REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

W jaki sposób należy wyceniać instrumenty pochodne

Większości transakcji kupna-sprzedaży dokonujemy z podmiotami zagranicznymi. Transakcje są rozliczane w walutach obcych. Często je kredytujemy - w związku z tym ciągle występują problemy z ryzykiem walutowym. Jak możemy się zabezpieczyć przed niekorzystnymi zmianami kursu walut? Jak należy je wykazać w księgach rachunkowych?

Jak zakwalifikować zbieżne rodzajowo środki trwałe

Jak do celów amortyzacji zakwalifikować stację demontażu pojazdów? Składa się ona z terenu utwardzonego betonem, z przegrodami sektora składowania odpadów samochodowych. Natomiast pod stacją demontażu jest separator substancji ropopochodnych. Czy należy oddzielnie ująć separator i sektor składowiska, czy traktować je jako całość?

Jak dokonywać korekty zapisów pkpir prowadzonej informatycznie

Prowadzę pkpir komputerowo. Jak dokonywać korekty zapisów w księdze prowadzonej w ten sposób? Czy w przypadku korekty zapisów powinienem nanieść zmiany na "starych" wydrukach ręcznie, czy mogę zrobić nowe wydruki z poprawnymi danymi, a "stare" wyrzucić?

Jak traktować podatkowo sprzedaż produktów dla pracowników

Nasza spółka stworzyła program, w ramach którego każdy pracownik może zakupić w ciągu roku kilka sztuk sprzętu AGD z marżą w wysokości około 5%. Marża ta jest znacząco niższa od średnich marż stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi. Czy istnieje ryzyko zakwestionowania tej transakcji w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług?

Prawidłowa wielkość zawiązywanej rezerwy według MSR 37

Jestem samodzielną księgową w dużej firmie produkcyjnej. Ostatnio kierownictwo powierzyło mi nowe obowiązki, a wśród nich tworzenie rezerw na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Czy w związku z tym mogę poprosić o przybliżenie sposobu wyceny tych rezerw?

Interpretacja podatkowa

Mam dość skomplikowaną sytuację i chciałbym wiedzieć, jak moje działania będą skutkowały w przyszłości. Wolałbym zapytać urząd, bo doradcy podatkowi różnie mówią. Słyszałem o możliwości zwrócenia się do urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację. Do kogo złożyć wniosek? Czy mogę spytać też o to, jak powinienem postąpić w przyszłości?

Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT oraz moment powstania obowiązku przy obrocie wierzytelnościami

Spółka cywilna w ramach prowadzonej działalności (PKD 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa) na podstawie zawartej umowy cesji zakupiła wierzytelność o wartości 39 000 zł za cenę 30 000 zł. Po zawarciu umowy ugody z dłużnikiem uzyskała 35 000 zł. Jak ustalić: przychód, podstawę opodatkowania VAT i moment powstania obowiązku podatkowego?

Wspólne rozliczenie

Dwa lata temu adoptowaliśmy córkę mojej siostry, która zginęła w wypadku. Dziewczynka przez cały ubiegły rok otrzymywała rentę rodzinną. ZUS dokonał rozliczenia jej dochodów na formularzu PIT-40A. Czy, składając wspólnie z mężem zeznanie roczne, mamy obowiązek doliczyć do własnych dochodów również te uzyskane przez dziecko z tytułu renty?

Kiedy należy dokonywać wyceny składników majątku wyrażonych w walutach obcych i jakie składniki podlegają tej wycenie

Jak często trzeba dokonywać wyceny składników majątku wyrażonych w walutach obcych i jakie składniki podlegają tej wycenie? W jaki sposób powinno się dokonać wyceny? Jaką wartość waluty należy przyjąć jako historyczną (punkt odniesienia) do wyceny?

Jak ująć w księgach rachunkowych zaniechanie inwestycji

Firma zaniechała inwestycji polegającej na modernizacji jednego z wydzierżawianych zakładów produkcyjnych. Na koncie "Środki trwałe w budowie" znajdował się projekt oraz kosztorys (projekt wykonano w 2002 r., a kosztorys w 2003 r.). Podatek VAT naliczony z faktur za plan i kosztorys odliczono w miesiącach otrzymania faktur. Jak zaksięgować zaniechanie inwestycji? Proszę o uwzględnienie podatku dochodowego i VAT naliczonego podlegającego korekcie.

Jakie elementy powinien zawierać paragon fiskalny

Jaka treść powinna występować na wystawionym paragonie z kasy fiskalnej? Nasza firma zainstalowała kasę fiskalną w 2005 r. Od tego czasu w obowiązujących terminach dokonywaliśmy przeglądów technicznych tego urządzenia. Nie jesteśmy pewni, jakie informacje powinny być zawarte, aby zidentyfikować sprzedawany towar. Jak bardzo muszą być one szczegółowe?

Jak rozliczyć umowę o dzieło z osobą mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie

Podpisaliśmy umowę o dzieło ze studentem - obywatelem Ukrainy, który czasowo przebywał w Polsce od marca 2005 r. do 7 lutego 2006 r. Nie ma on certyfikatu rezydencji i nie występował o niego. Czy to są wystarczające dane? Czy mam rozliczyć go na formularzu IFT, z podaniem adresu ukraińskiego?

Jak prawidłowo liczyć siedmiodniowy termin wystawienia faktury

Jak należy prawidłowo wyliczyć termin siedmiu dni, jaki ustawa przewiduje do wystawienia faktury sprzedaży? Czy należy brać pod uwagę dzień sprzedaży, czy też termin ten liczyć od dnia następnego?

Zaliczka od zaległych wynagrodzeń bez odsetek

Czy podatek, który jest potrącany i przekazywany na konto urzędu skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami, należy naliczać tylko od należności głównych, czy także od odsetek ustawowych od tych należności?

Czy dochody (przychody) wolne od podatku należy wykazywać tylko do wysokości dochodu

Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Jaką kwotę należy wpisać w poz. 9 informacji CIT-2/O w sytuacji, gdy dochód do opodatkowania jest niższy od kwoty otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych? Czy ma to być tylko kwota do wysokości dochodu?

W jaki sposób należy zaewidencjonować zapłacony podatek od środków transportu

Czy podatek od środków transportu zapłacony 15 lutego należy uznać w całości za koszt uzyskania przychodu w lutym, czy zaksięgować go na rozliczenia międzyokresowe kosztów i w lutym uznać część przypadającą na dany miesiąc?

Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu na mieszkanie z TBS

Zaciągnęłam kredyt mieszkaniowy na wpłatę 40% wartości mieszkania. Jest to mieszkanie wybudowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego jestem tzw. najemcą, a inni - partycypantami. Właścicielem mieszkania jest oczywiście TBS. Czy w tym przypadku mogę odliczyć od dochodu, w PIT-D, odsetki od tego kredytu? Czy jest istotne ewentualne skorzystanie przeze mnie z odliczenia w poprzednich latach, czy też nie ma to żadnego znaczenia?

Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z zaginionej faktury w razie braku jej duplikatu

Zaginęła faktura. Sprzedawca odmawia nam wystawienia duplikatu, ponieważ twierdzi, że fakturę odebraliśmy, posiada bowiem nasze potwierdzenie tego faktu. Faktura zaginęła oczywiście z naszej winy, bo rzeczywiście ją odebraliśmy, ale podczas przeprowadzki zaginęła. Jak teraz powinniśmy postąpić, czy mamy prawo odliczyć podatek naliczony i wystawić jakiś wewnętrzny dokument?

Gdzie należy opodatkować usługi remontowe świadczone przez ryczałtowca w Niemczech

Jednoosobowa firma świadczy usługi remontowo-budowlane w Polsce i jest opodatkowana na zasadzie ryczałtu oraz korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT. Siedziba i miejsce zamieszkania właściciela mieszczą się w Polsce. Obecnie firma chce świadczyć swoje usługi remontowe (wykończenie wnętrz, kładzenie glazury itp.) w Niemczech. Jak należy opodatkować takie usługi? Czy ma tu zastosowanie nieograniczony obowiązek podatkowy?

Jak zaksięgować koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów

Jak należy ewidencjonować informacje niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej: koszty niebędące kosztami uzyskania przychodów dla podatku, przychody i dochody wyłączone z opodatkowania w księgach handlowych osoby prawnej?

Jak rozliczyć pracownika oddelegowanego do pracy w Danii

W jaki sposób wyliczyć podatek dochodowy pracownika oddelegowanego na 4 miesiące do prac instalacyjnych w Danii? Prace te będą trwać nie dłużej niż 10 miesięcy. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez pracodawcę w Polsce. Czy od wynagrodzenia zawartego w umowie o pracę powinny być potrącane składki ZUS liczone od podwyższonej podstawy?

Jak należy ewidencjonować pominięte grosze wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7

W deklaracji podatkowej VAT-7 występuje konieczność zaokrąglania kwot do pełnych złotych, natomiast w prowadzonych rejestrach podatku VAT kwoty są wykazywane łącznie z groszami. Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych pominięte końcówki groszy? Na kontach związanych z ewidencjonowaniem podatku VAT oraz w rejestrach VAT grosze te są wykazywane. Czy księgowanie samej deklaracji odbywa się już przy zastosowaniu zaokrągleń?

Czy można stosować 50% koszty do opracowania materiałów oraz wykładów na kursach

Czy mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wykonywania w ramach umowy o dzieło usług w zakresie edukacji, obejmujących przeprowadzenie wykładów na kursach oraz opracowywanie materiałów?

Jak skorzystać z ulgi internetowej

Ponosiłem wydatki na instalację i korzystanie z Internetu od 2003 r. Dysponuję fakturami potwierdzającymi te wydatki, wystawionymi na moje nazwisko. Z Internetu korzystam w domu, w którym stale mieszkam z żoną i teściami. Nie jestem tu jednak zameldowany, a dom jest własnością teściów. Czy będę mógł odliczyć te wydatki od dochodu uzyskanego w 2005 r. Czy moja żona również może skorzystać z tego odliczenia - jesteśmy małżeństwem od 2002 r. i nie mamy rozdzielności majątkowej?

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie w deklaracji VAT-7 i kpir

Proszę wskazać, jak zaksięgować nabycie części zamiennych do naczepy. Faktura z 17 stycznia 2006 r., gotówkowa, wartość 1600 euro, od niemieckiego kontrahenta. Wartość 1600 euro przeliczyłam po średnim kursie NBP z 17 stycznia 2006 r., wystawiając fakturę wewnętrzną: wartość netto + 22% VAT. W jakiej pozycji deklaracji VAT-7 należy ująć podatek należny i naliczony, a w której kolumnie kpir ująć wartość zakupionych części do remontu naczepy?

Czy wydanie nagród w ramach programu lojalnościowego jest czynnością opodatkowaną VAT

Prowadzimy m.in. sprzedaż części zamiennych do samochodów. Chcemy zorganizować konkurs dotyczący sprzedaży tych części. Uczestnikami konkursu będą klienci (firmy i osoby fizyczne), którzy za każdy zakup otrzymają określoną regulaminem liczbę punktów, na podstawie których zostaną przydzielone nagrody. Jak należy opodatkować te nagrody (VAT i podatek dochodowy)?

Jak rozliczyć dofinansowanie na wyposażenie stanowisk pracy

Prowadzimy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatrudniliśmy w styczniu 2006 r. osoby skierowane z urzędu pracy. Na podstawie umowy zawartej z urzędem otrzymaliśmy refundację na wyposażenie stanowisk pracy. Zostały zakupione środki trwałe, materiały, wyposażenie, będą też w części refundowane wynagrodzenia i ZUS. Prosimy o przedstawienie księgowań z tym związanych oraz sposobu rozliczenia w VAT i podatku dochodowym od osób prawnych.

Na jakim formularzu należy składać korekty deklaracji VAT

Złożyłam korektę deklaracji VAT-7 na bieżącym formularzu. Urząd skarbowy zwrócił mi jednak tę korektę, żądając złożenia korekty na deklaracji VAT-7, obowiązującej w rozliczeniu za okres, którego dotyczy korygowana deklaracja. Czy słusznie? Z czego to wynika?

Jak należy wycenić rozchód walut obcych z rachunku walutowego

Posiadamy rachunek walutowy. Wpływy na rachunek wyceniamy według kursu kupna banku obsługującego, wypływy - według kursu sprzedaży tego banku. Jak wyliczyć różnice kursowe na własnym rachunku bankowym na koniec miesiąca? Czy różnice kursowe na rachunku bankowym można rozliczyć tylko na koniec roku?

Kto może ubiegać się o zaliczkowy zwrot podatku VAT

Firma posiada status zarejestrowanego czynnego podatnika VAT od 8 marca. 12 marca dokonaliśmy zakupu budynku wraz z gruntem, w którym to budynku zamierzamy prowadzić opodatkowaną działalność gospodarczą. Budynek wraz z gruntem ma wartość brutto 450 000 zł (345 000 zł netto). Stanowi on nasz środek trwały. Sprzedaż opodatkowaną zamierzamy rozpocząć od maja 2006 r., ale chcielibyśmy wystąpić o zaliczkowy zwrot VAT. Czy mamy do tego prawo?

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-53

W tym miesiącu wróciłem z Wielkiej Brytanii. Pracowałem tam przez dwa miesiące na umowę o pracę. Wiem, że powinienem zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od uzyskanego wynagrodzenia i złożyć deklarację. Czy w deklaracji PIT-53 przychody wykazuje się narastająco od początku roku? Czy prawidłowe jest wykazanie wcześniej zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy?

Czy wybierając ponownie zwolnienie, należy sporządzić remanent

Czy korzystając z ponownego zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, trzeba z chwilą ponownego wyboru zwolnienia rozliczyć i odprowadzić VAT od środków trwałych, które są i będą w dalszym ciągu używane w dalszej działalności? Urząd skarbowy każe mi odprowadzić VAT od środków trwałych na takich zasadach, jakbym likwidował działalność. Prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Czy urząd skarbowy ma rację? Jeżeli tak, to z jakich przepisów to wynika?

Jak wykazać rozliczenie straty w księgach rachunkowych

Na koniec 2005 r. spółka z o.o. wykazała stratę w wysokości 12 000 zł. Część tej straty, 5500 zł, została rozliczona w CIT-2. Czy należy tę kwotę przeksięgować z konta "Wynik finansowy" przed zakończeniem 2006

Czy refakturując koszty paliwa można naliczyć VAT

Firma podpisała umowę o współpracy z przedstawicielem handlowym, na mocy której ów przedstawiciel będzie użytkował jej samochód służbowy. Faktury za paliwo będą wystawiane na spółkę, a następnie refakturowane na firmę przedstawiciela handlowego. Czy wystawiając fakturę za paliwo do samochodu osobowego, należy naliczyć VAT od wartości netto czy brutto?

Jak ewidencjonować środki trwałe otrzymane częściowo odpłatnie

Spółka z o.o. otrzymała środek trwały od dostawcy płacąc tylko 60% jego wartości. Jak należy ewidencjonować tę transakcję? Jaka będzie wartość początkowa tego środka? Czy wartość otrzymanego środka trwałego jest przychodem podatkowym?

Uregulowanie zaległych należności budżetowych a koszty uzyskania przychodów

Czy zapłata przez naszą jednostkę zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych innego podmiotu - szpitala (dotyczy m.in. zaległości podatkowych wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) - stanowi nasze koszty uzyskania przychodów?

Jak rozliczyć przekazanie komputera na cele osobiste podatnika

Jak opodatkować w VAT przekazanie środka trwałego - komputera o wartości 3000 zł, używanego ponad 6 miesięcy na moje cele osobiste? Od zakupionego komputera odliczyłem VAT. Komputer był jednorazowo zaliczony w koszty. Jakie będą skutki takiego przekazania w podatku dochodowym?

Jak prawidłowo księgować tranzyt rozliczany, gdy odbiorcy wpłacają zaliczkę na towar

Pośredniczymy w dostawie towaru od producenta do bezpośredniego odbiorcy. Towar nie przechodzi przez nasz magazyn. Jest dostarczany przez producenta bezpośrednio do odbiorcy (tranzyt rozliczany). Jak prawidłowo księgować tę operację?

Czy wyjazd za granicę wyklucza zastępcze doręczenie pisma z urzędu skarbowego

Podatnik wyjechał za granicę na około 1,5 miesiąca i nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń. Urząd kontroli skarbowej wysłał w tym czasie pocztą decyzję, którą traktuje jako doręczoną w sposób zastępczy, tj. na podstawie art. 150 § 2 Ordynacji podatkowej. Czy w opisanej sytuacji doszło do skutecznego doręczenia decyzji? W miarę możliwości proszę o poparcie odpowiedzi orzecznictwem.

Czy w 2006 r. można odliczyć nieodliczoną w 2005 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2005 r. zapłaciłam w 2005 r. Ze względu na niski podatek składek tych w całości nie odliczyłam w zeznaniu za 2005 r. Czy nieodliczone składki zdrowotne mogą być odliczone od podatku należnego za 2006 rok?

Czy do wyceny różnych operacji gospodarczych można stosować tylko jeden kurs walutowy

Z wyciągu bankowego wynika, że przy każdej operacji dokonanej tego samego dnia bank stosuje inny kurs walutowy. Czy istnieje możliwość zastosowania tylko jednego kursu, tj. kursu średniego NBP? Proszę o wyjaśnienie, według jakiego kursu dokonywać wyceny na dzień bilansowy?

Czy zwrot wydatków na przejazdy prezesa zarządu jest kosztem

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów prywatnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych? Nasze pytanie dotyczy prezesa zarządu, jedynego udziałowca spółki, niebędącego jej pracownikiem. Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna.

Jak skorygować zaewidencjonowaną w kasie fiskalnej sprzedaż z niewłaściwą stawką VAT

Zdarza się, że sprzedawca zarejestruje w kasie fiskalnej sprzedaż z pomyłkową stawką VAT, np. zamiast 7% wprowadzi 0%. W związku z powyższym należy dokonać sprostowania w VAT, a ponieważ sprzedaż jest dokonywana na podstawie anonimowego paragonu z kasy fiskalnej, wówczas nie zachodzi obowiązek wystawienia korekty faktury. Prosimy o wyjaśnienie, jak skorygować paragon.

W jaki sposób należy rozliczać i ewidencjonować koszty związane z delegacjami służbowymi

Prowadzę rachunkowość w firmie handlowej. Firma zatrudnia kilku handlowców, którzy bardzo często odbywają podróże służbowe. W jaki sposób i jakie koszty należy rozliczać w związku z delegacjami służbowymi?

Kiedy możemy wystąpić o przyśpieszony zwrot VAT

Firma budowlana do listopada miała wysokie obroty opodatkowane stawkami 7 i 22%. W grudniu 2005 r., ze względu na niskie temperatury, była zmuszona do wstrzymania prac. W deklaracji VAT-7 za grudzień wykazała zwrot w wysokości 27 269 zł przy dostawie za 15 500 zł. Zwrot wynikał z przeniesienia 16 072 zł oraz zakupów pozostałych za grudzień 12 282 zł.

Jak rozliczyć sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu

W 2002 r. przejęliśmy od Skarbu Państwa grunty w wieczyste użytkowanie. Transakcja została zaewidencjonowana na koncie "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". W 2005 r. sprzedaliśmy część prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wartość księgowa prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 20 000 zł, dotychczasowe umorzenie - 2833,30 zł. Jak należy zaewidencjonować operację sprzedaży?

Czym grozi niesporządzenie informacji PIT-11/8B

W trakcie 2005 r. został rozwiązany stosunek pracy z kilkoma pracownikami w naszej firmie. Po kilku miesiącach od ich zwolnienia okazało się, że osoba odpowiedzialna za rozliczenia z pracownikami nie wystawiła im w ogóle PIT-11. Jakie sankcje grożą za nieprzekazanie informacji PIT-11? Czy możemy zostać pociągnięci za to do odpowiedzialności?

Kiedy należy wystawiać faktury wewnętrzne

Jesteśmy firmą produkującą słodycze. Zbliżają się święta i chcielibyśmy przekazać naszym pracownikom prezenty, które w całości będą się składały z naszych produktów. Czy w związku z tą czynnością musimy wystawić wewnętrzną fakturę VAT, a jeśli tak, to jak powinna być wystawiona taka faktura?

Jak dokumentować usługi doradcze

Nasza spółka z o.o. korzysta z usług różnego rodzaju doradców często za środki z tzw. pomocy publicznej. Są to zarówno doradcy podatkowi, jak i specjaliści od zarządzania i inwestycji. Kiedy wydatki poniesione na nabycie usług doradców zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? Jakich wymogów należy przestrzegać w zakresie ich udokumentowania?

Jak ewidencjonować użyczone środki trwałe

Jednostce użyczono środków trwałych w celu ich użytkowania. Po zakończeniu obowiązywania umowy użyczenia środki te nie będą stanowiły własności jednostki. Czy w związku z tym powinniśmy prowadzić dla tych środków trwałych ewidencję pozabilansową ilościową czy ilościowo-wartościową? Jak często powinno się przeprowadzać inwentaryzację takich środków trwałych: co roku czy co 4 lata - wraz z inwentaryzacją własnych środków trwałych?

REKLAMA