REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy z procedury opodatkowania marży mogą korzystać tylko czynni podatnicy VAT

Czy art. 120 ust. 4 ustawy o VAT stosuje się tylko do czynnych podatników VAT?

Jak rozliczać różnice kursowe od środków własnych

Proszę o wyjaśnienie, jak rozliczać powstałe różnice kursowe od środków własnych. Wypłaciłam środki w euro z rachunku dewizowego na delegację. Wydatki w trakcie delegacji realizowałam gotówkowo. Czy w tym przypadku powstaną koszty czy przychody z tytułu różnic kursowych od środków własnych?

Trzeba będzie podać adres poczty elektronicznej

Czy w związku z tym, że nowe przepisy Ordynacji podatkowej przewidywać mają, że doręczanie pism w sprawach podatkowych będzie mogło odbywać się z pomocą poczty elektronicznej, konieczne będzie podawanie informacji o posiadanych kontach pocztowych i ich aktualizowanie

Jak opodatkować zakup praw autorskich za granicą

Po podpisaniu umowy na zakup koncepcji wydawniczej oraz praw autorskich zagraniczny wydawca (osoba prawna) przysłał mi fakturę. Czy dokonując płatności mam obowiązek pobrać i odprowadzić podatek od należności licencyjnych do US, pomniejszając tym samym kwotę wynikającą z faktury?

Kiedy wydatki na nabycie środka trwałego można zaliczyć bezpośrednio w koszty

Czy spółka z o.o. może nabyć po zakończeniu trzyletniej umowy leasingu operacyjnego koparkę o wartości początkowej ok. 100 000 zł za kwotę mniejszą niż 3500 zł, mimo że jej wartość rynkowa jest znacznie wyższa, i zaliczyć ją bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów?

Jak rozliczyć zaliczkę na przedmiot leasingu zapłaconą bezpośrednio producentowi

W czerwcu kupiliśmy maszynę, która zostanie sfinansowana przez firmę leasingową (leasing operacyjny). Jednak warunkiem zamówienia maszyny była wpłata zaliczki do producenta maszyny. Firma ta wystawiła nam fakturę na poczet wpłaconej zaliczki, a resztę pieniędzy otrzyma od firmy leasingowej. Jak mam rozliczyć fakturę za wpłaconą zaliczkę? Czy mogę ją ująć w koszty (rozliczam się na podstawie pkpir)? Czy mogę odliczyć VAT?

Jakie nowe obowiązki czekają płatników podatku od dywidendy

Jesteśmy płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dywidend wypłacanych zarówno udziałowcom krajowym, jak i zagranicznym. Czy w związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej dojdą nam dodatkowe obowiązki?

Jaką stawką opodatkować rękodzieło artystyczne

Nasza firma zajmuje się produkcją doniczek, tj. wyrobów garncarskich użytkowo-dekoracyjnych. Jest to uznawane za rękodzieło artystyczne. Wszystkie nasze wyroby zostały sklasyfikowane według symbolu PKWiU: 26.21.12-10.21, 26.21.12-10.91, 26.12.13-90. Jaką stawkę podatku VAT powinniśmy zasto- sować?

Nowe przepisy o zeznaniach przy spadkach

Mam wkrótce otrzymać od rodziców darowiznę na zakup mieszkania. Kwota jest spora i pewnie będę musiała zapłacić podatek. Czy to prawda, że teraz zmieniają się przepisy dotyczące tego podatku i trzeba będzie składać zeznanie? Kiedy takie zeznanie się składa?

Zaliczenie do kosztów wydatków po otrzymaniu zaliczki

W grudniu 2004 r. otrzymaliśmy zaliczkę (1/4 pełnej zapłaty) na usługę blacharsko-lakierniczą samochodu. Przewidywany termin wykonania usługi to czerwiec 2005 r. W dniu otrzymania zaliczki została wystawiona faktura VAT zaliczkowa i odprowadzony do urzędu skarbowego podatek należny. Kwota netto zaliczki nie została zaksięgowana do przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy wydatki poniesione np. na zakup lakieru są kosztem dopiero po otrzymaniu całej należności za usługę? A co z materiałami nabytymi przed rozpoczęciem naprawy i przed otrzymaniem zaliczki (już są zaliczone do kosztów) - czy powinno się je wyksięgować?

Wycena opłat związanych z transferem środków pieniężnych

Posiadamy rachunek walutowy, na który wpływają należności w walucie uzyskane ze sprzedaży w krajach UE. Otrzymane należności są pomniejszone o opłaty transgraniczne. Co to za opłaty i po jakim kursie powinniśmy je wycenić?

Czy otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży samochodu powoduje konieczność zapłaty akcyzy

Prowadzę salon samochodowy. Dokonuję sprzedaży nowych samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją. Nabywcami są zarówno podmioty krajowe, jak i podmioty mające siedzibę poza terytorium Polski. Sprzedaży dokonuję w salonie. Po uregulowaniu należności i załatwieniu formalności nabywcy osobiście, we własnym zakresie odbierają samochody. Moje pytanie dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w momencie otrzymania zaliczki na poczet sprzedaży samochodu. Zaliczki otrzymuję w jakiejś części bądź w wysokości równej cenie sprzedaży. Zawsze jest to jednak forma zaliczki. Czy w przypadku otrzymania zaliczki powstaje obowiązek w podatku akcyzowym?

Korekta deklaracji przez urząd skarbowy

Podobno po zmianie Ordynacji podatkowej urząd skarbowy będzie mógł sam korygować błędy w zeznaniach? Czy może się stać tak, że zrobi to bez mojej wiedzy?

Opodatkowanie zachowku

Wygrałem w sądzie sprawę o zachowek w kwocie 24 000 zł przeciwko braciom. Jednocześnie sąd zasądził na moją rzecz koszty procesu w wysokości ok. 4000 zł. Wyrok jest nieprawomocny, a ja czekam na apelację moich przeciwników procesowych, którzy jednak już teraz straszą mnie fiskusem. Czy powinienem już uiścić podatek i w jakiej wysokości? Czy wliczam koszty procesu? Czy czekać na ostateczny werdykt sądu II instancji?

Obsługa księgowa jednostek powiązanych

Obsługuję pod względem księgowym cztery spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wszystkich tych podmiotach głównym udziałowcem jest osoba fizyczna (posiada w każdej spółce ponad 60% udziałów). Czy w świetle art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmioty te należy uważać za podmioty powiązane i czy w świetle tych przepisów należy prezentować rozliczenia w rachunku zysków i strat oraz bilansie jako rozliczenia z podmiotami powiązanymi?

Jak w 2005 r. rozliczać umowy zlecenia

Z tytułu umowy o pracę otrzymuję wynagrodzenie 100 zł brutto. Jednocześnie z innej firmy otrzymuję wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Jakie w 2005 r. są zasady rozliczania tego typu umów zlecenia?

Jak opodatkować wynajem pracowników do pracy w innym kraju UE

Firma polska wynajmuje pracowników do pracy w Szwecji. Pracownicy wykonują pracę kierowców. Ja fakturuję cenę za jedną godzinę pracy na firmę szwedzką. Wszystkie rozliczenia z pracownikami dokonywane są w Polsce. Czy usługę taką należy traktować jako usługę transportową, jak naliczyć VAT, jaką wystawić fakturę?

Jak ująć w księgach rachunkowych refundację pracownikom kosztu zakupu okularów

Nasza spółka refunduje pracownikom koszt zakupu okularów do wysokości 300 zł. Faktura VAT jest wystawiona na pracodawcę, ale na 1300 zł brutto. Jak powinniśmy zaksięgować taką fakturę?

Czy delegacja prezesa spółki niezatrudnionego na umowę o pracę może stanowić koszt podatkowy

Czy delegacje prezesa spółki, który nie jest zatrudniony na umowę o pracę i nie pobiera żadnego wynagrodzenia, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Czy mogę ustanowić pełnomocnika, gdy już trwa postępowanie

Od kilku tygodni toczy się przed urzędem skarbowym postępowanie w mojej sprawie. Byłem kilka razy wzywany w celu złożenia wyjaśnień, odbyła się kontrola w mojej firmie, przekazywałem też do sprawdzenia różne dokumenty. Teraz okazało się, że jestem zmuszony wyjechać z kraju na dwa miesiące. Czy mogę ustanowić pełnomocnika w postępowaniu skarbowym? - Jan C. z Krakowa

Rozliczenie usługi transportowej

Firma świadcząca usługi związane z wydobywaniem ropy naftowej w krajach trzecich zamówiła usługę transportową u firmy z siedzibą w Turcji. Usługa była wykonana na odcinku Zielona Góra-Turkmenistan. W jaki sposób należy rozliczyć tę transakcję?

Kiedy powstaje przychód z odszkodowania

W spółce z o.o. jeden z samochodów ciężarowych miał kolizję i z tego tytułu spółka otrzymała odszkodowanie. Jednak w tym roku samochód nie był naprawiony i dlatego nie było żadnych wydatków, które można by było zaliczyć do kosztów. Czy można wyłączyć otrzymane odszkodowanie z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Jak ustalić wartość eksportu w złotych

Na dokumencie SAD często nie ma kursu waluty. Jak prawidłowo wyliczyć wartość eksportu? Czy należy zastosować kurs średni NBP z daty wysyłki czy kurs z tabeli urzędu celnego ogłaszanej na cały miesiąc?

Kiedy refundacja wydatków pracownika nie jest dla niego przychodem

Czy refundacja z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kosztów zakupu laptopa przez pracownika niepełnosprawnego w ramach indywidualnego programu rehabilitacji jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Ewidencja analityczna środków trwałych

Jestem główną księgową w spółce z o.o. prowadzącej działalność handlową i w związku z charakterem prowadzonej działalności nie posiadamy dużej ilości środków trwałych. Obecnie opracowujemy nowy plan kont. Chciałabym wiedzieć, jak szczegółową ewidencję analityczną powinniśmy prowadzić do konta syntetycznego, na którym ewidencjonowane są środki trwałe, aby być w zgodzie i z przepisami księgowymi, i podatkowymi?

Czy składając deklaracje podatkowe za wrzesień 2005 r. mam stosować nowe zasady zaokrąglania

Jak mam obecnie zaokrąglać kwoty wykazywane w deklaracji PIT-5 za wrzesień 2005 r.? Czy mam stosować takie same zasady, jakie obowiązują teraz dla deklaracji VAT?

Kiedy osoba rozpoczynająca działalność instaluje kasę fiskalną

Prowadzę kiosk z gazetami. Działalność gospodarczą rozpoczęłam 8 czerwca 2005 r. Zarejestrowałam się jako czynny podatnik VAT, z możliwością odliczenia VAT. Proszę o wyjaśnienie, przy jakich obrotach będę zmuszona kupić kasę fiskalną i prowadzić ewidencję sprzedaży za jej pomocą.

Czy umowa o dzieło zawarta z osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę podlega VAT

Czy zapłacę VAT od umowy o dzieło z osobą nadzorującą budowę, zatrudnioną w innej firmie i zarabiającą około 6000 zł miesięcznie?

Jak amortyzować darowane przedsiębiorstwo

Od niedawna jestem właścicielem ośrodka wypoczynkowego, który otrzymałem w formie darowizny. Jest to ogrodzony teren, na którym stoją domki kempingowe i inne urządzenia (budynki murowane oraz barakowozy). Czy wprowadzając tego typu ośrodek do ewidencji mam go potraktować jako jeden środek trwały, czy każdą rzecz mogę ewidencjonować oddzielnie? A może ta darowizna w ogóle nie powinna być amortyzowana?

Jak działa program "Pierwszy biznes"

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą i założyć firmę handlującą sprzętem komputerowym. Pozostaję bez pracy już rok od skończenia studiów. Z jakich programów pomocowych na założenie własnej firmy może skorzystać bezrobotny absolwent i na jakich warunkach?

Jakie terminy obowiązują podatników VAT do wniesienia prośby o wystawienie faktury VAT

Pracownik spółki w maju zakupił paliwo ze stacji benzynowej i przez nieuwagę pobrał paragon. W czerwcu rozliczył wydatki, a księgowość poprosiła sprzedawcę o wystawienia faktury, powołując się na art. 87 Ordynacji podatkowej. Sprzedawca odmówił spełnienia prośby, tłumacząc, że do wystawienia faktury był obowiązany w ciągu 7 dni od dokonania sprzedaży, a termin już upłynął.

Jak rozliczyć nabycie wierzytelności

Jak rozliczać zakup i sprzedaż wartości dewizowych w kantorze

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie skupu i sprzedaży wartości dewizowych w kantorze wymiany walut, na koniec roku będę zobowiązany do skorygowania kolumny 10 księgi przychodów i rozchodów o wartość spisu z natury, na którym znajdują się wycenione w cenie zakupu wartości dewizowe?

Utrata zwolnienia od VAT a termin rozpoczęcia stosowania kas rejestrujących

Podatnik świadczący usługi remontowo-budowlane utracił 30 grudnia 2004 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 113 ustawy o VAT. Kiedy podatnik będzie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Czy członek zarządu podpisując weksel odpowiada za zaciągnięte zobowiązanie

Członkowie zarządu w spółce z o.o. jako zabezpieczenie zapłaty wierzytelności podpisali weksel. Użyto firmowych pieczęci członków zarządu. Czy członkowie zarządu mogą odpowiadać za podpisanie weksla?

Kiedy zaliczyć w koszty nabycie akcji wniesionych następnie aportem

Nasza spółka wniosła w formie aportu nabyte przez nią akcje innej spółki akcyjnej do spółki z o.o. W którym momencie mamy prawo do zaliczenia w koszty wydatków poniesionych w związku z nabyciem tych akcji?

Czy złożenie wyjaśnienia do korekty deklaracji podlega opłacie skarbowej

Złożyłam zeznanie podatkowe, ale niedawno odnalazłam jeszcze kilka faktur remontowych. Zamierzam złożyć korektę zeznania. Czy od wyjaśnienia do korekty i wyrażonego w nim "czynnego żalu" powinnam zapłacić opłatę skarbową?

Jak prawidłowo odliczyć darowiznę kościelną

Jakie mam obecnie możliwości w zakresie odliczania darowizn w zeznaniu za 2005 r.? Czy mogę odliczyć darowiznę na kościół w ramach tradycyjnej darowizny i jednocześnie odliczyć 1% podatku?

Jaki kurs jest właściwy do przeliczenia korekty w imporcie towarów

Po jakim kursie ewidencjonować faktury - korekty od kontrahenta spoza Unii otrzymane po dokonaniu odprawy celnej, dotyczące upustu cenowego?

Wydatki z tytułu zakwaterowania pracownika

W związku z tym, że nowy członek zarządu spółki, zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, zamieszkuje w innej miejscowości niż siedziba spółki, spółka rozważa poniesienie kosztów zakwaterowania go na kwaterze prywatnej lub wynajęcia dla niego lokalu mieszkalnego. Czy wartość świadczeń poniesionych przez pracodawcę z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, a jeśli tak, to do jakiej wysokości?

Opodatkowanie w formie ryczałtu a nieściągalne wierzytelności

Prowadzę przedsiębiorstwo usługowe, opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ubiegłym roku otrzymałem duże zamówienie od spółki z o.o. Za znaczną część wykonanych usług nie otrzymałem dotychczas zapłaty, zaś spółka ogłosiła właśnie upadłość. Czy w tej sytuacji mogę domagać się zwrotu podatku dochodowego, zapłaconego od należności, której nie mam już szans odzyskać?

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy nieruchomości

Zamierzam nabyć nieruchomość, w której jej właściciel prowadzi działalność gospodarczą (hurtownia). Obecny właściciel jest zadłużony i - z tego co wiem - ma jakieś zaległości podatkowe. Czy może się tak zdarzyć, że będę odpowiadał za te zaległości? Do jakiej wysokości? Czy górną granicą mojej odpowiedzialności jest wartość nieruchomości, którą zamierzam kupić, a jeśli tak, to czy będzie to wartość określona w akcie notarialnym?

Czy dywidenda dla udziałowca z UE za 2004 r. podlega zwolnieniu

Spółka matka naszej firmy ma siedzibę we Francji. Czy zwolnienie od podatku dochodowego zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2005 r. ma zastosowanie do wypłaconej w 2005 r. dywidendy, przysługującej spółce matce za 2004 r.?

Jak rozliczyć dofinansowanie ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Czy otrzymana pomoc polegająca na dofinansowaniu projektu na szkolenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest przychodem i tym samym czy wydatki ponoszone w związku z realizacją są kosztem uzyskania przychodu? Pomoc tę uzyskuje się po wydatkowaniu własnych środków, rozliczenie etapowe.

W jaki sposób amortyzować i rozliczać koszty samochodu będącego współwłasnością małżonków

Prowadzimy z żoną dwie oddzielne działalności gospodarcze. Istnieje między nami wspólność ustawowa. Zakupiłem samochód do mojej firmy (jest zaliczony do jej środków trwałych). Obecnie jest on wykorzystywany wyłącznie przez zakład żony. Czy zamiast u mnie samochód może być amortyzowany w firmie żony nie w części ułamkowej, lecz w całości? Jak to rozliczyć?

Czy wydatki związane z przekształceniem są kosztem?

Zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Czy wydatki związane z takim przekształceniem formy prawnej spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w spółce z udziałem cudzoziemca

Czy spółka cywilna lub jawna, której wspólnikiem jest cudzoziemiec, może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Czy można odliczyć VAT od części samochodowych

Czy można odliczyć VAT od części do samochodu osobowego? Chodzi o część podstawową, bez której samochód nie pojedzie, a nie o dodatkowe wyposażenie.

Darmowe oprogramowanie jako nieodpłatne świadczenie

Czy pobierając nieodpłatnie program z witryny internetowej na użytek prowadzonej działalności gospodarczej należy wykazać z tego tytułu przychód?

Kiedy zasądzone koszty sądowe stanowią przychód

Nasza spółka dochodziła wierzytelności od swego kontrahenta. W wyroku zasądzono na naszą rzecz należność główną oraz poniesione przez nas koszty sądowe. W którym momencie zwrot tych kosztów powinien zostać uznany za przychód?

REKLAMA