REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ryczałt samodzielnie i w spółce

Jak liczyć limit dla ryczałtu, jeżeli podatnik prowadzi działalność zarówno w formie spółki, jak i indywidualnie? Czy jeżeli limit ten został przekroczony tylko w działalności indywidualnej, przychody osiągnięte w spółce nadal mogą być objęte ryczałtem ewidencjonowanym? Czy można wówczas opłacać ryczałt kwartalnie?

Jak udokumentować usługę międzynarodowego transportu osób

Jak powinny wyglądać prawidłowo wystawione faktury za transport osób, jeżeli spółka z o.o. ma uprawnienia do transportu międzynarodowego na przewóz osób i przewozi osoby z Polski do Włoch i z Włoch do Polski, lecz nie jest podatnikiem VAT UE? Faktura jest wystawiana dla biura turystycznego, zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Jak powinna być opodatkowana taka usługa? Obecnie Spółka wystawia jedną fakturę za cały miesiąc ze stawką 7% w kraju i "nie dotyczy", jeśli chodzi o kraje UE.

Jak ewidencjonować upłynnienie aktywów trwałych

W naszej firmie zaczął się proces likwidacji. W tej chwili spłacamy zobowiązania. Skąd brać środki na ich spłatę? Jak to ewidencjonować?

Jakie są konsekwencje naruszenia terminu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego

Jakie konsekwencje rodzi przekroczenie o jeden dzień terminu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT? Badanie potwierdziło spełnianie przez samochód wymogów art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy. Ostateczny termin badania przypadał na 12 października 2005 r., badanie zaś zostało przeprowadzone 13 października 2005 r. Czy tracę prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa od 22 sierpnia 2005 r.? Jeżeli tracę, to czy z dniem przeprowadzenia badania, tj. 13 października 2005 r., nabywam ponownie prawo do odliczania podatku od zakupionego paliwa?

Jak rozliczać w deklaracji podatek związany z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia środków trwałych

Proszę o wyjaśnienie, czy podatek VAT od zakupu usług związanych ze środkiem trwałym w budowie (budowa zakładu), nie oddanym jeszcze do użytkowania, wykazujemy w deklaracji VAT-7 w polu 42 czy 44?

Czy zwrot pracownikowi części kosztów Internetu w systemie "praca w domu" jest opodatkowany

Spółka cywilna stosuje system "praca w domu". Pracownicy dwa dni w tygodniu pracują w domu za pomocą Internetu (łącze szerokopasmowe). Pracodawca zwraca pracownikom część poniesionych przez nich opłat abonamentowych na rzecz dostawcy Internetu. Czy przekazanie miesięcznie z tego tytułu każdemu pracownikowi kilkudziesięciu złotych podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Jak wykazywać w sprawozdaniu finansowym obroty wewnętrzne oraz zmianę stanu produktów

Jesteśmy firmą produkcyjną. Dość często nasze wydziały pomocnicze świadczą usługi na własne potrzeby jednostki (np. wydział remontowy dokonuje ulepszeń środków trwałych). Jak ewidencjonować takie działania i jak wykazywać je w rachunku zysków i strat?

Jak opodatkować prowizję z tytułu pośrednictwa związanego z dostawami wewnątrzwspólnotowymi

Jesteśmy polską firmą, która współpracuje z firmami włoskimi, sprzedając ich maszyny w Polsce. Jeżeli sprzedaż jest bezpośrednia, otrzymujemy prowizję, która dotyczy również uruchomienia maszyny, szkolenia i napraw w ramach gwarancji. Na określoną kwotę mamy wystawić fakturę VAT. Z jaką stawką należy wystawić fakturę oraz w której pozycji ująć ją w deklaracji VAT-7 i informacji kwartalnej VAT-UE?

Jak ewidencjonować koszty wydziałowe

Jestem pracownikiem niewielkiej firmy produkcyjnej i chciałbym zapytać, w jaki sposób należy ewidencjonować koszty wydziałowe, aby uzyskać ich większą przejrzystość?

Dotacja na zakup środka trwałego w księgach rachunkowych

Nasza firma jest spółką z o.o. i w czerwcu 2005 roku otrzymaliśmy przelewem bankowym dotację na zakup środka trwałego w wysokości 6000 zł. Środek trwały wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych w kwocie 60 000 zł. Jest on amortyzowany według stawki 20%. Jak powinniśmy ująć to zdarzenie w naszych księgach rachunkowych? Jak wygląda kwestia podatku dochodowego oraz VAT w aspekcie otrzymanej dotacji?

Jaką stawką VAT opodatkować usługi badawczo-rozwojowe, gdy umowa została podpisana przed 1 stycznia 2006 r.

Od 1 stycznia 2006 r. będzie obowiązywać 22% stawka VAT na usługi badawczo-rozwojowe PKWiU 73.10. Czy przepis ten ma zastosowanie do umów zawartych przed 1 stycznia 2006 r., szczególnie wielokrotnie fakturowanych (do końca 2005 r. zwolnionych z VAT)? Jak postąpić w przypadku, gdy klient odmówi zapłaty ceny wykonanej usługi, powiększonej o VAT?

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych amortyzację środków trwałych do celów bilansowych

Jak należy ewidencjonować w księgach rachunkowych amortyzację środków trwałych do celów bilansowych oraz amortyzację zaliczaną do kosztów podatkowych? Czy można uniknąć prowadzenia podwójnej ewidencji - jednej na potrzeby rachunkowości, a drugiej na potrzeby podatku?

Czy transport towaru jest kosztem ubocznym zakupu

Prowadzę handel artykułami budowlanymi. Kupuję beton od producenta do dalszej odsprzedaży. Na fakturze zakupu mam wyszczególnione pozycje za transport standardowy, pompowanie standardowe, beton - każda pozycja jest wyceniona osobno, ale za tę samą ilość towaru. Jak mam rozliczyć taką fakturę: czy w całości księgować w towary handlowe, czy transport w koszty uboczne zakupu, a pompowanie i beton w towary handlowe?

Jak tworzyć rezerwy na zobowiązania

Chcielibyśmy uzyskać informację, czy tworząc rezerwy na zobowiązania inne niż świadczenia emerytalne i z tytułu podatku odroczonego możemy się posiłkować rozwiązaniami zawartymi w MSR nr 37? Jak w związku z tym tworzyć takie rezerwy?

Czy można odliczyć podatek z faktury VAT marża

Jak ująć w ewidencji zakupu VAT obrazy olejne zakupione na fakturę VAT marża? Czy mam prawo do odliczenia podatku zawartego w marży (faktura nie zawiera wydzielonego podatku)? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną? Firma prowadzi działalność usługowo-handlową, a obrazy będą wisiały w pomieszczeniach przeznaczonych na gabinety, salę konferencyjną itp.

Jak amortyzować licencję na oprogramowanie

Zakupiliśmy licencję na oprogramowanie. W jaki sposób powinniśmy dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości? Jaki standard stosować i jak ustalić stawkę amortyzacji? Jak problem amortyzacji reguluje polskie prawo bilansowe?

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę parkingową

Czy można odliczyć VAT z faktury za usługę hotelową? Czy można odliczyć VAT z faktury za hotel, na której wykazano usługę parkingową, bez wskazania numeru rejestracyjnego samochodu?

Czy warto badać sprawozdanie finansowe, jeżeli nie ma takiego obowiązku

Prowadzimy działalność produkcyjną. Nie spełniamy ustawowych kryteriów, które zobowiązywałyby nas do poddawania rocznego sprawo- zdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Nasza sytuacja finansowa, dzięki wysokiej marży, jest bardzo dobra. Dlatego stać nas na to, aby wydać kilka czy kilkanaście tysięcy złotych na zlecenie biegłemu rewidentowi takiego badania. Czy jednak warto to zrobić? Jakie korzyści możemy uzyskać? Czy zwrócą się poniesione nakłady?

Jak ewidencjonować oprogramowanie komputerowe

Prowadzimy księgi rachunkowe. Jak zaksięgować operacje związane z nabyciem i późniejszym wykorzystaniem oprogramowania w firmie? Proszę równocześnie wskazać na różnice spowodowane traktowaniem oprogramowania raz jako praw majątkowych, a raz jako licencji.

Kiedy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed terminem

Otrzymałem dwie faktury zaliczkowe z datą wystawienia i sprzedaży 31 sierpnia 2005 r. oraz terminem płatności 2 września 2005 r. Faktycznie zapłaciłem zaliczki częściowo w terminie 2 września 2005 r., resztę w trakcie września. Jedna faktura dotyczy usług budowlanych, druga dostawy surowca - kamienia. Czy sprzedawca prawidłowo wystawił faktury zaliczkowe przed terminem otrzymania moich przelewów (z terminem płatności)? Jeżeli takie faktury są prawidłowe, to czy mogę odliczyć w sierpniu wynikający z nich podatek naliczony?

Jak przeprowadzać inwentaryzację za pomocą weryfikacji sald

Nasza firma dokonuje inwentaryzacji między innymi metodą porównania stanu wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Czy przeprowadzenie weryfikacji sald powinno zostać potwierdzone protokołem? Jak powinien on wyglądać?

Czy można odliczyć VAT od przekazanych kontrahentom prezentów świątecznych

Zakupiłem towary, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom z okazji świąt. Towary mają różną wartość. Część z nich można zaliczyć do prezentów o małej wartości, np. kalendarze. Natomiast pozostałe mają znaczną wartość, przekraczającą 100 zł. Czy od ich zakupu przysługuje nam prawo do odliczenia VAT? Wykonujemy wyłącznie czynności opodatkowane VAT.

Jak dokumentować operacje magazynowe

Jakie dokumenty powinien dostać odbiorca towaru, kiedy odbiera towar z magazynu: oryginał Wz czy kopię? Proszę o odpowiedź, jakie dokumenty powinny być w takich przypadkach wydane i kto powinien otrzymać oryginały, a kto kopie tych dokumentów?

Miejsce opodatkowania usługi transportu

Firma otrzymała rachunek od niemieckiej firmy spedycyjnej za transport na terenie Niemiec. Usługa polegała na transporcie towarów na terenie Niemiec w związku z remontem zakupionej w Niemczech maszyny budowlanej. Czy w związku z powyższym ciąży na spółce obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów?

Czy samochód wykorzystywany przez podatnika VAT jest towarem używanym na podstawie przebiegu pojazdu

Czy używanie samochodu osobowego można uznać na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu za używanie samochodu na potrzeby firmy, uprawniające do zastosowania stawki zwolnionej przy jego sprzedaży (użytkowanie ponad 6 miesięcy)?

Moment ujęcia w księdze faktury za media

Prowadzę działalność gospodarczą w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Moje pytanie dotyczy faktur za telefon, energię elektryczną i gaz. Faktury te otrzymuję pod koniec miesiąca, np. 25 grudnia, a termin ich płatności przypada w następnym miesiącu, np. 5 stycznia. W którym miesiącu mogę ująć te kwoty w kosztach uzyskania przychodu. Czy będzie to miesiąc otrzymania faktury, czy miesiąc zapłaty?

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej transport próbek

W październiku 2005 r. wysłaliśmy próbkę towaru kontrahentowi z Austrii. Otrzymaliśmy fakturę za transport z 22% VAT. Czy możemy odliczyć VAT z faktury za transport, jeżeli dokonujemy tylko sprzedaży opodatkowanej w przypadku, gdy dostawa próbek jest zwolniona z VAT?

Czy wydatki na "odrolnienie" gruntu powiększają jego wartość początkową

Kupiłam od gminy działkę budowlaną, na której został wzniesiony pawilon handlowy. Poza kwotą należności za grunt i opłat muszę wnosić dodatkowo opłatę za wyłączenie gruntu z użytków rolnych, czyli tzw. odrolnienie. Czy wydatek poniesiony na odrolnienie gruntu zwiększa wartość początkową tego gruntu, czy też może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można odliczyć VAT od kalendarzy, które zostaną wysłane kontrahentom

Czy można odliczyć VAT od zakupu kalendarzy, które następnie roześlemy naszym kontrahentom? Jesteśmy zakładem produkcyjnym i czynnym podatnikiem VAT.

W którym momencie zaliczyć w koszty odpis aktualizacyjny

W 2004 r. spółka z o.o. dokonała odpisu aktualizacyjnego na należność wątpliwą. Odpis ten w 2004 r. nie stanowił kosztu uzyskania przychodu. W styczniu 2005 r. spółka otrzymała postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. W marcu 2005 r. spółka skierowała do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Czy w tej sytuacji spółka może zwiększyć koszty uzyskania przychodu roku 2005 o kwotę odpisu aktualizującego dokonanego w roku 2004?

Czy po zakończeniu kontroli podatkowej można złożyć korektę deklaracji VAT-7

Jeżeli kontrola podatkowa nie wykryła żadnych nieprawidłowości, to czy można złożyć korektę deklaracji VAT-7? Czy istnieje taka możliwość w okresie między zakończeniem kontroli podatkowej, która wykryła błąd w rejestrach VAT, a wszczęciem postępowania podatkowego?

Kiedy powstaje przychód przy eksporcie

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów, i jestem podatnikiem VAT. W jakim miesiącu należało zaewidencjonować przychód uzyskany ze sprzedaży towarów na eksport, jeśli wyroby wydano i wystawiono fakturę w listopadzie, zaś potwierdzony przez graniczny urząd celny eksport nastąpił w grudniu?

Jak rozliczyć w pkpir zakup towaru za walutę kupioną w kantorze

Jak osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się na podstawie księgi przychodów i rozchodów powinna udokumentować zakup obcej waluty (euro), w której dokonywane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Kiedy można anulować fakturę VAT

Firma wystawiła fakturę kontrahentowi bezpodstawnie, gdyż nie dokonano jeszcze protokołu odbioru prac. Odbiorca nie przyjął tej faktury, więc musieliśmy wystawić na całość fakturę korygującą, której odbiorca również nie chciał zaakceptować. Nie mam w rezultacie ani podpisu, ani żadnego dokumentu potwierdzającego nadanie faktury korygującej (pracownik woził te faktury osobiście). Na jakiej podstawie mogę obniżyć VAT należny od faktury korygującej?

Jak określić limit utraty prawa do zwolnienia na 2006 r.

Firma zajmuje się pośrednictwem finansowym na rzecz banku (usługi zwolnione z VAT). Jednocześnie prowadzi punkt Lotto, który z takiego zwolnienia nie korzysta. Przychody z prowizji Totolotka rzadko przekraczają 2300 zł na miesiąc. Czy taka firma musi zarejestrować się jako podatnik VAT na 2006 r.

Koszt sprzedaży towarów i środków trwałych wniesionych aportem

Osoba fizyczna wniosła do spółki aport w postaci środka trwałego (samochodu ciężarowego) o wartości 100 000 zł oraz towarów o wartości 20 000 zł. Wnoszący ten aport wspólnik objął udziały w wysokości 30 000 zł. Pozostała kwota została przekazana na kapitał zapasowy. Jak ustalić koszt sprzedaży tych towarów oraz jak określić koszt w przypadku ewentualnej sprzedaży środka trwałego wniesionego aportem?

Czy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej dokumentującej zaliczkę wyższą od otrzymanej

Umówiliśmy się z dostawcą, że dokonamy na jego konto bankowe wpłaty określonej kwoty z tytułu zaliczki na poczet przyszłych dostaw. W październiku wpłaciliśmy tylko połowę zaliczki. Mimo to dostawca wystawił w tym miesiącu fakturę zaliczkową na całą umówioną kwotę. Drugą połowę zaliczki wpłaciliśmy w następnym miesiącu. Podatek VAT naliczony na otrzymanej fakturze odliczyliśmy w deklaracji VAT-7 za październik. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

Czy mogę zmienić sposób opodatkowania w trakcie roku

Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chciałabym jednak zmienić sposób opodatkowania na zasady ogólne, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy taka zmiana jest możliwa w trakcie roku?

Kiedy należy rozliczyć podatek naliczony na podstawie proporcji

Nasz klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Od 1 czerwca 2005 r. jest podatnikiem VAT. W roku bieżącym obrót firmy wyniósł 44 219 zł, w tym: pośrednictwo ubezpieczeniowe 4488,37 zł, doradztwo techniczne 1526,00 zł, usługi wewnątrzwspólnotowe 38 204,63 zł. Czy należy ustalić proporcję rocznego udziału obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego?

Czy zorganizowanie przyjęcia świątecznego podlega VAT

Nasza firma postanowiła z okazji świąt Bożego Narodzenia zorganizować Wigilię dla pracowników. Impreza będzie w całości finansowana z ZFŚS. Zorganizowanie imprezy zleciliśmy firmie cateringowej. Czy takie świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT i czy będzie nam przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tej faktury?

Kiedy wyksięgowujemy różnice kursowe

Sprzedajemy usługi do Niemiec. Otrzymujemy zapłatę w euro na rachunek bankowy (w walutach obcych). Prowadzimy również złotówkowy rachunek bankowy. Dokonujemy przewalutowania na rachunek złotówkowy. Bank dokonuje przewalutowania wg kursu bankowego na dzień dokonywania operacji. W księgowości są zapisy wg kursów walut na dzień wpływu na ten rachunek bankowy. Kiedy należy wyksięgowywać różnice kursowe?

Czy wykazywać przychód z tytułu rabatu

Spółka z o.o. nabyła w ramach promocji (wyprzedaż tegorocznych modeli) samochód ciężarowy z 10-procentowym rabatem. Czy można w tym przypadku mówić o rzeczy częściowo odpłatnej i o uzyskaniu z tego tytułu przychodu przez spółkę?

Odroczenie terminu płatności podatku VAT

Nasza wspólnota boryka się z problemami finansowymi. Zawarliśmy umowę z wykonawcą elewacji naszego budynku. Wykonawca nie wywiązał się z warunków umowy. Z tego też powodu nie mamy na zapłatę podatku VAT w tym miesiącu. Czy nasza sytuacja jest wystarczająca do tego, aby urząd odroczył termin płatności podatku? Nigdy wcześniej nie mieliśmy żadnych opóźnień w płatnościach podatków.

Zakup maszyny o przewidywanym okresie użytkowania poniżej roku

W listopadzie 2005 r. spółka z o.o. kupiła maszynę, którą zamierzamy sprzedać jeszcze przed upływem roku jej używania. Jak należy ująć ten zakup w księgach. Co się stanie, gdy jednak zrezygnujemy z tego pomysłu i maszynę będziemy użytkować ponad rok?

Jak rozliczyć wynajem samochodu od leasingobiorcy

Spółka z o.o. zamierza wynająć samochód od firmy, która go leasinguje (leasingobiorcy). Mamy zgodę na wynajem od leasingodawcy. Jest to samochód combi zarejestrowany jako ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 505 kilogramów (posiada homologację importera dla samochodów ciężarowych). Czy spółka musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, aby zaliczyć wydatki z tytułu jego używania do kosztów uzyskania przychodu?

Kiedy wykazać przychody w pkpir

Czy agencja pracy czasowej będąca podatnikiem VAT, niekorzystająca ze zwolnienia od tego podatku, prowadząca pkpir, która wystawia faktury sprzedaży z datą następnego miesiąca, może zaliczyć tę sprzedaż do przychodów miesiąca, w którym wystawiła fakturę, mimo że jest to sprzedaż miesiąca poprzedzającego datę wystawienia faktury? Przykładowo za usługi wynajmu pracowników w lipcu faktura sprzedaży wystawiona jest w pierwszych dniach sierpnia. Wynagrodzenie pracownikom za lipiec również jest wypłacone w sierpniu. Jaka będzie data powstania przychodu?

Czy sankcja VAT zmniejsza przychód

Przepisy o podatku dochodowym mówią o możliwości pomniejszenia przychodu o należny podatek od towarów i usług. Czy dotyczy to także podatku należnego na podstawie przepisów art. 109 ust. 4 ustawy o VAT, czyli tzw. sankcji VAT?

Ubezpieczenie po zmniejszeniu wartości samochodu

W dotychczasowej umowie ubezpieczenia określono wartość należącego do firmy samochodu w wysokości przekraczającej 20 000 euro. W nowej umowie wartość samochodu przyjęta do celów ubezpieczenia będzie w związku z jego zużyciem niższa niż 20 000 euro. Czy w takiej sytuacji składka na ubezpieczenie samochodu będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych w pełnej wysokości w momencie jej poniesienia?

Czy sprzedaż nowych towarów można opodatkować marżą

W pewnych przypadkach ustawa o VAT przewiduje możliwość opodatkowania marżą (art. 120 ust. 4). Dotyczy to między innymi towarów używanych. Czy zgodnie z ich definicją zawartą w art. 120 ust. pkt 4 ustawy o VAT za towary używane można uznać fabrycznie nowe meble (nabywane od podmiotu zwolnienego podmiotowo od VAT)?

Czy zwrot wierzytelności będzie przychodem

Zaliczyłem wierzytelność nieściągalną do kosztów uzyskania przychodów w 2002 r. w kwocie 500 000 zł. W styczniu 2005 r. dłużnik uzyskał zatwierdzenie układu z wierzycielami z redukcją długu wynoszącą 40 proc., czyli tracimy 200 000 zł, a 300 000 zł podlega wpłacie. Czy z punktu widzenia rachunkowości oraz z punktu widzenia podatku dochodowego muszę dokonać przeksięgowania wierzytelności zaliczonej w 2002 r. do kosztów uzyskania przychodów? Czy zwrot wierzytelności stanowi przychód podatkowy?

REKLAMA