REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jakie skutki podatkowe wywołuje sprzedaż części składowej amortyzowanego środka trwałego

Mamy na stanie środków trwałych blacharnię jako jeden środek trwały. Amortyzujemy go. Teraz sprzedajemy jedno urządzenie - sprężarkę, która wchodzi w skład tego środka trwałego. Mamy fakturę zakupu tego urządzenia. Czy możemy wartość blacharni jako środka trwałego zmniejszyć? Czy kwota zmniejszenia stanowi koszt podatkowy?

Czy można refakturować częściowe pokrycie przez urząd gminy kosztów zakupu środka trwałego

Jesteśmy zakładem budżetowym. Czy możemy wystawić urzędowi gminy refakturę na częściowe pokrycie kosztów zakupu środka trwałego? Jesteśmy podatnikiem VAT. Czy wystawioną refakturę należy ująć w ewidencji sprzedaży i należny podatek VAT odprowadzić do urzędu skarbowego? Urząd gminy chce częściowo pokryć koszt zakupu środka trwałego.

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu może korzystać ze zwolnienia

Chcemy sprzedać samochód osobowy wykupiony z leasingu, który był zawarty w 2002 r., lecz w dowodzie rejestracyjnym nadal figuruje leasingodawca. Nie dokonywaliśmy odliczenia VAT od zakupu tego samochodu. Czy można wystawić fakturę ze zwolnieniem z VAT, czy najpierw należy przerejestrować auto na własne nazwisko?

Kiedy opłaty za wywóz śmieci określone w fakturach kwartalnych stają się przychodem

Nasza spółka zajmuje się usługami w zakresie wywozu nieczystości. Wystawiamy na te usługi faktury kwartalne z terminem płatności na ostatni dzień kwartału, tj. po wykonaniu usługi. Kiedy powstanie przychód? Czy w trzecim miesiącu kwartału, czy też należy zaliczać go proporcjonalnie do każdego miesiąca kwartału?

Czy aport podlega VAT

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność opodatkowaną VAT w formie spółki cywilnej. Ostatnio zdecydowaliśmy ze wspólnikiem, że podniesiemy wysokość wkładów w spółce. Wspólnik dokonał tego w formie pieniężnej, ja chcę zamiast tego wnieść do spółki aport w postaci maszyn produkcyjnych. Czy wniesienie aportu jest opodatkowane?

Jak płacić zaliczkę za grudzień przy uproszczonym sposobie zapłaty

Nasza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybrała uproszczony sposób zapłaty zaliczek. Jakie zasady dotyczą takich podatników? Czy płacimy zaliczkę za grudzień w podwójnej wysokości? Czy mamy obowiązek złożenia deklaracji?

Czy każda opłata związana z leasingiem samochodu osobowego podlega ograniczeniom

Umowa leasingu operacyjnego samochodu Ford Fusion (niespełniający warunków ustawowych) została zawarta w maju 2005 r. Czy opłaty zawarte w fakturze dokumentującej ratę leasingową, dotyczące wynagrodzenia z tytułu porozumienia (ubezpieczenia samochodu w ratach), podlegają ograniczeniom w VAT tak jak rata?

Jak rozliczyć braki w towarach handlowych

Firma kupuje w krajach UE do dalszej sprzedaży rusztowania i nie jest to towar pełnowartościowy. Jak przeprowadzić inwentaryzację i sporządzić protokół złomowania zniszczonych elementów? Czy należy do protokołu załączyć fakturę sprzedaży na złomowisko elementów zniszczonych? Jak te operacje zaksięgować w pkpir?

Czy w przypadku importu usług należy odliczać podatek według proporcji stosowanej przez podatnika

Czy fakt występowania sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej ma wpływ na sposób rozliczania importu usług, tzn. - czy można odliczyć cały VAT wynikający z faktury wewnętrznej, czy też jego część, zgodnie z wielkością współczynnika udziału sprzedaży opodatkowanej?

Jaki termin obowiązuje dla wystawiania noty odsetkowej

Czy noty odsetkowe powinny być wystawiane sukcesywnie po otrzymaniu zapłaty, czy mogą być wystawione np. na koniec roku? Czy odsetki za 2004 r. mogą być naliczone w 2005 r.?

Kiedy przysługuje zwrot różnicy podatku w przypadku eksportu towarów

Nasza firma eksportuje towar handlowy do Mołdawii; nie prowadzi sprzedaży krajowej. Nabycie towaru następuje w kraju. Otrzymujemy potwierdzenie eksportu towaru na dokumencie SAD. Nabycie towarów i usług rozliczamy w deklaracji VAT-7. Wartość podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na nasz rachunek, z zachowaniem art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, jest wyższa niż 22% wyeksportowanego towaru. Czy możemy wystąpić do US o zwrot tej nadwyżki w całości, czy tylko w części stanowiącej 22% eksportu według SAD? Prosimy o podanie podstawy prawnej.

Według jakiej stawki opodatkować doradztwo komputerowe

Zajmuję się doradztwem komputerowym oraz świadczę usługi w zakresie oprogramowania użytkowego, a także pakietów oprogramowania systemowego i narzędziowego. Usługi świadczę w kraju na rzecz krajowych osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji. Czy powinienem opodatkować świadczone usługi i jaką stawką VAT?

Czy spółka cywilna rozliczająca się w formie pkpir ma obowiązek prowadzenia kasy spółki i księgi udziałów wspólników

Prowadzimy spółkę cywilną i rozliczamy się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy mamy obowiązek prowadzenia kasy spółki i ewidencji wkładów wspólników?

Jak są opodatkowane usługi budowlane świadczone na terytorium Niemiec

Świadczę usługi budowlane na terenie Niemiec. W Polsce zgłosiłem działalność do ZUS oraz zamierzam rozliczać się na podstawie ryczałtu 5,5%. Nie zarejestrowałem się natomiast jako czynny podatnik VAT (nie wypełniłem druków VAT-R oraz VAT-R/UE) ze względu na brak takiej pozycji w tych deklaracjach. W jaki sposób będę rozliczał podatek VAT? Czy przy wystawieniu faktury muszę posiadać NIP z oznaczeniem PL? Jaką stawkę VAT zastosować na fakturach? W jaki sposób rozliczać się z przychodu w Polsce, skoro ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "eksport usług"?

Jak postąpić w przypadku otrzymania faktury, ale nieotrzymania towaru

Czy otrzymanie faktury dokumentującej dostawę towarów handlowych, których w rzeczywistości nie otrzymałam, obliguje mnie do jej ujęcia w kolumnie 10 pkpir? Nadmieniam, że w związku z brakiem dostawy nie podpisałam ani faktury, ani dokumentu WZ. Firma dostarczająca towar w następnym miesiącu przysłała mi korektę "zerową" do tej faktury. Czy ją też powinnam ująć w pkpir, czy też nie?

Samochód za dotację

Jestem podatnikiem VAT i otrzymałem dotację z Unii Europejskiej. Z otrzymanej dotacji zamierzam nabyć samochód osobowy. W cenie będzie zawarty podatek VAT, którego jednak nie będę mógł odliczyć od podatku naliczonego. Podatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu. Czy mogę uznać w takim przypadku VAT jako koszt kwalifikowany?

Czy mały podatnik, który zrezygnował z metody kasowej, może odliczyć VAT naliczony z faktur otrzymanych w tym okresie

Firma w 2003 r. jako mały podatnik rozliczała się z VAT metodą kasową kwartalną. Po roku zrezygnowała z tego typu rozliczenia. Jednak w 2003 r. zostały zaewidencjonowane zakupy, które do obecnego momentu nie zostały zapłacone. Kiedy firma będzie mogła odliczyć podatek od tych faktur - czy tylko wtedy, kiedy ureguluje całe zobowiązanie, czy gdy zobowiązanie ulegnie przedawnieniu?

Czy umowa zwalnia z obowiązku sporządzania zasad rachunkowości

Zawarliśmy umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie ksiąg naszej firmy. Czy prowadzenie przez biuro rachunkowe ksiąg rachunkowych zwalnia od obowiązku sporządzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości?

Kiedy w 2006 r. można wybrać opodatkowanie ryczałtem

Jestem zainteresowana kontynuacją opodatkowania jednoosobowej firmy ryczałtem w 2006 r. (usługi parkingowe). Jest jednak możliwe, że zrezygnuję z tej działalności, a identyczną będzie prowadził mój brat (rozpoczynając działalność w tym samym czasie co likwidacja mojej firmy). Jest możliwe, że w miejsce mojej likwidowanej firmy powstanie (bez mojego udziału) rodzinna spółka cywilna. Jakie warunki muszą zostać przez nas spełnione?

Czy prawidłowo ujęliśmy obciążenie zakładu kosztami zarządzania

Spółka z o.o. posiada w Niemczech samobilansujący się zakład, który zarządzany jest bezpośrednio ze spółki macierzystej w Polsce. Zarządzanie z tytułu pełnienia funkcji zarządczej dla potrzeb zakładu następuje poprzez comiesięczne obciążenie kosztami zarządzania zakładu w Niemczech w formie noty obciążeniowej. Nota księgowa w spółce macierzystej księgowana jest w następujący sposób: DT 500-01 - koszty działalności podstawowej, CT 550-10 - koszty zarządu, DT 249 - rozrachunki wewnątrzzakładowe, CT 500-01 - koszty działalności podstawowej. Czy takie księgowanie jest prawidłowe?

Jakie są skutki likwidacji środka trwałego, jeśli w jego miejsce zostanie wytworzony nowy

Likwiduję lakiernię, w jej miejsce zostanie uruchomiona nowa - nowocześniejsza. Stara nie jest jeszcze zamortyzowana w 50%. Czy niezamortyzowana część zwiększa wartość początkową nowej lakierni? Jeśli tak, to kiedy będzie ona stanowić koszt uzyskania przychodu? Jakie muszę posiadać dokumenty? Czy opłaty dotyczące pozwolenia na wprowadzanie do środowiska spalin i koszty betonu do umocowania lakierni zwiększają jej wartość początkową?

Jak obliczać limit przychodów pozwalający na zastosowanie ryczałtu w 2006 r.

Działalność opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Rozpocząłem ją od początku września 2005 r. Obrót z tej działalności najprawdopodobniej do końca 2005 r. nie przekroczy 500 000 zł. Czy moja firma może być nadal objęta zryczałtowanym podatkiem w 2006 r.?

Jak zaewidencjonować częściowo odpłatne nabycie środka trwałego

Spółka kupiła we wrześniu 2005 r. dwuletni samochód osobowy od osoby fizycznej za kwotę wynikającą z umowy sprzedaży równą 200 zł. Wartość rynkowa takiego samochodu w cennikach ubezpieczycieli i informacjach giełdowych wynosi 15 000 zł. Według jakiej wartości mamy wprowadzić ten samochód do ewidencji księgowej?

W jakim terminie przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W firmie zajmującej się sprzedażą usług na terenie Wspólnoty pojawiła się wątpliwość, czy na wysokość zwrotu mają wpływ faktury, stanowiące podatek naliczony z przeniesienia niezapłacone na moment złożenia deklaracji z wnioskiem o dokonanie zwrotu w terminie przyspieszonym?

Czy można odliczać VAT od paliwa przed przeprowadzeniem badania technicznego

Czy można odliczyć VAT od paliwa do samochodu dostawczego (do 3,5 t), w którym zamontujemy trwałą przegrodę oddzielającą część bagażową, przed przeprowadzeniem badania technicznego? Część bagażowa przekracza 50% długości pojazdu.

Jak zaksięgować wkłady w konsorcjum

Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, podpisało umowę utworzenia konsorcjum. W jego skład wchodzi pięć podmiotów mających osobowość prawną. Wyznaczono moją firmę na prowadzącego sprawy konsorcjum. Każda z firm została w umowie zobowiązana do wniesienia pewnej kwoty na jego rzecz. Konsorcjum nie jest odrębnie działającą spółką. Jak zaksięgować takie wpłaty?

Jakie są zasady dokonywania zwrotu akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Na jakich zasadach i komu przysługuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium Polski z tytułu towarów, które następnie są sprzedawane w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Czy dofinansowanie inwestycji w rolnictwie podlega VAT

Kupiliśmy używany kombajn zbożowy, na który została zaciągnięta pożyczka - i jednocześnie złożyliśmy wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie zakupu. Czy pomoc otrzymana z Agencji na zakup kombajnu jest opodatkowana podatkiem VAT? Przychody to działalność rolnicza opodatkowana podatkiem VAT - 70%. Dopłaty obsza- rowe do ziemi są zwolnione z podatku VAT - 30%.

Jak poprawić błąd w pkpir i deklaracji wykryty po przekształceniu spółki małżeńskiej na jednoosobową działalność

W wyniku przekształcenia się "spółki małżeńskiej" od 1 maja 2005 r. całość firmy należy do żony. PIT-5 za męża był składany do 30 kwietnia 2005 r. Niedawno wykryto błąd za okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 kwietnia 2005 r. Proszę o poradę, jak dokonać zmian w pkpir i PIT-5.

Jak rozlicza VAT podwykonawca świadczący usługi na terenie UE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje jako podwykonawca usługi budowlane na terytorium Słowacji. Nabywcą tych usług jest firma z Polski, zaś ostatecznym odbiorcą - firma słowacka. Jak podwykonawca fakturuje wykonane usługi? Czy w związku z tą sprzedażą przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku niedoborów wyrobów akcyzowych

Handlujemy paliwem żeglugowym. Proszę o wyjaśnienie, czy za dzień powstania ubytku w paliwie, a jednocześnie dzień powstania obowiązku podatkowego w akcyzie uważa się dzień przeprowadzenia inwentaryzacji, czy też dzień podpisania protokołu z tej inwentaryzacji?

Różne źródła finansowania środka trwałego

W jaki sposób samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powinien amortyzować środek trwały nabyty ze środków otrzymanych od organu założycielskiego w wysokości 120 000 zł i zmodernizowany (chodzi o rozbudowę funkcjonalności) ze środków własnych za kwotę 60 000 zł? Czy różne źródła finansowania środka trwałego mają wpływ na sposób jego amortyzacji? Nadmieniam, że modernizacja środka trwałego nastąpiła w krótkim okresie po jego nabyciu, tj. przed całkowitym umorzeniem.

Czy można odliczyć podatek naliczony z faktur korygujących dotyczących zakupów przed utratą zwolnienia

Przedsiębiorca od 1 sierpnia 2005 r. stał się podatnikiem VAT. W sierpniu otrzymał faktury korygujące dotyczące zakupionych usług (związanych z działalnością gospodarczą) w okresie od grudnia 2004 do maja 2005 r. Czy w związku z powyższym ma prawo do ujęcia ww. faktur korygujących w rejestrze zakupu VAT za sierpień 2005 i odliczenia podatku naliczonego? Czy w związku z tym, że w momencie zakupu usług przedsiębiorca nie był podatnikiem podatku VAT, należy wykazać podatek naliczony wynikający z faktur korygujących jako podatek nie do odliczenia?

W jakim momencie powstaje przychód z tytułu usług budowlanych

Nasza spółka świadczy usługi budowlane. Zawarte przez nas umowy o świadczenie tych robót przewidują częściowy ich odbiór na podstawie wystawianych na ostatni dzień miesiąca protokołów zdawczo-odbiorczych. W dniu sporządzenia protokołu wystawiamy fakturę VAT dokumentującą częściowy odbiór wykonanych usług. W jakim momencie powstaje przychód?

Jak opodatkować wynagrodzenia członka zarządu mającego miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii

Czy od wynagrodzeń za funkcję w zarządzie spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, otrzymywanych przez członka zarządu zamieszkałego w Wielkiej Brytanii, pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu? Czy istnieje możliwość niepobierania podatku?

Czy wydatek na remont samochodu jest kosztem w przypadku rezygnacji z odszkodowania

Spółka używa samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego. Jest on objęty ubezpieczeniem dobrowolnym. Na skutek wypadku samochód uległ niewielkiemu uszkodzeniu i będzie potrzebny jego remont. Aby nie utracić zniżek ubezpieczeniowych, spółka nie wystąpi jednak do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Czy koszt remontu tego samochodu może być kosztem uzyskania przychodu?

Kto obowiązany jest rozliczyć podatek w przypadku wypłaty dochodu współwłaścicielom przez zarządcę nieruchomości wspólnej

Zarządca nieruchomości wspólnej chce wypłacić dochody współwłaścicielom zgodnie z ich udziałami. Kto powinien odprowadzić podatek dochodowy? Czy wystarczy informacja dla współwłaścicieli o kwocie dochodu? Jeśli nie, to jaki dokument powinien wystawić zarządca?

Przedawnione należności od zagranicznego kontrahenta

W księgach rachunkowych spółki z o.o. figurują przedawnione należności od zagranicznego kontrahenta z tytułu dostawy towarów - wyrażone w walucie obcej. Jak powinno zostać zaksięgowane rozliczenie przedawnionych należności w księgach bieżącego roku, jeśli wiemy, że w jej kwocie zawarte są skutki wycen bilansowych dokonanych zgodnie z ustawą o rachunkowości? Czy odpisane wierzytelności i w jakiej kwocie będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Kiedy należy zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący

Firma będąca naszym kontrahentem ogłosiła upadłość w 2003 r. O fakcie tym dowiedzieliśmy się w roku następnym. Zgłosiliśmy wtedy wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości otrzymaliśmy w 2005 r. Utworzony odpis aktualizujący nie stanowił kosztu uzyskania przychodu w 2004 r., ponieważ nie posiadaliśmy postanowienia o upadłości. Czy odpis na należność od kontrahenta może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w 2005 r.? Jeśli nie, to kiedy powinien być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodu?

Czy umorzone odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca są przychodem

Na mocy ugody spółka uzyska umorzenie odsetek od pożyczki udzielonej jej przez udziałowca będącego również spółką kapitałową. Czy umorzenie tych odsetek będzie stanowić przychód dla spółki i czy umorzone odsetki będą kosztem uzyskania przychodu u udziałowca?

VAT a koszty uzyskania przychodu

Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się różnorodną działalnością. Figurujemy również jako zarejestrowani podatnicy VAT. Po zakupie od firmy X towaru za kwotę brutto 1464 zł (w tym VAT 264 zł) okazało się, że jest to firma nieistniejąca w rejestrze podatników VAT w żadnym urzędzie skarbowym. Z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT nie możemy odliczyć VAT-u naliczonego zawartego w wystawionej dla nas fakturze. Czy możliwe jest zaliczenie VAT-u wynikającego z tej faktury do kosztów uzyskania przychodów? Jak zaksięgować zaistniałe zdarzenie w księgach rachunkowych spółki?

Czy odszkodowanie od urzędu skarbowego obejmie utracone zyski

Czy występując o odszkodowanie od urzędu skarbowego, wniosek o odszkodowanie składa się do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Czy wysokość odszkodowania, o które może wystąpić poszkodowana przez kontrolera spółka, może objąć tylko bezpośrednie straty czy również utracone zyski? Kiedy warto wejść w spór z urzędem skarbowym o odszkodowanie?

Koszty inwestycji w wynajmowanym budynku

Prowadzę działalność handlową w wynajmowanym budynku. Umowa najmu została zawarta na 6 lat. Aby dostosować budynek do potrzeb swojej działalności, musiałem przeprowadzić prace adaptacyjne. Jak rozliczyć poniesione wydatki np. w przypadku wypowiedzenia umowy najmu?

Wpłata kaucji i czynszu inicjalnego przy zawarciu umowy leasingu

Rozważam zawarcie umowy leasingu, której przedmiotem będzie koparka do robót ziemnych. Leasingodawca wprowadził do umowy zapis, zgodnie z którym przy zawarciu umowy powinienem wpłacić na jego rzecz kaucję oraz tzw. czynsz inicjalny, stanowiący część wartości koparki. Czy kwoty te mogą stanowić dla mnie koszt uzyskania przychodu już w dacie ich uiszczenia?

Koszty własne obsługi dotacji a koszty uzyskania przychodów

Nasza fundacja otrzymuje dotację z budżetu państwa na świadczenie usług doradczych w punktach konsultacyjnych. Z uwagi na to, że dotację otrzymujemy po rozliczeniu danego kwartału, koszty związane z dotacją ponosimy z własnych środków, a następnie refundujemy je - po wpłynięciu środków z dotacji. Czy koszty ponoszone w związku z realizacją tego projektu są kosztami uzyskania przychodów?

Czy podatek akcyzowy zwiększa wartość ceny zakupu samochodu

W jaki sposób poprawnie zmienić w firmie przeznaczenie zakupionego samochodu osobowego - z towaru handlowego na środek trwały? Samochód został zaksięgowany w kolumnie 10 KPiR, a teraz chcę go używać jako samochód firmowy. Czy podatek akcyzowy zapłacony po sprowadzeniu samochodu z Niemiec zwiększa jego wartość zakupu, czy też stanowi pozostały koszt uzyskania przychodu?

Kiedy korekta premii od obrotu powinna być zaliczona do kosztów

Czy otrzymana przez spółkę w 2005 r. korekta noty księgowej obciążeniowej z tytułu premii od obrotu uzyskanego w 2004 r. oraz faktura VAT dotycząca premii pieniężnej od obrotu za 2004 r. powinny stanowić koszt uzyskania przychodów roku 2004 czy 2005?

Czy błąd w NIP na fakturze uniemożliwia odliczenie wykazanego na niej VAT

Czy błędny NIP (niewłaściwa jedna cyfra) na fakturach zakupu ogranicza prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur? Czy brak NIP na fakturach zakupu usług telekomunikacyjnych pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego za usługi telekomunikacyjne? Wystawiliśmy noty korygujące, ale nasz operator ich nie podpisał.

W jaki sposób udokumentować przekazanie drukarki do zniszczenia i jak rozliczyć zakup nowej

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jestem podatnikiem VAT. Drukarka, której używam, zepsuła się i nie nadaje się do naprawy. Chcę ją zniszczyć i kupić nową. Jak powinien wyglądać protokół zniszczenia? Czy muszę zapłacić VAT od tej czynności? Czy nowa drukarka stanowi koszt w momencie zakupu?

Czy faktura z błędnymi danymi sprzedawcy stanowi podstawę do odliczenia

Zakupiliśmy w sierpniu towary. Otrzymaliśmy fakturę VAT, którą uwzględniliśmy w ewidencji VAT i odliczyliśmy podatek z niej wynikający w rozliczeniu za sierpień. Dopatrzyliśmy się jednak, że faktura zawiera istotne błędy dotyczące danych adresowych sprzedawcy. Czy mieliśmy prawo do odliczenia tej faktury w sierpniu? Czy powinniśmy zażądać wystawienia korekty i odliczyć fakturę dopiero w miesiącu otrzymania tej korekty?

REKLAMA