reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na remont drogi publicznej prowadzącej do siedziby spółki

Aktualizacja: 28.05.2007

Siedziba naszej spółki jest położona poza granicami miasta. Prowadzi do niej droga, której nawierzchnia wymaga remontu. Kontrahenci często narzekają na dojazd do naszej siedziby. Zły stan drogi utrudnia nam również dowożenie towarów. W związku z tym postanowiliśmy wyremontować tę drogę. Czy poniesione wydatki na remont możemy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu? »

Jak rozliczać różnice kursowe powstałe w wyniku kompensaty

Aktualizacja: 25.05.2007

Mam kłopot z rozliczaniem kompensat w rozrachunkach zagranicznych. Po jakim kursie i z którego dnia powinno się dokonać rozliczenia? »

Prawidłowa prezentacja zysków i strat nadzwyczajnych

Aktualizacja: 25.05.2007

Jestem księgową w dużej firmie, która po raz pierwszy sporządza swoje sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W roku, za który sporządzane jest obecnie sprawozdanie, odzyskaliśmy ubezpieczenie za spaloną halę magazynową. Czy w sprawozdaniu sporządzanym według MSR można zawrzeć pozycję zdarzeń nadzwyczajnych? »

Jak rozliczyć pobranie towarów na potrzeby osobiste

Aktualizacja: 23.05.2007

Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze sklepu spożywczego, który prowadzę, pobieram towary na własne (osobiste) potrzeby, np. chleb, masło, nabiał itp., od których odliczałem VAT. Jak należy księgować w księdze te zdarzenia? Czy pobrane przeze mnie towary są dla mnie przychodem? »

Kiedy można korzystać z ulgi na złe długi

Aktualizacja: 24.05.2007

Firma otrzymała postanowienie sądu o uznaniu wierzytelności jako nieściągalnej z 10 maja 2004 r. W piśmie z 15 marca 2005 r. sędzia komisarz potwierdził, że syndyk masy upadłościowej przedsiębiorstwa X nie dysponuje środkami umożliwiającymi zaspokojenie wierzytelności wierzyciela. »

Jak wykazać w księgach otrzymanie, przepadek oraz zwrot wadium

Aktualizacja: 23.05.2007

Spółka rozpisała przetarg na roboty budowlano-montażowe. Wszyscy uczestnicy wpłacili wadium. W wyniku przetargu wyłoniony został zwycięzca, który jednak nie podpisał umowy o roboty w wyznaczonym terminie, w związku z czym wniesione przez niego wadium przepadło. Niedoszły kontrahent złożył skargę do sądu. Jak wykazać w księgach otrzymanie wadium, jego przepadek oraz ewentualny zwrot? »

Czy fundator może zaliczyć do kosztów wydatki na stypendium

Aktualizacja: 23.05.2007

W celu pozyskania młodej i dobrze wykształconej kadry spółka z o.o. zajmująca się tworzeniem i wdrażaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego zamierza podpisać umowy stypendialne z kilkoma studentami ostatniego roku informatyki i automatyki przemysłowej. »

Operacje gotówkowe w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 22.05.2007

Jakie ograniczenia w obrocie gotówkowym wynikają z przepisów prawnych? Jak ewidencjonować środki pieniężne wpływające i wypływające z kasy? Jak ująć w księgach rachunkowych zapłatę czekiem gotówkowym? Jak postąpić w sytuacji otrzymania fałszywych znaków pieniężnych? »

Czy nieodpłatne przekazanie nagród należy ewidencjonować na kasie rejestrującej

Aktualizacja: 22.05.2007

Każdy abonent sieci, który spełnia określone regulaminem warunki, może się stać uczestnikiem specjalnego programu lojalnościowego polegającego na zbieraniu punktów i wymienianiu ich na nagrody z katalogu. »

Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt

Aktualizacja: 21.05.2007

Spółka zawarła umowę dzierżawy gruntu na okres 5 lat. Ze względu na pojawiającą się konieczność wydzierżawienia innego terenu spółka rozwiąże tę umowę. Wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się z zapłatą odszkodowania. Czy w tym przypadku odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy stanowi koszt? »

Jak rozliczyć dywidendy otrzymane z Holandii

Aktualizacja: 21.05.2007

Spółka z o.o. otrzymała dywidendę z Holandii od spółki, w której posiada 16% udziałów. Ponadto spółka otrzymała dywidendę od innej spółki holenderskiej, w której posiada 9% udziałów. Czy dywidendy te należy zaliczać do przychodów w momencie ich otrzymania? »

Jak wykazać w księgach wykup środków trwałych po zakończeniu leasingu

Aktualizacja: 18.05.2007

W leasingu finansowym spółka miała poszczególne przedmioty, a w leasingu operacyjnym samochód o wartość netto 45 000 zł, który po zakończeniu umowy kupiła za 2000 zł. W jaki sposób ująć to w księgach? Czy spółka ma obowiązek wprowadzić te przedmioty do ewidencji środków trwałych, a jeżeli tak, to z jaką wartością? »

Kiedy należy zaewidencjonować eksport towaru

Aktualizacja: 18.05.2007

Czy można zastosować przepis art. 41 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy można nie wykazać dostawy eksportowej w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę 0%, oczywiście po spełnieniu warunku wymienionego w art. 41 ust. 6 czyli posiadania dokumentów przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres? »

Jak ewidencjonować niespłacone pożyczki z funduszu socjalnego

Aktualizacja: 17.05.2007

Nasza spółka udzieliła pracownicy pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. »

Czy można przejściowo zaprzestać amortyzacji środka trwałego

Aktualizacja: 17.05.2007

Artykuł 22i w ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na podwyższenie lub obniżenie stawek amortyzacyjnych. Czy można również przejściowo zrezygnować z naliczenia amortyzacji? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama