reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Kiedy warto stosować metodę stałych cen ewidencyjnych

Aktualizacja: 16.05.2007

Zajmujemy się produkcją. Do tej pory koszty działalności wykazywaliśmy tylko na kontach zespołu 4. Rozchód materiałów ewidencjonowaliśmy według metody FIFO. W tym roku zarząd spółki podjął decyzję o przejściu na pełny rachunek kosztów i ewidencję rozchodu materiałów wydanych do produkcji według stałych cen ewidencyjnych. »

Czy zakup polisy ubezpieczeniowej należy ująć w ewidencji VAT

Aktualizacja: 16.05.2007

Prowadzę działalność gospodarczą, mam samochód osobowy wykorzystywany w działalności, będący równocześnie środkiem trwałym. Czy należy ewidencjonować w rejestrze VAT zakup polisy ubezpieczeniowej samochodu? Jeśli tak, to w której kolumnie? Czy dokument samej polisy wystarczy za dowód operacji? A może wystarczy tylko zapis w PKPiR o poniesionym wydatku? »

Czy ubezpieczenie jest kosztem w leasingu operacyjnym

Aktualizacja: 15.05.2007

Spółka użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego m.in. urządzenia i samochód osobowy. Zgodnie z umową koszty ubezpieczeń ponosi pierwotnie finansujący, a korzystający zobowiązuje się do ich zwrotu. Czy zwrócone na podstawie wystawionej faktury VAT koszty ubezpieczeń (np. OC, AC) są kosztami podatkowymi dla spółki jako korzystającego? »

Jak opodatkować dochody z nieruchomości położonych w różnych krajach

Aktualizacja: 15.05.2007

Nie prowadzę działalności gospodarczej. Posiadam mieszkanie w Austrii, które wynajmuję. Ponadto mam mieszkanie w Polsce, które wynajmuję pracownikom firmy z Austrii. Ostatnio kupiłem mieszkanie w Bułgarii, które wynajmuję pracownikom firmy niemieckiej. Jak w związku z tym powinienem w Polsce opodatkować dochody z najmu? Dochody z najmu w Polsce opodatkowuję na zasadach ogólnych. »

Jak wykazać w księgach zakup wizytówek

Aktualizacja: 14.05.2007

Czy zakupione przez spółkę wizytówki powinno się zaksięgować jako pozostałe koszty czy jako koszty reprezentacji? »

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku obrotu papierami dłużnymi

Aktualizacja: 14.05.2007

Co stanowi obrót VAT w przypadku świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania dłużnych papierów wartościowych? »

Jak wyceniać i dokumentować otrzymany aport środków trwałych w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Aktualizacja: 11.05.2007

W lutym 2007 r. do spółki z o.o. wniesiono tytułem aportu środki trwałe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jaki sposób spółka powinna wycenić, a następnie amortyzować otrzymane składniki majątku? W jaki sposób należałoby dokonać wyceny, w sytuacji gdy przedmiot wkładu stanowiłyby środki trwałe nietworzące zorganizowanej części przedsiębiorstwa? Czy otrzymanie aportu powoduje u otrzymującej spółki powstanie przychodu? »

Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

Aktualizacja: 10.05.2007

W 2002 r. spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od swojego zagranicznego udziałowca. Odsetki za poprzednie lata od tej pożyczki nie zostały naliczone ani ich nie wypłacono. Jak skorygować tę sytuację w księgach na koniec 2006 r.? Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone. »

Czy brak oświadczenia wspólnika pozbawia spółkę prawa do prowadzenia księgi

Aktualizacja: 10.05.2007

Jesteśmy spółką jawną. W spółce jest trzech wspólników. Spółka jawna za rok 2006 nie osiągnęła przychodów, które zgodnie z ustawą o rachunkowości obligują ją do prowadzenia ksiąg handlowych w roku 2007. W związku z tym dwóch wspólników 20 stycznia 2007 r. złożyło do urzędu skarbowego zawiadomienie o przejściu na podatkową księgę przychodów i rozchodów. »

Kiedy zaksięgować koszty z duplikatu faktury

Aktualizacja: 09.05.2007

W marcu 2007 r. otrzymaliśmy duplikat faktury VAT z czerwca 2006 r. (oryginał wysłany pocztą nie dotarł do nas). VAT odliczyłam w marcu 2007 r. Kiedy należy w pkpir zaksięgować kwotę netto w koszty uzyskania przychodu? Faktura dotyczy zakupu materiałów i usług. »

Jaką stawką i na jakich zasadach jest opodatkowana sprzedaż obozów i kolonii

Aktualizacja: 09.05.2007

Biuro podróży świadczy usługi polegające na organizowaniu dla zakładów pracy i szkół kolonii, obozów młodzieżowych, zielonych szkół. Jaką stawką powinny być opodatkowane obozy i kolonie dla dzieci oraz młodzieży i na jakich zasadach? Czy można w tym przypadku naliczać VAT od marży? »

Jak wykazać w księgach przedpłatę zagraniczną

Aktualizacja: 08.05.2007

Spółka z o.o. zajmuje się handlem. Jeden ze współudziałowców nawiązał współpracę z kontrahentem ze Słowacji, a nasza spółka podpisała umowę o dostawę towarów. Na Słowacji zostało wpłacone 4000 euro, a pracownik otrzymał dowód KP firmy słowackiej. Jak należy ująć w księgach rachunkowych tę operację? Jak trzeba przeliczyć euro na złote oraz jak ustalić i zaksięgować różnice kursowe? »

Czy można zaliczyć do kosztów ryczałty wypłacane pracownikom za służbowe rozmowy z prywatnych telefonów

Aktualizacja: 08.05.2007

Pracownicy naszej spółki w celach służbowych korzystają ze swoich prywatnych telefonów (zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych). Co miesiąc wypłacamy im z tego tytułu stały ryczałt. Czy możemy wydatki poniesione na wypłatę ryczałtu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy kwota otrzymanego ryczałtu jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy? »

Jak ujmować w księgach rachunkowych kwestionowane kary umowne

Aktualizacja: 07.05.2007

Nasza spółka w styczniu bieżącego roku zleciła firmie budowlanej wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. W związku z przekroczeniem umownego terminu wykonania robót obciążyliśmy wykonawcę karą umowną, dokumentując ją notą księgową. »

Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży ratalnej

Aktualizacja: 07.05.2007

Prowadzę firmę, która zajmuje się produkcją i sprzedażą armatury łazienkowej. Zamierzam rozpocząć sprzedaż produkowanych przeze mnie towarów na raty. W którym momencie powstanie przychód z tytułu takiej sprzedaży? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama