REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Opóźnienie egzekucji zobowiązań podatkowych

W wielu przypadkach urząd skarbowy może wydać niekorzystną dla podatnika decyzję, w której określa lub ustala zobowiązanie podatkowe w VAT. Czy możliwe jest skuteczne opóźnienie egzekucji zobowiązań podatkowych?

Kiedy powstaje przychód z wykonania usługi reklamowej

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność w zakresie usług reklamowych. Polegają one głównie na udostępnianiu, przygotowywaniu, instalowaniu i serwisowaniu powierzchni reklamowych zamieszczanych na nośnikach reklamowych stanowiących naszą własność. Jak ustalić moment powstania przychodu?

Czy korzystając ze zwolnienia przy sprzedaży samochodu, należy korygować wcześniej odliczony VAT

Czy sprzedając samochód osobowy używany w naszej firmie powyżej 6 miesięcy, od którego przysługiwało odliczenie VAT w wysokości 6000 zł, należy korygować wcześniej odliczony VAT?

Kiedy odliczyć VAT z faktury otrzymanej przed dostarczeniem towaru

W jakim terminie można odliczyć VAT z faktury z 15 sierpnia br. za zakupiony środek trwały, jeżeli jego dostawa nastąpi 30 listopada br.?

REKLAMA

Ewidencja zakupu kasy fiskalnej

Na jakich kontach zaksięgować zakupy inwestycyjne realizowane z rachunku dochodów własnych? Jak ująć w księgach 50% ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej jako środka trwałego?

Kiedy spółka zagraniczna wynajmująca spółce polskiej samochód płaci podatek

Spółka czeska wynajmuje spółce polskiej samochód osobowy. Spółki te nie są powiązane kapitałowo, lecz są powiązane personalnie. Czy spółka czeska powinna zapłacić podatek od przychodów osiągniętych na terenie Polski?

Jak zaewidencjonować nadwyżkę kosztów nad przychodami

Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej. W jaki sposób zaksięgować nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2005 r.?

Czy forma wpisywania numeru NIP na fakturze decyduje o prawie do odliczenia VAT

Czy dozwolone jest wystawianie odbiorcom faktur VAT, na których NIP jest wpisywany bez znaków rozdzielających, czyli myślników? Czy ma to jakieś znaczenie?

REKLAMA

Jak zaliczyć do kosztów wydatki na infrastrukturę publiczną

Wyremontowaliśmy bardzo zniszczony odcinek drogi publicznej prowadzący do siedziby naszej spółki z o.o. Czy wydatki poniesione na ten remont możemy potraktować jako koszty uzyskania przychodu?

W jakim terminie po rozpoczęciu działalności można otrzymać zwrot VAT

W jakim terminie nowo powstały podatnik może ubiegać się o zwrot VAT w związku w wewnątrzunijną dostawą lub nabyciem - 60 czy 180 dni? Czy należy przy tym spełnić inne wymogi?

Wymagania w stosunku do głównego księgowego

Czy mogę pełnić funkcję głównej księgowej, jeżeli mam pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata w księgowości, a w tych trzech latach dwa lata na stanowisku głównej księgowej? Ponadto ukończyłam średnią szkołę - technikum ekonomiczne o specjalności rachunkowość, a także studia, uzyskując tytuł magistra administracji.

Jak rozliczyć akcyzę, jeśli otrzymano zwrot sprzedanych towarów

Sprzedaliśmy partię win nabywcy w kraju. Wino należy do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Klient jednak po pewnym czasie zwrócił nam towar. Jak powinniśmy teraz postąpić? Podatek akcyzowy został już rozliczony. Czy powinniśmy wystawić fakturę korygującą?

Kiedy niezapłacony czynsz jest kosztem podatkowym

Czy niezapłacony czynsz za użytkowanie lokalu stanowi koszt uzyskania przychodów w spółce z o.o.?

Jak wystawić fakturę za sprzedaż towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż podstawowa

Zamierzamy sprzedawać towary opodatkowane stawkami niższymi niż 22% VAT. Jak prawidłowo wystawiać faktury za takie towary? Czy należy do nich dołączać jakieś dokumenty?

Kiedy zaliczyć w koszty wydatki na obsługę kredytu przeznaczonego na nabycie akcji

Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny na nabycie akcji spółki notowanej na giełdzie. W którym momencie zapłacone odsetki od tego kredytu i prowizja banku powinny być zaliczone do kosztów?

Czy można korygować fakturę, która nie została doręczona nabywcy

Wystawiliśmy błędnie fakturę VAT. Kontrahent nie otrzymał tej faktury, a nasza firma posiada jej oryginał i kopię. Czy możemy w takiej sytuacji wystawić fakturę korygującą?

Jak ewidencjonować wydatki na budowę środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży

Spółka rozpoczyna inwestycję - budowę biurowca. Inwestycja ta w końcowej fazie zostanie podzielona - część do sprzedaży, a część będzie przekwalifikowana na środek trwały firmy. Na jakich kontach ująć wydatki poniesione na inwestycję w budowie?

Czy każdy nabywca może wystawić notę korygującą

Czy nabywca towaru lub usługi, nieprowadzący działalności gospodarczej, w celu dokonania korekt błędnie wystawionych na jego rzecz faktur VAT jest uprawniony do wystawienia not korygujących?

Jak zaewidencjonować podatek od nieruchomości doliczony w wyniku kontroli

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości za lata 2003- -2005 doliczony w wyniku kontroli przeprowadzonej w bieżącym roku? Czy konieczne jest poprawianie bilansu za te lata?

Czy korzystając z ulgi na zakup kas, można odliczyć podatek naliczony przy zakupie kasy

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność oraz podatnikiem VAT. Od 1 września 2006 r. muszę ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej. Moja kasa będzie niedroga, około 1000 zł brutto. Jak prawidłowo rozliczyć ten zakup w zakresie podatku VAT?

W jaki sposób ewidencjonujemy zaliczki

Spółka z o.o. otrzymała zaliczkę na poczet przyszłych dostaw. W jaki sposób zaewidencjonować ten fakt w księgach rachunkowych? Czy powstanie w związku z tym zobowiązanie podatkowe?

Udokumentowanie ulepszenia środka trwałego

Jaki należy wystawić dokument po dokonaniu ulepszenia środka trwałego już istniejącego? Czy ma to być OT? W jaki sposób należy naliczać umorzenie tego ulepszonego środka trwałego? Suma wydatków na ulepszenie przekracza 3500 zł. Jesteśmy jednostką budżetową.

Jak zaewidencjonować opłatę za koncesję

Niedawno otrzymaliśmy koncesję na prowadzenie stacji benzynowej. Uzyskanie koncesji wiązało się z opłatami. Jak należy zaewidencjonować te opłatę?

Jak rozliczyć w VAT dotacje na zakup sprzętu

Nasz ZOZ kupił sprzęt medyczny. Zakup został sfinansowany dotacjami. Czy otrzymanie tych dotacji powoduje obowiązek odprowadzenia VAT? Kupiony sprzęt będzie służył do wykonywania czynności zwolnionych z podatku, więc czy podatek będzie kosztem kwalifikowanym?

Dokument WZ - dla kogo oryginał, dla kogo kopia

Jakie dokumenty powinien dostać odbiorca towaru, kiedy wydaję mu towar z magazynu - oryginał WZ czy kopię?

Kiedy zaliczyć do kosztów fakturę telekomunikacyjną

Rok podatkowy naszej spółki zakończył się 31 czerwca br. W lipcu otrzymaliśmy fakturę telekomunikacyjną. Dotyczy ona czerwca, czyli poprzedniego roku podatkowego. Data wpływu to 15 lipca, a data zapłaty to 31 lipca. Do jakiego okresu podatkowego powinniśmy ją zaliczyć?

Czy należy amortyzować samochód osobowy o wartości 1500 zł

Spółka zakupiła od osoby fizycznej samochód osobowy w cenie 1500 zł. Czy samochód ten można amortyzować jednorazowo, na podstawie umowy kupna? Czy VAT od zakupów związanych z eksploatacją tego samochodu podlega odliczeniu?

Jak rozliczyć umowę o dzieło zawartą z osobą niebędącą pracownikiem o opracowanie statutu

Umowa o dzieło, której przedmiotem jest opracowanie statutu, została zawarta z osobą niebędącą pracownikiem. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 1000 zł plus koszty dojazdu (tzw. kilometrówka). Jak obliczyć podatek od umowy?

Jak skopiować arkusz spisowy

Czy kopią arkusza spisowego może być ksero oryginału?

Jakie kursy walut należy zastosować w imporcie i eksporcie towarów

Jakie kursy walut należy stosować podczas księgowania i rozliczania importu towarów i eksportu towarów? Czy kursy celne dla potrzeb VAT, a średnie NBP dla celów podatku dochodowego?

Jakie skutki wywołuje przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego

Jakie skutki w przypadku likwidacji spółki cywilnej powoduje przekazanie wspólnikom w rozliczeniu końcowym wyposażenia firmy, jeśli wspólnicy nadal prowadzą działalność gospodarczą?

Czy pełnomocnik może podpisywać deklaracje VAT za podatnika

Nasi klienci udzielają nam pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, w tym deklaracji VAT. Czy możemy podpisywać te deklaracje?

Jak zaewidencjonować aport i obciążającą go hipotekę

Spółka X wniosła aportem do spółki Y nieruchomość, na której ciąży hipoteka bankowa w wysokości 15 mln zł. Wartość aportu wynosi 4,5 mln zł, a wartość udziałów w zamian za aport - 7 tys. zł. Spółka Y wynajmuje nieruchomość i kwotę z wynajmu przekazuje na konto komornika. Jak zaksięgować te operacje w spółce X i w spółce Y?

Jakie obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe związane są z likwidacją spółki

W związku ze złą sytuacją finansową spółki z o.o. planowane jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie jej likwidacji. Jakie obowiązki sprawozdawcze wiążą się z podjęciem tej uchwały? Do jakich dodatkowych księgowań zobowiązana będzie spółka w związku z prowadzoną likwidacją?

Jak ewidencjonujemy przekazanie zysku na spłatę kredytu oraz zakup środków trwałych

Spółka akcyjna przekazała połowę zysku na spłatę kredytu, a drugą połowę - na zakup środków trwałych. Jak należy zaewidencjonować tę operację? Czy cały zysk należy zaksięgować na kapitał zapasowy?

Jak opodatkować sprzedaż promocyjną

Planujemy uatrakcyjnienie naszej sprzedaży. Po pierwsze - będziemy stosować rabat naturalny. Po drugie - klientom kupującym w większych ilościach sprzedawane przez nas produkty będziemy dawać tanie gadżety. Jakie są skutki podatkowe takiej akcji promocyjnej?

Kiedy zaksięgować fakturę za media

Spółka otrzymała fakturę zakupu z datą wystawienia lipiec 2006 r. Datą sprzedaży jest 30 czerwca 2006 r. W jakim terminie powinno nastąpić rozliczenie VAT? Kiedy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktur za media?

Czy należy rozliczyć VAT od importu usług, gdy zagraniczny kontrahent obciążył nas za nieterminową dostawę

Jesteśmy firmą transportową. Od kontrahenta zagranicznego z UE otrzymaliśmy fakturę obciążającą nas za nieterminową dostawę towaru. Na fakturze widnieje nasz NIP bez symbolu PL. Czy zdarzenie takie traktować jako import usług, a co za tym idzie - czy wystawiać fakturę wewnętrzną i naliczać VAT?

Jak ewidencjonować wierzytelności nieściągalne

W księgach spółki z o.o. figuruje należność, z której zapłatą dłużnik zwleka od dwóch lat. Spółka regularnie przesyła mu wezwania do zapłaty, które pozostają bez odpowiedzi. Czy możemy tę wierzytelność zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez komornika w imieniu dłużnika

Zakupiliśmy na licytacji komorniczej samochód ciężarowy (powyżej 3,5 tony). Ponieważ podmiot licytowany był podatnikiem VAT, komornik wystawił w jego imieniu fakturę VAT. Czy przysługuje nam prawo do odliczenia VAT z takiej faktury, gdy dokonane zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych?

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań zwrotnych

Firma kupuje towar wraz z opakowaniami zwrotnymi z krajów Unii Europejskiej, za które jest obciążana. Przy następnym nabyciu towarów opakowania te są zwracane i firma zostaje za te opakowania uznana notą uznaniową. Proszę o wyjaśnienie, czy powinniśmy naliczyć od nich VAT i wykazywać je w rejestrach VAT jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Czy usługi nauki i pokazów tańca mogą być opodatkowane ryczałtem

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Zamierzam ją poszerzyć o pokazy tańca świadczone samodzielnie lub w grupie oraz naukę tańca świadczoną samodzielnie lub w grupie. Czy w związku z tym nadal będę mógł korzystać z opodatkowania ryczałtem?

Jak dokumentować obciążanie zleceniodawców ponoszonymi przez firmę kosztami ich dojazdu i noclegu

Nasza firma współpracuje z osobami fizycznymi na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby te mają własne działalności gospodarcze. Mamy zawarte z nimi umowy, że będą uczestniczyć w szkoleniach, które im firma wskaże. Otrzymujemy faktury za szkolenie tych osób, opłacamy dojazd i noclegi, a następnie refakturujemy te wydatki na poszczególne osoby, których wydatek dotyczył. Czy mogę w tym przypadku skorzystać z refaktury?

Kiedy powstanie przychód z tytułu prowadzenia kursów językowych

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą polegającą m.in. na organizowaniu i prowadzeniu kursów językowych. Opłaty są wnoszone przez kursantów co miesiąc. W którym momencie powinienem rozliczyć przychód? Jak traktować przedpłaty? Czy ma znaczenie, że jestem zwolniony z VAT?

Czy należy sporządzić remanent i odprowadzić VAT w przypadku zawieszenia działalności

Chcę zawiesić działalność gospodarczą. Na stanie firmy mam samochód zamortyzowany (środek trwały od 1999 r.), kasę fiskalną i komputer. Od wszystkiego odliczyłem w całości VAT. Co zrobić, żeby zapłacić jak najmniej VAT? Czy mogę sprzedać kasę (po odczycie) i komputer za symboliczną złotówkę + VAT?

Kiedy i gdzie wpisuje się do księgi spis z natury

Czy spis z natury, np. na dzień zmiany wspólnika, wpisuje się do pkpir? Jeśli tak, to w którą rubrykę? Spis obejmuje towary handlowe.

Czy zaliczki należy wykazywać w informacji podsumowującej

Czy w informacji podsumowującej VAT UE powinnam wykazać otrzymane od kontrahenta z Niemiec zaliczki na przyszłe dostawy? Zaliczki były wykazywane w deklaracjach VAT-7 w poz. 30 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak ująć w kosztach wydatki związane z używaniem samochodu wynajętego w firmie rent a car

Nasz pracownik podczas krajowej podróży służbowej wynajmuje, w celu dojazdu do klientów, samochód osobowy w firmie typu rent a car. Czy w związku z tym należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

Czy umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest opodatkowana VAT

Jak rozliczyć zapłatę za wykonanie strony internetowej naszego przedsiębiorstwa, jeżeli została podpisana z wykonawcą umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich? Czy taką usługę należy opodatkować VAT?

Kiedy można zmienić metodę księgowania kosztów w czasie, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą. Chcę prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy od początku prowadzenia księgi mogę wybrać metodę memoriałową i zgodnie z jej zasadami księgować koszty? Kiedy będę mógł ją zmienić?

REKLAMA