REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jak rozliczyć stratę podatkową

W 2006 r. spółka poniosła stratę w wysokości 14 000 zł. Czy w 2007 r. mogę odliczać od dochodu 50% już w pierwszych dwóch miesiącach, czy mogę przez każdy miesiąc odliczać po 7000 zł?

Czy spółka może zaliczyć do kosztów wydatki na wyposażenie przekazane kontrahentom w celu ekspozycji jej towarów

Spółka zawiera ze sklepami detalicznymi umowy o współpracy i sprzedaży produktów. W ramach tych umów spółka przekazuje im do używania stojaki i regały zaopatrzone w jej logo, które służą do ekspozycji jej towarów. Koszt używania wyposażenia przez klienta zawarty jest w cenie sprzedawanych produktów.

Jak na dzień bilansowy wykazać w sprawozdaniu finansowym dopłaty bezpośrednie do gruntów

W związku z ukazywaniem się w wielu publikacjach niespójnych porad na temat ujęcia w księgach rachunkowych dopłat bezpośrednich do gruntów, gdzie w sprawozdaniu finansowym powinny być one ujmowane?

Kiedy podatnik zwolniony z VAT jest zobowiązany rozliczyć VAT

Korzystam ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. 5 lutego br. nabyłem w Niemczech samochód dostawczy o wartości 25 000 zł. Czy wartość samochodu wliczam do limitu uprawniającego do zwolnienia? Czy mam obowiązek rozliczenia tej transakcji?

Jak ujmować składniki majątku o niskiej wartości

W jaki sposób należy ewidencjonować szczotki, grzebienie, peleryny itp., a jak fotele i inne meble w salonie fryzjerskim? Gdzie można je zakwalifikować?

Czy wydatki na bezprzewodowe korzystanie z Internetu uprawniają do ulgi

W 2006 r. ponosiłem wydatki na korzystanie z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przy pomocy specjalnej karty i modemu oraz notebooka mogłem korzystać z Internetu również w podróży. Czy będę mógł odliczyć te wydatki w zeznaniu rocznym?

Jak księgować przychody z obiektów socjalnych po zmianie ich przeznaczenia

Spółka posiada ośrodek wczasowy, będący majątkiem socjalnym. Zarząd postanowił wydzierżawić ośrodek na sezon letni, a wpływy z dzierżawy byłyby przekazywane na fundusz socjalny. Po zakończeniu okresu dzierżawy spółka zamierza wyremontować ośrodek, a następnie prowadzić tam działalność gospodarczą. Tak uzyskane przychody nie będą już zasilały funduszu socjalnego. Czy jest to prawnie dopuszczalne? Jak zaksięgować takie działania?

Czy kaucja za opakowania podlega opodatkowaniu VAT

Spółka sprzedaje towary (farby) bezpośrednio do odbiorców przemysłowych i jest zobowiązana do odbioru (na własny koszt) opakowań po tych środkach i ich utylizacji. Ponadto spółka jest zobowiązana do ustalenia wysokości kaucji za opakowania jednostkowe tych środków, w wysokości nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 30% ceny niebezpiecznego środka zawartego w tym opakowaniu.

Jak rozliczać transakcje uwzględniające rabaty

Nasza spółka ma zamiar zwrócić kontrahentowi wydatek, jaki poniósł na opłatę wjazdową. Zwrotu chcemy dokonać w postaci zwiększonego rabatu. Jakie są formy rabatu i jak należy go ująć w księgach?

Czy wydatki na zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł podlegają ujęciu w księdze jako koszt

Jestem producentem energii elektrycznej. Na podstawie obowiązujących przepisów jestem zobowiązany m.in. do uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Czy wydatki na ten cel mogą zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt?

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za niezastosowanie się do treści wezwania organu podatkowego

Strona udzieliła pełnomocnictwa. Pełnomocnik złożył do organu podatkowego prowadzącego postępowanie podatkowe odpis pełnomocnictwa. Urząd skarbowy wysłał do pełnomocnika wezwanie do osobistego zgłoszenia się przez stronę w celu złożenia wyjaśnień w toczącym się postępowaniu. Czy strona ma obowiązek zgłoszenia się na takie wezwanie, pomimo że jest reprezentowana przez pełnomocnika?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej

Prowadzimy sklep z przyprawami i herbatami. Mamy zamiar rozpocząć także sprzedaż przez Internet. W związku z tym mam pytanie: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli wysyłamy towar do nabywcy za zaliczeniem pocztowym?

Jak rozliczyć zobowiązanie solidarne

Spółka zapłaciła zobowiązanie pracownicze przejętego częściowo zakładu pracy (w ramach odpowiedzialności solidarnej). Jak ująć to w księgach rachunkowych? Czy będą to koszty podatkowe?

Czy odliczenie wydatków na zakup leków jest uzależnione od posiadania I lub II grupy inwalidzkiej

Czy aby móc skorzystać z odliczenia wydatków na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista, osoba niepełnosprawna musi legitymować się którąkolwiek grupą niepełnosprawności?

W jakim zakresie podatnicy VAT mogą korygować deklaracje

Jak w obecnym stanie prawnym, wynikającym z ostatniej nowelizacji art. 81 Ordynacji podatkowej, kształtuje się prawo podatnika do złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT dotyczącej miesiąca uprzednio skontrolowanego przez organ skarbowy? Czy wynik kontroli – stwierdzający nieprawidłowości lub ich brak – wpływa na prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji za kontrolowany okres?

Jak zaewidencjonować opłaty miesięczne we wspólnocie mieszkaniowej

Łączna opłata miesięczna wspólnoty mieszkaniowej wynosi 1200 zł. Często zdarzają się znaczne opóźnienia w opłatach. Jaką kwotę należy księgować na przychody w poszczególnych miesiącach? Czy kwotę należną, czy faktycznie wpłaconą w danym miesiącu?

Jak rozwiązać niewykorzystane rezerwy

Sporządzając sprawozdanie finansowe, spółka z o.o. utworzyła rezerwę z tytułu premii dla pracowników. Rezerwę zaksięgowano na stronie Wn konta zespołu 5 „Koszty według miejsc ich powstawania”, Ma 640 „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Czy przychody uzyskiwane z najmu lokalu powodują utratę możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą – usługi w zakresie złotnictwa i jubilerstwa. Jestem opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Od marca zamierzam wynająć część lokalu, w którym świadczę swoje usługi, innemu przedsiębiorcy – grawerowi. Czy uzyskiwanie dodatkowego przychodu z tytułu najmu nie spowoduje utraty przeze mnie możliwości korzystania z dotychczasowej formy opodatkowania?

Faktura korygująca w księgach rachunkowych jednostki

W lutym bieżącego roku sprzedaliśmy naszemu kontrahentowi towary. Jednak część towarów musieliśmy przyjąć ze względu na uszkodzenia. W związku z tym wystawiliśmy fakturę korygującą. Do tej pory nie mamy jeszcze potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez naszego kontrahenta. Czy pomimo to powinniśmy ująć taką fakturę w księgach? Jak należy postąpić, jeśli w ogóle takiego potwierdzenia nie otrzymamy od kontrahenta?

Czy zaliczki z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy należy wykazywać w informacji podsumowującej

Dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta niemieckiego posiadającego numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec. W styczniu br. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, które zostaną dostarczone w kwietniu br.

Rezerwa na świadczenie pracownicze - ewidencja księgowa

Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 5, w których zawarty jest również układ rodzajowy, np. 550-404-01, oraz zespołu 7. Jak należy zaewidencjonować rezerwy na zobowiązania wobec pracowników, utworzenie rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, urlopy, wypłatę nagród z rezerwy?

Kiedy można dokonać korekty deklaracji po kontroli skarbowej

Czy po kontroli w firmie, która wykazała podatek dochodowy do zapłaty, możliwa jest korekta deklaracji CIT z wykazaniem kwot strat z lat ubiegłych podlegających rozliczeniu? Za poprzedni rok podatkowy była strata podatkowa.

Czy strata z likwidacji wpływa na wartość początkową

Spółka z o.o. prowadzi działalność produkcyjną. Obecnie zamierza dokonać rozbiórki nie w pełni zamortyzowanego budynku gospodarczego. Spółka planuje wybudowanie w tym miejscu budynku biurowego, w którym będzie się mieścić siedziba firmy.

Zakup nieruchomości inwestycją firmy - zapisy w księgach

Jesteśmy spółką z o.o. i chcemy kupić dwie nieruchomości w celach inwestycyjnych. Jak należy dokonywać wyceny tych aktywów i jak je ewidencjonować w księgach?

Urządzenia niskocenne - czy można je zaliczyć do środków trwałych?

Czy można ustalić indywidualnie stawkę amortyzacji dla nowego niskocennego urządzenia - klimatyzatora przenośnego? Czy można go zaliczyć do środków trwałych i amortyzować, jeśli wartość netto urządzenia wynosi 1200 zł? Nie chcemy zaliczyć jego wartości do kosztów jednorazowo, lecz zamierzamy rozłożyć ją na 12 miesięcy.

Czy deklaracje VAT mogą być podpisywane przez księgową?

Czy mogę upoważnić swoją księgową do podpisywania deklaracji VAT? Comiesięczne podpisywanie deklaracji jest dla mnie problemem, gdyż często wyjeżdżam za granicę. Jakich formalności powinienem dokonać?

Czy nieodpłatne przekazanie towaru wycofanego ze sprzedaży podlega VAT

Handluję odzieżą. Część towaru nie nadaje się jednak do sprzedaży (wypłowiał, wyszedł z mody).
1. Czy w przypadku gdy podaruję tę odzież, np. Caritasowi lub ośrodkowi pomocy, muszę odprowadzić VAT i jak go wyliczyć?
2. Czy zapłacę VAT, gdy dokonam zniszczenia tych towarów?

Kiedy należy opodatkować przychód z nieodpłatnego nabycia akcji przez pracowników

Nasza spółka podwyższyła kapitał akcyjny, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego. Pracownicy będący jednocześnie naszymi akcjonariuszami podjęli uchwałę o nieodpłatnym nabyciu w ramach prawa poboru nowych akcji. Czy w powyższej sytuacji obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstanie dopiero z chwilą sprzedania nowo nabytych akcji?

Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego odzwierciedla się w cenie nabycia

W listopadzie zaciągnęliśmy kredyt w euro. W ten sposób finansowaliśmy zakup nowej linii produkcyjnej, która na początku lutego została przekazana do użytku. Czy powstałe różnice kursowe uwzględnia się w cenie nabycia nowego środka trwałego?

Odwołanie darowizny a podatki

Otrzymałem od mojej babci w drodze darowizny 2-pokojowe mieszkanie. Reszta rodziny dowiedziała się o tym i namawiają babcię do odwołania darowizny. Jak wygląda kwestia zapłaty podatku w przypadku, gdy darowizna zostanie odwołana? Czy strony umowy nadal są zobowiązane z tytułu podatku od darowizny? Kiedy odwołanie darowizny jest w ogóle możliwe? - Maciej K. z Warszawy

W jaki sposób amortyzować używane budynki handlowo-usługowe

Nasza spółka z o.o. planuje kupno używanego budynku, w którym mieści się dom towarowy. Budynek został wybudowany w 1999 r. Czy będziemy mogli go zamortyzować w okresie trzech lat?

Kiedy podatnik VAT może uzupełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Złożyłem wniosek o interpretację do urzędu skarbowego w sprawie stawki VAT na świadczone przeze mnie usługi. Podałem przy tym numer klasyfikacji statystycznej, jaką określił mi urząd statystyczny.

Jak ustalać różnice kursowe według zasad rachunkowości

Spółka z o.o. często prowadzi transakcje z podmiotami zagranicznymi. W związku z tym powstają różnice kursowe, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Spółka chce przyjąć metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Jakie są obowiązki wobec urzędu skarbowego wynikające z wyboru tej metody oraz zasady przeliczania różnic kursowych na złote?

Jak ewidencjonować wydanie i sprzedaż towarów z ekspozycji

Spółka jest sprzedawcą wyposażenia łazienek. Część towaru wystawiana jest w formie ekspozycji. Po pewnym czasie towary te są wycofywane z ekspozycji i sprzedawane po obniżonej cenie. Jak ująć to księgowo? Czy towary wydane na ekspozycję stanowią koszty reklamy?

Czy możliwa jest zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku podatkowego

Z początkiem lutego 2007 r., w związku z przeprowadzką, zamieszkałem w miejscowości innej niż ta, w której położony jest zakład pracy. Czy w takim przypadku płatnik może zmienić, w trakcie roku podatkowego, wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy z podstawowych (108,50 zł) na podwyższone (135,63 zł)?

Kiedy sprzedaż nieruchomości trwale z gruntem związanej będzie zwolniona z VAT

Okres użytkowania nieruchomości wynosi 20 lat. W ciągu ostatnich pięciu lat nie poniesiono żadnych wydatków na prace remontowe, przebudowę, rozbudowę. Ponadto podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie obowiązywała w tym czasie ustawa o podatku od towarów i usług. Czy sprzedaż tej nieruchomości trwale związanej z gruntem będzie zwolniona, czy opodatkowana?

Jak rozliczyć nabycie od zagranicznej firmy towaru wyprodukowanego w Polsce

Jak potraktować w świetle przepisów o podatku od towarów i usług następującą transakcję: polska firma X (podatnik VAT UE) kupuje towar od firmy niemieckiej Y (podatnik VAT UE). Towar ten jest wyprodukowany przez firmę Z w Polsce i bezpośrednio z tej firmy w Polsce będzie dostarczony do firmy X.

Jak rozliczyć zbycie środka trwałego po zakończeniu działalności opodatkowanej w formie ryczałtu

W 2006 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą. Byłem wówczas opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Formę tę wybrałem od 1 stycznia 2005 r. Wcześniej byłem opodatkowany na zasadach ogólnych. Obecnie zamierzam sprzedać samochód, który był środkiem trwałym. Czy sprzedaż tego samochodu spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

Czy zbycie użytkowania wieczystego gruntu wraz z położonymi na nim budynkami korzysta ze zwolnienia z VAT

Zakupiono przedsiębiorstwo w upadłości zgodnie z aktem notarialnym na wartość 1 650 000 zł. Zakup nie podlegał VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. 29 grudnia 2006 r. część zakupionego przedsiębiorstwa – hala produkcyjna i budynek magazynowy, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki, na której są położone budynki, została odsprzedana ze stawką zwolnioną (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy). Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Jak ewidencjonować wydatki związane z wytworzeniem usług remontowo-budowlanych

Spółka z o.o. zajmuje się układaniem płytek lastriko. Kontrahent otrzymuje fakturę z tytułu wykonania robót budowlanych, na którą składają się koszty materiałów wraz z robocizną. Firma nie zawiera kontraktów, których czas realizacji przekraczałby 6 miesięcy. W jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję kosztów?

Jak rozliczyć odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez udziałowca-nierezydenta

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego spółka z o.o. jako płatnik powinna opodatkować naliczone zgodnie z umową odsetki od udzielonej spółce pożyczki przez udziałowca-nierezydenta będącego osobą fizyczną? Spółka nie jest w posiadaniu certyfikatu jego rezydencji.

Kiedy sporządza sprawozdanie spółka w organizacji

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta 29 grudnia 2006 r. Złożone zostały również dokumenty o wpis do KRS, ale do tej pory (18 stycznia 2007 r.) firma nie otrzymała decyzji. Kiedy powinniśmy otworzyć księgi rachunkowe i za jaki okres sporządzić pierwsze sprawozdanie finansowe?

Jak rozliczyć i wpisać w pkpir wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Planuję rozpoczęcie działalności gospodarczej (polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych). W pierwszym okresie od jej rozpoczęcia ponoszone będą wydatki związane z inwestycją, tj. budową zakładu produkcyjnego.

Jak obliczyć kwotę zabezpieczenia, aby otrzymać zwrot wcześniej

Czy skrócony, 25-dniowy termin zwrotu VAT przysługuje w przypadku zaksięgowania faktury zaliczkowej dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy? Jakie warunki należy spełnić?

Czy i kiedy organy podatkowe mogą określić kurs przy ustalaniu różnic kursowych

Czy to prawda, że od 2007 r. przy ustalaniu różnic kursowych będzie możliwe stosowanie kursów kantorowych albo umownych? Słyszałem o możliwości zmiany kursu przez organy podatkowe. Kiedy organ podatkowy może zakwestionować zastosowany kurs?

Jak ewidencjonować, wykazywać w bilansie i rozliczać zaliczki na poczet dywidendy

W październiku 2006 r. nasza spółka z o.o. wypłaciła udziałowcom - osobom fizycznym zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W jaki sposób należy zaprezentować to zdarzenie w bilansie sporządzonym na koniec roku? Jakie skutki w podatku dochodowym wiązałyby się z ewentualnym opóźnieniem w wypłacie pozostałej kwoty dywidendy w 2007 r.?

Jak rozliczyć wydatki na remont lokalu poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Złożyłem wnioski rejestracyjne firmy na początku stycznia 2007 r. Jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazałem 1 marca 2007 r. Pod koniec stycznia wynająłem biuro na potrzeby firmy. Wyremontuję je w lutym 2007 r. (planowany koszt remontu 8000 zł + VAT). Czy wydatki poniesione w lutym 2007 r., przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, będą kosztem mojej firmy?

Czy można wystawiać zbiorcze faktury korygujące

Spółka z o.o. jest agentem działającym w imieniu i na rzecz linii lotniczych. Na podstawie umów zawartych z klientami wystawia faktury zbiorcze. W przypadku zwrotów biletów lotniczych krajowych (7-proc. stawka VAT) może się zdarzyć, że na fakturze zbiorczej pojawi się w tej pozycji kwota z „minusem” ze względu na to, że zwrot biletu nastąpił w innym okresie rozliczeniowym niż jego sprzedaż.

Jak rozliczać fakturę za czynsz opłaconą z góry

Firma dzierżawiąca od nas stację paliw zaproponowała, aby nasza spółka wystawiła fakturę za dzierżawę stacji za 3 lata. Faktura będzie zapłacona w terminie płatności wskazanym w fakturze. Czy otrzymana zapłata w całości będzie przychodem spółki, czy też powinna być rozliczana jako przychody przyszłych okresów?

Czy w przypadku sprzedaży samochodu należy dokonać jednorazowej korekty

Spółka była właścicielem samochodu zakupionego w grudniu 2005 r. Transakcja została udokumentowana fakturą ze stawką 22%. Spółka odliczyła 60% VAT. Samochód był wykorzystywany przez cały okres do prowadzenia działalności opodatkowanej. W grudniu 2006 r. ww. samochód został sprzedany. Do dostawy samochodu zastosowano zwolnienie.

REKLAMA