reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy nieodpłatne przekazanie towaru wycofanego ze sprzedaży podlega VAT

Aktualizacja: 19.02.2007

Handluję odzieżą. Część towaru nie nadaje się jednak do sprzedaży (wypłowiał, wyszedł z mody).1. Czy w przypadku gdy podaruję tę odzież, np. Caritasowi lub ośrodkowi pomocy, muszę odprowadzić VAT i jak go wyliczyć?2. Czy zapłacę VAT, gdy dokonam zniszczenia tych towarów? »

Kiedy należy opodatkować przychód z nieodpłatnego nabycia akcji przez pracowników

Aktualizacja: 19.02.2007

Nasza spółka podwyższyła kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego. Pracownicy będący jednocześnie naszymi akcjonariuszami podjęli uchwałę o nieodpłatnym nabyciu w ramach prawa poboru nowych akcji. Czy w powyższej sytuacji obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstanie dopiero z chwilą sprzedania nowo nabytych akcji? »

Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego odzwierciedla się w cenie nabycia

Aktualizacja: 16.02.2007

W listopadzie zaciągnęliśmy kredyt w euro. W ten sposób finansowaliśmy zakup nowej linii produkcyjnej, która na początku lutego została przekazana do użytku. Czy powstałe różnice kursowe uwzględnia się w cenie nabycia nowego środka trwałego? »

Odwołanie darowizny a podatki

Aktualizacja: 16.02.2007

Otrzymałem od mojej babci w drodze darowizny 2-pokojowe mieszkanie. Reszta rodziny dowiedziała się o tym i namawiają babcię do odwołania darowizny. Jak wygląda kwestia zapłaty podatku w przypadku, gdy darowizna zostanie odwołana? Czy strony umowy nadal są zobowiązane z tytułu podatku od darowizny? Kiedy odwołanie darowizny jest w ogóle możliwe? - Maciej K. z Warszawy »

W jaki sposób amortyzować używane budynki handlowo-usługowe

Aktualizacja: 15.02.2007

Nasza spółka z o.o. planuje kupno używanego budynku, w którym mieści się dom towarowy. Budynek został wybudowany w 1999 r. Czy będziemy mogli go zamortyzować w okresie trzech lat? »

Kiedy podatnik VAT może uzupełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Aktualizacja: 15.02.2007

Złożyłem wniosek o interpretację do urzędu skarbowego w sprawie stawki VAT na świadczone przeze mnie usługi. Podałem przy tym numer klasyfikacji statystycznej, jaką określił mi urząd statystyczny. »

Jak ustalać różnice kursowe według zasad rachunkowości

Aktualizacja: 14.02.2007

Spółka z o.o. często prowadzi transakcje z podmiotami zagranicznymi. W związku z tym powstają różnice kursowe, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Spółka chce przyjąć metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Jakie są obowiązki wobec urzędu skarbowego wynikające z wyboru tej metody oraz zasady przeliczania różnic kursowych na złote? »

Jak ewidencjonować wydanie i sprzedaż towarów z ekspozycji

Aktualizacja: 14.02.2007

Spółka jest sprzedawcą wyposażenia łazienek. Część towaru wystawiana jest w formie ekspozycji. Po pewnym czasie towary te są wycofywane z ekspozycji i sprzedawane po obniżonej cenie. Jak ująć to księgowo? Czy towary wydane na ekspozycję stanowią koszty reklamy? »

Czy możliwa jest zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku podatkowego

Aktualizacja: 13.02.2007

Z początkiem lutego 2007 r., w związku z przeprowadzką, zamieszkałem w miejscowości innej niż ta, w której położony jest zakład pracy. Czy w takim przypadku płatnik może zmienić, w trakcie roku podatkowego, wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy z podstawowych (108,50 zł) na podwyższone (135,63 zł)? »

Kiedy sprzedaż nieruchomości trwale z gruntem związanej będzie zwolniona z VAT

Aktualizacja: 13.02.2007

Okres użytkowania nieruchomości wynosi 20 lat. W ciągu ostatnich pięciu lat nie poniesiono żadnych wydatków na prace remontowe, przebudowę, rozbudowę. Ponadto podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie obowiązywała w tym czasie ustawa o podatku od towarów i usług. Czy sprzedaż tej nieruchomości trwale związanej z gruntem będzie zwolniona, czy opodatkowana? »

Jak rozliczyć nabycie od zagranicznej firmy towaru wyprodukowanego w Polsce

Aktualizacja: 12.02.2007

Jak potraktować w świetle przepisów o podatku od towarów i usług następującą transakcję: polska firma X (podatnik VAT UE) kupuje towar od firmy niemieckiej Y (podatnik VAT UE). Towar ten jest wyprodukowany przez firmę Z w Polsce i bezpośrednio z tej firmy w Polsce będzie dostarczony do firmy X. »

Jak rozliczyć zbycie środka trwałego po zakończeniu działalności opodatkowanej w formie ryczałtu

Aktualizacja: 09.02.2007

W 2006 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą. Byłem wówczas opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Formę tę wybrałem od 1 stycznia 2005 r. Wcześniej byłem opodatkowany na zasadach ogólnych. Obecnie zamierzam sprzedać samochód, który był środkiem trwałym. Czy sprzedaż tego samochodu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej? »

Czy zbycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z położonymi na nim budynkami korzysta ze zwolnienia z VAT

Aktualizacja: 09.02.2007

Zakupiono przedsiębiorstwo w upadłości zgodnie z aktem notarialnym na wartość 1 650 000 zł. Zakup nie podlegał VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. 29 grudnia 2006 r. część zakupionego przedsiębiorstwa – hala produkcyjna i budynek magazynowy, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki, na której są położone budynki, została odsprzedana ze stawką zwolnioną (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Czy postąpiliśmy prawidłowo? »

Jak ewidencjonować wydatki związane z wytworzeniem usług remontowo-budowlanych

Aktualizacja: 09.02.2007

Spółka z o.o. zajmuje się układaniem płytek lastriko. Kontrahent otrzymuje fakturę z tytułu wykonania robót budowlanych, na którą składają się koszty materiałów wraz z robocizną. Firma nie zawiera kontraktów, których czas realizacji przekraczałby 6 miesięcy. W jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję kosztów? »

Jak rozliczyć odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez udziałowca-nierezydenta

Aktualizacja: 08.02.2007

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego spółka z o.o. jako płatnik powinna opodatkować naliczone zgodnie z umową odsetki od udzielonej spółce pożyczki przez udziałowca-nierezydenta będącego osobą fizyczną? Spółka nie jest w posiadaniu certyfikatu jego rezydencji. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama