REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Kto może korzystać z podatku liniowego

W 2006 r. wybrałam podatek liniowy. Czy skorzystanie z podatku liniowego wymaga wykazania zysku za 2005 r.? Firmę założyłam w 2005 r. i za ten rok mam stratę. Będę wykonywać zlecenia dla firmy byłego pracodawcy - umowę o pracę rozwiązałam w 2004 r. Zakres usług świadczonych przez moją firmę pokrywa się z zadaniami wykonywanymi w ramach umowy o pracę.

W jaki sposób ewidencjonować przedawnione zobowiązania

Przedsiębiorstwo, w którym jestem księgową, jeszcze w 2000 r. zakupiło towar od kontrahenta. Krótko po tej transakcji tamta firma przestała istnieć. Obecnie nie ma nawet możliwości ustalenia pobytu jej właściciela. Zakupiony towar, którego duża część leży jeszcze w magazynach, nie został wtedy opłacony. Ponad sto tysięcy złotych nadal obciąża zobowiązania. Czy można przeksięgować tę kwotę na konto właściciela jako zobowiązanie przedawnione po 3 latach?

Czy trzeba wystawić fakturę zbiorczą

Jeden z naszych klientów wpłacał zaliczki na poczet dostawy towarów. Po każdej wpłacie wystawiane były faktury, jednak w opisie pierwszej z nich wpisane było: "zaliczka z tytułu zamówienia z dnia...". Suma wpłaconych zaliczek odpowiadała wartości wydanych towarów. Klient chce otrzymać fakturę zbiorczą, która obejmie cały sprzedany towar z faktur częściowych. Czy mam obowiązek sporządzić taką fakturę?

Jak udokumentować przekazanie środka trwałego na potrzeby własne podatnika

Prowadzę działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych. Jedną z chłodziarek, stanowiącą środek trwały, chciałbym przekazać na swoje prywatne potrzeby. Jak udokumentować taką operację?

Jak ewidencjonować faktury na przełomie roku

Faktury za telefony komórkowe wystawione w grudniu zawierają abonamenty za okres od 20 grudnia do 19 stycznia. Z kolei rozmowy w okresie od 20 grudnia do 19 stycznia zafakturowane są dopiero w styczniu. Jak zaksięgować te koszty na przełomie roku? Czy będą to koszty podatkowe?

Likwidacja jednostki a amortyzacja środków trwałych

Jesteśmy spółką, która została postawiona w stan likwidacji. Dotychczas użytkowaliśmy kilka budynków i maszyn. Jednakże w związku z likwidacją działalności część z nich nie będzie już używana. Będziemy chcieli je w przyszłości sprzedać. Czy musimy dalej amortyzować te środki trwałe aż do zupełnej likwidacji?

Jak dokonać korekty częściowo odliczonego podatku naliczonego w 2005 r.

Miejski ośrodek kultury prowadzi zarówno działalność pozwalającą na odliczanie VAT (wynajem pomieszczeń i sprzętu - VAT 22%), jak i działalność niepozwalającą na odliczenie (statutowa praca z dziećmi i młodzieżą). Jak powinniśmy dokonać korekty podatku naliczonego za 2005 r., jeżeli udział sprzedaży opodatkowanej VAT w stosunku do sprzedaży ogółem wyniósł 54%. Nie prowadzimy całościowej ewidencji zakupu VAT.

Zapłata kartą płatniczą za zakup paliwa za granicą - ujęcie księgowe

Podczas delegacji zagranicznej nasz pracownik opłacił zakup paliwa kartą płatniczą. Po otrzymaniu wyciągu bankowego dotyczącego konta złotówkowego stwierdzono, że kwota z niego wynikająca jest wyższa niż ta z dokonanej wyceny zakupu. Jak należy zaksięgować taką sytuację?

Kiedy montaż alarmu w siedzibie firmy zwiększy wartość początkową budynku

Rozliczam się na zasadach ogólnych, jestem podatnikiem VAT. Czy wydatki na zakup systemu alarmowego wraz z jego montażem w siedzibie firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Przekazana zaliczka na poczet dostaw w księgach rachunkowych

Jesteśmy spółką z o.o i przekazaliśmy naszemu kontrahentowi zaliczkę na poczet dostawy towaru. Dostawca wystawił nam z tego tytułu fakturę VAT dokumentującą otrzymaną zaliczkę. Jak powinniśmy ująć w księgach rachunkowych przekazaną zaliczkę na dostawę i otrzymaną fakturę? Czy ustawa o rachunkowości przewiduje swobodę co do wyboru przez jednostkę ewidencji na koncie "Rozliczenie zakupu"?

Czy faktura za poradę prawną powinna zawierać VAT

Porada prawna została udzielona przez adwokata w Polsce dla przedstawiciela firmy francuskiej. Nabywcą faktury jest firma z siedzibą we Francji, która jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Czy faktura za poradę prawną powinna zawierać VAT?

Jak rozliczyć zakup nieruchomości

Gospodarstwo Rolne spółka z o.o. zakupi grunty rolne oraz budynki gospodarskie od ANRol. Czy koszty wyceny tej nieruchomości, koszty poniesione na załatwienie kredytów bankowych, opinie prawne oraz opłaty notarialne z tym związane stanowią koszt uzyskania przychodu? Co w tym wypadku z VAT?

Czy odszkodowanie za uszkodzenie samochodu podlega wykazaniu w PIT-8C

Czy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinniśmy osobom trzecim wystawić PIT-8C z tytułu wypłacania odszkodowania za uszkodzony samochód (zły stan nawierzchni ulicy), na podstawie ugody zawartej między stronami, w kwocie nieprzekraczającej przedstawionych rachunków?

Jak sporządzać rachunek przepływów środków pieniężnych przy zastosowaniu metody bezpośredniej

Reprezentuję małe przedsiębiorstwo z branży budowlanej. Mam kilka pytań dotyczących metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jak należy sporządzać rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody bezpośredniej? Czy wspomniana metoda daje takie same wyniki jak pośrednia?

Jak rozliczyć zysk z obligacji w PIT-38

W grudniu 2005 r. sprzedałam z zyskiem kupione na giełdzie obligacje (jako prywatny inwestor, osoba fizyczna). Jednocześnie w trakcie 2005 r. otrzymałam dwukrotnie odsetki z tytułu posiadania tych obligacji. Czy zysk z odsetek trzeba zsumować z zyskiem ze sprzedaży obligacji i wykazać w PIT-38?

Czy zwrócone klientowi odsetki od zobowiązań podatkowych stanowią koszt podatkowy

Nasza spółka z o.o. świadczy dla spółki powiązanej usługi administracyjne, w tym księgowe. Podczas realizacji naszych usług księgowych nie dostrzegliśmy konieczności uiszczenia podatku przez spółkę powiązaną. Aby zadośćuczynić szkodom poniesionym na skutek naszego błędu, postanowiliśmy zwrócić zapłacony przez nią podatek wraz z odsetkami. Czy zwrócona kwota będzie stanowić w tym wypadku nasz koszt uzyskania przychodu?

Kiedy urząd skarbowy może skorygować z własnej inicjatywy błędy w deklaracjach

Popełniłem błędy rachunkowe w deklaracji PIT-5 w lutym 2005 r. - zamieniłem wysokość zaliczki na podatek dochodowy z 2932 zł na 2392 zł. Błąd konsekwentnie przeniosłem do wszystkich deklaracji PIT-5 w następnych miesiącach. Czy muszę złożyć korektę tych deklaracji, czy też urząd skarbowy sam je skoryguje?

Utylizowane towary jako koszt uzyskania przychodu

Spółka z o.o. zajmuje się hurtowym handlem farbami. Podczas inwentaryzacji okazało się, że część naszych wyrobów nie może już być sprzedana ze względu na upływ terminu ich ważności. Nie zostały one wcześniej sprzedane ze względu na brak popytu. Czy poniesione wydatki na nabycie towarów mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie utylizacji tych towarów? Czy poniesione wydatki na utylizację przeterminowanych środków obrotowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

Jak ewidencjonować należności sporne

Czy dobrze zaksięgowałam zwrot towaru do dostawcy, jeżeli nie wystawił on faktury korygującej: Wn "Należności od dostawcy", Ma "Towary w magazynie". Po takim księgowaniu zmniejszył mi się stan magazynowy, lecz z drugiej strony mam należność, która być może się zwiększy, ponieważ powstał spór z dostawcą. Co powinnam zrobić?

Kiedy podwyższamy wartość początkową ulepszonej maszyny w księgach rachunkowych

Moja firma produkuje soki zagęszczone. Niedawno jedna z maszyn do rozlewu uległa uszkodzeniu. Niesprawną część wymieniliśmy na nową, którą dostarczył producent maszyny. W momencie zakupu maszyny jej wartość wynosiła 100 000 zł. W celu ulepszenia maszyny ponieśliśmy dodatkowe nakłady w wysokości 20 000 zł. Obecna wartość po dokonaniu remontu wynosi 110 000 zł. Czy w związku z tym możemy podwyższyć jej wartość w księgach rachunkowych do 120 000 zł?

Jak ewidencjonować przedawnioną należność

Co mam zrobić z niedopłatą należności od kontrahenta zagranicznego? Niedopłata powstała jeszcze w 2000 r. i wiadomo, że kontrahent już nie zapłaci, a firma nie chce dochodzić tej należności. Jak mam to zaksięgować pod względem podatkowym i bilansowym?

Jak rozliczyć skonto uzyskane przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru

Jesteśmy firmą handlową (spółka cywilna). Czasami towar kupujemy od kontrahentów zagranicznych z krajów UE. Często mamy możliwość skorzystania ze skonta (obniżki ceny w razie wcześniejszej zapłaty). Przyjęcie towaru, a później dokumenty WZ są kalkulowane według pełnej wartości faktury. Jak podatkowo mamy potraktować skonto? Po jakim kursie walutowym je przeliczać? Czy ma ono takie same skutki jak korekta faktury?

Jak ewidencjonować prowizje za pośrednictwo finansowe

Firma zajmująca się pośrednictwem w udzielaniu kredytów, głównie na zakup samochodów, otrzymuje na rachunek bankowy zwrot opłaty manipulacyjnej od każdego kredytu udzielonego przez bank. W której pozycji podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna być wpisana opłata manipulacyjna? Czy jest to przychód zwolniony, czy opodatkowany?

Jak przygotować się do inwentaryzacji

Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, przygotowuje się właśnie do pierwszej inwentaryzacji. Z czego wynika obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji oraz w jaki sposób przeprowadzić ją w najbardziej efektywny sposób?

Jak wykazać w księdze wydatki na eksploatację samochodu niewprowadzonego do środków trwałych

Prowadzę działalność gospodarczą - sklep z odzieżą damską. Do zakupów towarów handlowych na rynkach hurtowych wykorzystuję samochód prywatny niewpisany do środków trwałych, tylko rozliczany poprzez ewidencję. Czy wydatki do wysokości limitu związane tylko z zakupem towarów handlowych powinienem zaksięgować w księdze podatkowej w kolumnie "koszty uboczne" czy w kolumnie "pozostałe wydatki"?

Kiedy zaliczyć do kosztów wynagrodzenie roczne

Jesteśmy przedsiębiorstwem państwowym. Mamy obowiązek wypłacenia naszym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r., co zrobimy do końca marca br. Do kosztów którego roku powinniśmy zaliczyć wartość wypłaconych wynagrodzeń rocznych?

Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Mam kilka wątpliwości dotyczących kształtu raportu przygotowywanego przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego. Przede wszystkim chodzi mi o część szczegółową tego raportu. Jakie elementy powinien zawierać raport z badania?

Czy wydatki na zakup bonów dla pracowników kontrahenta są kosztem

Nasza firma chce dać talony lub bony pracownikom firmy, której dostarczamy towar, jako podziękowanie za ich indywidualną opiekę nad naszym towarem podczas sprzedaży. Takie bony uprawniają do wymiany na towar. Odbiorcami bonów będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy limitowanej, czy też stanowią w całości koszt uzyskania przychodu? Czy odbiorcy bonów muszą odprowadzić podatek do urzędu skarbowego?

Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w VAT prenumeratę czasopism

Otrzymałam fakturę VAT na prenumeratę "MONITORA księgowego" na 2006 rok. Jak należy zaksięgować tę fakturę w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz jak rozliczyć VAT? Czy poprawne jest zaliczenie bezpośrednio w koszty tego roku, choć faktura dotyczy 2006 r.?

Jak sporządzić zeznanie roczne (PIT-28) dla podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym

W 2005 r. wybrałem opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Do 31 stycznia muszę złożyć zeznanie roczne. Jak prawidłowo je wypełnić? Czy przysługują mi jakieś ulgi albo odliczenia? Proszę o zaprezentowanie takiego rozliczenia na przykładzie.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach transportowych

Firma świadczy usługi transportowe, w ramach których przewozi różnego rodzaju materiały i towary na terytorium Polski. 31 października 2005 r. wystawiła fakturę z terminem płatności 30 dni. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w miesiącu wystawienia faktury, czyli w październiku, czy w listopadzie? Kiedy należy ująć tę fakturę w deklaracji VAT?

Czy odsetki od umorzonej pożyczki stanowią przychód

Spółka zawarła umowę pożyczki z klauzulą o okresie karencji w jej spłacie; warunkiem była tu kapitalizacja odsetek w okresie niespłacenia pożyczki. Obecnie nasz pożyczkodawca zamierza dokonać umorzenia tej pożyczki. Czy należy zaliczyć do przychodów skapitalizowane odsetki w przypadku umorzenia otrzymanej pożyczki?

Jak prawidłowo opisać w zasadach rachunkowości funkcjonowanie kont zespołu 5

Od nowego roku obrotowego chcemy zmienić zakładowy plan kont w naszym przedsiębiorstwie. Jaki powinien być opis kont zespołu 5, aby pracownikom działu księgowości i pracownikom merytorycznym łatwo było kwalifikować koszty na podstawie dokumentów źródłowych?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży

Prowadzimy wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i w ramach działalności zakupiliśmy środki trwałe. Czy do tych zakupów środków trwałych muszę zastosować korektę? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Proszę o przykładowe wyliczenie.

Jak zaksięgować skutki kontroli podatkowej

W tym roku spółka z o.o. miała kontrolę z urzędu kontroli skarbowej. Kontrola obejmowała prawidłowość naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. W wyniku kontroli stwierdzono, że podatek został zaniżony. Na podstawie tego została wydana decyzja, na mocy której mamy zapłacić 20 000 zł podatku plus odsetki. Jak prawidłowo zaksięgować zaległy podatek i naliczone odsetki?

Czy podatnik po wznowieniu działalności musi ponownie składać VAT-R

Pierwszy raz dokonałem rejestracji w zakresie podatku VAT w czerwcu 1999 r. Składałem deklaracje VAT-7 - miesięcznie. Następnie, w maju 2003 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Czy teraz jestem zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjnego VAT-R przed wykonaniem pierwszej czynności po wznowieniu działalności?

Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w pkpir

Importuję towary ze Stanów Zjednoczonych. Jak prawidłowo księgować dokumenty celne w księdze przychodów i rozchodów? Jakie są inne obowiązki względem urzędu skarbowego i urzędu statystycznego, wynikające z zakupu towaru z krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak zaewidencjonować w księgach VAT sankcyjny

Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych jednostki naliczony VAT sankcyjny wynikający z decyzji organu skarbowego? Decyzję otrzymaliśmy w 2005 r. po zakończeniu kontroli podatkowej za lata ubiegłe.

Jak wykazywać rzeczowe aktywa trwałe według MSR

Jesteśmy spółka zależną, której zasady rachunkowości obowiązujące w 2005 r. w zakresie metod wyceny środków trwałych są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. W 2006 r. jest u nas przewidywana zmiana zasad na rozwiązania określone w postanowieniach MSR nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". Prosimy o podanie różnic między rozwiązaniami międzynarodowymi a przepisami krajowymi dotyczącymi wyceny środków trwałych.

Kiedy po rozpoczęciu działalności należy po raz pierwszy złożyć deklarację na zaliczkę

Rozpoczęłam działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Czy jeśli w pierwszym miesiącu działalności nie wystąpi dochód, to należy złożyć za ten miesiąc deklarację PIT-5? Jakie zasady składania deklaracji obowiązują podatników opodatkowanych stawką liniową?

Wydatki na audyt kosztem uzyskania przychodu

Jako przedsiębiorca do zeznania rocznego dołączam sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie jest badane przez audytora. Czy poniesiony przeze mnie koszt zapewnienia audytorowi zakwaterowania w hotelu oraz wyżywienia w restauracji jest dla mnie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli tak, to czy "na zasadach ogólnych", czy jako reprezentacja lub reklama limitowana?

Czy można odliczyć darowiznę z przeznaczeniem na wsparcie określonej osoby fizycznej

Przekazaliśmy darowiznę dla Ludowego Klubu Sportowego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zawodnika wymienionego z nazwiska na przelewie. Wspomniany LZS jest na liście organizacji pożytku publicznego. Czy taką darowiznę można odliczyć od podatku?

Jak opodatkować otrzymanie nagrody od kontrahenta

Czy nagroda otrzymana w konkursie w ramach działalności gospodarczej podlega u obdarowanego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy podstawą opodatkowania będzie kwota brutto czy netto? Czy późniejsza sprzedaż nagrody przez obdarowaną firmę osobie trzeciej będzie podlegać opodatkowaniu VAT i PIT?

Jak rozliczyć projekt przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Czy koszt projektu przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej (ok. 60 tys. zł) należy zakwalifikować jako koszt ulepszenia, czy jako koszt usługi? Natomiast koszt faktury za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych (wiem, że nie jest to koszt uzyskania przychodów) w koszt przyszłego zakupu?

Czy konieczna jest korekta błędnie wykazanego obowiązku podatkowego przez firmę budowlaną

Przez ostatnie dwa lata prowadziłam firmę budowlaną (pkpir), uznając za moment powstania obowiązku podatkowego dzień wystawienia faktury (będący dniem wykonania usługi, a nie moment zapłaty lub 30 dzień od dnia wykonania usługi). Czy w związku z tym konieczne jest złożenie deklaracji korygujących za ostatnie dwa lata?

Czy mycie cysterny samochodowej, wykonywane na rzecz kontrahenta z UE, może być traktowane jako usługa na mieniu ruchomym

Czy usługa mycia cysterny samochodowej, wykonywana na rzecz kontrahenta z UE, może być traktowana jako usługa na mieniu ruchomym? Jeżeli tak, w jaki sposób należy rozliczyć taką transakcję i jakie dokumenty należy posiadać?

Jak ujmować w księgach patenty

Nasza firma prowadzi pełną księgowość. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatnikiem VAT. Proszę podać sposób wyceny i ewidencji uzyskanego przez firmę patentu na produkowane urządzenie.

Jaki podatek w przypadku budowy w etapach

Prowadzimy budowę, która jest realizowana w etapach. Jak wygląda sprawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, których budowa została już zakończona? Czy powinniśmy to zgłosić, w jakim terminie i komu? Co z pozostałymi budynkami, przy budowie których prace jeszcze trwają?

Gdzie podlega opodatkowaniu usługa transportu towarów przez niemieckiego kontrahenta na zlecenie polskiej firmy

Gdzie podlega opodatkowaniu VAT usługa transportu i jaka jest potrzebna dokumentacja w przypadku, gdy firma polska, posiadająca VAT UE, przy wywozie towarów z Polski do Niemiec najmuje niemiecką firmę transportową?

Likwidacja - obowiązki sprawozdawcze

Na jaki dzień sporządza się bilans otwarcia likwidacji - na dzień otwarcia czy na dzień przed? W jakim czasie od otwarcia likwidacji bilans musi być przedłożony do zatwierdzenia walnemu zgromadzeniu? Czy bilans ten również składa się w KRS?

REKLAMA