REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Uczestnictwo w targach

Czy istnieje możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z uczestnictwem w targach poznańskich, takich jak: koszty związane z przygotowaniem stoiska, opłaty za reklamę w katalogu targów, opłatę za stanowisko wystawiennicze, koszty noclegów pracowników obsługujących stoisko?

Jakie skutki podatkowe i ewidencyjne wiążą się z przerejestrowaniem samochodu ciężarowego na osobowy

W grudniu 2003 r. zakupiłem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samochód z homologacją ciężarową, który na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług nie jest samochodem ciężarowym. Od stycznia 2004 r. samochód ten jest amortyzowany. VAT w całości został zwrócony przez urząd skarbowy. Czy mogę przerejestrować samochód na osobowy? Czy z tą operacją wiążą się jakieś skutki podatkowe i ewidencyjne?

Czy ubezpieczenie zapłacone od sprzedanego samochodu będzie kosztem

Jak rozliczyć zorganizowanie imprezy dla pracowników

Nasza spółka zorganizowała w maju br. zabawę dla pracowników, kontrahentów oraz innych gości. Ponieważ jednym z udziałowców Spółki jest spółka duńska, przyjechali goście z Danii (spotkanie integracyjne - wśród uczestników byli między innymi przedstawiciele banku, udziałowcy spółki duńskiej z osobami towarzyszącymi). W tym celu wynajęli autobus. W maju nasza Spółka otrzymała z Danii fakturę za wynajęcie autobusu i zakup biletu na prom, w celu zrefundowania kosztów. Zarząd wyraził zgodę na zapłatę tej faktury. W związku z tym mam pytanie: czy nasza Spółka ma z tego tytułu jakieś obowiązki w zakresie podatku VAT? Fakturę wystawiono w maju br. Brak jest na niej naszego numeru NIP i nie my zamawialiśmy tę usługę. Czy mogę to potraktować jako notę na refundację kosztów?

Czy należy opodatkować nieodpłatne przekazanie niesprzedanych gazet

Moja działalność gospodarcza, oprócz usług reklamowych, polega m.in. na wydawaniu gazety lokalnej (od stycznia br.). Drukarnia na moje zlecenie drukuje gazetę, a ja rozwożę ją po lokalnych sklepach i kioskach. Nieczęsto się zdarza, że uda się gazetę sprzedać w takiej ilości, jaka została wydrukowana. Niesprzedane gazety (zwroty) zostają u mnie i są niszczone, a czasami rozdawane. Proszę o odpowiedź, jak prawidłowo należy udokumentować dla celów VAT i podatku dochodowego niesprzedane egzemplarze gazet. Czy należy sporządzać protokoły na gazety, które zostają zniszczone, a na rozdawane - faktury wewnętrzne? Cena gazety brutto wynosi 2,20 zł. Czy muszę od zwrotów płacić należny VAT i podatek, skoro fakturę z drukarni zaksięgowałem w całości w koszty i odliczyłem podatek naliczony? Dodam, że prowadzę książkę przychodów i rozchodów.

Czy cesja numeru telefonicznego na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu VAT

Centrala w Warszawie ma podpisaną umowę ramową, dotyczącą współpracy z jednym z operatorów sieci komórkowych. Część numerów przydzielona została do naszego Oddziału - i za użytkowanie tych numerów jesteśmy obciążani. W lutym centrala dokonała u operatora zmiany dwóch numerów abonenckich (z 601... na 605...). Jeden ze starych numerów stał się nieaktywny, w jego miejsce użytkujemy nowo przyznany numer, za który zapłaciliśmy 1 PLN za aktywację. Natomiast w czerwcu br. drugi ze starych numerów abonenckich, za zgodą naszej dyrekcji i operatora, przeszedł na prywatny numer jednego z naszych pracowników. Dokonano cesji numeru z Oddziału na osobę fizyczną. W to miejsce Oddział użytkuje nowo przyznany numer, za który zapłaciliśmy 1 PLN za aktywację. Czy cesja, o której mowa, jest opodatkowana podatkiem VAT? Jeżeli tak, to jaka kwota powinna być podstawą?

Jak rozliczyć podatek od umów leasingu samochodów zawartych po 1 czerwca br.

5 czerwca br. podpisaliśmy umowę leasingową na samochód, który obecnie spełnia wymogi wzoru Lisaka dotyczące ładowności. Czy po 22 sierpnia, kiedy zaczną obowiązywać zmienione przepisy ustawy o VAT, również będziemy mogli odliczać podatek od rat leasingowych w pełnej wysokości?

Opodatkowanie należności licencyjnych przekazywanych za granicę

Spółka z o.o. ma zapłacić swojemu kontrahentowi z Niemiec opłatę licencyjną. Czy powinna od niej pobierać i odprowadzać podatek?

W jakim terminie rozliczyć faktury korygujące za usługi telekomunikacyjne

Otrzymaliśmy od Telekomunikacji faktury korygujące dotyczące kilku miesięcy. Ich sporządzenie spowodowane było stwierdzeniem pomyłek w poszczególnych pozycjach faktur. W jakim terminie i w jaki sposób powinniśmy je rozliczyć?

Refundacja wydatków na cele sportowo-rekreacyjne ponoszonych przez pracowników

Czy w przypadku refundacji przez pracodawcę wydatków ponoszonych przez pracowników m.in. na karnety na siłownię, basen itd. świadczenia takie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej

Jakie są zasady opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej oraz jej wspólników: komplementariusza i dwóch akcjonariuszy?

Zasady opodatkowania jedynego wspólnika spółki z o.o.

W związku z nabyciem wszystkich udziałów od dotychczasowych wspólników spółki z o.o. stałem się jedynym wspólnikiem tej spółki. Jak opodatkowane będą moje przychody z tytułu udziału w spółce? Czy będę odpowiadać własnym majątkiem za zaległości podatkowe spółki?

Najem składników majątku przez podatnika opodatkowanego w formie ryczałtu

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy w razie wynajęcia przeze mnie kontrahentowi części składników majątku związanych z prowadzeniem tej działalności (m.in. wyposażenia biurowego) przychody z tego tytułu również mogą być opodatkowane w formie ryczałtu? Jaką stawkę należy wówczas zastosować?

Opodatkowanie dostawy "łańcuchowej"

Nasza firma B kupiła na Słowacji towar od firmy A. Towar ten został sprzedany firmie niemieckiej C. Firma niemiecka wystawiła fakturę firmie austriackiej D, przy czym towar był transportowany bezpośrednio z firmy A do firmy D, transport organizowała firma D. Wszystkie firmy są zarejestrowanymi podatnikami VAT-UE w swoich krajach. Jak powinno wyglądać rozliczenie VAT przez polską firmę (B)? Czy konieczna jest rejestracja polskiej firmy B na potrzeby rozliczenia podatku na Słowacji? Czy firma B może rozliczyć nabycie towaru od firmy słowackiej A jako WNT? Czy dostawa przez firmę B do firmy niemieckiej (C) jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)?

Przychody z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym

Wspólnicy spółki jawnej planują przeprowadzenie akcji motywacyjnej, polegającej na przyznawaniu nagród osobom, które zadeklarują chęć uczestnictwa w programie lojalnościowym, mającym na celu osiągnięcie założonego przez spółkę poziomu sprzedaży jej towarów. Uczestnicy programu będą pracownikami innych przedsiębiorców-dystrybutorów towarów spółki. Nie będą oni w żaden sposób konkurowali między sobą ani nie będą zobowiązani do doprowadzenia do określonej liczby umów sprzedaży. Nie będzie ich łączyć ze spółką żadna umowa cywilnoprawna (zobowiązanie organizatora ma charakter jednostronny). Jak w tej sytuacji powinny zostać zakwalifikowane przychody uzyskane przez te osoby i jakie obowiązki będą ciążyć z tego tytułu na spółce?

Zmiany w kapitale zakładowym na skutek obniżenia wartości udziałów

W jaki sposób należy dokonać ewidencji zmian w kapitale zakładowym, jeżeli została podjęta uchwała o obniżeniu wartości udziałów?

Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów z tytułu otrzymania świadczeń częściowo odpłatnych

Od 1 stycznia 2005 r. zmieniły się przepisy podatkowe dotyczące przychodów i kosztów związanych ze świadczeniami częściowo odpłatnymi. Jak ewidencjonować takie świadczenia w księgach rachunkowych?

Wniosek o zwrot VAT i termin zwrotu podatku

Jak powinien wyglądać wniosek o zwrot VAT (chodzi mi o treść, tzn. co powinien zawierać)? Cała moja sprzedaż jest opodatkowana stawką 3 proc. W jakim terminie zostanie mi zwrócony VAT oraz czy będzie to tylko równowartość 22-proc. obrotu opodatkowanego stawką obniżoną?

Leasing operacyjny między podmiotami powiązanymi

Spółka z o.o. zamierza nabyć, a następnie wynająć samochód osobowy spółce zależnej. A może bardziej opłacalne, ze względu na przepisy podatkowe, byłoby zawarcie umowy leasingu operacyjnego?

Finansowanie przez zakład pracy talonów obiadowych dla pracowników

Zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy bank spółdzielczy dofinansowuje swoim pracownikom talony na obiady w określonych kwotowo granicach. Obecnie pracownicy otrzymują miesięcznie talony o wartości 120 zł (przy czym pracownik płaci 43 zł, a zakład pracy finansuje 77 zł). Płatność za talony następuje po wystawieniu faktury VAT. Jak traktować te talony i ich dofinansowanie z punktu widzenia podatków dochodowych?

Aport do spółki jawnej - całe przedsiębiorstwo czy pojedyncze elementy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie zamierzam wnieść przedsiębiorstwo do spółki jawnej zawiązanej z synem. Podstawowym składnikiem majątku tego przedsiębiorstwa jest hala produkcyjna. Jakie w związku z tym zaistnieją skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Koszty księgowe i podatkowe w przypadku zbycia środka trwałego

Spółka z o.o. do celów rachunkowych przyjęła stawkę amortyzacji w wysokości 20%, mimo że stawka podatkowa wynosi 10%. Jakie w związku ze sprzedażą tej maszyny należy przyjąć odpisy amortyzacyjne?

Czy przedpłata od nabywcy unijnego na poczet przyszłych usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Prowadzimy działalność reklamową. Odbiorcami naszych usług są zarówno przedsiębiorcy polscy, jak i podatnicy posiadający siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Czy przedpłata od kontrahenta unijnego na poczet wykonania przyszłych usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Zasady opodatkowania najmu części budynku mieszkalnego

Oboje z mężem jesteśmy podatnikami VAT czynnymi. Poza działalnością gospodarczą, którą prowadzi każde z nas na własny rachunek, uzyskujemy przychody z najmu części budynku mieszkalnego, stanowiącego naszą prywatną współwłasność. Usługi najmu świadczymy dla firmy będącej podatnikiem VAT, która przeznacza pomieszczenia dla swoich pracowników na cele mieszkalne. W umowie najmu zaznaczyliśmy, że mieszkań nie można używać na cele inne niż mieszkalne. Budynek ani żadna jego część nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, nie jest też związany z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Przychody z najmu wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako zwolnione (PKWiU ex. 70.20.11). Wątpliwości nasze budzi sposób rozliczeń narzucony przez najemcę, tj. liczba faktycznie wykorzystanych dni w miesiącu razy kwota za 1 dzień, a raczej za nocleg. Czy taki sposób rozliczeń nie spowoduje, że najem ten powinien być opodatkowany stawką 7%? Czy nie lepiej byłoby zrobić aneks do umowy i określić czynsz najmu na stałym poziomie?

Czy usługi świadczone przez związek sportowy podlegają opodatkowaniu

Związek sportowy zarejestrowany jako stowarzyszenie w KRS korzysta ze zwolnienia z VAT w ramach usług sportowych. Zgodnie z działalnością statutową zorganizujemy obóz sportowy dla młodzieży, szkolenie dla sędziów sportowych zakończone egzaminem oraz zakupimy stroje sędziowskie. W tych trzech przypadkach wystąpi częściowa odpłatność osób fizycznych za udział w obozie i szkoleniu. Czy powstanie obowiązek w podatku VAT? Czy możemy skorzystać ze zwolnienia z VAT w ramach świadczenia usług związanych z rekreacją i sportem (PKWiU 92)?

Czy można sporządzić korektę faktury wewnętrznej

Podczas weryfikacji dokumentów księgowych stwierdziliśmy, że kilka faktur wewnętrznych ma istotne błędy dotyczące kwot podatku należnego. Czy przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość wystawienia korygujących faktur wewnętrznych?

Jak rozliczyć eksport, jeśli dokumenty wracają z opóźnieniem

Nasza spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie eksportu produktów mleczarskich. Bardzo często zdarza się, że dokumenty dotyczące transakcji eksportowych wracają do nas ze znacznym opóźnieniem. Jak mamy dokonywać rozliczeń w zakresie VAT (chodzi nam w szczególności o zasady dokonywania korekt i możliwość zastosowania stawki 0%)?

Kiedy wydatki na ogłoszenia można zaliczyć w koszty podatkowe

Proszę o odpowiedź, czy ogłoszenie w sprawie sprzedaży towarów lub też oferty usług może być kosztem. Jeżeli tak, to w jakim dniu (w dniu jego obwieszczenia, wystawienia faktury, poniesienia kosztu, zapłaty czy też dopiero po wystąpieniu przychodu z tytułu sprzedaży)? A co w przypadku, gdy taka sprzedaż nie dojdzie do skutku?

Kiedy udziałowcy są uważani za podmioty powiązane

Mam pytanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. Nasza spółka ma 50 udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% udziałów w spółce. Jednak niektórzy z nich zasiadają w zarządzie i radzie nadzorczej. Czy mamy tu do czynienia ze związkiem gospodarczym (art. 11)? Czy trzeba sporządzać odpowiednią dokumentację? A co jeśli główny księgowy jednego z naszych udziałowców zasiada w radzie nadzorczej - czy to też jest związek gospodarczy?

Jak rozliczyć sprzedaż mieszkania przed jego wykończeniem

Akt notarialny dotyczący sprzedaży przez dewelopera mieszkania został sporządzony w kwietniu 2005 r. Jednakże koszty związane z wykończeniem tego mieszkania są ponoszone w następnych miesiącach. Jak powinny być one rozliczone?

Samochód wygrany w konkursie jako przychód

Spółka wygrała w konkursie organizowanym przez jednego z kontrahentów samochód o wartości brutto 63 400 zł (wyszczególniono także kwotę VAT). Czy wartość tej nagrody należy zaliczyć do przychodów spółki? Jeżeli tak, to czy chodziłoby o wartość netto, czy brutto?

Umowa-zlecenie zawarta przez czynnego podatnika VAT

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - czynnym podatnikiem VAT. Podpisałam umowę-zlecenia na wykonanie usługi, która nie jest objęta przedmiotem prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej. Czy ta umowa zlecenia, z racji prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej, objęta jest podatkiem od towarów i usług?

Studia podyplomowe członka zarządu jako koszt

Czy do kosztów uzyskania przychodów możemy zaliczyć wydatki na studia podyplomowe, które sfinansowaliśmy członkowi naszego zarządu, który jest zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego?

Rozliczenie podatku od towarów i usług

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się przez kartę podatkową. W tym roku w związku ze zwiększeniem obrotów będę musiał przejść na VAT. Ponieważ do tej pory nie musiałem się z niego rozliczać, proszę o poradę, czy moje poniższe przykładowe rozliczenie jest prawidłowe. Przykład: Pan X zamówił w mojej firmie konstrukcję stalową, dla sporządzenia której wydałem poniższą sumę (stawka VAT 22 proc.): stal 100 zł + 22 zł VAT, farba 100 zł + 22 zł VAT, inne towary 100 zł + 22 zł VAT, pensja dla pracownika i mój zysk 100 zł. Razem wydałem 400 zł + 66 zł VAT. Czy na wystawionej klientowi fakturze ceną netto będzie 466 zł, a brutto 568,52 (w tym 102,52 zł VAT)? Czy rozliczając się z urzędem skarbowym płacę mu 102,52 zł - 66 zł, co daje kwotę 36,52 zł? Jeżeli mój sposób naliczania należności VAT jest błędny, to proszę o podanie prawidłowego.

Rozliczanie kosztów i przychodów działalności produkcyjnej

Od początku roku prowadzimy zakład produkcyjny wyrobów z tworzyw sztucznych. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób ewidencjonować i rozliczać koszty i przychody powstałe w procesie produkcyjnym?

Jak ustalić dochód z udziału w spółce osobowej

Czy dochód z udziału w spółce jawnej można obliczać na podstawie ustalanych odrębnie dla każdego miesiąca przychodów i kosztów i dopiero sumować na koniec roku, czy też przychody i koszty oraz dochód wynikający z różnicy między przychodami i kosztami powinien być ustalany narastająco od początku roku?

Czy wydatki mogą być udokumentowane paragonami

Często pracownicy, dokonując zakupów na potrzeby spółki, przynoszą paragony. Czy tak udokumentowane wydatki będą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Czy wydatki związane z rejestracją samochodu powiększają jego wartość początkową

Czy opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, tablice rejestracyjne i pozwolenia czasowe wydawane dla fabrycznie nowego zakupionego samochodu ciężarowego są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy też zwiększają jego wartość początkową do celów amortyzacji?

Kiedy rozpoznać przychód z tytułu potrąconych odsetek

Spółka w 2002 r. naliczyła odsetki i rozliczyła je w ramach potrącenia należnego zobowiązania. Nota odsetkowa nie została zaakceptowana. Jednostka, której naliczono odsetki, wystąpiła do sądu, uznając, że odsetki były nienależne. W grudniu 2004 r. sąd oddalił pozew na korzyść spółki. Proszę o informację, czy w rozliczeniu podatku dochodowego za 2002 r. należało przyjąć odsetki, uznając je za otrzymane, czy odsetki te należało przyjąć do opodatkowania dopiero w 2004 r., tj. w momencie oddalenia pozwu jednostki, której odsetki naliczono.

Ewidencja usług medycznych przekraczających limity ustalone z NFZ

Na jakich kontach zaksięgować wartość wykonanych usług medycznych, które przekraczają ustalone limity?

Jak odróżnić remont środka trwałego od jego modernizacji

Pracuję w stowarzyszeniu prowadzącym publiczną szkołę podstawową w ramach programu "mała szkoła". Utrzymujemy się z subwencji oświatowej przekazywanej przez organ gminy, z obowiązkiem rozliczenia się z niewykorzystanej części otrzymanych środków. Budynek szkoły został nam użyczony przez urząd gminy na czas nieokreślony. Podczas wakacji w szkole przeprowadzono prace modernizacyjno-remontowe, m.in. nowa instalacja elektryczna, nowe tynki, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg - na kwotę ok. 25 000 zł. Czy koszt ten należy potraktować jako "inwestycję w obcym środku trwałym" i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, czy może zaliczyć bezpośrednio w koszty? Spotkałam się z opinią, że inwestycje sfinansowane z dotacji nie mogą być amortyzowane. Czy to prawda?

Kiedy usługi reklamowe podlegają opodatkowaniu VAT

Czy czynność eksponowania materiałów reklamowych i ofert banku oraz przekazywanie materiałów reklamowych i ofert członkom Okręgowej Izby Lekarskiej korzysta ze zwolnienia? Za wykonywanie tych czynności otrzymujemy prowizję w wysokości 1%.

Czy zwrot kosztów podróży członka związku zawodowego stanowi jego przychód

Członek związku zawodowego reprezentuje związek na różnego rodzaju spotkaniach, zjazdach itd. Dojeżdża tam własnym samochodem i zwrócił się o zwrot kosztów paliwa. Czy zwrot tych kosztów będzie jego przychodem podlegającym opodatkowaniu?

Amortyzacja nieodpłatnie użyczonego gabinetu wraz z wyposażeniem

Lekarz stomatolog prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. Do 31 grudnia 2004 r. zatrudniał pracownika, lekarza stomatologa. Gabinet składa się z 2 pomieszczeń do samodzielnej praktyki - tzn. dwóch foteli, razem z innymi akcesoriami. Od 1 stycznia 2005 r. pracownik zaczął działalność na własną rękę, korzystając z gabinetu właściciela na podstawie umowy użyczenia. Do 31 grudnia 2004 r. właścicielka zaliczała amortyzację w całości do kosztów uzyskania przychodu. Jak należy obecnie prawidłowo naliczać amortyzację po użyczeniu jednego gabinetu wraz z wyposażeniem byłej pracownicy?

Rozliczenie w księgach rachunkowych bonów dla pracowników

Jak zaksięgować bony dla pracowników zakupione z funduszu socjalnego?

Ewidencja aktywów i pasywów nabytych przez fundację w drodze spadku

Jesteśmy fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Otrzymaliśmy spadek w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Fundator zmarł, wcześniej zapisawszy w testamencie cały swój majątek fundacji. Na czas trwania postępowania spadkowego sąd powołał zarządcę. Zarządca przejął wszelkie nieruchomości, pieniądze i majątek ruchomy w oparciu o spis inwentarza sporządzony przez wyznaczonego decyzją sądu komornika sądowego.

Faktura VAT bez podpisu jako dowód poniesienia kosztu

Nasza fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Dostaliśmy od kontrahenta fakturę bez podpisu za sprzedane nam usługi. Kontrahent twierdzi, że jest to poprawna forma. Ja natomiast nie wiem, czy kwotę z tej faktury mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - skoro nie stanowi ona dowodu księgowego. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić?

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności

Według komentarza do planu kont należności jednostek budżetowych na koniec każdego kwartału wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z wymagalnymi odsetkami. Czy prawidłowe jest księgowanie naliczonych odsetek od należności pod datą naliczenia (Wn 221; Ma 750) i zgodnie z zasadą powtarzanego zapisu na poszczególne konta analityczne? Czy odsetki te wykazuje się w sprawozdaniu RB-27S?

Czy umowa zlecenia o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest opodatkowana VAT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę zlecenia na wykonywanie usług księgowych z podmiotem gospodarczym. Zleceniobiorca w zakresie prowadzonej działalności nie ma usług księgowo-rachunkowych (brak ustawowych uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Czy wymieniona umowa jest opodatkowana VAT?

Udokumentowanie szkolenia pracownika notą księgową

Czy koszty związane z uczestnictwem pracownika spółki w konferencji udokumentowane notą księgową stanowią koszt uzyskania przychodu?

REKLAMA