reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy zapłacie zaliczki w formie czeku

Aktualizacja: 17.01.2007

Firma produkuje opony do motorowerów i do rowerów wyczynowych. W umowie, którą zawarliśmy z naszym kontrahentem, jest zapis, że na poczet dostawy ma on przekazać zaliczkę na 40% zamówienia. Kontrahent wywiązał się z umowy. Otrzymaliśmy zaliczkę, ale w formie czeku. »

Czy refaktury zaliczać do kosztów pozostałych

Aktualizacja: 17.01.2007

Faktury za czynsz i telefony wystawiane są na firmę. Za dwa miesiące w firmie będą wykonywane prace na rzecz innej firmy. Prezes tej drugiej firmy chciałby partycypować w kosztach, w czynszu i telefonach, ale faktury byłyby wystawiane na naszą pierwotną firmę. Czy koszty refakturowane na odbiorcę zalicza się do pozostałych kosztów? »

Jak liczyć przychód zobowiązujący do przejścia z pkpir na pełne księgi rachunkowe

Aktualizacja: 15.01.2007

W bieżącym roku prawdopodobnie przekroczę „przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych”, zobowiązujące mnie do stosowania ustawy o rachunkowości. Czy przy ustaleniu tych przychodów muszę uwzględniać przychody ze sprzedaży majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz przychody z umorzonych zobowiązań? »

Jak ustalić datę dokonania transakcji sprzedaży

Aktualizacja: 15.01.2007

Firma realizuje sprzedaż w kraju między innymi na podstawie telefonicznych zamówień klientów. Zamówienie telefoniczne realizujemy bez pisemnej umowy sprzedaży. Jak należy zaewidencjonować transakcje sprzedaży »

Czy odsetki stanowią koszt finansowy

Aktualizacja: 15.01.2007

W naszej firmie została przeprowadzona kontrola przez izbę celną. Decyzja, którą otrzymaliśmy, dotyczy 2002 roku. Na jej podstawie musimy zapłacić: cło - 2000 zł, VAT 500 zł, akcyzę 100 zł oraz odsetki w wysokości 800 zł. Razem 3400 zł. Jak powinniśmy te wartości zaksięgować? Czy odsetki będą stanowiły koszt finansowy? »

Jak ująć sprzedaż samochodu w pkpir

Aktualizacja: 15.01.2007

Prowadzę pkpir. W październiku 2003 r. zakupiliśmy na fakturę używany samochód ciężarowy z homologacją o ładowności 740 kg. Wartość netto zakupu wyniosła 10 655,74 zł. Od listopada 2003 r. podlegał on amortyzacji. W grudniu 2006 r. został sprzedany za kwotę netto 4200 zł, czyli poniżej aktualnej wartości księgowej. »

Czy wartość zużytych materiałów można wliczyć w cenę usługi

Aktualizacja: 12.01.2007

Czy wartość zużytych materiałów przy wymianie okien powinna być składnikiem ceny świadczonej usługi i podlegać w całości opodatkowaniu 7-proc. stawką VAT? »

Jak poprawić błędy w ewidencji zaliczki otrzymanej ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy

Aktualizacja: 12.01.2007

Jesteśmy podmiotem świadczącym m.in. usługi gastronomiczno-hotelarskie. Usługobiorcy są podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi. Gdy otrzymamy zaliczkę od podmiotu gospodarczego – natychmiast wystawiamy fakturę zaliczkową. A jeśli od osoby fizycznej – wystawiamy paragon fiskalny. Problem powstaje, gdy zaliczka wpływa na nasz rachunek bankowy ostatniego dnia miesiąca, a my dowiadujemy się o tym w miesiącu następnym. »

Czy można zmienić dotychczasową stawkę amortyzacji

Aktualizacja: 11.01.2007

Analizując stopień wykorzystania posiadanych przez nas środków trwałych stwierdziliśmy, iż część maszyn produkcyjnych będzie używana dłużej niż planowaliśmy, inne zaś, w wyniku bardzo intensywnej eksploatacji, krócej. Czy w związku z tym możemy zmienić dotychczas ustalone stawki amortyzacyjne? »

Czy kaucja zatrzymana za niezwrócone opakowania zwrotne jest przychodem podatkowym

Aktualizacja: 11.01.2007

Czy kwota wynikająca z faktur wystawionych przez naszą spółkę z tytułu należności za niezwrócone opakowania stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Jeżeli tak, to w którym momencie przychód ten powinien zostać wykazany? »

Jak składać deklaracje VAT-7 w przypadku połączenia spółek

Aktualizacja: 10.01.2007

30 stycznia 2007 r. ma nastąpić połączenie naszej spółki z dwoma podmiotami będącymi osobami prawnymi. Połączenie ma być dokonane na podstawie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych, tzn. przez inkorporację. »

Jak ewidencjonować zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości z tytułu podatku dochodowego

Aktualizacja: 10.01.2007

W efekcie przeprowadzonej we wrześniu 2006 r. kontroli podatkowej spółka otrzymała decyzję określającą zaległość wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. Jednocześnie ze złożonej w tym samym miesiącu deklaracji VAT za sierpień 2006 r. wynikała kwota zwrotu podatku. »

Czy darowizna pieniężna na rzecz szpitala jest kosztem

Aktualizacja: 09.01.2007

Jesteśmy spółką z o.o. Przekazaliśmy darowiznę w formie świadczenia pieniężnego na rzecz szpitala. Czy taka darowizna może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu naszej spółki? »

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącej środek trwały w budowie

Aktualizacja: 09.01.2007

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącej w ewidencji spółki z o.o. środek trwały w budowie? 5 lipca 2000 r. spółka kupiła zabudowaną budynkami działkę (typowe gospodarstwo rolne), ponosząc wydatki na kwotę 38 847 zł (umowa, opłata sądowa, opłata skarbowa, wpisy, ksero). »

Jak rozliczać różnice memoriałowe z uwzględnieniem nowych przepisów updop

Aktualizacja: 08.01.2007

Jak prawidłowo rozliczać w nowym roku obrotowym różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od posiadanych należności i zobowiązań? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama