REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kiedy odwrócić odpis aktualizujący wartość aktywów

Po przeniesieniu się do nowej siedziby kierownictwo spółki podjęło decyzję o sprzedaży starych, nieprzydatnych budynków. Na koniec 2005 r. dokonano odpisu aktualizującego, w wyniku którego wartość bilansowa budynku równa się zeru. Do momentu sprzedaży chcielibyśmy wykorzystywać budynek do produkcji. Czy w takim przypadku należy odwrócić odpis?

Jak wykazać w księgach nadpłatę podatku od nieruchomości

Na skutek błędnego zakwalifikowania części nieruchomości jako rzekomo przeznaczonej na działalność gospodarczą, a w rzeczywistości wykorzystywanej na cele statutowe, okazało się, że wystąpiła nadpłata podatku od nieruchomości. Czy możemy wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku? Jak prawidłowo ująć w księgach tę nadpłatę?

Jak rozliczyć i udokumentować uzasadnioną reklamację towaru

Klient złożył reklamację na zakupione nasiona z powodu ich nieodpowiedniej jakości. Sporządziliśmy protokół stwierdzający zasadność reklamacji, na podstawie którego zwrócimy odbiorcy pieniądze za sprzedany towar. Jak należy zaewidencjonować tę reklamację?

Czy istnieje możliwość skorygowania faktur, jeśli podatnik nie był uprawniony do ich wystawiania

Od momentu rozpoczęcia działalności zamiast rachunków błędnie wystawiałem faktury VAT. Czy można naprawić ten błąd? Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Na fakturach nie wykazywałem VAT.

Jak od 1 stycznia 2007 r. rozliczać koszty w czasie

Jestem księgową w spółce produkcyjnej. Ostatnio byłam na szkoleniu i dowiedziałam się, że są duże zmiany w księgowaniu kosztów podatkowych. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, jak rozliczyć fakturę za napoje i jedzenie zakupione dla kontrahentów z grudnia z datą wpływu stycznia?

Na czym polega rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego

Jestem kierownikiem zespołu księgowego w spółce z o.o. W spółce jest przeprowadzana inwentaryzacja. Do ksiąg rachunkowych wprowadzane są wszystkie dokumenty przekazywane do działu księgowości. Czy mimo to spółkę może spotkać zarzut nierzetelności ksiąg?

Czy opóźnione złożenie deklaracji "zerowych" spowoduje odpowiedzialność karną skarbową

Nie złożyłem w terminie deklaracji VAT i PIT za wrzesień. Posłałem je do urzędu już w listopadzie. Czy grozi mi kara, pomimo że nie osiągnąłem we wrześniu żadnego przychodu ani obrotu?

Jak ewidencjonować koszty zastępstwa procesowego

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną przez kancelarię adwokacką za koszty zastępstwa procesowego oraz przelew od komornika jako zwrot poniesionych kosztów zastępstwa procesowego w tej samej wysokości?

Czy do ewidencji środków trwałych można zbiorczo wprowadzić kilka laptopów

Planujemy zakup 5 laptopów po ok. 2000 zł każdy. Czy powinniśmy je ewidencjonować bezpośrednio w koszty? Czy mogę je zsumować i nanieść zbiorczo na konto "Środki trwałe"?

Jak zaksięgować prace remontowe w wynajętym lokalu

Jako fundacja 1 lipca 2006 r. zawarliśmy umowę najmu lokalu. W ciągu 2 miesięcy po zawarciu umowy prowadziliśmy prace budowlane w celu adaptacji lokalu na potrzeby prowadzonej przez nas działalności. Prosimy o poradę, jak należy zaksięgować i amortyzować wykonane przez nas prace.

Jak rozliczyć bonifikatę otrzymaną po zakupie samochodu z UE

We wrześniu br. zakupiliśmy do dalszej odsprzedaży samochód ciężarowy w Niemczech. W październiku otrzymaliśmy na nasze konto bankowe bonifikatę w wysokości 2000 euro, a w listopadzie fakturę na tę bonifikatę, datowaną - 6 listopada 2006 r. Jak rozliczyć podatkowo tę transakcję?

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna prowadzić raport kasowy

Czy osoba fizyczna prowadząca kantor wymiany walut, będąca na pełnej rachunkowości, musi prowadzić raport kasowy? Czy można z tego zrezygnować, a wszystkie rozrachunki z dostawcami i odbiorcami ewidencjonować na koncie "Rozrachunki z właścicielem"?

Jak rozliczyć usługę transportu

Jesteśmy firmą transportową. W jaki sposób należy zafakturować poszczególne usługi transportu towarów, z jaką stawką VAT dla poszczególnych odcinków krajowych, unijnych i pozaunijnych, jaką podstawę prawną podać na fakturach?

Czy wypłacając zasądzone za godziny nadliczbowe wynagrodzenie, trzeba uwzględnić koszty uzyskania przychodów

Sąd zasądził od byłego pracodawcy na rzecz pracownika należne wynagrodzenie z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. Były pracodawca wypłacił wynagrodzenie jednorazowo w czerwcu 2006 r. Czy od wypłaconej kwoty przysługują koszty uzyskania przychodów i w jakiej wysokości?

Jak przeliczać kurs waluty obcej z faktury za usługi transportowe

Firma wykonuje usługę transportową. Fakturę wystawiono w dniu wykonania usługi z 30-dniowym terminem płatności. Kwotę należności podano w euro. Jaki kurs przyjąć do rejestru sprzedaży VAT - z dnia wystawienia faktury czy z dnia zapłaty za fakturę?

Kiedy nieściągalne wierzytelności są kosztem podatkowym

Spółka prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju. Wielu z jej kontrahentów zalega z zapłatą umówionych kwot. Wszystkie wierzytelności są kierowane na drogę sądową, a następnie do egzekucji. Czy nieściągnięte w egzekucji kwoty są dla spółki kosztem podatkowym?

Czy niezarejestrowany podatnik VAT UE powinien rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie

Dokonałem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Niestety nie zarejestrowałem się jako podatnik VAT UE. Czy mam obowiązek do rozliczenia tej transakcji w zakresie VAT?

Jak potraktować podatkowo sprzedaż premiowaną

W ramach promocji za zakupioną ilość towaru zaprzyjaźniona hurtownia otrzymuje od dostawcy nagrody rzeczowe w cenie 1 grosza za sztukę. Czy prawidłowe jest zakupienie tych nagród na paragon przez naszą spółkę za cenę 2 groszy za sztukę i rozdanie klientom? Czy urząd skarbowy może zgłosić jakieś zastrzeżenia?

Czy wolne od podatku dochody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich należy ująć w rozliczeniu rocznym

Czy dochody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich - zasiadania w radach gminnych, wolne od podatku (PIT-R) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 updof, należy ująć w rozliczeniu rocznym?

Jak powinien rozliczyć transakcję trójstronną drugi w kolejności podatnik VAT

Jak powinny być wystawiane faktury przez drugiego w kolejności podatnika w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej? Jakie ciążą na nim obowiązki dokumentacyjne?

Czy składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za jedynego wspólnika są kosztem dla spółki

Jedyny udziałowiec spółki z o.o., który nie jest jej pracownikiem, osiąga dochody jedynie z tytułu wypłaconej dywidendy. Czy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za tego wspólnika są kosztem uzyskania przychodu spółki?

Jaką wartość brać pod uwagę przy ustalaniu ceny prezentów o małej wartości

Zbliża się okres przedświąteczny. W związku z tym mam pytanie. Co należy rozumieć przez pojęcie ceny nabycia "prezentu o małej wartości" określone w art. 7 ust. 3 ustawy o podatku VAT? Czy będzie to cena netto wynikająca z faktury zakupu? Nie prowadzimy ewidencji.

Czy nota księgowa jest właściwa do przenoszenia kosztów usług

Nasza firma opłaciła za pracownika innej jednostki zakwaterowanie w hotelu. Jak powinnam obciążyć tę jednostkę kosztami tego zakwaterowania? Przez wystawienie faktury VAT (refaktury) czy za pomocą noty księgowej?

Jak rozliczać koszty zarządu na poszczególne miejsca powstawania

W związku z rozwojem firmy mamy zamiar rozszerzyć sieć naszych sklepów w całym kraju i zagranicą. Czy istnieje potrzeba wydzielania kosztów zarządu na poszczególne sklepy? Jak należy w takim przypadku ewidencjonować i rozliczać tego rodzaju koszty?

Kiedy należy odliczać VAT z faktur za media

Czy VAT z faktur za media odliczamy w terminie płatności? Jeśli tak, to co z podatkiem VAT, jeśli faktura została zapłacona trzy miesiące po terminie?

Jak opodatkować dywidendę wypłaconą szwajcarskiemu wspólnikowi polskiej spółki

Głównym udziałowcem spółki z o.o. w Polsce, posiadającym 90% udziałów, jest spółka ze Szwajcarii. Czy słusznie pobrałam podatek w wysokości 5% od wypłacanej tej spółce w 2006 r. dywidendy?

Kiedy przysługuje zaliczkowy zwrot VAT

Dokonuję zakupów inwestycyjnych. Nie rozpocząłem jeszcze działalności opodatkowanej VAT. Zanim to zrobię, upłynie prawdopodobnie 6-9 miesięcy. Być może potrwa to dłużej. Czy mogę otrzymać wcześniej zwrot podatku naliczonego zawartego w dokonanych zakupach?

Czy można otrzymać zwrot nadpłaty podatku wynikającej z formularza PIT-40

Pracownik złożył pracodawcy (płatnikowi) oświadczenie w celu rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. Wykazana została nadpłata. Czy możliwy jest jej zwrot? Kto ma dokonać ewentualnego zwrotu - pracodawca czy organ podatkowy?

Jak przygotować się do zamknięcia roku obrotowego

Prowadzę pełną księgowość w firmie osoby fizycznej. Rok 2006 będzie pierwszym, który samodzielnie muszę zamknąć. Wcześniej firma prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Proszę o wskazówki, co jest najważniejsze przy zamykaniu roku i jak powinnam uzgadniać konta, aby prawidłowo wyliczyć wynik finansowy.

Czy podlega opodatkowaniu przekazanie towarów pracownikom

Czy należy opodatkować VAT i wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku przekazania przez spółkę z o.o. aparatów fotograficznych pracownikom? Odliczyliśmy VAT.

Jak ustalić wartość księgową udziału

W tym roku zainwestowaliśmy w finansowe aktywa, tj. zakupiliśmy udziały różnych spółek. Jak należy je wycenić na dzień bilansowy?

Czy faktura wystawiona po terminie uprawnia do odliczenia VAT

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej 9 listopada 2006 r., dokumentującej zakup lokalu użytkowego w związku z odbiorem tego lokalu 7 kwietnia 2006 r.?

Jak rozliczać w księgach rachunkowych paragon za przejazd taksówką

Pracownicy naszej spółki, poza rachunkami i fakturami, często przynoszą paragony za przejazdy taksówką. Czy dokument ten prawidłowo dokumentuje poniesiony wydatek i może być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodu?

Kiedy odliczyć VAT z duplikatów faktur

Kiedy powinien być rozliczony podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury VAT z 9 października 2006 r.? Termin płatności określono, jak w pierwotnej fakturze, tj. 23 czerwca 2006 r. Duplikat otrzymano w październiku. Faktura wystawiona została za rozmowy telefoniczne. Nie odliczyliśmy z tej faktury VAT.

Jak ewidencjonować składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną przez jednoosobową spółkę z o.o. w imieniu jej wspólnika

Czy jednoosobowa spółka z o.o. może opłacać za wspólnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Proszę o informację, na jakim koncie zaewidencjonować te składki? Czy właściwe jest konto "Rozrachunki z udziałowcami z tytułu udziału w zyskach"?

Jak opodatkowane jest prowadzenie loterii promocyjnej

Planujemy organizację loterii promocyjnej. Miałaby ona towarzyszyć ankietom na temat naszych produktów zbieranym przez naszą spółkę od klientów i kontrahentów. Nagrody w tej promocji to komputery i wycieczki. Jakie będą skutki podatkowe tej transakcji?

Co warto wiedzieć o podpisaniu umowy z biegłym rewidentem

Jesteśmy spółką, która w tym roku będzie po raz pierwszy zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Kto i kiedy podpisuje umowę z biegłym rewidentem?

Jak rozliczać delegacje zagraniczne pracowników

Nie posiadamy rachunku dewizowego i zaliczki na delegacje zagraniczne wypłacamy pracownikom w złotych. Według jakiego kursu rozliczać poniesione w związku z delegacjami koszty podróży służbowych (diety, noclegi)?

Druki ścisłego zarachowania

W szczegółowych zasadach rachunkowości dla budżetu nie ma już zapisu o drukach ścisłego zarachowania. Czy czek gotówkowy jest nadal drukiem ścisłego zarachowania?

Jakie skutki ma sprzedaż wierzytelności własnej

Spółka z o.o. zawarła umowę cesji wierzytelności z firmą specjalizującą się w ściąganiu długów. Na mocy umowy kupujący zapłaci spółce 90% kwoty głównej, 0 zł za odsetki. Jakie skutki w podatku dochodowym i ewentualnie w innych podatkach spowoduje ta transakcja? Wierzytelność była zaliczona wcześniej do przychodów należnych.

Jak ewidencjonować naliczenie funduszu świadczeń socjalnych

Od nowego roku obrotowego spółka będzie zobowiązana do wprowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proszę o podanie sposobu naliczania oraz ewidencji w księgach rachunkowych.

Kradzież środka trwałego

W naszej jednostce budżetowej było włamanie. Jak powinniśmy zaksięgować kradzież sprzętu komputerowego (środki trwałe) potwierdzonej protokołem policji i zwrot odszkodowania za skradziony sprzęt?

Jak zaewidencjonować zakup szkoleń dotowanych ze środków EFS

Spółka z o.o. zakupiła dla wybranej grupy pracowników szkolenia dotowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja obejmie 70% kosztów, 30% spółka pokryje ze środków własnych. Firma szkoleniowa wystawiła faktury na 100% wartości szkolenia, po otrzymaniu dotacji wystawi faktury korygujące. W jaki sposób spółka powinna zaewidencjonować fakturę korygującą?

Czy usługi naprawy samochodów podlegająobowiązkowi ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Czy prowadzenie warsztatu samochodowego i usługi naprawy z wykorzystaniem części samochodowych powodują obowiązek stosowania kas fiskalnych od 1 września 2006 r.?

Jak zaewidencjonować koszty poniesione na rozwój firmy

Zleciliśmy firmie zewnętrznej opracowanie strategii rozwoju naszej firmy. W umowie nie został zawarty wymóg opracowania strategii inwestowania i finansowania spółki. Czy koszty związane z opracowaniem tych dodatkowych prac elementów stanowiły koszty uzyskania przychodu?

Czy spółka akcyjna przekształcona ze spółki z o.o. może kontynuować opłacanie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy

W trakcie 2006 r. spółka z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną. Czy spółka akcyjna miała prawo kontynuować w tym roku opłacanie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Czy w takiej samej jak spółka z o.o.? Czy trzeba informować w tym zakresie urząd skarbowy?

Jak zaewidencjonować przesunięcie magazynowe firmy zagranicznej

Jak należy zaewidencjonować magazyn komisowy firmy zagranicznej (UE), z którego towary przesuwane są do magazynu firmy polskiej i następnie sprzedawane. Na sprzedane towary firma zagraniczna wystawia klika razy w miesiącu fakturę.

Jak dokumentować i jak wyceniać zniszczenie towaru z winy przewoźnika

Jesteśmy zakładem produkcyjnym. Zleciliśmy przewóz towaru przewoźnikowi do danego kontrahenta. Podczas transportu część towaru uległa zniszczeniu. Jak mamy obciążyć przewoźnika, zakładając, że jest to jego wina (fakturą VAT czy notą obciążeniową)?

Kiedy kontrolować dokumenty zewnętrzne własne

Czy konieczna jest kontrola formalna, rachunkowa i merytoryczna potwierdzona podpisem i pieczątką na własnych fakturach sprzedaży?

Jak zaewidencjonować objęcie udziałów w zamian za wkład niepieniężny

Spółka z o.o. objęła udziały w innej spółce w zamian za wkład niepieniężny, na który składały się środki trwałe, towary oraz akcje. Proszę o przedstawienie skutków tej operacji w podatku dochodowym oraz sposobu jej ujęcia w księgach rachunkowych spółki.

REKLAMA