REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak ewidencjonować opłaty związane z ustanowieniem hipoteki

Firma zaciągnęła kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na budynkach biurowych. Jak zakwalifikować fakt ustanowienia hipoteki? Jak zaksięgować operacje związane z hipoteką?

Czy księgowa rozliczając projekt unijny korzysta ze zwolnienia z opodatkowania

Otrzymaliśmy środki unijne za pośrednictwem PARP. Kto jest beneficjentem pomocy - nasza firma czy PARP? Czy wynagrodzenie księgowej prowadzącej rachunkowość projektu unijnego jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?

Kiedy VAT jest kosztem kwalifikowanym

Czy gmina może zaliczyć VAT zawarty w cenie nabycia usług, związanych z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE, do kosztów kwalifikowanych w ramach programu SAPARD?

Jak zaewidencjonować pożyczki mieszkaniowe udzielane pracownikom z ZFŚS

Nasza firma zamierza udzielić pożyczek mieszkaniowych wybranym pracownikom. Będą one pochodziły ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jak należy ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia z tym związane. Prosimy o przykład wraz ze wskazaniem skutków w podatku dochodowym oraz VAT.

REKLAMA

Czy przekazywanie wizytówek z logo firmy podlega VAT

Czy druk wizytówek z logo firmy powoduje obowiązek opodatkowania tych czynności? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić VAT należny od ich przekazania?

Jak ująć w księgach rachunkowych dopłaty zwrotne

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy przewidzieli możliwość wnoszenia dopłat bez konieczności zmiany umowy spółki. Dopłaty te, zgodnie z postanowieniami umowy, mogą być zwracane. Jak należy ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z wpłatą i zwrotem dopłat?

Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku a zaliczka na podatek dochodowy

Nasz zakład pracy wypłacił spadkobiercom wynagrodzenie zmarłego pracownika na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy od tego wynagrodzenia powinniśmy naliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?

Kiedy rozliczyć fakturę za usługi telekomunikacyjne

Otrzymałem fakturę za usługę telekomunikacyjną wystawioną 14 maja 2006 r., z terminem płatności 28 maja 2006 r. Czy mogę rozliczyć taką fakturę tylko w deklaracji za maj? Czy jeżeli nie rozliczę tej faktury w deklaracji majowej, mogę to zrobić w deklaracji za czerwiec?

REKLAMA

Czy przekazanie zbędnego środka trwałego należy traktować jako darowiznę

Spółka z o.o. chciałaby przekazać nieodpłatnie innej spółce z o.o. środki trwałe, których ze względu na zmianę profilu produkcji nie będzie już używać. Czy takie nieodpłatne przekazanie należy traktować jako darowiznę?

Kiedy możliwa jest ponowna kontrola

Prowadzę własną firmę, stosunkowo niedawno była u mnie prowadzona kontrola podatkowa, która zakończyła się wydaniem ostatecznej decyzji. Teraz znowu przyszedł do mnie kontroler z upoważnieniem do ponownej kontroli. Nie wiem, jaka jest podstawa takiego działania, przecież przepisy zakazują ponownego jej wszczęcia. Czy mogę żądać przerwania tej kontroli?

Zasady zaokrąglania podatków lokalnych

W jaki sposób należy zaokrąglać raty podatków pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego?

Czy transakcja udokumentowana fakturą VAT musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej

Czy każdorazowe dokumentowanie sprzedaży usługi (modernizacji sprzętu AGD) wykonywanej przez czynnego podatnika VAT na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej fakturami VAT zwolni podatnika z obowiązku posiadania kasy fiskalnej? Działalność rozpoczynamy od maja 2006 r.

Jak należy zaewidencjonować wypłatę dywidendy

Jesteśmy spółką z o.o. Zgromadzenie wspólników planuje podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2005 r. na wypłatę dywidendy. Jak należy ująć wypłatę dywidendy w księgach rachunkowych oraz w jakim terminie i w jakiej wysokości odprowadzić podatek dochodowy?

Jak amortyzować środek trwały przydatny przedsiębiorcy sezonowo

Jak amortyzować środek trwały wykorzystywany sezonowo? Czy amortyzacja w takim przypadku trwa tylko przez okres rzeczywistego wykorzystywania środka trwałego (np. 4 miesiące w roku)?

Jak ewidencjonować, wyceniać i amortyzować inwentarz żywy

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości zaliczony do środków trwałych inwentarz żywy podlega amortyzacji. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną w przypadku konia, jeżeli jego wartość jest wyższa niż 3500 zł? W jaki sposób należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjście na świat źrebaka? Zaznaczam, że posiadana przez nas klacz została zakwalifikowana jako środek trwały.

Czy można przechowywać kopie faktur w formie zapisu elektronicznego

Gmina zakupiła przenośne urządzenie do drukowania faktur. Urządzenie to drukuje tylko oryginał faktury, który otrzymuje nabywca. Kopie faktur można następnie przegrać na komputer stacjonarny i wydrukować lub przechowywać w formie zapisu elektronicznego. Czy kopie faktur mogą być przechowywane tylko w formie zapisu elektronicznego, czy też istnieje obowiązek przechowywania ich jako dokumentu papierowego?

Jak wprowadzić do ewidencji księgowej wynajęty lokal

Lokal mieszkalny, który od 10 lat jest używany na cele biurowe, nigdy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jeżeli właściciel lokalu rozszerzy swoją działalność o wynajem, to czy część wynajmowaną należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Czy odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać przez cały ustalony okres ekonomicznej użyteczności? Czy - jeżeli skończy się umowa najmu - można przestać dokonywać tych odpisów?

Jak ewidencjonować koszty serwisu samochodu stanowiącego obcy środek trwały

Używamy i serwisujemy samochody ciężarowe i osobowe, które nie stanowią naszych środków trwałych. Jak ewidencjonować serwis samochodu będącego obcym środkiem trwałym?

Jak ująć w księgach rachunkowych dzierżawę od firmy z UE urządzenia produkcyjnego

Spółka z o.o. dzierżawi od firmy z Włoch urządzenie produkcyjne. Zgodnie z umową zobowiązanie z tytułu dzierżawy jest regulowane co miesiąc, na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego. Czy z kwoty wypłacanego zobowiązania spółka powinna potrącać zryczałtowany podatek dochodowy? Prosimy o podanie przykładu wyliczeń i księgowań.

Jakie skutki powoduje opóźnienie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych

Środek trwały został przyjęty do używania w styczniu. Do ewidencji środków trwałych został wprowadzony dopiero w kwietniu. Jak w tej sytuacji potraktować okres między przyjęciem do używania a ujęciem w ewidencji danego środka trwałego? Czy okres amortyzacji przesunie się i będzie liczony od momentu ujawnienia?

Jak ujmować w księgach rachunkowych patenty i prace badawczo-rozwojowe

Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na prace badawczo-rozwojowe? Jak zakwalifikować je w księgach rachunkowych? Kiedy należy zaliczyć do przychodów podatkowych środki pieniężne otrzymane od Naczelnej Organizacji Technicznej na dofinansowanie prac rozwojowych?

Czy umorzony kredyt i odsetki stanowią przychód podatkowy

Czy umorzony przez bank kredyt i niespłacone odsetki stanowią przychód dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 updof? Moim zdaniem bank ma obowiązek wystawić informację PIT-8C, a wartość umorzenia będzie nieodpłatnym świadczeniem (art. 11 ust. 1 updof). Ponieważ ustne stanowiska organów skarbowych są niejednoznaczne, a z pisemnymi się nie zetknęłam, proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Jak rozliczyć w deklaracji import usług zwolnionych z VAT

Nasza firma zakupiła ubezpieczenie w Unii. Potraktowaliśmy to jako import usług i wystawiliśmy fakturę wewnętrzną na stawkę zwolnioną. Jak należy rozliczyć tę transakcję w deklaracji VAT-7?

Czy odsetki można zaliczyć do kosztów w chwili otrzymania kredytu

W bieżącym roku uzyskaliśmy kredyt na bieżącą działalność w kwocie 100 000 zł. Jednak na nasz rachunek bankowy wpłynęła kwota o 12 000 zł mniejsza, gdyż bank potrącił z góry odsetki. Czy możemy zaliczyć kwotę odsetek do kosztów finansowych w momencie otrzymania kredytu?

Jak ewidencjonować raporty dobowe z kas rejestrujących

Czy w ewidencji sprzedaży VAT należy wpisywać co dzień raporty dobowe z kas fiskalnych, czy wystarczy na koniec miesiąca wpisać do ewidencji z każdej kasy raport okresowy miesięczny, a następnie zaksięgować jako zestawienie sprzedaży do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Czy próbki towarów można zaliczyć do kosztów

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów próbki towarów przekazane klientom (tzw. testery). Czy będą mogły być one zaliczone bezpośrednio, czy w ramach limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy skierowanej do ograniczonej liczby osób?

Jak zaewidencjonować nabycie samochodu osobowego poniżej wartości rynkowej

Kupiliśmy samochód poniżej wartości rynkowej. Jak go zaewidencjonować? Czy odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu będą stanowiły dla nas koszty uzyskania przychodu? Czy ma znaczenie fakt, że właścicielami samochodu jesteśmy oboje z żoną, natomiast będzie on używany tylko w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

Jak zaliczać do kosztów wydatki na używanie samochodu osobowego w leasingu operacyjnym

Nasza spółka zamierza wziąć w leasing operacyjny samochód osobowy. Proszę o informację, które wydatki, związane z tym samochodem, i w jakiej wysokości możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Czy przychód ze sprzedaży zagranicznej obejmuje zapłacony za granicą VAT

Spółka z o.o. w Polsce prowadzi sprzedaż wysyłkową towaru (mebli) dla odbiorców - wyłącznie osób fizycznych. Do faktur jest naliczany podatek VAT obowiązujący w Niemczech (16%), wpłacany do urzędu w Niemczech. Sprzedaż jest księgowana w cenie netto. Pozostałe podatki (dochodowy itd.) są wpłacane w Polsce. Czy od podatku VAT wpłacanego w Niemczech należy również wpłacić w Polsce podatek dochodowy 19%?

Jak i kiedy wprowadzić towar handlowy do ewidencji środków trwałych

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Jeden z samochodów, kupiony w styczniu, wpisaliśmy do ewidencji środków trwałych w kwietniu. Jego wartość przekroczyła 3500 zł. Kiedy powinniśmy skorygować koszty uzyskania przychodów: w miesiącu zakupu czy miesiącu przekwalifikowania samochodu?

Jak rozliczyć zaliczkę przy wewnątrzwspólnotowej dostawie

Spółka otrzymała w marcu zaliczkę od kontrahenta z Niemiec w wysokości 15 000 euro na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, która będzie zrealizowana w kwietniu (wartość całej dostawy wg kontraktu wynosi 38 000 euro). Według jakiego kursu należy zaksięgować wartość zaliczki, jakie różnice kursowe i w którym momencie powstaną - proszę o przedstawienie stosownych księgowań. Jakie obowiązki w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego wiążą się z otrzymaniem tej zaliczki?

Czy należy sporządzać dowody przesunięć, jeśli sprzedaż jest ewidencjonowana przez kasę fiskalną

Podatnik prowadzi zakład cukierniczy, rozliczając się na podstawie pkpir. Sprzedaż wyrobów odbywa się w 3 punktach sprzedaży: w siedzibie i dwóch innych punktach. Są tam sprzedawane tylko wyroby własnej produkcji. Czy należy sporządzać "dowody przesunięć" dokumentujące wydawanie towarów, gdy sprzedaż jest dokonywana za pomocą kasy fiskalnej?

Kiedy rozliczyć zaliczkę, jeśli dostawa towarów nastąpi po kilku miesiącach od jej wpływu

Kiedy można odliczyć podatek VAT z faktury VAT, dokumentującej zaliczkę na zakup maszyn produkcyjnych, które następnie będą wciągnięte do ewidencji środków trwałych, jeśli dostawa maszyn nastąpi po czterech miesiącach po dokonanej przedpłacie? Fakturę otrzymaliśmy w kwietniu. Kiedy możemy ją odliczyć?

Kiedy sprzedaż przez Internet należy ewidencjonować w kasie fiskalnej

Nasza spółka prowadzi sprzedaż internetową, również osobom fizycznym. Czy mamy obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży w kasie fiskalnej? Na każdą dokonaną sprzedaż wysyłkową wystawiamy fakturę VAT. Jeżeli byłby obowiązek ewidencjonowania, to w którym momencie należałoby tego dokonać? Spółka posiada również sklep w siedzibie firmy, gdzie jest kasa fiskalna i jest ewidencjonowana sprzedaż osobom fizycznym dokonującym zakupu w sklepie.

Kiedy możemy wystawiać faktury raz w miesiącu

Dostarczam kilka razy w miesiącu towar do innego zakładu. Faktury sprzedaży, zgodnie z życzeniem tamtego kontrahenta, wystawiam dwa razy w miesiącu, tj. na 15. dnia i na 31. dnia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Wiem, że faktura powinna być wystawiona do 7 dni od daty wydania towaru. Jakie mogą być konsekwencje przekroczenia terminu wystawienia faktury?

Jak ująć w pkpir wynagrodzenia i składki w ZPChr

Prowadzimy zakład pracy chronionej i nie opłacamy składek ubezpieczeniowych w pełnej wysokości, gdyż część składek finansuje PFRON i budżet. Czy prawidłowo zaliczam do kolumny 13 pkpir kwotę wypłaconego wynagrodzenia pomniejszoną o naliczone składki ZUS z listy płac? Składki ubezpieczeniowe księguję w kolumnie 14 pkpir.

Jak przeliczyć kwotę na fakturze w przypadku wpłaty zaliczki w euro

Kontrahent unijny wpłacił w euro zaliczkę na poczet zamówionego zlecenia. W ciągu 7 dni od daty wpłaty muszę zafakturować tę zaliczkę. Według jakiego kursu wystawiam fakturę - czy z dnia wpłaty zaliczki, czy z dnia wystawienia faktury?

Jak rozliczyć podatek przy pośredniczeniu w zakwaterowaniu pracowników

Mam firmę, która zajmuje się zakwaterowaniem pracowników. Dostaję od firmy A zlecenie na zakwaterowanie 50 osób i zapewnienie im wyżywienia (w tym obiad, napoje). Nie posiadam swojego hotelu. Ludzi umieszczam w prywatnych kwaterach i hotelach. Otrzymuję faktury VAT za wyżywienie i noclegi. Czy zgodnie z ustawą o VAT mam prawo odliczyć podatek naliczony od zakwaterowania i wyżywienia? Firmie A wystawiam fakturę VAT na całość usługi na 7%.

Jakie problemy mają księgowi ze środkami trwałymi stanowiącymi współwłasność

Nasza spółka chciałaby nabyć drogą maszynę, dzieląc się kosztami zakupu wspólnie po połowie z sąsiadującą spółką. Będziemy wykorzystywać ją na zmianę w zależności od potrzeb. Jak powinien zostać udokumentowany taki zakup? Jak księgować koszty amortyzacji, remontów? Co w związku ze współwłasnością należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym?

Jak opodatkować wypłacane należności za nabyte prawa autorskie

Jak należy opodatkować zakup praw autorskich od osoby prawnej mającej siedzibę w Austrii oraz od firmy zarejestrowanej na Słowacji? Faktury za przeniesienie praw autorskich do wydania książki otrzymaliśmy z Austrii oraz z firmy na Słowacji. Czy musimy żądać certyfikatów rezydencji z obydwu państw, aby zwolnić należności z opodatkowania?

Jak rozliczyć fakturę zaliczkową za zakup samochodu

Wpłaciliśmy zaliczkę na zakup samochodu ciężarowego w wysokości 10%. Sprzedawca wystawił nam fakturę VAT na tę zaliczkę. Samochód otrzymamy i resztę należności zapłacimy w czerwcu. Jak zaksięgować fakturę na wpłaconą zaliczkę i kiedy odliczyć VAT?

Jak potraktować niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym

W wynajmowanym budynku spółka akcyjna przeprowadziła prace modernizacyjne i adaptacyjne. Poniesione z tego tytułu wydatki zostały zakwalifikowane do inwestycji w obcym środku trwałym. Obecnie spółka wypowiedziała umowę najmu. Od wynajmującego ma otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów modernizacji i adaptacji. Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym spółka może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jak rozliczyć w pkpir wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz podróż służbową właściciela firmy

Nabyłam towar w Czechach. Jak wystawić fakturę polską dla potrzeb podatku dochodowego i VAT? Faktura od dostawcy jest wystawiona w euro. Jak rozliczyć transport? Towar jest przywieziony własnym samochodem. Jak rozliczyć delegację właściciela firmy? Nie korzystam z hotelu, pobyt trwał 12 godzin. Za granicą zamawiałem tylko obiad w restauracji.

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej podatek od środków transportu

Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód ciężarowy. Firma otrzymała fakturę na ratę leasingową, na której wykazano podatek od środków transportowych i naliczono od niego 22% VAT. Czy VAT naliczony od podatku od środków transportowych na ww. fakturze podlega odliczeniu?

Jak rozliczać zaliczki udzielone w walucie obcej

Firma prowadzi konto walutowe w dolarach i kasę walutową. Na potrzeby inwestycji w Rosji pracownikom są udzielane zaliczki w dolarach na zakup materiałów. Wymieniają oni dolary na ruble w Rosji i dokonują zakupu w rublach, dlatego do rozliczenia zaliczek przedstawiają rachunki i faktury w rublach. Jak i według jakiego kursu należy rozliczyć te zaliczki?

Jak należy się zachować, jeśli kontrahent po przyjęciu faktury wycofał się z umowy

Spółka podpisała umowę na wykonanie usługi. Została wystawiona faktura, którą odbiorca - kontrahent - przyjął. Przedstawiliśmy specyfikację i cały kosztorys, którego kontrahent nie przyjął i chce wycofać się z umowy. Czy możemy teraz anulować taką fakturę?

Jak ująć środki trwałe w księgach rachunkowych przy przechodzeniu na pełną księgowość

Od 2006 r. spółka przechodzi na pełną księgowość. W jaki sposób należy ująć w bilansie otwarcia środki trwałe i wyposażenie? Jak powinno się wykazać środki trwałe, których wartość w momencie nabycia była niższa niż 3500 zł i które zostały odpisane w całości w koszty po oddaniu ich do użytku?

Jak rozliczyć usługi transportu międzynarodowego

Jesteśmy firmą transportową. Na zlecenie firmy niemieckiej będziemy świadczyć usługę przewozu towaru na trasie Hiszpania-Polska- -Ukraina, zaś na zlecenie polskiej firmy będziemy przewozili towar na trasie Ukraina-Polska. W jaki sposób w tych przypadkach powinniśmy rozliczyć świadczone przez nas usługi?

Kiedy nakłady na wynajęty lokal mogą być zakwalifikowane do inwestycji w obcych środkach trwałych

Spółka podpisała umowę najmu lokalu oraz poniosła nakłady na jego wykończenie (płytki, glazura, chodniki i inne) w kwocie 9900 zł. Cała kwota nakładów zostanie zwrócona przez wynajmującego w ratach miesięcznych, w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznej raty czynszu, czyli 900 zł. Czy poniesione nakłady należy zakwalifikować do inwestycji w obcych środkach trwałych?

Jak rozliczać i dokumentować koszty mediów, jeśli biuro jest prowadzone w mieszkaniu podatnika

Przedmiotem mojej działalności gospodarczej jest pośrednictwo finansowe. Działalność jest prowadzona w dwóch biurach. Siedziba jest określona w mieszkaniu. Jak rozliczać koszty wody, ogrzewania oraz prądu i telefonu? Jaki największy metraż domu może być przeznaczony na biuro? Co mogę odliczać i w jakiej wysokości? Mam fakturę za ogrzewanie na olej. Jak to rozliczyć?

REKLAMA