REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Po jakim kursie należy wyceniać opłaty transgraniczne

Posiadamy rachunek walutowy, na który wpływają należności uzyskane ze sprzedaży w krajach UE. Otrzymane należności są pomniejszone o opłaty transgraniczne. Po jakim kursie powinniśmy wyceniać te opłaty?

Czy odpisy amortyzacyjne od wynajętego środka trwałego są kosztem dla wynajmującego

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą chce wynająć autobus, będący jej środkiem trwałym, spółce cywilnej, której osoba ta jest jednocześnie wspólnikiem. Czy amortyzacja tego środka trwałego po wynajęciu będzie stanowiła dla podatnika koszty podatkowe?

W jakim okresie i jak rozliczyć limitowane wydatki na reprezentację i reklamę

Przychody netto w sp. z o.o. w lipcu wynosiły 5000 zł, natomiast w sierpniu tego samego roku - 6000 zł. Wydatki związane z reprezentacją i reklamą niepubliczną w lipcu wynosiły 150 zł. Zgodnie z ustawą o pdop spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 0,25% tych wydatków (czyli 12,5 zł). Czy pozostałą część wydatków - 137,5 zł firma może odliczyć w sierpniu oraz kolejnych miesiącach? Jak wyliczyć ten limit?

Jakie zmiany w prowadzeniu ewidencji przychodów nastąpią po przejęciu prowadzenia pkpir przez biuro rachunkowe

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Rozliczamy się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zamierzamy zlecić jej prowadzenie biuru rachunkowemu. Czy w związku z tym wystąpią zmiany w zasadach ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów handlowych i usług?

REKLAMA

Główny księgowy z certyfikatem - nowe zasady

Pracuję na stanowisku głównej księgowej. Mam wykształcenie policealne ekonomiczne o specjalności "ekonomika i organizacja przedsiębiorstw". W 2004 r. zdałam egzamin państwowy w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i otrzymałam certyfikat księgowego. Czy w świetle ustawy o finansach publicznych mogę pełnić funkcję głównej księgowej?

Czy należy wysyłać prośby o potwierdzenie sald do wszystkich kontrahentów

Czy praktyka wysyłania potwierdzeń sald tylko do największych dłużników (których salda stanowią 90% ogółu należności) spełnia wymogi ustawy o rachunkowości? Czy zostanie to zaakceptowane przez biegłego rewidenta? Pozostałe 10% należności rozkłada się na kilkadziesiąt tysięcy klientów. Nie wysyłając do tych klientów próśb o potwierdzenie sald chcielibyśmy zaoszczędzić na kosztach tej całej operacji.

Jak ująć w księdze podatkowej niedobory i nadwyżki magazynowe

W sklepie przeprowadziłem remanent kontrolny na wybranej grupie towarów. W jego wyniku stwierdziłem w niektórych pozycjach niedobór, a w innych nadmiar. Niedobór wartościowo przewyższa nadmiar. Winny zaistniałej sytuacji nie został ustalony. Jakich formalności trzeba dopełnić, żeby brakujące artykuły zdjąć ze stanu, a będące w nadmiarze wprowadzić na stan? Prowadzę pkpir i jestem płatnikiem VAT.

Kiedy opłaca się zatrudnić kontrolera wewnętrznego

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym osiągającym obroty około 40 mln zł rocznie. Udziały naszej spółki należą w 100% do spółki zagranicznej. W naszym przedsiębiorstwie istnieje dział księgowości. Kontrola rachunkowości jest dokonywana przez głównego księgowego oraz kierownika jednostki. Dodatkowo każdego roku przeprowadzane jest badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Czy w takiej sytuacji racjonalne jest zatrudnienie przez nas kontrolera wewnętrznego?

REKLAMA

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną

Spółka jest podatnikiem zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W czerwcu zakupiliśmy u niemieckiego kontrahenta towar, którego nie odebraliśmy (pozostał w magazynie dostawcy). W tym samym miesiącu dokonaliśmy sprzedaży tego towaru firmie litewskiej. Firma litewska odebrała towar z magazynu niemieckiej firmy. Jak zaksięgować powyższą operację gospodarczą? Czy możemy zastosować procedurę uproszczoną?

Czy można uniknąć przejścia na księgi rachunkowe

Dwuosobowa spółka cywilna przekroczyła limit przychodów netto ze sprzedaży i od 2006 r. musiałaby przejść z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. Jak najkorzystniej rozwiązać spółkę pod względem podatkowym? Gdyby jeden ze wspólników kontynuował tę działalność jako firma jednoosobowa, czy musiałby przejść na księgi handlowe?

Czy opinię biegłego rewidenta można zmieniać za pomocą aneksu lub erraty

Pracuję na stanowisku samodzielnej księgowej w dużej firmie produkcyjnej. Moje pytanie dotyczy kwestii badania sprawozdania finansowego, a konkretnie - opinii wystawianej przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu. Czy konieczne jest korygowanie tej opinii, jeżeli w naszej jednostce po zakończeniu badania, ale przed jego zatwierdzeniem, wystąpiły zmiany? Zmiany te mają istotny wpływ na kształt zbadanego już sprawozdania finansowego. Czy w takim przypadku można zastosować aneks lub erratę, czy też musi być napisana nowa opinia?

Jak rozliczyć wydatki na modernizację budynku

Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość (grunt i budynek) i modernizuje budynek w celu prowadzenia tam ośrodka wypoczynkowego. Aktualnie nie jest w tym budynku prowadzona żadna działalność, z wyjątkiem prac modernizacyjnych. Czy koszty wynagrodzeń pracownika dozorującego, usługi biura rachunkowego, telefony, podatek od nieruchomości, energia powinny obciążać koszty inwestycji czy działalności bieżącej?

Po jakim kursie należy przeliczać wynikającą z umowy kwotę euro

Jako czynny podatnik VAT świadczymy usługi transportu wewnątrzwspolnotowego na zlecenie podatnika polskiego. Wystawiamy faktury ze stawką 22% w PLN, usługodawca w zleceniu określa wartość w EUR. Jaki kurs należy zastosować przy wystawieniu faktury VAT? My przeliczamy według średniego kursu NBP z dnia załadunku towaru.

Czy można zmienić stawkę amortyzacji środka trwałego

Jak mam zaklasyfikować kserokopiarki i niszczarki o wartości powyżej 3500 zł? Obecnie stosuję stawkę 20 proc., ale ostatnio uzyskałem informację, że maksymalna stawka wynosi 14 proc. Czy można zmienić raz przyjętą stawkę amortyzacji? Jaką przyjąć stawkę amortyzacji - czy prawidłowa jej wysokość to 14 proc.?

Jak rozliczyć koszty organizacji szkolenia

Zawarliśmy z osobą fizyczną umowę o dzieło. Osoba ta ma opracować materiały szkoleniowe i przeprowadzić szkolenie, które będzie się odbywać w różnych miejscowościach. Czy możemy zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, a także zwrócić koszty dojazdu i noclegu wykonawcy dzieła, jeśli zobowiązaliśmy się do tego w umowie? Czy koszty te nie będą stanowiły naszego kosztu uzyskania przychodu i czy powinny być doliczone do przychodu wykonawcy dzieła i opodatkowane?

Jak prawidłowo wykazać pracownicze koszty uzyskania przychodu w PIT-11

W jakiej wysokości należy wpisać koszty uzyskania w PIT-11, jeżeli w jednym miesiącu pracownik otrzymał wynagrodzenie za 2 miesiące i uwzględniono kwotę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł?

Zwrot VAT odliczonego

W kwietniu 2004 r. spółka nabyła samochód z tzw. kratką posiadający homologację na samochód ciężarowy. Po nabyciu pojazdu spółka odliczyła zapłacony VAT w pełnej wysokości. Samochód został zarejestrowany jako ciężarowy. Obecnie, w związku ze zmianą przepisów, spółka postanowiła zdjąć "kratkę" i przerobić pojazd na osobowy. Czy w związku z tym będzie musiała zwrócić VAT odliczony przy zakupie?

Jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiana na zagranicznego kontrahenta

Jak powinna wyglądać faktura na świadczone przez podmiot polski usługi z zakresu badań i analiz (PKWiU74.30) w przypadku świadczenia takich usług na rzecz kontrahenta unijnego (podmiot gospodarczy)? Co w przypadku braku NIP unijnego odbiorcy? Jakie elementy powinny zawierać faktury dokumentujące świadczenie ww. usług na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego? Czy mogą nie zawierać NIP kontrahenta z kraju trzeciego?

Czy można ująć w PIT-11 za 2005 r. grudniowe wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2006 r.

Czy w PIT-11 za 2005 r. można ująć wynagrodzenie pracownika za grudzień 2005 r., wypłacone w styczniu 2006 r. W poprzednim roku (2004) otrzymał on wynagrodzenie za grudzień w grudniu. Czy wobec tego w informacji PIT-11 za rok 2005 będzie miał wykazany przychód za 11 miesięcy i koszty uzyskania przychodu również?

Jakie wymogi należy spełniać, aby ubiegać się o certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przez 10 lat pracowałam w spółdzielni mieszkaniowej w dziale księgowości na stanowisku księgowej. Przez ten okres wykonywałam wszystkie czynności księgowe pod nadzorem głównej księgowej. Ukończyłam studia wyższe i obecnie posiadam licencjat. Czy mogę ubiegać się o certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Kosztem którego roku jest prenumerata na 2006 r., opłacona w 2005 r.

Spółka akcyjna prowadząca działalność konsultingową opłaciła w grudniu 2005 r. prenumeratę branżowych periodyków konsultingowych, "Biuletynu podatków dochodowych" i "Dziennika Ustaw" na 2006 r. Proszę o wyjaśnienie, czy koszty prenumeraty będą stanowić koszt podatkowy 2005 czy 2006 r.

Czy spółka komandytowa może prowadzić ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Czy spółka komandytowa może prowadzić ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów? Zaznaczamy, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

Jakie wzory formularzy podatkowych stosować w 2006 r.

Jestem księgową rozliczającą podatki zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Jak odróżnić, które z deklaracji PIT i CIT według nowych wzorów stosuje się do rozliczenia 2005 r., a które do 2006 r.?

Jak określić wartość transakcji między podmiotami powiązanymi

Nasza spółka utworzyła spółkę córkę. Wiemy, kiedy jesteśmy obowiązani do sporządzenia dokumentacji i mamy schemat takiej dokumentacji. Nie wiemy jednak, jak należy wyliczyć wartość transakcji - czy jest nią kwota brutto czy netto? Jakie mogą być funkcje przy usługach najmu pomieszczeń biurowych? Jak należy przeprowadzić kalkulację ceny?

Jak rozliczyć refundację, otrzymaną po dniu likwidacji działalności gospodarczej

Jak uwzględnić refundację za leki, jeśli 31 grudnia 2005 r. zlikwidowałem działalność, a refundację otrzymam dopiero w styczniu 2006 r.? Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT oraz podatek dochodowy?

Czy koszty szkolenia zwiększają wartość początkową środka trwałego

Chcemy zainstalować w banku sieć komputerową do uruchomienia programu finansowo-księgowego. Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć tę sieć i jaką stawką ją amortyzować? Sieć składa się z serwera oraz okablowania. Okablowanie, umieszczone na zewnątrz ścian w specjalnych listwach, nie jest trwale połączone z budynkiem. Czy wydatki na szkolenie pracowników banku przed uruchomieniem programu będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy zwiększyć o nie wartość początkową sieci?

Jak odróżnić remont od ulepszenia środka trwałego

Spółka zakupiła skraplacz o wartości 60 tys. zł stanowiący część instalacji maszynowni chłodni i zamontowała go w miejsce wyeksploatowanego skraplacza. Czy w świetle obowiązujących przepisów jest to ulepszenie czy remont?

Jak ewidencjonować towary

Jesteśmy spółką z o.o. Mamy zamiar kupować towary, które będą przez nas pakowane i następnie sprzedawane. Jak księgować operacje związane z taką działalnością? Czy prawidłowe będzie księgowanie zakupu towaru: Wn "Towary", Wn "Rozrachunki VAT naliczony", Ma "Zobowiązania", oraz sprzedaży: Wn "Koszt sprzedanych towarów w cenie zakupu", Ma "Towary"? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych pakowanie tych towarów przez naszych pracowników?

Czy płatne urlopy wypoczynkowe są rezerwami

Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniamy 40 pracowników. Czy ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek tworzenia rezerw na płatne urlopy wypoczynkowe?

Czy można wystawić fakturę przed wydaniem towarów

Czy sprzedawca ma obowiązek wystawiania faktury przed wydaniem towaru? Dostawca nie chce zapłacić za towar przed otrzymaniem faktury.

Jak księgować zwrot opakowań

Nasza firma kupuje materiały budowlane wraz z opakowaniami zwrotnymi. W 2002 r. opakowania zwrotne kupowaliśmy po 25 zł/szt. ze stawką VAT zwolnioną, a obecnie po 15 zł/szt. ze stawką VAT 22%. Nasz dostawca chce odkupić od nas zbędne palety po cenie 15 zł + VAT. Jak prawidłowo zaksięgować taką operację? Co zrobić z różnicą netto między 25 zł a 15 zł?

Kiedy zarejestrować w kasie fiskalnej sprzedaż usługi elektronicznej

Zamierzamy wystawiać faktury za internet za pół roku z góry . Rozumiem, że do VAT i do przychodu należy je zaliczyć zgodnie z terminem płatności. Natomiast nie wiem, kiedy zarejestrować je w kasie fiskalnej - czy w terminie płatności, czy w momencie zapłaty? A może w ogóle nie trzeba fiskalizować?

Kiedy spółka cywilna ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

W jaki sposób należy liczyć w spółce cywilnej przekroczenie obrotu w kwocie 800 000 euro w latach 2004 i 2005, które obligują do rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy do obrotu należy wliczyć również sprzedaż środka trwałego lub umorzenia?

Czy płatność kartą za granicą generuje różnice kursowe zaliczane do kosztów

Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której często wyjeżdżam służbowo za granicę. Czy w przypadku pobytu za granicą i regulowania tam kartą płatniczą należności za nocleg lub wyżywienie mogą powstać różnice kursowe wpływające na koszty podatkowe? Koszty rozliczam metodą memoriałową.

Jak wycenić i zaksięgować pożyczkę w euro

Spółka z o.o. otrzymała od wspólnika pożyczkę w wysokości 10 000 euro. Kwota pożyczki została wpłacona na rachunek dewizowy. Po jakim kursie powinna być wyceniona ta pożyczka? Czy po kursie kupna stosowanym przez bank, czy też po kursie średnim NBP?

Jak zaewidencjonować podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z zakupem samochodu od osoby fizycznej

Zakupiliśmy od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy na firmę. Spisaliśmy umowę na kwotę 10 000 zł. W urzędzie skarbowym musimy opłacić od umowy 2% podatku. Jak należy ten fakt zaewidencjonować? Czy można zaliczyć podatek do kosztów?

Czy środki finansowe otrzymane w wyniku emisji obligacji stanowią przychód podlegający opodatkowaniu

W październiku 2005 r. spółka z o.o. wyemitowała imienne obligacje pieniężne dla osób fizycznych w celu pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność. Wpłaty za te obligacje wpłynęły w listopadzie 2005 r. Wykup obligacji przez spółkę jest planowany na listopad 2007 r. Czy i kiedy otrzymane przez spółkę środki finansowe za te obligacje stanowią jej przychód?

Jak księgujemy udziały nabyte w celu ich umorzenia

Jesteśmy spółką z o.o. W grudniu 2005 r. zostały nabyte udziały od naszego wspólnika w celu ich umorzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Udziałowiec nabył udziały za wkład niepieniężny, jakim był środek trwały w postaci samochodu dostawczego. W jaki sposób należy zaewidencjonować taką transakcję?

Czy odsetki za zwłokę w zapłacie za akcje są kosztem finansowym

W czerwcu 2005 r. nasza spółka z o.o. podpisała umowę zakupu 400 akcji spółki akcyjnej za kwotę 270 000 zł, płatną w ciągu miesiąca. Zapłata za całość nastąpiła jednak dopiero w styczniu 2006 r. Zapłaciliśmy również odsetki ustawowe za opóźnienie płatności. Jak zaksięgować odsetki i czy stanowią one koszty finansowe? Akcje nie są przeznaczone do zbycia.

Czy kontrola wewnętrzna w księgowości jest konieczna

W nr 1 "Biuletynu rachunkowości i finansów" przeczytałam opracowanie dotyczące znaczenia kontroli wewnętrznej. Jesteśmy stosunkowo niewielkim przedsiębiorstwem i nie stosujemy odrębnych procedur kontrolnych. Czy postępujemy właściwie? Jeśli nie, to jak taką kontrolę prowadzić?

Jak ująć niewypłacone wynagrodzenia pracownicze w księgach rachunkowych na koniec roku obrotowego

Jak ująć w księgach rachunkowych na przełomie roku 2005/2006 niewypłacone wynagrodzenia pracownicze? Wypłata następuje (z dołu) 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Na jakim koncie zaksięgować różnice przejściowe, które powstają z powodu odmiennego momentu uznania kosztów przez przepisy podatkowe i rachunkowe? Jak należy te różnice wykazać w bilansie?

W jaki sposób należy rozliczać i ewidencjonować różnice inwentaryzacyjne

W wyniku inwentaryzacji stwierdziliśmy różnice między stanem księgowym a rzeczywistym towarów. W jaki sposób należy je rozliczyć i zaksięgować?

Czy ustalając proporcję za 2005 r., należy wliczyć do obrotu dotację

1 czerwca 2005 r. uchylony został przepis przewidujący obowiązek uwzględniania przy ustalaniu proporcji dotacji niepowiększających naszego obrotu. Czy w związku z tym, obliczając proporcję ostateczną dla 2005 r., powinniśmy uwzględnić takie dotacje otrzymane do 31 maja 2005 r.?

Czy kaucja pobierana z tytułu najmu lokalu podlega VAT

Jestem czynnym podatnikiem VAT z tytułu usług najmu 2 lokali mieszkalnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej dwóch spółek. Moje pytanie dotyczy kaucji pobieranych przy zawieraniu umów najmu lokalu. Słyszałam, że kaucje takie podlegają opodatkowaniu?

Jak zaewidencjonować ulepszenie w obcym środku trwałym

Utwardzono i wybrukowano 400 m2 podjazdu do biura, które mieści się w prywatnym budynku właściciela (powierzchnia mieszkalna zajmowana na biuro nie jest przyjęta jako środek trwały). Wartość netto usługi (z faktury nie wynika, czy jest to tylko usługa czy usługa wraz z materiałem) wynosi 38 800 zł. Czy powinno to zostać zakwalifikowane do środków trwałych? Jeżeli tak, to do jakiej grupy i z jaką stawką amortyzacyjną?

W jakiej wysokości naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, wypłacając pracownikom w styczniu 2006 r. wynagrodzenie za grudzień 2005 r.

W naszym zakładzie wynagrodzenia wypłacane są do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W styczniu 2006 r. pracownicy otrzymają więc wynagrodzenie za grudzień 2005 r. Czy składka zdrowotna od przychodu, który należny jest za 2005 r., powinna zostać naliczona według stopy procentowej obowiązującej w 2005 r. czy 2006 r.?

Jak dokumentować premie pieniężne

Firma nasza otrzymała od hurtowni premię pieniężną za terminowe płatności. Premia będzie wypłacana w postaci dodatkowych upustów przy kolejnych zamówieniach. Czy premia ta powinna być udokumentowana przez dostawcę fakturą korygującą obniżającą cenę towarów? Czy nasza firma powinna wykazać tę premię jako przychód?

Jak zaewidencjonować pcc zapłacony w związku z zakupem samochodu od osoby fizycznej

Jesteśmy spółką z o.o. i zakupiliśmy od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy na firmę. Spisaliśmy umowę na kwotę 10 000 zł. W urzędzie skarbowym musimy opłacić od umowy 2% podatku. Jak należy ten fakt zaewidencjonować? Czy można zaliczyć podatek do kosztów?

Czy używanie znaku towarowego otrzymanego z kraju UE obliguje do wystawienia faktury wewnętrznej

Uiszczamy opłatę za użytkowanie znaków towarowych dla kontrahenta z Niemiec w wysokości 1200 euro. Otrzymaliśmy rachunek wystawiony na tę kwotę. Znaki te wykorzystujemy przy wysyłce za granicę produktu, który wytwarzamy. Czy powinnam wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT? Rachunek jest wystawiony 5 stycznia 2005 r., a do działu księgowości dotarł dopiero teraz. Jak w takiej sytuacji należy postąpić?

Jak wyceniać i aktualizować zapasy

Posiadamy w firmie niesprzedane zapasy. Wiemy, że już nie znajdą one nabywców po proponowanych przez nas cenach. W jaki sposób należy wyceniać takie znajdujące się na stanie magazynu materiały? W jaki sposób powinniśmy dokonać przeszacowania, jeżeli cena detaliczna jest zbyt wysoka, a jednak zależy nam na ich sprzedaży?

REKLAMA