REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak rozliczyć fakturę za media, jeśli jest wystawiona na osobę prywatną

Mam problem z fakturą za energię elektryczną. Jest ona wystawiona na nazwisko osoby prowadzącej działalność, nie na firmę (adres siedziby się zgadza), z datą 19 grudnia 2005 r. Ponieważ budynek jest jednocześnie miejscem prowadzenia działalności i miejscem zamieszkania, terminy płatności rozłożone są na konkretne miesiące 2006 r. W jaki sposób należy zaksięgować tę fakturę?

Czy można kontynuować opłacanie zaliczek w uproszczonej formie po połączeniu się spółek kapitałowych

W ciągu roku podatkowego spółka z o.o. przejęła inną spółkę kapitałową. Czy mimo to może w dalszym ciągu korzystać z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych? Jeżeli tak, to czy podstawa naliczania wysokości tych zaliczek ulegnie zmianie?

Jak określić nabywcę na fakturze, aby mieć prawo do odliczenia VAT

Jak powinny być wystawione faktury na zakup części do samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych - na nazwisko posiadacza czy na firmę?

Jak ująć w kosztach wydatki na montaż instalacji gazowej w samochodzie

Jak prawidłowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na instalację gazową zamontowaną w środku trwałym? Czy trzeba uznać, że zostały one poniesione na ulepszenie środka trwałego, czy też stanowią koszt jednorazowy? Czy instalacja ta może być uznana za odrębny środek trwały?

Kiedy i jak rozliczać VAT od dotacji

Otrzymujemy dotacje i różne inne dopłaty. Jesteśmy nowym przedsiębiorstwem. Dopiero zaczynamy działalność w zakresie świadczenia usług budowy mostów i dróg. Proszę o szczegółowe omówienie zasad rozliczania dotacji. Kiedy i w jaki sposób je rozliczać?

Jak ująć w księgach koszty kancelarii prawnej windykującej należności

Czy koszty związane ze zleceniem kancelarii prawnej odzyskiwania naszych zaległych wierzytelności można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy można od faktur VAT wystawianych przez kancelarię prawną (za każdą odzyskaną wierzytelność naliczają 20% prowizji) odliczyć podatek VAT, czy też należy zaksięgować w koszty kwotę brutto?

Czy można odliczyć VAT z faktury krajowej, na której wartości zostały wykazane w euro

Otrzymaliśmy od polskiego dostawcy usługi fakturę VAT, na której kwoty netto, VAT oraz brutto podane są w walucie euro. Jedynie w pozycji "do zapłaty" widnieje kwota w złotych. Czy jest to prawidłowo wystawiona faktura i czy może być podstawą do odliczenia?

Czy ryczałtowiec ma obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych

Jestem osobą opłacającą zryczałtowany podatek dochodowy oraz VAT. Na potrzeby działalności kupiłam notebook za kwotę brutto 3600 zł. Czy mam prawo odliczyć VAT i czy muszę zaprowadzić ewidencję środków trwałych? Jeśli tak, to jak ją prowadzić bez amortyzacji, bo jako ryczałtowiec nie mam kosztów?

Jak rozliczyć w pkpir koszty pobytu przedstawiciela dostawcy

Nasza firma gości przedstawiciela dostawcy z zagranicy. Pokrywamy koszty jego pobytu w Polsce. Czy wydatki z tym związane są dla nas kosztem w ramach reprezentacji i reklamy? Jak je zaksięgować w pkpir?

Czy faktura korygująca od kontrahenta jest podstawą do dokonania korekty

Czy postępujemy prawidłowo, nie korygując wartości stanowiącej podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia, wynikającą z faktury pierwotnej, o stwierdzone braki ilościowe, w przypadku nieposiadania faktury korygującej?

Jak ująć w księgach rachunkowych pobrane z góry opłaty za czynności serwisowe

Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą i serwisem urządzeń elektronicznych. W momencie sprzedaży urządzenia spółka pobiera również opłatę za czynności serwisowe, które zgodnie z umową będą wykonywane przez kwartał lub rok. Proszę o przedstawienie skutków tej operacji w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT oraz sposobu jej ujęcia w księgach rachunkowych spółki.

Jak ustalić moment zakończenia usługi transportowej

Jak prawidłowo ustalić moment zakończenia usługi transportowej? Czy będzie to data odbioru towaru przez odbiorcę przesyłki? Usługa transportowa zakończyła się 22 maja 2006 r. Dokumenty dotyczące tej usługi otrzymano od kierowcy w firmie transportowej 16 czerwca 2006 r. Kiedy wystawić fakturę i ująć tę usługę w deklaracji VAT-7?

W jaki sposób ewidencjonować przesunięcia międzymagazynowe

W wyniku przejęcia drugiego magazynu dokonujemy obecnie przesunięć międzymagazynowych. Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się tych przesunięć? Jak się je księguje i jakie są ich skutki w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy raporty z kas rejestrujących można przechowywać w siedzibie firmy

Pracuję w firmie produkcyjnej, która prowadzi również handel (posiada dwie hurtownie w innych miastach). W hurtowniach są zainstalowane kasy fiskalne. Czy można raporty dobowe i miesięczne z kas fiskalnych przechowywać w siedzibie firmy (a nie w hurtowniach, czyli miejscach, gdzie zainstalowane są kasy fiskalne)? Księgowość prowadzona jest w siedzibie firmy.

Jak rozliczać różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego

Posiadamy kredyt inwestycyjny w euro. Raty kredytu i odsetki spłacamy środkami z konta walutowego. Czy oprócz różnic kursowych od zobowiązania kredytowego na koncie walutowym powstają różnice kursowe przy spłacie raty kredytu i przy zapłaconych odsetkach? Kiedy można stosować kurs negocjowany?

Czy zwolnienie z PCC zależy od VAT

Sprzedajemy wierzytelności z faktur nieprzedawnionych. Czy umowa sprzedaży wierzytelności własnej powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od opodatkowania lub zwolnienia jej z VAT?

Czy z tytułu udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki powstaje przychód

Spółka z o.o. chce udzielić pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych, gdyż nie posiada funduszu świadczeń socjalnych. Czy takie świadczenie podlega u pracownika opodatkowaniu? Jeśli tak, to jak ustalić jego wysokość?

Jakie konsekwencje rodzi wystawienie faktury VAT przed terminem

Prowadzę firmę budowlaną. Wystawiamy faktury, a następnie klient płaci nam za wykonaną usługę. Między terminem wystawienia faktury a terminem zapłaty mija zazwyczaj kilka dni. Czy urząd może zakwestionować taki sposób fakturowania?

Jak opodatkować wydzierżawione grunty rolne

Jako sp. z o.o. prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie wydobycia kamienia dla potrzeb budownictwa (kopalnia). W 2005 r. nabyliśmy grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Zakupione grunty do tej pory opodatkowujemy podatkiem rolnym, bo nie prowadzimy na nich działalności gospodarczej. Obecnie chcemy wydzierżawić ten grunt rolnikowi na działalność rolniczą. Czy postępujemy właściwie?

Jak rozliczyć odsetki na rachunku w zagranicznym banku

Otrzymałem informację z niemieckiego banku o dopisanych w 2005 r. odsetkach na rachunku bankowym od zgromadzonych na nim oszczędności. Czy należy je opodatkować 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tak jak w przypadku odsetek otrzymanych od polskiego banku? Czy trzeba wykazać je w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-38?

Czy braki na uproszczonej fakturze powodują zmianę miejsca świadczenia usług

Proszę o podanie, czy zgodnie z art. 28 pkt 1 i 3 ustawy o VAT można do czynności, która jest usługą transportu wewnątrzwspólnotowego, wystawić fakturę sprzedaży za usługę transportu z Polski np. do Niemiec bez stawki VAT. Faktura ta jest wystawiona na kontrahenta, który podaje do tej transakcji numer VAT UE.

Jak ewidencjonować koszty w przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym

Jak należy zaewidencjonować koszty zachowując równowagę kręgu kosztów?

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Posiadamy samochód, który jest leasingowany. W sierpniu kończy się umowa leasingu i możemy go wykupić za 2000 zł netto + VAT. Po wykupieniu zamierzamy go sprzedać. Jakie z tym wiążą się obowiązki w VAT, jeśli mieliśmy ograniczone prawo do odliczenia VAT?

Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu

Czy prawo wieczystego użytkowania gruntu, przyznane ZOZ na podstawie decyzji gminy, stanowi składnik aktywów trwałych i podlega amortyzacji? Jeśli tak, to jak prawidłowo zaksięgować koszty związane z jego amortyzacją oraz jaki przyjąć okres i stawkę amortyzacji?

Jak obliczać czas kontroli w 2006 r.

W 2006 r. mieliśmy w firmie (działalność osoby fizycznej) kontrolę z UKS za 2004 r. z tytułu podatku dochodowego i VAT. Kontrola trwała 4 miesiące. Odbyła się też kontrola tzw. policji pracy, czyli kontrola legalności zatrudnienia (trwała około 2 tygodni). Czy możemy rozumieć, że został wyczerpany limit kontroli na 2006 r.?

Jak audytor powinien rozliczyć inwentaryzację

W jaki sposób należy rozliczyć prace inwentaryzacyjne, w szczególności gdy w trakcie inwentaryzacji wystąpiły niedobory lub nadwyżki? Jakie procedury kontrolne mogą być zarekomendowane po przeprowadzeniu audytu procesu inwentaryzacji?

Według jakiej wartości ująć środek trwały w księgach rachunkowych

Zakupiliśmy środek trwały po niskiej cenie. Według wyceny rzeczoznawcy jego wartość jest dużo wyższa. Czy jako spółka z o.o. możemy ująć w księgach zakupiony środek trwały w wartości według wyceny rzeczoznawcy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tej wartości, czy też należy ująć ten składnik według ceny zakupu wynikającej z faktury? Jak prawidłowo zaksięgować wycenę?

Jak księgować zakup towarów rolniczych

Prowadzę pkpir i jestem podatnikiem VAT. Proszę o wyjaśnienie i pokazanie na przykładach zakupu produktów rolnych u: rolników produkujących i sprzedających towar, posiadających rachunek bankowy, oraz rolników niebędących producentami i nieposiadających kont bankowych, a więc płatnych gotówką.

Jak rozliczyć rabaty, gdy wystawiono zbiorczą fakturę korygującą

Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu spółka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w okresie obejmującym kilka miesięcy?

Jak opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru łącznie z oprogramowaniem

Zakupiliśmy w Austrii stanowisko do badań łącznie z oprogramowaniem. W fakturze oprogramowanie ujęto w odrębnej pozycji. Czy w związku z tym zakup potraktować w całości jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy oprogramowanie wydzielić jako usługę? Jaki należy wtedy przyjąć termin powstania obowiązku podatkowego?

Jak zaksięgować grunt nabyty w drodze zasiedzenia

Nasza spółka nabyła grunt przez zasiedzenie. W jaki sposób wprowadzić ten grunt do ksiąg rachunkowych i czy możemy sami ustalić jego wartość? Czy rodzi to jakieś konsekwencje podatkowe?

Czy można odliczyć VAT zapłacony przez kontrahenta w związku z importem towarów niezbędnych do realizacji zamówienia

Kontrahent spoza Unii Europejskiej, posiadający NIP UE, zlecił nam wykonanie urządzenia. Będzie ono przedmiotem eksportu lub WDT. Kontrahent dostarcza nam pewne elementy do wbudowania, na podstawie faktur pro forma, importowych lub WNT. Czy mam prawo odliczać VAT zapłacony i uwzględniony na dokumencie SAD?

W jaki sposób należy ewidencjonować opakowania zwrotne w sklepach detalicznych

Sklep spożywczy prowadzi sprzedaż detaliczną napojów. Napoje sprzedajemy razem z butelką. Prowadzimy również skup, gdzie klienci indywidualni mogą zwrócić niepotrzebne butelki. Jak powinniśmy zaewidencjonować opakowania zwrotne sprzedane klientom?

Jak amortyzować używane sezonowo środki trwałe

Nasza spółka prowadzi ośrodek konferencyjny, czynny od maja do września. Jak amortyzować środki trwałe w ośrodku? Jak obliczyć wartość miesięcznych odpisów?

Wartość pracy wolontariusza nie jest kosztem

Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej - klubem sportowym. W ramach realizowanego zadania publicznego naszej gminy w środkach własnych wykazujemy pracę wolontariuszy, którą określamy kwotowo. Czy w ujęciu księgowym istnieje możliwość określenia wkładu pracy wolontariusza i ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych?

Jak ująć produkcję niezakończoną w sprawozdaniu finansowym

Proszę o podanie sposobu ujęcia produkcji niezakończonej w sprawozdaniu finansowym. Czy można zrezygnować z wyceny produkcji w toku i nie ujmować jej w sprawozdaniu?

Czy należy wykazywać w księgach rachunkowych otrzymanie darowizny usług

Nasza jednostka (klub sportowy) otrzymała darowiznę w postaci usługi - malowanie pomieszczeń. Jak powinniśmy postępować w przypadku otrzymania takiej usługi? Czy słuszne byłoby księgowanie: Wn konto "Rozrachunki", Ma konto "Przychody operacyjne" oraz Wn konto "Koszty operacyjne", Ma konto "Rozrachunki"?

Jak udokumentować zwrot zadatku w podwójnej wysokości

Czy zwrot zadatku w podwójnej wysokości należy dokumentować fakturą korygującą dla całej zwróconej kwoty, czy też do wysokości otrzymanej uprzednio zaliczki, a pozostałą kwotę traktować jako karę i dokumentować notą księgową?

Kiedy powstają różnice kursowe

Posiadamy rachunek walutowy w euro, na który wpłynęła pożyczka. Na rachunek ten wpływają również należności od odbiorców oraz regulowane są z niego zobowiązania wobec dostawców. Czasem następuje przesunięcie wolnych środków na lokatę terminową. Rozchodu walut dokonujemy metodą FIFO korygując na koniec każdego miesiąca saldo końcowe rachunku bankowego. Jak należy prawidłowo rozliczyć powstałe różnice kursowe?

Jak ewidencjonować transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi

Jak ewidencjonować księgowo transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi? Czy transakcje te wymagają szczególnej ewidencji? Czy wymagane są osobne konta, w szczególności dla przychodów, kosztów itp.?

Czy podatnik VAT może sprzedać kasę rejestrującą

Jeżeli zaprzestałam sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, to czy mogę sprzedać kasę fiskalną - i kto może ją odkupić (dotyczy spółki z o.o.)?

Czy po przekroczeniu progu podatkowego przez wykonawcę dzieła nadal trzeba potrącać zaliczkę w wysokości 19%

Osoba zawarła z naszą firmą już piątą w tym roku umowę o dzieło i przekroczyła pierwszy próg podatkowy. Czy w związku z tym mamy od jej wynagrodzenia odprowadzać podatek z zastosowaniem stawki 30% czy dalej 19%. Osoba ta wykonuje dzieła związane z uprawą roli i zbiorami plonów.

Ewidencja darowizn rzeczowych

Jesteśmy stowarzyszeniem, które zajmuje się opieką i pomocą dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych życiowo. Od firmy odzieżowej otrzymaliśmy w formie darowizny różnego rodzaju odzież (bez magazynowania). Odzież została rozdana dzieciom. Otrzymaliśmy fakturę VAT. Jak poprawnie zaksięgować ten przychód?

Czy faktury, z których nie odliczono VAT, można ująć w bieżącej ewidencji zakupu

Termin do odliczenia VAT z faktury przypada na okres, w którym otrzymałem fakturę, lub na miesiąc następny. Co w takim razie z fakturą, którą otrzymałem np. 01/03/05 (data wystawienia/otrzymania), ale nie ująłem jej w ewidencji zakupu w marcu ani kwietniu (nie chcę robić korekt deklaracji VAT-7)?

Jak rozliczyć umorzenie odsetek od pożyczki

Czy w przypadku umorzenia w 2006 r. odsetek od kredytu kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od nieodpłatnych świadczeń? Odsetki zostały umorzone z uwagi na trudną sytuację kredytobiorcy.

Czy składki na ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej są jego przychodem

Czy ubezpieczenie pracownika przez firmę podczas odbywanej przez niego podróży służbowej należy zaliczyć do przychodów pracownika podlegających opodatkowaniu? Czy w tym przypadku trzeba naliczyć składki ZUS?

Kiedy należy opodatkować wypłatę zaliczki na pensję

Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wypłatę w lipcu 2006 r. zaliczki na poczet wynagrodzenia, które otrzyma w sierpniu 2006 r. Pieniądze chciał przeznaczyć na wakacyjny wypoczynek. Spółka wyraziła zgodę na wypłatę. W którym miesiącu powinniśmy opodatkować zaliczkę na przyszłą pensję? Pensję za lipiec wypłaciliśmy pracownikom z końcem lipca.

Jak ująć w pkpir różnice kursowe od własnych środków

Stan środków na rachunku walutowym wynosi 6000 euro. Przelałem z tego rachunku na rachunek złotówkowy 1000 euro. Czy w związku z tym wystąpią różnice kursowe? Jak je wyliczyć i ująć w pkpir?

W jakim miesiącu uwzględnić w strukturze zakupu faktury dokumentujące nabycie towarów

Prowadzę książkę przychodów i rozchodów (kpir). Zdarza się, że faktury zakupowe, np. z maja, otrzymuję w czerwcu. VAT naliczony z tych faktur rozliczam w deklaracji za czerwiec. Czy prawidłowe jest również uwzględnienie tych faktur w strukturze zakupów za czerwiec? Czy faktury z datą wystawienia majową należy zaliczyć do struktury zakupów za maj, a naliczony VAT rozliczyć w dacie otrzymania faktury?

Czy wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym są kosztem po zerwaniu umowy najmu

Spółka w wynajmowanym lokalu dokonała wielu przeróbek (inwestycja w obcym środku trwałym). Ze względu na konflikt z wynajmującym umowa najmu została zerwana, a przeróbki usunięte. Czy wydatki poniesione na inwestycję w obcym środku trwałym w przypadku wycofania się z umowy najmu można zaliczyć do kosztów?

REKLAMA