REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak należy rozliczać w VAT transakcje wykonywane przez biuro podróży

Biuro podróży korzysta ze szczególnej procedury rozliczania VAT od marży (art. 119). Czy zawarcie umowy cywilnej (zlecenia), dotyczącej np. opieki pilota, będzie przy obliczaniu marży zaliczone do usług obcych (opodatkowane marżą), czy też do usług własnych (opodatkowane na zasadach ogólnych)? Jak ustalić podstawę opodatkowania?

Czy wypłacający odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji jest płatnikiem

Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem. Zgodnie z umową o zakazie konkurencji zobowiązaliśmy się do comiesięcznego wypłacania mu określonej kwoty pieniężnej. Czy w związku z wypłacaniem tego odszkodowania powinniśmy naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy pozostałą do odliczenia ulgę mieszkaniową wykazaną w zeznaniu za 2005 r. można odliczyć w PIT-5

W zeznaniu rocznym PIT-36 za 2005 r. w części - odliczenia od podatku znajduje się pozycja - ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych. Czy ustalona tam kwota może być odliczona w składanych przeze mnie bieżących deklaracjach PIT-5, czy też dopiero w zeznaniu rocznym za 2006 r.?

Jak rozliczyć różnice kursowe powstałe z powodu odstąpienia od umowy

Firma polska wypłaciła firmie ukraińskiej 1000 USD jako zaliczkę na poczet zakupu towarów. Po tygodniu firma ukraińska odstąpiła od wykonania dostawy i zwróciła zaliczkę. W wyniku tej operacji firma polska poniosła koszt z tytułu różnic kursowych. Czy będzie on kosztem podatkowym? Jak należy zaewidencjonować tę transakcję?

Czy można refakturować koszty eksploatacji przy oddaniu samochodu w użytkowanie

Zgodnie z umową o współpracy przedstawiciel handlowy, podatnik VAT, prowadzący działalność gospodarczą, użytkuje samochód osobowy spółki. Spółka na koniec miesiąca ma obciążać przedstawiciela handlowego kosztami zakupionego i zużytego paliwa, amortyzacji i ubezpieczenia samochodu. Czy można w tym przypadku dokonywać refakturowania?

Jak ująć w księgach rachunkowych zabezpieczenie kredytu udzielonego innej firmie

Posiadamy depozyt w banku, który jest zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego innej firmie. Obecnie firma ta ogłosiła upadłość i nie spłaciła części kredytu. Bank przeznaczył część naszego depozytu na spłatę zadłużenia. W jaki sposób powinnam dokonać księgowania?

Rozliczanie kosztów krajowych podróży służbowych pracowników

Od niedawna pracuję jako młodsza księgowa w dużym przedsiębiorstwie. Do moich obowiązków należy obecnie, w zastępstwie chorej koleżanki, prowadzenie rozrachunków z pracownikami z tytułu odbytych krajowych podróży służbowych. Dlatego bardzo proszę o przybliżenie tego tematu oraz zaprezentowanie przykładowego księgowania.

Jak wyliczyć i zaksięgować różnice kursowe od sprzedaży usług za granicę

Sprzedaję usługi klientowi unijnemu. Fakturę wystawiam w złotówkach, a VAT rozlicza nabywca. Proszę o wyliczenie różnicy kursowej i podanie, jak ją zaksięgować w pkpir na zaprezentowanych liczbach: wartość faktury - 5000 zł, średni kurs euro w NBP z dnia wystawienia faktury - 3,567 zł. Zapłata następuje po 10 dniach na posiadany rachunek walutowy w kwocie 1401,74 euro. Wartość kursu euro w dniu otrzymania zapłaty w banku, z którego korzystam, wynosi 3,563 zł.

Jak należy ewidencjonować koszty związane z procesami produkcyjnymi

Nasza spółka ma zamiar uruchomić nową linię produkcyjną. W jaki sposób należy uszczegółowić ewidencję kosztów wytworzenia produktów, tak aby łatwiejsze stało się planowanie i kontrola kosztów produkcji? Jak prowadzić ewidencję i jaki zastosować układ kalkulacyjny kosztów wytworzenia produktów na potrzeby planowania i kontrolowania kosztów produkcji?

Czy wydatki na szkolenia zaliczać do rozliczeń międzyokresowych

Czy zgodnie z polskim prawem bilansowym wolno aktywować na rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów, wydatki na szkolenia pracowników, koszty związane z targami, oraz wydatki na obsługę prawną? A jeśli tak, to kiedy i jakie warunki muszą zostać spełnione?

Jak rozliczyć w pkpir zakup składników majątku o wartości mniejszej niż 3500 zł

Nasza firma kupiła w kwietniu 2 automaty sprzedające, każdy po 3400 zł netto. Zakup ten zaliczyliśmy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wartość automatu nie przekracza kwoty 3500 zł. W maju zmuszeni byliśmy kupić usługę modyfikacji, konfiguracji i ustawiania parametrów w automatach w kwocie netto 1400 zł (usługa dotyczy 2 automatów). Czy powinniśmy wyksięgować z kosztów zakup automatów i zaliczyć je do środków trwałych?

Gdzie opodatkować dostawę wykonaną poza terytorium kraju

Firma polska dokonuje zakupu towaru od firmy rosyjskiej na terenie Rosji. Sprzedaż tego samego towaru firmie holenderskiej następuje również na terenie Rosji. W jaki sposób należy wystawić fakturę VAT i jaka powinna być stawka podatku?

Jak rozliczać cudzoziemców zatrudnionych na umowę zlecenia

Jesteśmy szkołą językową (sp. z o.o.). W sezonie wakacyjnym planujemy zatrudnienie na umowy zlecenia kilku tzw. native speakerów. Cudzoziemcy ci będą przebywać na terenie Polski w ciągu wakacji. Jak szkoła powinna opodatkować wypłacane im wynagrodzenia? Czy może dokonywać wypłaty w walucie ich krajów?

Kiedy można odliczyć VAT z kopii dokumentu celnego

Podczas sprawdzania zasadności salda rozrachunków z urzędem celnym, dotyczących kilku naszych przedpłat na VAT z roku 2003 i jednej z 2002, stwierdzono brak kilku dokumentów SAD. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy ustalono, że owe dokumenty w ogóle do nas nie przyszły. Po zwróceniu się na piśmie do urzędu celnego otrzymaliśmy potwierdzone kserokopie dokumentów SAD, za zgodność z oryginałem (data potwierdzenia 8 marca 2006 r.). Kiedy przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT?

Jak rozliczyć instalację systemu monitoringu

Jak rozliczyć instalację systemu monitorującego? Czy jednostka rejestrująca, stanowiąca element systemu monitorującego, powinna traktować cały system z kamerami i okablowaniem jako całościową inwestycję w obcym środku trwałym? Czy też można wydzielić z systemu poszczególne elementy i zastosować indywidualne stawki?

Czy brak numeru NIP na fakturze wyłącza wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia

Zakupiliśmy od firmy słowackiej katalogi wyrobów sprzedawanych przez naszą firmę. Katalogi te są bezpłatnie przekazywane potencjalnym klientom. Otrzymaliśmy fakturę w euro, ale bez naszego numeru NIP. Jesteśmy zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, jak nasz kontrahent. Czy taką dostawę katalogów traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Czy wystawiać fakturę wewnętrzną? Czy ujmować dostawę w informacji podsumowującej?

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet sprzedaży nieruchomości

Jakie są zasady opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet sprzedaży nieruchomości przez osobę prawną? Szczególnie interesuje nas rozliczenie VAT, zarówno w sytuacji zaliczenia zaliczki na poczet przyszłego świadczenia, jak i jako zabezpieczenie wykonania świadczenia. Co w sytuacji, gdy będziemy musieli zwrócić zaliczkę?

Czy można zrobić korektę zakwestionowanej deklaracji VAT

Jestem podatnikiem VAT. Ostatnio była u mnie kontrola dotycząca głównie tego podatku. Stwierdzono m.in. pewne nieprawidłowości, które mogłabym wyeliminować, sporządzając korektę deklaracji VAT. Urząd skarbowy nie wydał jeszcze decyzji. Czy mogę sporządzić korektę tych deklaracji?

Kiedy odpowiada się za cudze podatki

Procedura podatkowa przewiduje, że organy podatkowe w ściśle określonych przypadkach mogą dochodzić zaspokojenia zobowiązania podatkowego od innej osoby niż podatnik. W takim przypadku osoba trzecia staje się zobowiązana do zapłaty "nie swojego" podatku. Odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązanie podatnika jest solidarna z podatnikiem, ale może powstać po wydaniu decyzji orzekającej taką odpowiedzialność. Kiedy osoby trzecie będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe innych osób?

W jaki sposób należy określać jednostkę miary i ilość towaru na fakturze VAT

Firma sprzedaje napoje. Na fakturze nie ma kolumny pod nazwą: jednostka miary towaru. Są kolumny: produkt, ilość i cena. Produkt jest określony np. jako napój wiśniowy 0,2 l x 24 butelki. Następnie podana jest ilość takiego produktu. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy można ilość produktu wyrazić w ułamku, np. 10/24?

Jak ewidencjonować prawa (uprawnienia) do emisji zanieczyszczeń do powietrza

Proszę o wyjaśnienie, jak prawidłowo należy księgować przyznane na okres trzyletni (2005-2007) uprawnienia do emisji do powietrza gazów cieplarnianych zgodnie z ustawą o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784).

Czy wydatki na firmową imprezę można zaliczyć do kosztów

Razem ze wspólnikiem prowadzimy sieć hurtowni papierniczych. W tym roku w wakacje chcielibyśmy zorganizować imprezę integracyjną dla pracowników. Słyszeliśmy, że możemy mieć problemy z zaliczeniem kosztów takiej imprezy do kosztów podatkowych naszej firmy. Jednak nasza księgowa mówi, że jest to możliwe. Czy to prawda?

Jak rozliczyć najem, gdy nie prowadzimy działalności

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wynajmuję teren mojej działki pewnej firmie za kwotę 200 zł miesięcznie. Czy mam obowiązek rejestrowania się na potrzeby VAT i składania deklaracji miesięcznych VAT-7? Czy powinienem składać deklaracje PIT-5? Czy wystarczy, jak wykażę te kwoty w rozliczeniu rocznym PIT-37 w rubryce "inne przychody"?

Jaki jest zakres kosztów ogólnych budowy i jak należy je prawidłowo ewidencjonować oraz rozliczać

Pracuję w firmie budowlano-montażowej. Realizujemy obecnie kilka inwestycji budowlanych. Proszę o wyjaśnienie, jakie konkretnie pozycje kosztowe zaliczamy do kosztów ogólnych budowy i w jaki sposób należy je prawidłowo rozliczać oraz ewidencjonować.

Czy przekazanie gratisu dołączanego do sprzedawanego towaru podlega opodatkowaniu

Czy należy opodatkować VAT i podatkiem dochodowym dostawę gratisu (brodzika) dołączonego do sprzedawanego towaru (kabiny prysznicowej)? Gratis ze względu na złą jakość nie przedstawia wartości handlowej. Przy jego zakupie odliczyliśmy VAT.

Jaka amortyzacja po zakończeniu umowy leasingu

Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczaniem środków trwałych lub wartości niematerialnych będących przedmiotem umowy leasingu. Jak należy amortyzować przedmiot leasingu nabyty już po zakończeniu umowy leasingu?

Jak w rachunku zysków i strat wykazać koszty niepodatkowe

Jestem osobą fizyczną prowadzącą pełną księgowość. Gdzie w rachunku zysków i strat należy wykazać koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów? Czy kwota kosztów na deklaracji rocznej PIT-36L i kwota kosztów wykazana w rachunku zysków i strat z tytułu działalności operacyjnej mają być równe, czy też koszty figurujące w rachunku zysków i strat będą wyższe o wartości kosztów niepodatkowych?

Jak skorygować zapisy w pkpir i księgach rachunkowych po zmianie składki na FGŚP z mocą wsteczną

W związku ze zmianą składki na FGŚP złożyłem w kwietniu korekty deklaracji ZUS. Kiedy skorygować zapis w pkpir? Czy składać korekty deklaracji PIT-5? Do chwili obecnej nie płaciłem zaliczek na podatek dochodowy za 2006 r., a deklaracje PIT-5 składałem od lutego.

W jaki sposób zaewidencjonować zakup kasy fiskalnej i rozliczyć związaną z tym zakupem ulgę podatkową

Nabyliśmy na potrzeby firmy kasę fiskalną. Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych jej zakup oraz jak rozliczyć ulgę związaną z tym zakupem?

Jak długo przechowywać księgi i deklaracje podatkowe

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jestem podatnikiem VAT. Rozliczam się na podstawie pkpir. Przez jaki okres należy przechowywać ewidencje podatkowe - pkpir, ewidencje VAT i związane z tym dokumenty oraz deklaracje składane do urzędu skarbowego? Jeśli przejdę na księgi rachunkowe, to jak długo będę je musiał przechowywać?

Jak zakwalifikować reklamę świetlną

Do której grupy środków trwałych należy zakwalifikować umieszczoną na ścianie budynku reklamę świetlną zawierającą napis o treści reklamowo-informacyjnej składający się z podświetlonych liter przestrzennych. Jaką stawkę należy przyjąć do odpisów amortyzacyjnych?

Czy płatnik może wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek

Jestem właścicielem firmy i płatnikiem składek. Zatrudniam 20 pracowników. Od początku br. moja firma boryka się z kłopotami finansowymi. Czy w takiej sytuacji, zanim powstanie zaległość w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, mógłbym zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności? Jeżeli tak, to jaki jest tryb postępowania?

Jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Postanowiliśmy, że w 50% sfinansujemy wczasy wakacyjne naszych pracowników. Wczasy będą wykupywane przez naszą firmę w biurze podróży. Połowę należności pracownik będzie nam zwracał. Drugą połowę otrzyma nieodpłatnie. Jak opodatkować tę transakcję? Biuro podróży wystawia nam fakturę VAT marża.

Czy kwota za niezwrócone opakowania stanowi przychód

Jako spółka z o.o. zajmujemy się sprzedażą hurtową napojów, z których część sprzedawana jest w opakowaniach zwrotnych. Produkty nabywamy od producentów (opakowania zwrotne są ich własnością). Zawierane przez nas umowy sprzedaży przewidują zwrot opakowań. Pobieramy za nie opłatę, którą oddajemy po zwrocie opakowania. Jak podatkowo traktować przypadki niezwrócenia opakowań?

Jak rozliczyć zaliczkę przy nabyciu usług prawniczych z UE

Nasza firma zleciła kancelarii prawnej w Niemczech wniesienie pozwu do sądu w sprawie kontrahenta, który zalega nam z zapłatą. Od kancelarii otrzymaliśmy potwierdzenie za wniesioną przez nas zaliczkę - coś w rodzaju rachunku. Czy to prawda, że to ja powinnam rozliczyć VAT od nabytej usługi prawniczej? Jeżeli tak, to czy już teraz powinnam opodatkować zapłaconą zaliczkę?

Jak potraktować sponsorowanie wyjazdu zagranicznego kontrahentów

Nasza spółka zaprosiła kilku kluczowych kontrahentów na wyjazd zagraniczny, połączony z wizytą w fabryce naszego dostawcy. Czy koszty wyjazdu należy potraktować jako darowiznę, czy jako reprezentację? Z racji wydatków poniesionych za granicą nie przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT.

Jaką stawkę VAT zastosować do usług porządkowych wykonywanych na zewnątrz budynków

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wykonywania prac porządkowych wewnątrz budynków mieszkalnych, jak również na zewnątrz tych budynków. Jaką stawkę powinnam stosować do usług porządkowych wykonywanych na zewnątrz budynku (zamiatanie chodników itp.)?

Jak rozliczyć podróż służbową zleceniobiorcy

Osoba niebędąca pracownikiem (umowa zlecenia) towarzyszyła właścicielowi firmy w podróży służbowej. Była jego tłumaczem i ekspertem przy zakupie samochodu. Czy można zwrócić jej koszty podróży zagranicznej (bilet lotniczy, nocleg w hotelu)? Czy będą one kosztem? Czy dla zleceniobiorcy będą przychodem do opodatkowania?

Jak opodatkować udostępnienie wzoru umowy wraz z tłumaczeniem

Chciałabym użyczyć odpłatnie wzoru umowy wraz z jej tłumaczeniem na język angielski. Za tłumaczenie zapłaciłam osobie, która je dla mnie wykonała. Jak należy prawidłowo rozliczyć: czy wystawiam fakturę VAT i naliczam VAT 22% (jak od tłumaczenia), czy traktuję to jako umowę użyczenia i płacę tylko podatek dochodowy?

Czy w trakcie roku pracownikowi można podwyższyć koszty uzyskania przychodów

Nasz pracownik na stałe mieszka w Łodzi, ale pracuje w Warszawie. Żeby ograniczyć dojazdy, wynajął w Warszawie mieszkanie. Czy w związku z tym możemy w trakcie roku podwyższyć mu koszty uzyskania przychodów? Jeśli tego nie zrobimy, to czy pracownik, rozliczając się za cały rok, może sam podwyższyć sobie koszty?

Jak zaksięgować wydatki poniesione w podróży służbowej zapłacone kartą kredytową

Ostatnio właściciel firmy często wyjeżdża w celach służbowych do Niemiec. Czy zakup paliwa na paragon na terenie Niemiec można uznać za koszt i zaksięgować w pkpir? Jeśli tak, to po jakim kursie? Jak postąpić w przypadku, gdy płatność dokonywana jest kartą kredytową?

Czy braki w dowodzie rejestracyjnym powodują utratę prawa do odliczenia

Zakupiliśmy używane samochody ciężarowe (w dowodach rejestracyjnych widnieje wpis "samochód ciężarowy"). Nie posiadamy w swojej dokumentacji świadectw homologacji. Uzyskaliśmy zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o spełnieniu wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Czy w takiej sytuacji możemy odliczyć VAT, mimo braku wpisu w dowodach podrodzaju: "wielozadaniowy" albo "van"?

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą przez podatnika VAT

Zawarłem umowę zlecenia w zakresie nadzoru nad mieniem i obsługi biurowej firmy w upadłości. W umowie określono odpowiedzialność zleceniodawcy wobec osób trzecich. Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i księgowych. Czy będę podlegał VAT z tytułu tej umowy? Jeżeli tak, to czy w przypadku braku zapłaty za zlecenie powinienem wystawić fakturę?

Jaką fakturę wystawić, gdy zaliczka okazała się wyższa od ceny towaru

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a następnie po wydaniu towaru okazał się on tańszy. Pobrana przez nas zaliczka była za wysoka. Jakie dokumenty powinniśmy wystawić kontrahentowi?

Jak rozliczyć diety i noclegi pracowników oddelegowanych do Wielkiej Brytanii

Pracownicy naszej firmy pracują przez cały rok w Wielkiej Brytanii przy pracach budowlanych. Czy kosztem uzyskania będą diety oraz ryczałty za noclegi? Proszę o podanie ich wysokości wraz z komentarzem. Czy dodatki te są opodatkowane? Jak się mają te dodatki do dodatków za rozłąkę?

Od kiedy trwa pierwszy rok podatkowy

Czy pierwszy rok podatkowy spółki z o.o. ma trwać od dnia podpisania założycielskiego aktu notarialnego, tj. od 15 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.? A może od dnia dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i rejestracyjnego VAT-R, tj. od 2 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.? Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem złożenia VAT-R.

Jak rozliczyć usługi składowania na rzecz zagranicznego kontrahenta

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę kontrahentowi z Niemiec za wykonanie usługi składowania towaru na terytorium Polski? Towar należy do klienta niemieckiego. W jaki sposób zaksięgować VAT?

Czy napoje stanowią koszt reprezentacji

Nasza spółka kupuje na potrzeby sekretariatu napoje chłodzące, herbatę, kawę. Wydatki te zaliczamy do kosztów reprezentacji. Tak naprawdę produkty te spożywają pracownicy. Czy organ skarbowy może zakwestionować wydatki poniesione na te zakupy jako koszt uzyskania przychodów?

Jaką stawką opodatkować transport na terytorium kraju na zlecenie kontrahenta z UE

Wykonuję jako firma polska usługę transportową konstrukcji z portu Gdynia na lotnisko w Warszawie. Zlecającym transport jest firma z Holandii. Jak wystawić fakturę i z jaką stawką VAT?

Jak wykazać w księgach rachunkowych roczne premie wypłacane w następnym roku obrotowym

Jak należy prawidłowo ująć w księgach rachunkowych premie roczne wraz z narzutami, które będą wypłacone w następnym roku obrotowym? Czy należy je wykazać jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, czy jako rezerwy celowe, tj. rezerwy na świadczenia pracownicze? Jakie skutki podatkowe rodzi ujęcie tych premii w księgach rachunkowych w jednym roku, a wypłaty w roku następnym? Jeżeli firma nie ma obowiązku tworzenia rezerw na odroczony podatek, to czy nadal może korzystać ze zwolnienia? Jak należy udokumentować te operacje?

REKLAMA