Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Obrót gospodarczy » Zamówienia publiczne

OBRÓT GOSPODARCZY - Zamówienia publiczne : Porady i artykuły

Wyższy próg zobowiązujący do ogłoszenia przetargu
2014-04-11 13:21:00
Od 14 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy o zamówieniach publicznych. Nowe regulacje zakładają m.in. zwiększenie progu zobowiązującego do ogłoszenia przetargu z 14 do 30 tys. euro.
Ochrona praw podwykonawców w zamówieniach publicznych
2014-01-14 14:30:00
Od 24 grudnia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wzmacniają ochronę praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w tym w szczególności służą zapewnieniu terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia.
Zamówienia publiczne - podwykonawcy z lepszą ochroną
2014-01-07 06:22:00
Wzmocnienie bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych, wzmocnienie ochrony praw podwykonawców w procesie realizacji zamówień publicznych oraz ograniczenie ryzyka pojawiania się sporów pomiędzy uczestnikami na etapie realizacji zamówień publicznych - to główne cele znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych.
Prawa podwykonawców w przetargach
2013-11-14 15:14:00
Nowelizacja prawa zamówień publicznych, którą uchwalił Sejm,  przewiduje m.in. uregulowanie zasad dotyczących wypłacania wynagrodzeń podwykonawcom w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także terminu płatności za wykonane prace. Nowe przepisy dają również zamawiającemu prawo domagania się osobistego wykonywania większości usług przez wykonawcę.
Prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne
2013-11-05 10:44:00
Przygotowanie dobrej oferty do przetargu jest oczywiście bardzo ważne, ale zdecydowanie ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy firma w ogóle ma prawo ubiegać się o zamówienie publiczne. Sprawdź, kiedy firma ma prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne i jakie okoliczności wykluczą firmę z udziału w przetargu?
Przetargi publiczne a zmowy cenowe
2013-10-17 10:56:00
Największym problemem przeprowadzanych w Polsce przetargów publicznych są zmowy cenowe - tak wynika z raportu „Public Procurement: costs we pay for corruption”, który został przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej.
Zamówienia publiczne - procedury od 30 tys. euro
2013-07-17 05:12:00
P odwyższenie do 30 tys. euro progu, od którego powstaje obowiązek stosowania procedur z zamówień publicznych - to najważniejsza zmiana jaką zawiera przyjęty 9 lipca 2013 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
12
»

ABC

Jak prawidłowo udzielić pełnomocnictwa?
2013-06-13 06:07:00
Zdarzają się sytuacje, kiedy nie możemy osobiście załatwić ważnej sprawy (np. zawrzeć umowy). Wówczas czynność prawna może być dokonana w naszym imieniu przez inną osobę poprzez udzielenie pełnomocnictwa.
Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych
2013-03-19 07:59:00
Podstawowym zadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, zwanego również D&O (ang. Directors and Officers), jest ochrona ubezpieczeniowa osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki z tytułu zobowiązań  spowodowanych błędnymi decyzjami.
Zasada dwuinstancyjności w polskim postępowaniu administracyjnym
2012-12-19 10:00:00
Jedną z najważniejszych zasad polskiego postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności wyrażona w art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zasada ta przyznaje osobie niezadowolonej, czy też pokrzywdzonej wydaniem takiej a nie innej decyzji przez organ I instancji, prawo odwołania się do organu II instancji, który po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydaje ostateczną decyzję w sprawie.
Prawa autorskie do programu komputerowego – ważny wyrok TS UE
2012-10-24 10:00:00
W dniu 2 maja 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TS UE”) wydał ważny wyrok dotyczący zakresu ochrony programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego (sprawa C-406/10 SAS Institute Inc. przeciwko World Programming Ltd).
Bezpodstawne wzbogacenie jako źródło zobowiązania
2012-10-18 10:00:00
Jedną z przyczyn powstania zobowiązania może być uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innej osoby bez wystarczającego uzasadnienia prawnego. Powstające w ten sposób zobowiązanie jest określane jako zobowiązanie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Czy można dochodzić zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy?
2012-10-12 10:00:00
W dzisiejszych czasach wielu ludzi uważa korzystanie z samochodu za niezbędny element zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Rozwój motoryzacji spowodował, że codzienne używanie własnego samochodu stało się standardem cywilizacyjnym. Coraz więcej właścicieli samochodów decyduje się więc na wynajęcie samochodu zastępczego, w sytuacji utraty możliwości korzystania z auta z powodu jego uszkodzenia lub zniszczenia w wypadku komunikacyjnym. Powstaje zatem pytanie, czy można wówczas dochodzić zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy?
Bancassurance czyli dystrybucja ubezpieczeń przez banki
2012-09-18 09:11:00
W naszej poniższej publikacji postaramy się przedstawić charakterystykę bancassurance, czyli dystrybucji ubezpieczeń przez banki.
więcej wiadomości:
1
2
3
4
...
9
»

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?