REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy w grudniu 2005 r. można dokonać 30% odpisu amortyzacyjnego

Czy w grudniu 2005 r. można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego? Spółka jest zainteresowana nabyciem maszyn do robót budowlanych, samochodu ciężarowego oraz telefonów komórkowych dla wszystkich pracowników.

Czy przeliczenia przychodu z euro na złote dokonuje się na fakturze

Rozpoczynam sprzedaż produkowanych zabawek za granicę. Słyszałem, że w takim przypadku przychody korygowane są o różnice kursowe związane z koniecznością przeliczania sprzedaży dokonywanej w euro na złote. Jak prawidłowo wyliczyć taka różnicę, zaksięgować ją, no i oczywiście, w jaki sposób zapis w księdze powinien być dokonany, by nie było wątpliwości co do charakteru księgowanego zdarzenia? Czy wynik przeliczenia na złote trzeba umieścić w dowodzie księgowym?

Jak opodatkować sprzedaż części majątku trwałego

Spółka z o.o. sprzedaje część swojego majątku trwałego, obejmującego grunt/działkę budowlaną - ściśle, prawo wieczystego użytkowania tego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami. Czy w takiej sytuacji jest obowiązana do wystawienia faktury VAT? Czy powinna zapłacić także podatek dochodowy?

Czy pobranie 100% zaliczki oznacza powstanie przychodu

Spółka pobrała w 2004 r. na poczet przyszłych dostaw zadatek w wysokości 100%. Dostawy zostaną zrealizowane za kilka miesięcy. W ciągu 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia spółka wystawia fakturę zaliczkową na poczet przyszłej produkcji i odbiorców w następnych miesiącach. Kiedy powstaje przychód w świetle ustawy o PIT, gdy podatnik pobierze zadatek w wysokości 100% na poczet przyszłych dostaw? Czy już w momencie pobrania zaliczki?

Rozmowy telefoniczne pracowników

Jesteśmy firmą handlową i wielu z naszych pracowników korzysta z telefonów służbowych do celów prywatnych. Określiliśmy limit, do którego pracownicy mogą korzystać z tych telefonów w celach prywatnych, i nasza firma pokrywa ten koszt. Jak powinniśmy rozliczyć VAT w fakturze za usługi telekomunikacyjne? Jak udokumentować obciążenie pracowników kosztami rozmów prywatnych niepokrywanych przez pracodawcę w księgach rachunkowych?

Jak ująć w księgach rachunkowych sprzęt komputerowy przeznaczony do przekazania klientom na czas naprawy

Prowadzimy serwis sprzętu komputerowego, chcemy zakupić komputery i drukarki w celu ewentualnego nieodpłatnego przekazania klientom na czas naprawy zgłoszonego sprzętu. Jak należy księgować wyżej opisaną sytuację?

Czy należy skorygować pkpir i PIT-5, jeśli w sierpniu ujęto całą składkę ubezpieczeniową za 2005 i 2006 rok

Czy konieczne jest złożenie korekty deklaracji PIT-5 oraz dokonanie korekty w pkpir, jeżeli w sierpniu ujęłam w koszty kwotę wynikającą z polisy ubezpieczeniowej lokalu, w którym prowadzę działalność? Polisa obejmuje okres od sierpnia 2005 r. do sierpnia 2006 r. Powyższą składkę opłaciłam 2 września 2005 r. W sierpniu nie powstało u mnie zobowiązanie podatkowe, również po wyksięgowaniu z kosztów kwoty zapłaconej składki ubezpieczeniowej obowiązek ten nie powstanie. Przy rozliczeniu stosuję metodę memoriałową.

Czy przesłanie faksem specyfikacji ładunku uprawnia do zastosowania stawki 0%

Jesteśmy spółką z o.o. i zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Dokonujemy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Francji. Towar dostarczany jest przez firmę spedycyjną. W związku z powyższym mam pytanie, czy aby zastosować stawkę VAT 0%, wystarczy posiadać faks specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku przesłany przez przewoźnika, czy też niezbędny jest do tego oryginał dokumentu?

Czy trzeba prowadzić uproszczoną ewidencję

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą i jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Czy pomimo zwolnienia podmiotowego z VAT jestem zobowiązany do prowadzenia jakiejś dodatkowej ewidencji sprzedaży dla potrzeb VAT? Zaznaczam, że będę prowadził ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego.

Kiedy odpis aktualizacyjny może być kosztem

Kontrahent zalega ze spłatą należności za fakturę z terminem płatności 19 grudnia 2000 r. Sprawę skierowano do sądu 6 marca 2002 r. Wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i spółka uzyskała nakaz zapłaty z 9 września 2003 r. Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji spółka złożyła w 2005 r. Na tę należność był utworzony w 2002 r. odpis aktualizacyjny, który nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Czy w 2005 r. można uznać go za koszt uzyskania przychodu? Czy należność nie uległa przedawnieniu?

Jak obciążyć kontrahenta z Unii Europejskiej refakturą

Z jaką stawką VAT refakturować do Niemiec usługę, która została wykonana w naszej firmie przez polskie przedsiębiorstwo? Chcemy obciążyć kosztami tej usługi kontrahenta z Niemiec.

Jak skorygować błędy dotyczące skutków aktualizacji wyceny środków trwałych

Skutki finansowe aktualizacji wyceny środków trwałych, która została dokonana według stanu na 1 stycznia 1995 r., nasza spółka zaksięgowała w 1995 r. na zwiększenie kapitału zapasowego. W 2002 r., na podstawie noty przekształcenia, dokonano przeksięgowania z konta 800 "Kapitał zapasowy" na konto 801 "Kapitał z aktualizacji wyceny". W 2005 r. zauważyliśmy, że w nocie przekształcenia podano błędne kwoty w wartościach przeksięgowań skutków aktualizacji wyceny. Proszę o wyjaśnienie, czy ujawniony błąd można sprostować w księgach bieżącego roku sprawozdawczego. W jaki sposób przeprowadzić księgowania?

Jak ująć w księgach rachunkowych zdarzenia związane z importem towarów

Jak ująć w księgach rachunkowych cło przy zakupie towarów z kraju niebędącego w Unii Europejskiej (USA)? Proszę o opisanie księgowań związanych z importem towarów, a w szczególności uwzględnienie kwestii księgowania dokumentu SAD, faktury, kursów walut, podatku VAT.

Czy skorygować podatek od niezgłoszonej nieruchomości

Mam problem z podatkiem od nieruchomości. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku ujawnienia budynku podczas badania ksiąg przez biegłego? Chodzi o ujawnienie nieruchomości używanej przez spółkę do wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli nieruchomość nie była "zgłoszona" do opodatkowania, to czy teraz powinienem skorygować ten błąd?

Czy od dochodu można odliczyć podwójną liczbę diet

W ciągu roku podejmuję pracę w kilku państwach Unii Europejskiej. Czy podczas obliczania podatku w Polsce można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne płacone np. w Anglii? Czy podatnicy, którzy pracują za granicą, a konkretnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii, mogą odliczyć sobie podwójną dietę, np. 2 x 30 diet dotyczących Anglii, jeśli w ciągu roku podatkowego pracowali w dwóch różnych miejscach pracy?

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Nasza firma w bieżącym roku przekroczy granicę dwóch z trzech wielkości decydujących o przeprowadzeniu obowiązkowego badania ksiąg. Kiedy należy podpisać umowę z biegłym rewidentem? Za który rok obrotowy zostanie przeprowadzone badanie i w jakim terminie należy je przeprowadzić?

Prawidłowa klasyfikacja statystyczna

Jestem szefem firmy handlowej. Mam wątpliwości co do prawidłowości klasyfikowania niektórych rodzajów towarów zakupywanych przez moją firmę. Czy mogę zdać się na to, by moi dostawcy, którzy są bezpośrednimi producentami tych towarów, dokonali prawidłowej klasyfikacji PKWiU? Kto odpowiada w świetle rozliczeń VAT za nieprawidłowe zaklasyfikowanie towaru, moja firma czy producenci, od których kupuję towary?

Podział kosztów

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług hotelowych. Żona zawiesiła swoją działalność. Posiadamy też rozdzielność majątkową. Jednak przed rozdzieleniem majątku i w czasie, gdy również żona prowadziła działalność gospodarczą, kupiliśmy budynek hotelowy. Czy wydatki na remont lub ulepszenie ponoszone przez moją firmę można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy należy je dzielić w zależności od posiadanego udziału w budynku?

Ewidencja - rejestry zakupu i sprzedaży

Zakładamy nową firmę i samodzielnie będziemy prowadzić księgowość. Chcielibyśmy wiedzieć, czy w przepisach prawnych istnieją szczegółowe regulacje co do tego, jak ma wyglądać ewidencja VAT, czy są obowiązujące wzory rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży? Znane nam programy informatyczne obsługujące księgowość firmy oferują niemal takie same wzory rejestrów.

Kiedy korygować informacje podsumowujące przy fakturach korygujących dostawę i nabycie wewnątrzwspólnotowe

Korekty dostaw wewnątrzwspólnotowych ujmuje się w deklaracji VAT i informacji podsumowującej w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Jak należy postąpić w przypadku korekty (noty kredytowej) nabycia wewnątrzwspólnotowego od kontrahenta unijnego? Czy rzeczywiście są różne terminy ujęcia korekt w przypadku dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego?

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży udziałów w spółce

Czy dochody ze sprzedaży udziałów w spółce przez fundację, której celem statutowym jest m.in. prowadzenie domów pomocy społecznej, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b updop w części przeznaczonej na budowę domu spokojnej starości?

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej faksem

Nasza firma otrzymała fakturę VAT faksem w sierpniu. Oryginał tej faktury dotarł do naszej firmy dopiero we wrześniu. Główna księgowa podjęła decyzję o nieodliczaniu VAT z faksu faktury (czyli w sierpniu), chociaż kwota podatku naliczonego była dla naszej firmy znacząca. Odliczenia podatku naliczonego dokonano dopiero we wrześniu, czyli w miesiącu faktycznego otrzymania faktury oryginalnej. Czy główna księgowa postąpiła słusznie? Czy mogliśmy odliczyć VAT już w rozliczeniu za sierpień?

Przychody z działalności gospodarczej a zwolnienie od podatku dochodowego

Celem statutowym naszego stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa, wspieranie inicjatyw społecznych i dobroczynności. Stowarzyszenie zamierza podjąć działalność gospodarczą. Czy stowarzyszenie będzie mogło nadal stosować zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop? Czy stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz swoich członków korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Czy podmiot zwolniony z VAT przy likwidacji działalności musi składać zgłoszenie VAT-Z i remanent likwidacyjny

Jeśli podatnik (niebędący podatnikiem VAT, bo nie złożył deklaracji VAT-R) zawiesza działalność gospodarczą i po 10 miesiącach nieuzyskiwania żadnego przychodu zdecydował, że chce zamknąć działalność, powinien złożyć deklaracje VAT-Z (wykreślenie z rejestru), pomimo że nie jest VAT-owcem? Jaką deklarację powinien złożyć i co z remanentem likwidacyjnym?

Czy wydatki na używanie samochodu na podstawie umowy najmu i użyczenia są kosztem podatkowym

Nasza spółka zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty (tj. koszty benzyny, wynajmu) związane z wynajęciem samochodów przez pracowników w trakcie zagranicznej podróży służbowej. Tak samo postępujemy z samochodami będącymi w użyczeniu, gdy leasingowane samochody są w serwisie. Czy organy skarbowe mogą zakwestionować postępowanie spółki?

Czy wpływa na VAT obrót papierami wartościowymi

Firma dokonuje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych. Prowadzę działalność niefinansową, a transakcje te wynikają z chęci efektywnego wykorzystania wolnych środków obrotowych. Czy taki obrót zaliczony jest do usług pośrednictwa finansowego i podlega zwolnieniu od VAT? Czy ma to wpływ na rozliczenie podatku naliczonego?

Czy samochód musi być własnością pracownika

W prowadzonej działalności pokrywam wydatki związane z wykorzystywaniem samochodów przez moich pracowników. Czy wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w sytuacji, gdy niektórzy z pracowników nie są właścicielami wykorzystywanych samochodów?

Czy odsetki za zwłokę podlegają opodatkowaniu

Jak w świetle obowiązujących przepisów traktować uzyskane odsetki za zwłokę w zapłacie? Spółka - osoba prawna - zawiera umowy z klientami, przewidując znaczne odroczenie terminu płatności, za które zostaną pobrane odsetki w określonej procentowo kwocie. Ponadto zdarza się, że nawet te odroczone terminy bywają niedotrzymane, stąd pojawiają się kolejne odsetki. Czy oba rodzaje odsetek podlegają ustawie o VAT, jeśli zostaną zapłacone?

Jak przeprowadzać kalkulację kosztów procesów

Jestem początkującym księgowym, pracuję w dużym przedsiębiorstwie działającym w branży spożywczej. Produkujemy na zapas kilka jednorodnych produktów, które następnie są sprzedawane do kilkudziesięciu klientów hurtowych. Jak w przypadku jednorodnego produktu należy przeprowadzać procesową kalkulację kosztów?

Jaki VAT od wynajmu mieszkań

Spółka jawna świadczy usługi najmu lokali na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych oraz najmu lokali użytkowych na rzecz podmiotów gospodarczych. Spółka dokumentuje świadczenie usług na rzecz podmiotów gospodarczych, wystawiając faktury VAT ze stawką 22-proc. Jak rozliczyć faktury za remont budynku? Czy świadczenie usług związanych z najmem lokali na cele mieszkaniowe na rzecz osób fizycznych (zwolnionych z VAT) również powinno być dokumentowane fakturami VAT?

Faktura w księdze

Zaewidencjonowałem fakturę VAT w ewidencji zakupu VAT w czerwcu 2005 r. Przez omyłkę nie ująłem tej faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Czy mogę zaksięgować tę fakturę przy rozliczeniu rocznym za 2005 r.?

Jak dokonywać wyceny wyrobów gotowych

Spółka wycenia wyroby gotowe według planowanego technicznego kosztu wytworzenia, skorygowanego o wskaźnik odchyleń ustalany jako różnica między rzeczywistymi a planowanymi kosztami produkcji. W trakcie badania biegły zakwestionował taki sposób wyceny na dzień bilansowy. Czy biegły rewident miał rację, a jeżeli tak, to jak poprawnie należy wycenić zapasy wyrobów gotowych na koniec roku?

Remont środka trwałego

W budynku firmy (będącym środkiem trwałym firmy), który jest amortyzowany, zostały wymienione okna i przeprowadzono remont, nastąpiła też wymiana centralnego ogrzewania. Koszt inwestycji wyniósł około 18 000 zł netto. Czy te wydatki mogą być ujęte jako koszt w momencie ich poniesienia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Jak ewidencjonować koszty w przedsiębiorstwie budowlanym

Pracuję w dziale księgowości w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Od nowego roku chcemy zmienić zakładowy plan kont tak, aby uzyskać większą przejrzystość dotyczącą kosztów działalności przedsiębiorstwa. Na co w szczególności zwrócić uwagę opracowując plan kont?

Jak rozliczyć usługę uszlachetniania wykonaną dla kontrahenta unijnego, który podał NIP UE

Jak rozliczyć usługę wykonywaną na ruchomym majątku rzeczowym dla kontrahenta unijnego w przypadku, gdy podał on swój NIP UE? Czy faktura wystawiona za tę usługę powinna zawierać stawkę VAT 0%, czy może nie powinna zawierać podatku? Jeśli te usługi są wyłączone z opodatkowania VAT, to czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, które są związane z wykonywaniem tej usługi?

W jaki sposób kontrolować dokumenty księgowe

Jestem główną księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Proszę o wskazówki, jak dokonywać kontroli dokumentów księgowych. Jaką rolę odgrywa w tym instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów?

Zniszczone środki pieniężne jako koszt

Podczas codziennego przewożenia do banku utargu ze sklepu należącego do spółki dla zwiększenia bezpieczeństwa wykorzystywany był specjalny neseser. W trakcie przygotowywania jednego z transportów gotówki nastąpiła niezawiniona awaria systemu zabezpieczającego i część przewożonych pieniędzy uległa zniszczeniu na skutek spryskania specjalnym tuszem. Czy powstała strata będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Czy można potwierdzić faksem odbiór faktury korygującej

Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem? Czy można potwierdzić odbiór takiej faktury faksem?

Jak ujmować w księgach zmiany w umowach o usługi budowlane

Jesteśmy spółką świadczącą usługi w zakresie budownictwa. W lutym 2005 r. zawarliśmy umowę na wybudowanie hali produkcyjnej oraz magazynu materiałów. Zgodnie z umową czas realizacji umowy wyniesie 2 lata. We wrześniu 2005 r. zleceniodawca zgłosił możliwość rozszerzenia zakresu prac przy hali produkcyjnej oraz rozpoczął negocjacje zmiany warunków umowy w sprawie budowy magazynu. W jaki sposób należy w tym przypadku ustalić całkowity przychód z tej umowy w celu prawidłowego oszacowania kwoty przychodów, która zostanie wykazana w rachunku zysków i strat za 2005 r.?

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych jednostki

Prowadzimy sprzedaż hurtową. Dokonaliśmy posezonowej obniżki cen towarów w naszym magazynie. Towary kontrolujemy ilościowo-wartościowo, a księgujemy je w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu. Jak należy zaksięgować dokonaną przez naszą firmę obniżkę cen?

Jak rozliczyć podatkowo zakup gruntu, na którym stoi pawilon

Prowadzimy spółkę akcyjną. Posiadamy pawilon handlowy ujęty w ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W bieżącym roku zakupiliśmy prawo własności gruntu, na którym stoi wspomniany pawilon, wraz ze służebnością za kwotę 30 000 brutto. Czy VAT od tej kwoty podlega odliczeniu? Kiedy ten wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych?

W przypadku badania sprawozdań finansowych małych jednostek

Jestem właścicielem małego przedsiębiorstwa produkcyjnego funkcjonującego na rynku już od paru lat. Od tego roku, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, podlegamy badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Na co w szczególności zwraca uwagę biegły rewident badając sprawozdania finansowe tak małych jednostek jak nasza? Dodam również, że całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla naszej jednostki zlecamy na zewnątrz.

Zapłata za usługę a wartość początkowa

Spółka zakupiła z importu środek trwały. Wartość zakupu po przeliczeniu na PLN wyniosła 120 000 zł. Środek trwały został oddany do użytkowania w sierpniu 2005 r. Za usługę transportową (4300 zł) zapłaciliśmy we wrześniu, chociaż faktura była już wystawiona w sierpniu. Czy kwota usługi transportowej powiększy wartość początkową środka?

Kiedy powstają różnice kursowe od należności

Jesteśmy firmą budowlaną prowadzącą budowy na terenie Niemiec, w związku z tym wystawiamy faktury sprzedaży w euro, za które kontrahenci dokonują wpłat na nasz rachunek walutowy w banku. Według jakich kursów powinny być księgowane poszczególne zdarzenia gospodarcze i kiedy powstają różnice kursowe?

Czy usługi naukowo-badawcze są opodatkowane VAT

Jesteśmy jednostką o statusie jednostki badawczo-rozwojowej i zajmujemy się świadczeniem usług naukowo-badawczych poprzez m.in. opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki, podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Czy nasze usługi podlegają VAT?

Jak zaksięgować opłatę komorniczą

W związku z nieotrzymaniem od kontrahenta zapłaty za zakupione przez niego towary wnieśliśmy sprawę do sądu. Po otrzymaniu pozytywnego dla nas orzeczenia sadowego chcemy złożyć wniosek o egzekucję zasądzonych kwot. Jak prawidłowo zaksięgować w księgach rachunkowych opłatę wniesioną komornikowi w związku z przedmiotowym wnioskiem?

Jak rozliczać usługi transportowe wykonywane na przełomie roku

Jesteśmy firmą transportową. Znaczna część naszych przychodów dotyczy transportu międzynarodowego. Wystawiamy fakturę klientowi po otrzymaniu potwierdzenia wykonania usługi, czyli po otrzymaniu dokumentu CRM. W związku z tym w styczniu i lutym 2005 r. zostały wystawione faktury sprzedaży dotyczące przewozów wykonanych w roku 2004 (dopiero spłynęły potwierdzone CRM). W którym roku ująć przychody z wykonanych usług?

Dla kogo wydatki związane z konsolidacją spółek stanowią koszty podatkowe

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki na organizację spotkań, konferencji i wyjazdów służbowych pracowników związane z połączeniem spółek oraz koszty usług doradczych (np. opracowania planów połączenia, wyceny spółki, badania planu połączenia)?

Jak udokumentować eksport towarów, gdy wywozu dokonał nabywca

Jaki dokument upoważnia do zastosowania stawki 0% w przypadku eksportu pośredniego? Sprzedaliśmy towar firmie z Danii. Towar został odebrany przez nabywcę i przewieziony bezpośrednio do portu w Gdyni celem odprawienia poza Wspólnotę. Transport opłaca firma duńska. Kontrahent nie wyraził zgody na odprawienie towaru przez nas i nie prześle nam swojego dokumentu SAD, argumentując to tajemnicą handlową.

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej spisem z natury można korzystać ze zwolnienia

W styczniu zlikwidowałam spółkę cywilną. Od sporządzonego spisu z natury zapłaciłam VAT od towarów handlowych i od nieruchomości, która stanowiła środek trwały i przy zakupie której przysługiwało odliczenie VAT. W lutym wprowadziłam powyższą nieruchomość do swojej firmy, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku sprzedaży powyższej nieruchomości zapłacę VAT, czy będzie to sprzedaż zwolniona?

REKLAMA