REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy podatnik może odliczyć VAT przy nabyciu działki budowlanej od gminy

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji i wynajmu nieruchomości. Zamierzam nabyć od gminy działkę budowlaną, do której ceny gmina dolicza podatek VAT. Czy mogę odliczyć VAT od nabytej działki?

Jak zaksięgować przejęty dług

Moja firma sp. z o.o. przejęła i zapłaciła dług innej firmy. Chodzi mianowicie o zapłacenie zaległego czynszu firmy, która wynajmowała przed nami lokal. Jak zaksięgować powyższą operację?

Przychody z działalności rolniczej i gospodarczej - czy dywidenda podlega opodatkowaniu

Za ubiegły rok podatkowy spółka z o.o. osiągnęła dochody zarówno z działalności rolniczej (80%), jak i pozarolniczej (20%). Dochód w stosunku odpowiadającym przychodom z działalności rolniczej (w wysokości 80%) przeznaczono na wypłatę dywidendy, natomiast pozostałe 20% przekazano na kapitał zapasowy. Czy i w jakiej wysokości powinien być pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z udziału w zysku?

Jak zmienić nabywcę na fakturze

W jakim okresie, bez szkody dla stron, można wystawić notę korygującą lub/i fakturę korygującą? Czy w celu zmiany nabywcy na fakturze VAT (z małżonka na małżonka) należy wystawić fakturę czy notę korygującą?

W jaki sposób rozliczyć darowiznę u wspólników spółki cywilnej

Spółka cywilna prowadząca księgę przychodów i rozchodów zakupiła towary o wartości 400 zł (VAT 0%) i przekazała je w formie darowizny organizacji pożytku publicznego. Jeden wspólnik ma 70% udziałów i rozlicza się na zasadach ogólnych, a drugi 30% udziałów i rozlicza się podatkiem liniowym. Jak należy rozliczyć tę darowiznę? Czy może ją odliczyć tylko jeden wspólnik w wysokości 70% wartości brutto?

W jaki sposób wycenić nieodpłatnie otrzymany sprzęt do celów szkoleniowych

Pewna firma przekazała nam wyeksploatowany sprzęt z przeznaczeniem do celów szkoleniowych. Wystawiono nam kartę przekazania odpadu, która nie zawiera wartości urządzenia, jest tylko potwierdzeniem odbioru sprzętu. W jaki sposób należy je wycenić?

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości nabytej poprzez zasiedzenie, zniesienie współwłasności albo spadkobranie

Czy wpływy ze sprzedaży domu niewykorzystywanego do działalności gospodarczej, a nabytego w drodze zasiedzenia, podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym? Sprzedaż przez osobę fizyczną miała miejsce przed upływem 5 lat od zasiedzenia. Jak byłaby opodatkowana sprzedaż nieruchomości, gdyby nabyto ją w drodze zniesienia współwłasności albo spadkobrania (ewentualnie darowizny)?

Wymogi oprogramowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jakie warunki powinien spełniać program komputerowy do prowadzenia ksiąg rachunkowych, aby był zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości?

Odliczenie VAT przy nabyciu paliwa do samochodu osobowego typu combi

Zajmuję się produkcją materiałów piśmienniczych. W ramach działalności gospodarczej na terytorium całego kraju wykorzystuję samochody typu combi, np. Daewoo Nubira, Skoda Octavia, Opel Astra. Samochody posiadają "kratkę". Czy mogę odliczyć VAT zawarty w cenie paliwa do ww. pojazdów?

Jak rozliczyć zmniejszenie kwoty zapłaty wynikające z wcześniejszego uregulowania należności

Zakupiliśmy towar od kontrahenta z Niemiec. Otrzymaliśmy towar i fakturę. Na fakturze jest zapis, że w przypadku zapłaty do dnia... kwotę zapłaty pomniejsza się o 2%. Zapłaty dokonałam przed terminem i potrąciłam 2% wartości. Czy w związku z tym na tę kwotę powinnam wystawić fakturę, czy potraktować to jako rabat? Kontrahent niemiecki nie wystawił faktury korygującej. Jak powinnam postąpić w tej sytuacji?

Czy można w trakcie roku obrotowego zmienić program księgowy

Spółka z o.o. (rachunek zysków i strat sporządza metodą porównawczą, a rachunek przepływów - metodą pośrednią) zamierza w trakcie roku obrotowego zmienić program księgowy. Czy w związku z tym jest możliwa zmiana struktury planu kont w trakcie roku obrotowego? Jeśli tak, czy zmiany mogą dotyczyć także kont syntetycznych?

Rozliczenie abonamentu za parkowanie

Klub sportowy posiada samochód (minivan), który jest wykorzystywany do przewozu sportowców na rozgrywki sportowe oraz do przewozu drobnych zakupów. W ich trakcie ponoszone są opłaty za parkowanie pojazdu w strefach płatnego parkowania. Aby ograniczyć koszty, klub sportowy planuje zakup abonamentu rocznego. Czy opłaty za płatne parkowanie stanowią koszty uzyskania przychodów? Jak należy ująć te opłaty w księgach rachunkowych jednostki?

Jakie są etapy badania sprawozdania finansowego

Od tego roku, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, nasza firma podlega badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Proszę o krótką charakterystykę etapów tego badania. Kto, oprócz pozyskanego z zewnątrz biegłego rewidenta, powinien być zaangażowany w badanie sprawozdania w ramach mojego przedsiębiorstwa?

Wartość towaru wydanego w sprzedaży premiowej

Czy w spółce z o.o. wartość towaru wydanego odbiorcy nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej stanowi koszt uzyskania przychodu w sytuacji, gdy towar ten spółka otrzymała nieodpłatnie od dostawcy po zrealizowaniu określonego pułapu zakupów? Wartość tego towaru ustalono według cen rynkowych jako przychód do celów podatkowych.

Czy nowe zasady zaokrąglania stosować się będzie do zaliczek na podatek dochodowy

Zmiana art. 63 Ordynacji podatkowej dotyczy zaokrąglenia kwoty podatku do pełnych złotych. Czy zaliczka na podatek od wynagrodzenia pracownika ma być także zaokrąglona do pełnych złotych czy tylko kwota podatku rozliczana w PIT rocznym? Proszę o wyjaśnienie.

Czy używanie leasingowanego samochodu zarejestrowanego w kraju Unii podlega akcyzie

Nasza firma posiada oddział we Włoszech. Tam też zawarła umowę leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy. Po zakończeniu umowy nie mamy zamiaru odkupienia samochodu. Pragnę nadmienić, że stroną finansującą jest podatnik włoski, a samochód jest zarejestrowany we Włoszech. Czy jeśli będziemy używać tego samochodu w Polsce, musimy zapłacić akcyzę?

Ewidencja księgowa operacji zabezpieczonej akredytywą

Jesteśmy fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Jeden z naszych dostawców uzależnił dostawę materiałów od utworzenia na jego rzecz akredytywy. Co to jest akredytywa i jakich zapisów księgowych należy dokonać w związku z taką operacją?

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

W wyniku pogorszenia się mojej sytuacji finansowej byłem zmuszony wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 2004 rok. Nie znając procedur w tej sprawie, ustanowiłem pełnomocnika, który złożył w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Zamiast decyzji w przedmiotowej sprawie, urząd skarbowy wezwał mnie niezwłocznie do przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa dla ustanowionego przeze mnie zastępcy procesowego. Czy urząd skarbowy postąpił słusznie i czy miał do tego prawo?

Czy wniesienie rzeczy tylko do używania podlega opodatkowaniu

Czy podlega opodatkowaniu VAT nieodpłatne użytkowanie lokalu, który został wniesiony w formie wkładu przez jednego ze wspólników (podatnika czynnego VAT prowadzącego jednocześnie indywidualną działalność gospodarczą) do spółki cywilnej?

Kiedy należy rozliczyć fakturę korygującą zwiększającą cenę sprzedaży

Spółka zamierza dokonać korekty sprzedaży, tj. podwyższenia ceny sprzedaży, a tym samym podwyższenia podatku należnego, wystawiając fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z poprzedniego miesiąca. Kiedy należy rozliczyć tę korektę - w deklaracji za miesiąc wystawienia faktury korygującej, czy też za miesiąc poprzedni, w którym wystąpiła sprzedaż?

Ewidencja opłaty za przejazd autostradą

Nasz dział księgowości dostał do zaksięgowania dowód zapłaty za przejazd autostradą. Jak należy powyższe zaksięgować, jeśli jesteśmy podatnikiem podatku od towarów i usług dokonującym wyłącznie sprzedaży opodatkowanej? Chciałabym nadmienić, że kwotę za przejazd uregulował wcześniej pracownik naszej spółki z pobranej zaliczki.

Jakie warunki należy spełnić przy zwolnieniu sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania

Jakie kryteria muszą być spełnione, aby skorzystać ze zwolnienie z ewidencji VAT za pomocą kasy fiskalnej? Chodzi o sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych lub własnych pracowników.

Czy można skorzystać z podatku liniowego przechodząc na samozatrudnienie

W sierpniu 2005 r. uzyskałam odpowiednie uprawnienia i od września 2005 r. rozpoczynam usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz pierwszych klientów (jednocześnie będę działać jako tłumacz). I ja, i mój obecny pracodawca, dla którego pracowałam jako główna księgowa, chcielibyśmy rozwiązać umowę o pracę i zacząć współpracować w ramach prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego. Czy istnieje możliwość uniknięcia utraty prawa do skorzystania z podatku liniowego?

Jakie usługi nie uprawniają do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego

Wykonywanie jakich usług nie uprawnia do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT?

Jak przekazać na własne potrzeby samochód ciężarowy wykorzystywany do prowadzonej działalności

Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą. Czy mogę przekazać na potrzeby własne samochód ciężarowy, od którego został odliczony VAT? Jeśli tak, to od jakiej wartości należy naliczyć VAT, gdy samochód nie został jeszcze zamortyzowany? Jak powinnam taką operację udokumentować?

Czy kradzież pieniędzy za pomocą karty płatniczej jest kosztem podatkowym

Pracownik został w delegacji okradziony z portfela oraz firmowych kart płatniczych. Pomimo że karty zostały zablokowane po kradzieży, wyprowadzono pieniądze z konta firmowego. Czy można zaliczyć skradzione pieniądze do kosztów uzyskania przychodu?

Przekwalifikowanie aktywów i zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe i ich prezentacja w bilansie

Kiedy i w jaki sposób należy dokonać zamiany aktywów finansowych lub zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe?

Czy świadcząc usługi hotelarskie dla podmiotów z UE należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE

Jesteśmy jednostką ochrony zdrowia (sanatorium). Prowadzona przez nas działalność jest w 90% zwolniona z opodatkowania VAT. Jednak czasami - w miarę wolnych miejsc - prowadzimy działalność opodatkowaną, polegającą na sprzedaży noclegów oraz wyżywienia (działalność hotelarska, wypoczynkowa). Jeżeli chcielibyśmy wykonywać takie usługi również dla osób fizycznych spoza kraju, np. z Niemiec, to czy musimy się rejestrować jako podatnik VAT dla potrzeb dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych?

Dopłaty do spółki z o.o.

Spółka z o.o., której jestem wspólnikiem, ma przejściowe trudności finansowe. Zgłoszona została propozycja, aby wspólnicy wnieśli dopłaty do spółki. Czy głosując przeciw podjęciu takiej uchwały uchylę się od obowiązku wniesienia dopłaty? Czy wniesienie dopłaty spowoduje dla mnie powstanie przychodu?

Czy podanie numeru VAT UE przez nabywcę towaru wystarcza, aby wystawić fakturę ze stawką 0%

Posiadamy sklep. Zakupu dokonują klienci z Unii Europejskiej i proszą o fakturę. Podaje VAT UE. Czy mogę wystawić fakturę ze stawką 0% jako wewnątrzwspólnotową dostawę towaru? Czy to wystarczy? Czy powinniśmy wymagać jeszcze jakichś innych dokumentów? Transport jest dokonywany przez klienta.

Zasady obrotu znakami akcyzy

Jakie prawa i obowiązki wynikają ze stosowania znaków akcyzy?

Jak zaewidencjonować odszkodowanie za naprawę samochodu

Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za naprawę samochodu, gdy zakład płaci tylko VAT? Jak ująć w rejestrze VAT naliczony, jeżeli nie mamy podstawy naliczenia?

Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania i zwolnienia z długu

Dwie spółki z o.o. mają tego samego głównego udziałowca, posiadającego 90% udziałów. Na skutek niedopatrzenia uległy przedawnieniu zobowiązania jednej spółki wobec drugiej. Zadłużenie to miało charakter jednostronny, w związku z czym nie było możliwe potrącenie. Czy z tytułu przedawnienia powstanie przychód? Czy przychód ten powinien być ustalony według wartości netto czy brutto (z podatkiem VAT)? Czy w drugiej spółce przedawnione zobowiązania będą mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu?

Sprawozdanie dla korzystających z porozumień cenowych

Proszę o przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z instytucją uprzednich porozumień cenowych?

W którym momencie zaliczyć gwarancję do kosztów uzyskania przychodu

Nasza firma wystawiła fakturę za wykonaną usługę. Do usługi tej została wykupiona gwarancja ubezpieczeniowa na okres 5 lat (gwarancja dobrego wykonania). Czy koszt gwarancji jest kosztem roku, w którym powstał przychód? Czy podlega rozliczeniu w czasie trwania gwarancji?

Czy rabat naturalny obniża obrót

Jesteśmy firmą deweloperską, spółką cywilną. Budujemy i sprzedajemy mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz garaże - w tym budynku i wolnostojące. Cena określona jest za m2 za mieszkanie i od sztuki za garaż. W ofercie mamy upust, polegający na przekazaniu garażu gratis przy jednorazowej wpłacie wartości mieszkania. Czy takie przekazanie obniża podstawę opodatkowania?

Jak zaksięgować zakup okularów w księgach rachunkowych

Nasi pracownicy zwracają się o refundację kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Jak należy ująć w księgach taką sytuację?

Decyzja o odsetkach od zaliczek

Czy to prawda, że jeżeli wpłaciłem za małą zaliczkę, to odsetki od zaniżenia będą naliczane tylko przez dwa lata?

Jak przenieść koszty spedycji

Firma produkcyjna jest zarejestrowana do celów VAT w Polsce. Korzysta z usług spedycyjnych i otrzymuje fakturę VAT z 22% stawką VAT. Chcąc obciążyć kontrahenta zagranicznego, który podał swój numer identyfikacyjny VAT, jaką stawkę VAT mam zastosować przy wystawieniu faktury za wykonaną usługę? Jakie muszę posiadać dokumenty, aby móc zastosować art. 28 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatek płaci nabywca usługi? Jaki należy zastosować kurs waluty do przeliczenia, jeżeli faktura wystawiona przez spedytora jest z 25 maja 2005 r., a data otrzymania faktury 2 czerwca 2005 r.?

Czy można odliczyć stratę z akcji spółki w upadłości

Nabyłem akcje spółki (za gotówkę) dające 10% głosów. Spółka upadła. Czy wartość tych akcji będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w PIT-38 za 2005 r.?

Gdy fiskus składa sprawę do sądu

Prowadzę wraz z kolegami spółkę cywilną świadczącą usługi budowlane. Mamy następujący problem - w zeznaniu rocznym za 2004 r. pomyliłem się i wpisałem złą kwotę podatku, zaniżając go o 3211 zł. Po kontroli deklaracji urząd skarbowy skierował sprawę do sądu - zostałem oskarżony z art. 56 k.k.s. Znajomy powiedział mi o możliwości poddania się karze. Jak to zrobić?

Kiedy opodatkowany jest import usługi transportowej

W jakim terminie należy opodatkować import usług transportowych (przewoźnik z UE)? Usługa została wykonana w grudniu 2004 r., faktura została wystawiona również w grudniu, natomiast zapłata nastąpiła w lutym 2005 r.

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji w zarządzie jest dla spółki przychodem

W nowo utworzonej spółce z o.o. uchwałą zgromadzenia wspólników powołano trzech udziałowców spółki na członków zarządu. Osobom tym nie przyznano jednak wynagrodzenia. Czy w takim przypadku spółka uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które należy zaliczyć do przychodów?

Jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż używanego samochodu

Jaką stawkę należy zastosować przy sprzedaży samochodu, który od listopada 2004 r. był użytkowany na potrzeby firmy na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów, a od marca 2005 r. został wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Prawo do odliczenia akcyzy przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego

Dokonaliśmy w lipcu nabycia wewnątrzwspólnotowego środków higienicznych, które są uznawane za wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy z przyczyn organizacyjnych (wewnętrznych) firmy dokonaliśmy 16 sierpnia, przy czym potwierdzenie zarejestrowania firmy uzyskaliśmy z urzędu 19 sierpnia. Czy w tej sytuacji nie mamy prawa do obniżenia kwoty akcyzy o akcyzę zapłaconą przy nabyciu tych wyrobów?

Kto może prowadzić księgi podatkowe

Czy mogę powierzyć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów osobie nieposiadającej licencji na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych? Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów dotyczących VAT nie jest usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych; czy zatem wymaga licencji?

Jak rozliczyć import towarów

Zawarliśmy umowę z firmą niemiecką (NIP DE) na zakup towaru. Dotrze on do nas ze Szwajcarii. W jaki sposób mamy rozliczyć tę transakcję? Czy będzie to import towarów czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Czy przychód z umorzonej wierzytelności należy liczyć z VAT

Spółka kupowała u kontrahenta towary. Jednak na skutek trudności finansowych nie mogła uregulować należności za nie. W związku z zawartą z wierzycielem ugodą spółce umorzono 40% wierzytelności. Czy do przychodów spółki należy zaliczyć 40% wierzytelności netto czy brutto, tj. z podatkiem VAT?

Dokumentacja zasad rachunkowości

Księgi rachunkowe naszej jednostki prowadzi uprawnione do tego biuro rachunkowe, co przewidują postanowienia art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Czy w takim przypadku powinniśmy również sporządzić dokumentację stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy? Zasady te przecież stosuje biuro rachunkowe, a nie my?

Czy można amortyzować uszkodzony samochód w czasie jego naprawy

Samochód amortyzowany przez firmę osoby fizycznej został uszkodzony. Czy należy zawiesić odpisy amortyzacyjne w okresie naprawy samochodu?

REKLAMA