REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy powstaje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej

Podatnik prowadzi sprzedaż detaliczną towarów typu pamiątki, wyroby ceramiczne i biżuteria srebrna. Firma nie przekroczyła obrotu 40 000 zł. Czy wobec tego od 1 września 2006 r. musiała zainstalować kasę fiskalną? Jak zaewidencjonować zakup kasy w księgach?

Jak zaewidencjonować zniżkę procentową

Firma zawarła umowę ubezpieczenia mienia. Ubezpieczyciel zastosował zniżkę procentową. Jak należy zaksięgować taką polisę i w jakiej kwocie?

Czy prowizje bankowe od realizacji tytułu wykonawczego są kosztem podatkowym

Moje pytanie dotyczy prowizji za przelew środków firmy na podstawie tytułu egzekucyjnego. Bank otrzymał od komornika zawiadomienie o zajęciu środków na rachunku bankowym. Przekazując środki z rachunku, naliczył sobie prowizję. Czy jest ona dla nas kosztem uzyskania przychodów?

Jak aktualizować należności od kontrahentów zagranicznych

Spółka posiada wyrażoną w euro należność od kontrahenta zagranicznego. W związku z istnieniem zagrożenia dla odzyskania tej należności postanowiono dokonać odpisu aktualizującego jej wartość. Jaki kurs należy zastosować, dokonując tego odpisu?

Czy sprzedaż akcji nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

W październiku 2006 r. nabyłem w drodze spadku akcje. Po zapłaceniu podatku od spadków i darowizn sprzedałem je. Czy uzyskany w ten sposób przychód jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Kiedy sprzedaż wierzytelności kwalifikujemy jako cesję, a kiedy jako faktoring

Spółka ma kłopoty z płynnością finansową. W związku z tym podjęła decyzję o sprzedaży wierzytelności. Pod uwagę brana jest cesja lub faktoring. Kiedy sprzedaż wierzytelności kwalifikujemy jako cesję, a kiedy jako faktoring? Jak przebiega ewidencja tych zdarzeń w księgach?

Czy biegły sądowy może korzystać ze zwolnienia z VAT

Od 1 października zostałam biegłym sądowym, wykonującym opinie z zakresu podatków i księgowości na zlecenie sądu. Ponadto pracuję na umowie o pracę. Czy mogę korzystać ze zwolnienia z VAT?

Jak wykazać w księdze reklamę w książce telefonicznej

Zapłaciłem 300 zł za reklamę w książce telefonicznej. Czy ten wydatek mam doliczyć do limitu 0,25% przychodów? W której kolumnie powinienem zaksięgować ten wydatek?

Koszty egzekucji podatkowej

Na początku października 2006 r. miałam w firmie kontrolę z urzędu skarbowego, w wyniku której musiałam spłacić 60 000 zł wraz z odsetkami. Uporałam się już z kwotą główną, ale muszę zapłacić koszty egzekucyjne, które urząd naliczył na ok. 3000 zł. Czy można umorzyć te koszty i na podstawie jakich przepisów?

Czy ubezpieczenie członków zarządu wyjeżdżających w delegację jest kosztem

Czy wykupione ubezpieczenia osobowe dla członków zarządu często przebywających w delegacjach zagranicznych są kosztem dla spółki?

Jak rozliczyć ulgę na Internet, opłacając w grudniu 2006 r. faktury za pierwsze miesiące 2007 r.

Planuję opłacenie w grudniu 2006 r. Internetu za 3 pierwsze miesiące 2007 r. Czy 120 zł z faktur za 2007 r., opłaconych w grudniu, mogę odliczyć w zeznaniu za 2006 r. czy dopiero w zeznaniu za 2007 r.?

Kiedy zaliczyć do kosztów zaległy podatek od nieruchomości

Nasza spółka miała zaległość w podatku od nieruchomości za 2005 r. Zapłaciliśmy go w 2006 r. Kiedy zaliczyć do kosztów zaległy podatek od nieruchomości?

Czy naprawy gwarancyjne podlegają opodatkowaniu

Czy należy naliczać VAT od nieodpłatnych napraw gwarancyjnych wykonywanych na naszą rzecz przez niemieckiego dostawcę?

Jak księgować kary pieniężne oraz inne potrącenia z wynagrodzenia

Jak zaksięgować karę pieniężną potrąconą pracownikowi z wypłaty oraz inne potrącenia niewymagające zgody pracownika?

Czy zakup wizytówek firmy jest kosztem reprezentacji i reklamy limitowanej

Czy zakup wizytówek firmy należy potraktować jako koszty reprezentacji i reklamy limitowanej? Czy trzeba odprowadzić VAT z tytułu przekazania wizytówek kontrahentom i odbiorcom indywidualnym?

Czym grozi nieprowadzenie comiesięcznego remanentu podatkowego

Jesteśmy spółką, która zajmuje się handlem detalicznym. Nie prowadzimy ewidencji nabytych towarów, ale bezpośrednio po zakupie wartość towarów jest odnoszona w koszty. Z podatków rozliczamy się co miesiąc. Czy przyjęty sposób rozliczania ma skutki w podatku dochodowym?

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu ciężarowego do innego kraju UE

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż samochodu ciężarowego firmie w innym kraju Unii Europejskiej? Jaką zastosować stawkę na fakturze? W jakiej pozycji deklaracji rozliczyć taką sprzedaż?

Jak usunąć błędy w zaokrągleniach

Wszystkie deklaracje VAT-7 złożone przeze mnie dotychczas w 2006 r. zawierają błąd w zaokrągleniach kwot podatków. Jeżeli kwota podatku miała końcówkę powyżej 50 groszy, nie zaokrąglałem jej do pełnego złotego. Jak naprawić ten błąd?

Jak dokonywać prognozy sprawozdań finansowych

Jestem księgową w firmie produkcyjnej. Dyrektor finansowy zlecił mi przygotowanie prognozy sprawozdania finansowego do planowanego budżetu na kolejny rok. Jakimi zasadami należy się kierować w przygotowaniu takiej prognozy?

Kiedy obrót wierzytelnościami podlega VAT

Czy transakcja polegająca na nabywaniu wierzytelności własnych innych podmiotów gospodarczych, w celu ich windykacji we własnym zakresie, powinna być potwierdzona przez sprzedającego wierzytelność fakturą VAT ze stawką podatku 22% czy też zwolnioną od podatku?

Jak rozliczyć usługi serwisowe świadczone na rzecz klienta z innego kraju UE

Jaki naliczyć VAT na fakturze wystawionej dla firmy w UE za usługi serwisowe świadczone na terenie Polski na rzecz firmy w UE?

Kiedy opodatkować zakup towaru z zagranicy wraz z jego montażem

W ramach prowadzonej działalności spółka nabywa linie produkcyjne od podatników z krajów Unii Europejskiej. Dostawcy dokonują dostaw tych urządzeń do spółki wraz z montażem. Kiedy powstaje w tym przypadku obowiązek podatkowy?

Jak zaewidencjonować koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego

Zawarliśmy umowę dostawy towarów. Dostawy dokonaliśmy zgodnie z umową. Odbiorca towarów do chwili obecnej nie uiścił należności za otrzymane towary. Wystąpiliśmy o zasądzenie nakazu zapłaty. Jak zaewidencjonować koszty postępowania sądowo-egzekucyjnego?

Czy nieodpłatna dostawa towarów dla podatnika UE jest WDT

Czy nieodpłatne dostawy towarów na rzecz podmiotów będących podatnikami podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwach UE innych niż Polska, stanowią wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu według stawki 0%?

Jak ewidencjonować korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych

Spółka chce udostępnić pracownikom samochody służbowe do ich celów prywatnych. Jaka powinna być forma tego udostępnienia? Czy możliwe jest obciążenie pracownika kosztami za używanie samochodu? Jak rozliczać wydatki ponoszone przez pracowników przy zakupie paliwa?

Kiedy i w jakiej formie trzeba uiścić kaucję gwarancyjną

Czy kaucja gwarancyjna zawsze jest wymagana przy dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych? Czy też jest ona ściśle związana z możliwością ubiegania się o zwrot podatku VAT?

Jak ująć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopism

W ostatnich miesiącach roku zawsze odnawiamy prenumeraty czasopism na rok następny. Dokonujemy przedpłat bądź płatności za całość prenumeraty. Jak prawidłowo należy ująć koszty prenumerat w księgach rachunkowych i w bilansie?

Kiedy odliczać VAT z faktur otrzymanych od podatników rozliczających się metodą kasową

Otrzymuję faktury od tzw. małych podatników. Kiedy mam je rozliczać? Czy istotne jest, że jedni rozliczają się z podatku VAT kwartalnie, a inni metodą kasową?

Jak ewidencjonujemy bony towarowe

Przy zakupie towarów firma otrzymała bon o wartości 200 zł, który wykorzystała płacąc za dostawę o 200 zł mniej. Jak to zaksięgować? Czy jest to przychód dla spółki?

Kiedy można odliczyć VAT z faktur za media

Nasz ZOZ jest podatnikiem VAT. Podatek naliczony rozliczamy według struktury sprzedaży. Kiedy możemy odliczać VAT z faktur za energię, telefony itp.? Czy ma tu znaczenie termin faktycznej płatności?

Jak zaksięgować korektę faktury zwiększającą sprzedaż

Jak prawidłowo należy zaewidencjonować w pkpir korektę faktury VAT zwiększającą sprzedaż? Jak rozliczyć podatek dochodowy i VAT?

Czy od pożyczki udzielonej podmiotowi wspólnotowemu należy zapłacić pcc

Nasza spółka zamierza udzielić pożyczki podmiotowi zagranicznemu (UE), który jest jednocześnie podmiotem powiązanym (spółka matka). Czy taka transakcja jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jak ująć w księgach otrzymany zadatek oraz zapłaconą prowizję

W sierpniu zawarliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości i otrzymaliśmy zadatek. Korzystaliśmy z usług pośrednika. Umowa notarialna zostanie zawarta w styczniu przyszłego roku. Jak prawidłowo zaksięgować zadatek oraz prowizję zapłaconą pośrednikowi?

Czy wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie pracownika wykonawcy stanowią koszty podatkowe

Zakład budżetowy przeprowadził remont kanalizacji sanitarnej. Zgrzewanie rur zlecił firmie X. Zgodnie z umową zakład poniósł koszty zakwaterowania i wyżywienia pracownika firmy X. Czy wydatki na ten cel będą stanowić w zakładzie koszty uzyskania przychodów?

Jak ewidencjonować zakup usługi gastronomicznej

Z okazji jubileuszu firmy zorganizowaliśmy przyjęcie dla pracowników i kontrahentów. W związku z tym zamówiliśmy kompleksową usługę gastronomiczną. Jak prawidłowo zaksięgować jej zakup? Czy jest ona kosztem reprezentacji w wartości netto? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną?

Kiedy rozliczyć koszty zastępstwa procesowego

W jakim miesiącu zaliczyć do kosztów wydatki na zastępstwo procesowe? Z datą wyroku czy z datą ich poniesienia? Prowadzę pkpir i rozliczam się metodą memoriałową.

Jak ewidencjonować i rozliczać podatek akcyzowy

Spółka rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży samochodów. W związku z rodzajem prowadzonej działalności spółka stała się płatnikiem podatku akcyzowego. Proszę o podanie sposobu ewidencji i rozliczenia tego podatku.

Jak traktować podatkowo prezent dla kontrahenta

Firma zakupiła bilet na koncert muzyczny dla kontrahenta. Czy wydatki te mogą być zakwalifikowane do reprezentacji limitowanej? Czy w związku z przekazaniem biletu wystąpią u kontrahenta jakieś skutki podatkowe?

Kiedy kapitał własny jest ujemny

Na koniec II kwartału 2006 r. kapitał własny w naszej spółce wykazał wartość ujemną. Co to oznacza dla spółki? Jak i gdzie należy wykazać ujemny kapitał własny?

Jak ująć w księgach zwolnienie z długu

Nasz kontrahent (dostawca) uregulował ze swojego rachunku bankowego nasz dług wobec innego kontrahenta (dostawcy). Jak to teraz poprawnie zaksięgować?

Kiedy można zaliczyć do kosztów odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika

Spółka z o.o. otrzymała pożyczkę na cele obrotowe od wspólnika, który jest właścicielem 50% jej udziałów. Czy naliczone i zapłacone odsetki od tej pożyczki są dla spółki kosztem uzyskania przychodu?

Jak rozliczyć wydatki na stronę www

Firma wydała 6000 zł na projekt strony www, domenę, hosting, oprogramowanie. Wydatki te zakwalifikowaliśmy jako wydatki na reklamę publiczną. Czy jest to prawidłowa kwalifikacja?

Czy jest możliwa sukcesja kosztów spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą

Spółka z o.o. X przejęła spółkę z o.o. Y. Czy koszty związane z działalnością spółki przejmowanej (Y), a nie zarachowane i nie potrącone przed dniem przejęcia, mogą być kosztami uzyskania przychodu spółki przejmującej (X)?

Jak rozliczyć zakup licencji drogą internetową

Wydawnictwo dokonało zakupu licencji na zdjęcia, od amerykańskiej agencji fotograficznej, drogą internetową. Czy prawidłowe jest udokumentowanie zakupu usługi fakturą wewnętrzną?

Kiedy można dokonać 100-procentowego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości i likwidacji bezwartościowych zapasów

Czy można dokonać odpisu aktualizującego w wysokości 100% wartości rzeczowych składników obrotowych z powodu utraty ich wartości? W jaki sposób wyprowadzić zapasy z ewidencji księgowej oraz jakie będą skutki podatkowe dokonanego odpisu?

Jaką stawką opodatkować kompleksową organizację konferencji

Nasza firma organizuje konferencję techniczną z zakresu informatyki. Jest to usługa kompleksowa, obejmująca zakwaterowanie, wyżywienie, materiały informacyjne i udział w imprezach integracyjnych. Jaką stawką powinniśmy opodatkować taką kompleksową organizację konferencji?

Księgowania zaangażowania na koncie 998

Czy sprawozdania Rb-28S mogą być podstawą do księgowania? Jak księgować wartość umów o pracę na koncie 999? Czy na czas trwania (np. 5, 20 lat), a może do emerytury?

Jaka stawka ryczałtu dla usług optycznych

Czy wytwórstwo okularów korekcyjnych jest obciążone podatkiem ryczałtowym w wysokości 5,5 czy 8,5%? W czasie kontroli przedstawiciel urzędu skarbowego zakwestionował stosowaną przeze mnie stawkę 5,5% i rozliczył wykonanie okularów korekcyjnych stawką 8,5%.

Czy sprzedając części zamienne do samochodów wyłącznie firmom, należało zainstalować kasę fiskalną od 1 września br.

Jesteśmy firmą handlową prowadzącą sprzedaż hurtową części zamiennych do samochodów (PKWIU 34.3). Czy od września 2006 r. do tego rodzaju sprzedaży należało, bez względu na wysokość obrotu, zainstalować kasę fiskalną, jeżeli nie sprzedajemy tych części osobom fizycznym?

Czy przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń płatnik musi korygować deklaracje

Kontrola ZUS stwierdziła niesłusznie wypłacone pracownikowi w 2005 r. zasiłki chorobowe. Pracownik musi zwrócić te kwoty płatnikowi. Czy powinniśmy jako płatnik wykazywać zwrócone kwoty w składanych deklaracjach PIT-4 i PIT-11, czy może skorygować deklaracje za 2005 r.?

REKLAMA