REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Gdzie zakwalifikować zakup usługi związanej z ochroną ubezpieczeniową ryzyka kredytu kupieckiego

Spółka otrzymała fakturę za ochronę ubezpieczeniową strat z tytułu należności (składka kwartalna). Ochrona dotyczyła ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W tym samym miesiącu otrzymała drugą fakturę za ocenę zdolności kredytowej (rating). Zgodnie z zawartą umową usługi te wiążą się z ochroną ubezpieczeniową ryzyka kredytu kupieckiego udzielanego naszym kontrahentom. W jakie koszty zespołu „5” należy zakwalifikować powyższe faktury?

Jak rozliczyć zwrot VAT otrzymany z zagranicy w podatku VAT i dochodowym

Jestem czynnym podatnikiem VAT w Polsce (przedsiębiorcą) i chciałabym ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego od zakupionych na terenie Niemiec towarów związanych z działalnością. Nie jestem zarejestrowana jako podatnik VAT unijny. Jeżeli dostanę zwrot niemieckiego VAT, to czy będę miała obowiązek wykazania go jako przychodu?

Jak ewidencjonować odprawę emerytalną

Spółka wypłaca pracownikowi odprawę emerytalną. Do jakiego rodzaju kosztów powinno się ją zaliczyć?

Czy można zwiększyć koszty podatkowe w przypadku ujawnienia środka trwałego

W ramach prowadzonej działalności Spółka zakupiła w czerwcu 2006 roku komputer do profesjonalnej obróbki grafiki. Został on też natychmiast przekazany do używania. Jednocześnie już w tym momencie spółka planowała zbycie komputera z końcem roku. W związku z czym nie wpisano go do ewidencji środków trwałych.

REKLAMA

Czy sprzedaż nieruchomości, którą remontował dzierżawca, korzysta ze zwolnienia

Zakupiliśmy aktem notarialnym od syndyka masy upadłościowej przedsiębiorstwo, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności używanego budynku. Transakcja ta nie podlegała VAT.

Czy sprzedaż samochodu ma wpływ na obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych

Czy sprzedaż auta osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ma wpływ na ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej? Na razie korzystam ze zwolnienia podmiotowego.

Jak postępować z rezerwą z tytułu odroczenia podatku

Czy można nie wykazywać rezerwy tworzonej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie gospodarstwa pomocniczego? Czy można kwotę tej rezerwy pominąć w sytuacji, kiedy jej pominięcie nie spowoduje zniekształcenia wyniku finansowego jednostki?

Jak można dokonać zmiany roku podatkowego

Spółka rozpoczęła działalność 20 czerwca 2006 r. Jej rok podatkowy trwa od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Zarząd podjął decyzję o zmianie roku podatkowego na pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

REKLAMA

Jaką stawką są opodatkowane usługi turystyki świadczone poza terytorium Wspólnoty

Mamy biuro turystyczne sprzedające różnego rodzaju usługi w imieniu innych firm, z którymi współpracujemy na podstawie umów agencyjnych. Przy świadczeniu usługi nabywamy towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i prowadzimy ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie ww. towarów i usług, oraz posiadamy dokumenty, z których wynikają te kwoty.

Jak klasyfikować nieruchomości

W celu redukcji kosztów zadecydowaliśmy o wynajęciu posiadanego budynku (wynajem jest dla nas działalnością uboczną). Jednocześnie przy rosnących cenach nieruchomości nie chcemy go w chwili obecnej sprzedawać. Jak powinniśmy taki budynek prezentować w sprawozdaniu finansowym?

Jak wykazać w księgach zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia

W grudniu wypłacono pracownikowi należne wynagrodzenie oraz zaliczkę na poczet pensji styczniowej. Jak ująć to w księgach? Czy od wypłaconej zaliczki powinniśmy pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS?

Czy zakup używanego samochodu ciężarowego w innym kraju UE stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

Kupiłam w Niemczech używany samochód ciężarowy. Na dokumentach zakupu jest NIP sprzedawcy. Tłumacz przysięgły przetłumaczył ten dokument jako umowę sprzedaży. W umowie tej określona jest kwota netto, 16% VAT i kwota brutto.

Jak na dzień bilansowy wykazać weksel obcy

Spółka w ramach zapłaty za dostarczony towar otrzymała od kontrahenta weksel. Nie został on jednak wykupiony w terminie, dlatego spółka przekazała go do protestu. W jaki sposób ująć wymienione operacje w księgach rachunkowych?

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zakup ubrań z logo firmy

W związku z wprowadzeniem nowej oferty od stycznia 2007 r. zmieniła się całkowicie koncepcja wizualizacji naszej firmy. Wprowadziliśmy nowe logo, zmieniliśmy wystrój wnętrz w salonach sprzedaży. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach konsultantów ds. sprzedaży otrzymali ubrania z nowym logo. Czy wydatki na ten zakup możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można odliczyć podatek, jeżeli deklaracja została złożona po terminie

Księgowość firmy prowadzona jest przez biuro rachunkowe, które jednocześnie składa wszystkie deklaracje. Deklaracja za listopad 2006 r. została złożona dopiero 4 stycznia 2007 r. z winy pracownika biura. Podatek należy wynikający z deklaracji w wysokości 26 890 zł zapłaciliśmy jednak w terminie.

Co trzeba wiedzieć, by poprawnie ująć w księgach rachunkowych kupno nowego samochodu osobowego

Spółka zakupiła nowy samochód osobowy do celów opodatkowanej działalności gospodarczej, wpłacając najpierw zaliczkę, później pozostałą kwotę. Czy ograniczenie "do 60% kwoty podatku do odliczenia z faktury" dotyczy też faktury zaliczkowej?

Czy należy skorygować podatek, jeśli nastąpiła zmiana przeznaczenia towaru

Firma zajmuje się sprowadzaniem i sprzedażą opon samochodowych. Ma siedem samochodów, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności. Siedem kompletów opon zimowych, zakupionych z przeznaczeniem do sprzedaży, czyli jako towar handlowy, zostało przez nas zużytych do wymiany w naszych firmowych samochodach. Czy teraz powinniśmy skorygować podatek naliczony, który wcześniej został przez nas odliczony od całości zamówienia?

Jak wycenić nabyte inwestycje

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która po raz pierwszy będzie sporządzała sprawozdanie finansowe. Czy zasady wyceny inwestycji w sprawozdaniu finansowym są takie same dla inwestycji krótkoterminowych, jak i dla długoterminowych?

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku czynności nieodpłatnych

Przekazaliśmy prezent zaprzyjaźnionej firmie z okazji jej jubileuszu. Wartość prezentu zaksięgowaliśmy w koszty reprezentacji i reklamy oraz wystawiliśmy wewnętrzną fakturę VAT. Prezent był wysłany pocztą. Czy koszt wysyłki powiększa podstawę opodatkowania? Jak ustalać podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług?

Kiedy tworzy się rezerwy na koszty

Sprawozdanie finansowe naszej spółki nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy mamy obowiązek tworzyć na koniec roku obrotowego rezerwy na przyszłe koszty? W jakiej wysokości należy je utworzyć i jak wygląda ich ewidencja?

Jakie są skutki najmu lokalu, gdy nie stanowi on podstawowej działalności podatnika

Firma działa jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do ewidencji działalności. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów, opodatkowana jest podatkiem liniowym. W zgłoszeniu rejestrowym nie zamieściła informacji, że w ramach działalności świadczy usługi najmu. Obecnie chcielibyśmy wynająć jedno z pomieszczeń biurowych innemu przedsiębiorcy.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zapłacie zaliczki w formie czeku

Firma produkuje opony do motorowerów i do rowerów wyczynowych. W umowie, którą zawarliśmy z naszym kontrahentem, jest zapis, że na poczet dostawy ma on przekazać zaliczkę na 40% zamówienia. Kontrahent wywiązał się z umowy. Otrzymaliśmy zaliczkę, ale w formie czeku.

Czy refaktury zaliczać do kosztów pozostałych

Faktury za czynsz i telefony wystawiane są na firmę. Za dwa miesiące w firmie będą wykonywane prace na rzecz innej firmy. Prezes tej drugiej firmy chciałby partycypować w kosztach, w czynszu i telefonach, ale faktury byłyby wystawiane na naszą pierwotną firmę. Czy koszty refakturowane na odbiorcę zalicza się do pozostałych kosztów?

Jak liczyć przychód zobowiązujący do przejścia z pkpir na pełne księgi rachunkowe

W bieżącym roku prawdopodobnie przekroczę „przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych”, zobowiązujące mnie do stosowania ustawy o rachunkowości. Czy przy ustaleniu tych przychodów muszę uwzględniać przychody ze sprzedaży majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz przychody z umorzonych zobowiązań?

Jak ustalić datę dokonania transakcji sprzedaży

Firma realizuje sprzedaż w kraju między innymi na podstawie telefonicznych zamówień klientów. Zamówienie telefoniczne realizujemy bez pisemnej umowy sprzedaży. Jak należy zaewidencjonować transakcje sprzedaży

Czy odsetki stanowią koszt finansowy

W naszej firmie została przeprowadzona kontrola przez izbę celną. Decyzja, którą otrzymaliśmy, dotyczy 2002 roku. Na jej podstawie musimy zapłacić: cło - 2000 zł, VAT 500 zł, akcyzę 100 zł oraz odsetki w wysokości 800 zł. Razem 3400 zł. Jak powinniśmy te wartości zaksięgować? Czy odsetki będą stanowiły koszt finansowy?

Jak ująć sprzedaż samochodu w pkpir

Prowadzę pkpir. W październiku 2003 r. zakupiliśmy na fakturę używany samochód ciężarowy z homologacją o ładowności 740 kg. Wartość netto zakupu wyniosła 10 655,74 zł. Od listopada 2003 r. podlegał on amortyzacji. W grudniu 2006 r. został sprzedany za kwotę netto 4200 zł, czyli poniżej aktualnej wartości księgowej.

Czy wartość zużytych materiałów można wliczyć w cenę usługi

Czy wartość zużytych materiałów przy wymianie okien powinna być składnikiem ceny świadczonej usługi i podlegać w całości opodatkowaniu 7-proc. stawką VAT?

Jak poprawić błędy w ewidencji zaliczki otrzymanej ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy

Jesteśmy podmiotem świadczącym m.in. usługi gastronomiczno-hotelarskie. Usługobiorcy są podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi. Gdy otrzymamy zaliczkę od podmiotu gospodarczego – natychmiast wystawiamy fakturę zaliczkową. A jeśli od osoby fizycznej – wystawiamy paragon fiskalny. Problem powstaje, gdy zaliczka wpływa na nasz rachunek bankowy ostatniego dnia miesiąca, a my dowiadujemy się o tym w miesiącu następnym.

Czy można zmienić dotychczasową stawkę amortyzacji

Analizując stopień wykorzystania posiadanych przez nas środków trwałych stwierdziliśmy, iż część maszyn produkcyjnych będzie używana dłużej niż planowaliśmy, inne zaś, w wyniku bardzo intensywnej eksploatacji, krócej. Czy w związku z tym możemy zmienić dotychczas ustalone stawki amortyzacyjne?

Czy kaucja zatrzymana za niezwrócone opakowania zwrotne jest przychodem podatkowym

Czy kwota wynikająca z faktur wystawionych przez naszą spółkę z tytułu należności za niezwrócone opakowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli tak, to w którym momencie przychód ten powinien zostać wykazany?

Jak składać deklaracje VAT-7 w przypadku połączenia spółek

30 stycznia 2007 r. ma nastąpić połączenie naszej spółki z dwoma podmiotami będącymi osobami prawnymi. Połączenie ma być dokonane na podstawie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych, tzn. przez inkorporację.

Jak ewidencjonować zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości z tytułu podatku dochodowego

W efekcie przeprowadzonej we wrześniu 2006 r. kontroli podatkowej spółka otrzymała decyzję określającą zaległość wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. Jednocześnie ze złożonej w tym samym miesiącu deklaracji VAT za sierpień 2006 r. wynikała kwota zwrotu podatku.

Czy darowizna pieniężna na rzecz szpitala jest kosztem

Jesteśmy spółką z o.o. Przekazaliśmy darowiznę w formie świadczenia pieniężnego na rzecz szpitala. Czy taka darowizna może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu naszej spółki?

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącej środek trwały w budowie

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącej w ewidencji spółki z o.o. środek trwały w budowie? 5 lipca 2000 r. spółka kupiła zabudowaną budynkami działkę (typowe gospodarstwo rolne), ponosząc wydatki na kwotę 38 847 zł (umowa, opłata sądowa, opłata skarbowa, wpisy, ksero).

Jak rozliczać różnice memoriałowe z uwzględnieniem nowych przepisów updop

Jak prawidłowo rozliczać w nowym roku obrotowym różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od posiadanych należności i zobowiązań?

Jak ująć w księgach rachunkowych udzielenie zapomogi pracownikowi

Jesteśmy spółką zatrudniającą poniżej 20 osób. Nie tworzymy ZFŚS. Czy możemy ze środków obrotowych udzielić naszemu pracownikowi zapomogi? Jak to zaewidencjonować?

Jak rozliczyć przyjęcie towarów w komis od unijnego kontrahenta

Hurtownia płytek ceramicznych współpracuje z dostawcą z UE. Dostawca ten proponuje dostawę płytek na zasadzie komisu, tzn. towar zostanie dostarczony wcześniej, a faktura zostanie wystawiona w momencie zakupu danej partii przez klienta hurtowni. Jak traktować taką sprzedaż ze strony dostawcy z UE i jak rozliczać to w VAT? Firma prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Kiedy powstaje obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania

Jesteśmy spółką z o.o. Czy mamy obowiązek tworzyć rezerwy na przyszłe zobowiązania? W jakiej wysokości należy je utworzyć i jak wygląda ich ewidencja?

Czy można odliczyć VAT od usługi, jeśli umowa została zawarta bez ogłoszenia przetargu

Czy można odliczyć VAT od usługi, jeśli umowa została zawarta niezgodnie z prawem, tj. bez ogłoszenia przetargu?

Koszty działalności usługowej z uwzględnieniem ustalenia wyniku finansowego - jak zaewidencjonować

Spółka rozpoczyna działalność w branży budowlanej. Jaki wariant ewidencyjny kosztów wybrać? Jak rozliczać wynik na działalności usługowej?

Faktury w księgach

Chciałabym zapytać o sposób wykazywania w księgach faktur, których termin wystawienia jest np. listopadowy, a data sprzedaży jest październikowa, czyli fakturowanie następuje w miesiącu następnym po wykonaniu dostawy. Jak potwierdzić saldo należności w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy naszą firmą jako sprzedawcą a naszym kontrahentem, czyli odbiorcą?

Czy przez moment rozpoczęcia ewidencjonowania należy rozumieć moment fiskalizacji kasy

Czy moment fiskalizacji kas rejestrujących to moment rozpoczęcia ewidencjonowania?

Czy można odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane dotacją

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W dużej części funkcjonujemy z dotacji, która w 63% przeznaczona jest na wynagrodzenia oraz ZUS, a pozostała część na utrzymanie obiektu. Czy z faktur zakupu, pokrytych z dotacji, możemy odliczyć VAT?

W jakim zakresie można stosować przepisy MSR nr 16

Posiadamy środek trwały, którego wartość księgowa jest dużo niższa niż jego wartość rzeczywista. Czy w tej sytuacji możemy zastosować przepisy MSR nr 16 i dokonać przeszacowania?

Kto rozlicza VAT przy wewnątrzwspólnotowej usłudze transportu towarów

Moja firma świadczy usługi transportowe (transport towarów). W sierpniu wykonywaliśmy tę usługę z Niemiec do Polski. Firma niemiecka nie podała nam numeru, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby podatku w swoim kraju. Jak w takiej sytuacji rozliczyć podatek?

Jak wykazać dopłaty bezpośrednie do gruntów w księgach rachunkowych

Jesteśmy gospodarstwem rolnym prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. Jak należy zakwalifikować i wykazać w księgach rachunkowych należne nam dopłaty bezpośrednie do gruntów, jeżeli do końca tego roku ich nie otrzymamy? Czy możemy je zaliczyć do przychodów?

Od czego zależy możliwość zastosowania i zmiany indywidualnej stawki amortyzacyjnej

Spółka amortyzuje budynek biurowy z zastosowaniem indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%. Spółka jest zainteresowana obniżeniem wysokości kosztów podatkowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Od kiedy i z zastosowaniem jakiej procedury możemy obniżyć stosowaną stawkę?

Jak rozliczyć wydatki spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce komandytowej

Jesteśmy spółką z o.o. Płatnikiem podatku dochodowego z udziału w spółce komandytowej jest wspólnik. Jak zaksięgować płacony podatek i jak go rozliczyć? Na podstawie jakich dokumentów powinno się doliczyć nasz proporcjonalny udział do kosztów i przychodów w CIT-2?

Jak traktować podatkowo niezwrócone dopłaty

Wspólnicy spółki z o.o. przed 3 laty wnieśli dopłaty zwrotne do spółki. Spółka wykazywała wtedy straty, miała problemy z płynnością. Obecnie osiąga dochody, straty z lat ubiegłych zostały pokryte, posiada pełną płynność finansową. Czy w tej sytuacji istnieje konieczność wycofania dopłat?

REKLAMA