reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy złożenie deklaracji po terminie pozbawia prawa do odliczenia VAT

Aktualizacja: 06.06.2007

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT, gdy nie składaliśmy przez trzy miesiące deklaracji i nie płaciliśmy VAT, ale przez ten czas byliśmy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT? Złożymy deklarację po terminie. »

Jakie są zasady rachunkowości odpadów komunalnych

Aktualizacja: 06.06.2007

Firma handlowo-usługowa świadczy także usługi komunalne związane z wywozem i zbiórką nieczystości stałych, w tym odpadów komunalnych. W związku z tym prowadzimy selekcję odpadów (złom, plastik, folia, szkło). Część odpadów uzyskiwana jest ze zbiórki na wysypisku śmieci, a część, nieodpłatnie, od ich właścicieli w wyniku selektywnej zbiórki. »

Wydatki na miejsce parkingowe kosztem uzyskania przychodu

Aktualizacja: 06.06.2007

Stowarzyszenie wykupiło miejsca parkingowe dla członków zarządu i gości stowarzyszenia na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2007 r. Opłaciło je ryczałtem niezależnie od osoby, która będzie parkowała. »

Zaliczanie kosztów prac rozwojowych do wartości niematerialnych i prawnych

Aktualizacja: 05.06.2007

Jednym ze składników aktywów trwałych jednostki są wartości niematerialne i prawne powstałe na skutek prowadzonych przez jednostkę prac rozwojowych. Aktywa te są specyficzne, gdyż działalność badawcza i rozwojowa ukierunkowana jest przede wszystkim na rozwój wiedzy i wprawdzie może prowadzić do powstania aktywów posiadających postać fizyczną (na przykład prototypu), jednakże element fizyczny jest drugorzędny. Istotę tych prac stanowi komponent niematerialny, czyli uzyskana wiedza. »

Jak ewidencjonować w księdze wypłatę wynagrodzeń pracowników

Aktualizacja: 05.06.2007

Jestem opodatkowany na zasadach ogólnych. Prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie wynagrodzeń pracowników w wartości netto w dniu dokonania faktycznej wypłaty, a składek na ubezpieczenia społeczne (finansowanych przeze mnie oraz pobranych z wynagrodzeń) w dniu faktycznego ich przekazania na konto ZUS? Stosuję memoriałową metodę rozliczania kosztów. »

Czy przysługuje odliczenie VAT od nabycia środka trwałego sfinansowanego z dotacji UE

Aktualizacja: 04.06.2007

Rolnik ryczałtowy od 1 kwietnia br. chce zrezygnować ze zwolnienia z VAT i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT (spełnia warunki przewidziane w ustawie). W połowie czerwca planuje nabycie kombajnu, który to zakup zostanie sfinansowany w kwocie netto z dotacji UE. VAT zostanie sfinansowany z kredytu obrotowego przyznanego przez bank temu rolnikowi. »

Czy pożyczki udzielane pracownikom podlegają opodatkowaniu

Aktualizacja: 04.06.2007

Czy udzielając pożyczek pracownikom, można nieopodatkowywać tych czynności? Czy należy je wykazać w deklaracji VAT? Czy czynności te są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych? »

Jak wykazać w księgach i rozliczyć akredytywę

Aktualizacja: 01.06.2007

Spółka handlowa rozpoczęła współpracę z kontrahentem zagranicznym (dostawcą towarów), który poprosił o utworzenie na jego rzecz akredytywy. Jak to wykazać w księgach? Czy na skutek utworzenia akredytywy powstaną różnice kursowe? »

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z przedsiębiorcą

Aktualizacja: 01.06.2007

Chcemy zawrzeć umowę zlecenia z przedsiębiorcą – osobą fizyczną. Praca będzie wykonana w czasie 1–2 tygodni. Jak wypłacić należność? Czy na podstawie rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę, czy na podstawie faktury? Jeżeli podstawą będzie rachunek do umowy, to jakie będą z tego tytułu obciążenia? »

Jak prawidłowo amortyzować kupiony znak towarowy

Aktualizacja: 31.05.2007

Jesteśmy spółką, która od początku roku wchodzi w skład grupy międzynarodowej i w związku z tym raportuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Obecnie trwają rozmowy na temat zakupu przez naszą spółkę znaku towarowego. Jak należy zakwalifikować kupiony znak? Czy należy go amortyzować? »

Jak ewidencjonować opłaty za wieczyste użytkowanie

Aktualizacja: 30.05.2007

Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za 2007 r., opłacona 30 marca 2007 r. w wysokości 169 000 zł, będzie kosztem podatkowym w momencie poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też powinna być rozliczana proporcjonalnie? Jak należy ująć te opłaty w księgach rachunkowych? »

Czy nieodpłatne świadczenie wspólnika na rzecz spółki osobowej spowoduje powstanie przychodu u świadczeniodawcy

Aktualizacja: 30.05.2007

Lokal wynajmowany przez spółkę jawną i będący jej siedzibą uległ znacznemu zniszczeniu na skutek pożaru. W związku z tym jeden ze wspólników zamierza użyczyć spółce, na czas remontu, część własnego budynku o charakterze mieszkalno-użytkowym. Jakie skutki w zakresie przychodów świadczenie to wywoła u wspólnika-świadczeniodawcy, a jakie u pozostałych wspólników? »

Czy środki ZFŚS można przeznaczyć na zakup sprzętu rekreacyjnego

Aktualizacja: 29.05.2007

Czy zakup sprzętu rekreacyjnego dla pracowników można sfinansować ze środków ZFŚS? Jak to ująć w księgach? »

Czy odliczenie akcyzy przysługuje tylko od sprzedaży opodatkowanej

Aktualizacja: 29.05.2007

Spółka kupuje w Niemczech wyroby akcyzowe. Po przywozie ich do kraju składa deklaracje podatkowe od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych oraz odprowadza należny podatek akcyzowy. Następnie z wyrobów tych powstaje wyrób finalny, którego spółka jest producentem. »

Jak rozliczać w księgach rachunkowych odszkodowanie za uszkodzone mienie

Aktualizacja: 28.05.2007

Nasza spółka prowadzi działalność budowlaną i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, jakie w trakcie wykonywania robót mogą powstać w mieniu osób trzecich. Za uszkodzone mienie wypłacamy odszkodowanie lub też pokrywamy koszty jego naprawy. Następnie otrzymujemy od ubezpieczyciela gwarantowane polisą kwoty odszkodowań. Czy w związku z faktem, że wypłaconych kwot nie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu, otrzymany od ubezpieczyciela zwrot poniesionych przez nas wydatków nie będzie przychodem podatkowym? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama