia SD-Z1 i udokumentowanie, że otrzymane od najbliższej rodziny pieniądze przekazano np. na rachunek bankowy.

Zmieni się sprawozdawczość na giełdach unijnych

Do końca 2008 roku japońskie spółki notowane na giełdach unijnych mogą prowadzić sprawozdawczość według japońskich standardów rachunkowości.

Biegli nie pracują w zawodzie

Ponad 1,7 tys. osób zostało wpisanych na listę biegłych rewidentów w ciągu ośmiu ostatnich lat. Wiele z nich jednak nie bada sprawozdań finansowych.

Pracownicy bez wyższego wykształcenia także będą mogli znaleźć pracę w nowej skarbówce

Brak wyższego wykształcenia nie będzie przeszkodą w zatrudnieniu w Krajowej Administracji Skarbowej. Z dniem 31 grudnia 2007 r. wszyscy pracownicy skarbówki i służby celnej automatycznie przejdą do pracy w nowej administracji.

Otrzymana kwota to nie odszkodowanie

Kwota dotycząca stosunku pracy, określona w ugodzie sądowej bez wskazania, z jakich konkretnych roszczeń wynika, nie jest odszkodowaniem zwolnionym z PIT.

O zarządzaniu płynnością finansową

Rozliczanie umów cash poolingu nie jest jednoznacznie unormowane w przepisach podatkowych zarówno jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, jak i VAT. Potrzebna jest nowelizacja przepisów w tym zakresie.

Sprecyzowano zadania organów celnych

Określono, które organy celne są właściwe w sprawach transportu przesyłowego energii, ropy i gazu.

Można odliczyć VAT od usług reasekuracji

Przy opodatkowaniu reasekuracji należy wydzielić czynności opodatkowane i nieopodatkowane. Dopiero po rozdzieleniu można odliczyć VAT.

Księgowy musi ustalić zmianę stanu produktów

Do pozycji zmiany stanu produktów w sprawozdaniu nie można przenosić automatycznie salda konta „Rozliczenie kosztów według rodzaju”. Księgowi często popełniają ten błąd.

Na zwolnieniu brak kosztów

U pracowników będących na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Zasiłek chorobowy nie jest przychodem ze stosunku pracy.

Można korzystać z ulgi mieszkaniowej

Czasowy pobyt za granicą nie powoduje utraty prawa do ulgi mieszkaniowej przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Ułatwienia dla firm

Małe i średnie firmy nie będą wyceniać w księgach rachunkowych produktów według kosztu wytworzenia.

Spółki powinny dokonać korekty

Spółka, która przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2006 rok otrzyma informacje o zdarzeniach mających wpływ na treść tego dokumentu, musi dokonać korekty.

Więcej osób zapłaci VAT

Zmiany w ustawie o VAT spowodują, że podatkiem tym zostaną objęte nowe grupy zawodowe – ostrzegają eksperci.

Fiskus zarabia miliony na dobroczynności

Od SMS-ów przekazywanych na cele dobroczynne i charytatywne fiskus zabiera 22 proc. VAT. Podatek trzeba płacić, bo MF nie chce zmienić przepisów, zasłaniając się prawem unijnym. Wyjaśnienia resortu finansów nie przekonują ani podatników, ani ekspertów podatkowych.

Opodatkowanie środków z OFE i programów emerytalnych

Składki wpłacane przez członków otwartych funduszy emerytalnych są zwolnione z opodatkowania. Natomiast składki opłacane w ramach pracowniczego programu emerytalnego doliczane są do przychodów pracownika i podlegają opodatkowaniu.

Bliski koniec wojny o standardy księgowe

Z rachunkowością jest jak z ideologią. Gdy na Zachodzie instytucje regulacyjne walczyły o to, żeby zapisy księgowe odzwierciedlały rzeczywistość gospodarczą, radzieccy audytorzy dostawali wytyczne, jakie stawki amortyzacji mają stosować wobec poszczególnych rodzajów śrubek.

Podatku nie ma tylko od umów zawartych w 2006 roku

Pożyczki udziałowców na rzecz spółki kapitałowej udzielone w 2006 roku są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli wypłata pieniędzy ma miejsce w 2007 roku.

Reforma skarbowości

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt ustawy zakładającej połączenie administracji skarbowej i celnej trafi w drugiej połowie maja do uzgodnień międzyresortowych.

Egzamin dla księgowych

Do 21 maja do Ministerstwa Finansów muszą złożyć odpowiednie dokumenty osoby, które chcą przystąpić do najbliższego egzaminu na certyfikat księgowego.

Rozliczenie transakcji nie ma wpływu na VAT

Zapłata ceny stanowi obrót, nawet gdy następuje w innej formie niż pieniężna. Podatnik powinien zatem zapłacić należny VAT.