REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Porady prawne

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Jaką stawką opodatkowane są usługi wykonywane w Czechach na ruchomym majątku rzeczowym

Jesteśmy agentami handlowymi firmy portugalskiej, na rzecz której świadczymy usługi związane z montażem i naprawą maszyn do przerobu złomu. Do tej pory otrzymywaliśmy od tej firmy części niezbędne do napraw, ale nie płaciliśmy za nie. Teraz wystawimy firmie portugalskiej fakturę za montaż i uruchomienie maszyny w Czechach. Czy mieliśmy prawo księgować te faktury jako kosztowe, skoro skompensujemy je dopiero teraz fakturą za usługę? Jaką stawkę VAT przyjąć za wykonanie usługi w Czechach?

Jak traktować podatkowo koszty uzyskania kredytu inwestycyjnego

Nasza spółka stara się o uzyskanie znaczącego kredytu na realizację inwestycji. Bank zażądał, by do wniosku o kredyt załączona była opinia niezależnego konsultanta, który przeanalizuje opłacalność budowy. Koszt usługi konsultanta pokrywamy my. Czy koszty tej opinii stanowią dla nas bezpośrednio koszt uzyskania przychodu?

Przedawnione zobowiązania z tytułu dostaw

Spółka z o.o. w księgach roku 2004 miała zobowiązanie z tytułu dostaw towarów z terminem płatności do 15 grudnia 2002 r. W roku 2004 uległo ono przedawnieniu. Z jaką datą należy ująć przedawnione zobowiązania w pozostałe przychody operacyjne? Czy do przychodów należy zaliczyć wartość brutto zobowiązania, czy bez podatku VAT? Jaka kwota będzie stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym? Jakich zapisów w księgach należy dokonać w sytuacji, gdy firma dokona spłaty tego zobowiązania?

Czy samo złożenie VAT-R uprawnia do odliczenia podatku naliczonego

Mam zamiar zarejestrować się jako podatnik VAT. Proszę o potwierdzenie, czy złożenie w urzędzie skarbowym druku VAT-R i wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 152 zł powoduje, że od następnego dnia mogę odliczać podatek z faktur zakupu oraz wystawiać faktury jak podatnik podatku od towarów i usług. Proszę o potwierdzenie mojego stanowiska, ponieważ słyszałem też odmienne poglądy.

Nabycie środków trwałych sfinansowane dotacją

Spółka kapitałowa otrzymała dotację w wysokości 150 000 zł, w całości przeznaczoną na zakup środków trwałych do produkcji. Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych otrzymaną dotację oraz nabyte za tę wartość maszyny? Jakie są skutki podatkowe otrzymanej dotacji?

Rejestracja na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług architektonicznych. Jestem w Polsce zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Mam okazję do wystartowania w konkursie na projekt szpitala, który znajdowałby się na terenie Niemiec. Czy w tym przypadku będę musiał zarejestrować się dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego?

Jak ująć w księgach rachunkowych podpisanie z biegłym rewidentem umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok 2005

Jak ująć w księgach rachunkowych podpisanie z biegłym rewidentem umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2005 r.? Na mocy tej umowy ustalono koszt badania na 18 000 zł (netto). Jednocześnie ustalono, że część tej kwoty, tj. 6000 zł, zostanie wypłacona w 2005 r., a ostateczne rozliczenie usługi nastąpi w 2006 r.

Jakie dane powinna zawierać wewnętrzna faktura korygująca

Czy wystawiając wewnętrzną fakturę korygującą do noty kredytowej przy WNT (w związku ze zwrotem towaru) należy ująć w wewnętrznej fakturze korygującej tylko zwrócony towar (ograniczyć się do ujęcia pozycji, które dotyczą zwróconego towaru), czy też ująć wszystkie pozycje z pierwotnej faktury?

Jak ująć w księgach rachunkowych przewalutowanie w celu zapłaty za materiał

Za pośrednictwem banku prowadzącego nasze rachunki walutowe zakupiliśmy z posiadanych środków pieniężnych wyrażonych w USD inną walutę, tj. euro, przeznaczoną na zakup materiałów. Jak prawidłowo wycenić tę operację? Czy w jej wyniku powstaną różnice kursowe i jak je prawidłowo wyliczyć pod względem podatkowym?

Jakie skutki podatkowe wywołuje sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Jakie podatki i w jakich terminach musi uiścić spółka, zbywając zabudowaną nieruchomość i prawo wieczystego użytkowania gruntu w drodze przetargu? Wycena została dokonana w następujący sposób: wartość rynkowa nieruchomości, w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu. Jeżeli w drodze przetargu spółka uzyska wyższą cenę niż na wycenie - czy zwiększa tylko wartość nieruchomości, czy również wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Jak ustalić cenę wykupu leasingowanego lokalu biurowego

Leasingujemy lokal biurowy. Jest to leasing operacyjny. Jak przy wykupie takiego lokalu ustalić cenę? Czy leasingobiorca będzie mógł ustalić dla tego lokalu indywidualne stawki amortyzacyjne?

Jakie elementy powinna zawierać korekta faktury VAT marża

Moja firma handluje tzw. towarami używanymi. Dlatego też potwierdzając dokonaną sprzedaż wystawiamy faktury VAT marża. Teraz z powodu podwyższenia ceny będziemy musieli wystawić kilka faktur korygujących i stąd nasze pytanie: czy korekta tej faktury musi zawierać jakieś szczególne elementy, odróżniające ją od innych faktur korygujących?

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT

W czerwcu 2004 r. otrzymałem jako agent fakturę VAT za niedobory towarów z naliczonym 22% VAT. Czynność ta nie powinna być opodatkowana VAT. Jednak odliczyliśmy podatek z tej faktury. Czekamy na korektę faktury. Czy mieliśmy prawo odliczyć VAT i kiedy ewentualnie możemy go skorygować?

Gdzie należy opodatkować nabycie i eksport towarów poza terytorium kraju

Firma polska, zarejestrowana jako podatnik VAT i działająca na terenie kraju, ma zamiar kupować towar u kontrahenta unijnego i sprzedawać na eksport (poza obszar Wspólnoty). Przy czym, towar będzie wysyłany bezpośrednio od kontrahenta unijnego do odbiorcy spoza Unii, a polska firma będzie wystawiała jedynie faktury. Jaką stawkę VAT zastosować w tej sytuacji przy sprzedaży? Czy przy zakupie wystąpi nabycie wewnątrzwspólnotowe?

Jak rozpocząć sprzedaż znaków opłaty skarbowej i blankietów wekslowych

Prowadzę księgowość w firmie zajmującej się udzielaniem kredytów. Chcielibyśmy, aby w naszej firmie można było sprzedawać klientom znaki opłaty skarbowej i blankiety wekslowe, np. w celu złożenia dodatkowego zabezpieczenia (weksel) i do pełnomocnictw (do lokat - opłata skarbowa). Słyszałam, że do takiej sprzedaży uprawniony jest tylko PKO BP SA, a ja muszę wystąpić o zgodę do urzędu gminy. Czy faktycznie muszę występować o takie zezwolenie?

Czy można odliczyć VAT od nabycia materiałów reklamowych

Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT od opracowanych w agencji reklamowej materiałów reklamowych (ulotki, foldery) oraz papieru firmowego rozdawanych klientom przy kasach, na targach itd.? Materiały te traktuję jako promocyjno-reklamowe, związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i nie opodatkowuję VAT należnym.

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży poprzez sklep internetowy

Prowadzę sprzedaż poprzez sklep internetowy. Sprzedaż dokumentowana jest fakturami. W jaki sposób i w którym momencie ewidencjonować sprzedaż, w przypadku gdy zapłata następuje wcześniej niż dostawa towarów?

Gdzie należy rozliczyć podatek z tytułu importu towarów do innego niż Polska państwa członkowskiego

Podatnik sprowadza statkiem towar z Indonezji. Portem docelowym jest np. Hamburg. Tam też będzie towar oclony, a następnie przywieziony na teren Polski. Nie zostanie zastosowana procedura tranzytu. Kto i gdzie powinien zapłacić podatek VAT?

Czy sprzeciw na korektę deklaracji dokonaną przez organ podatkowy podlega opłacie skarbowej

Od 1 września br. urzędy skarbowe mogą w określonych sytuacjach same dokonywać korekty składanych deklaracji podatkowych. Wiem, że w przypadku gdy nie zgodzę się z taką korektą, mogę wnieść sprzeciw do organu, który skorygował deklarację. Czy takie pismo podlega opłacie skarbowej?

Czy pojazd kolekcjonerski podlega akcyzie

Dokonałem nabycia pojazdu z Niemiec - samochodu kolekcjonerskiego. Czy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, powinienem zapłacić podatek akcyzowy przed zarejestrowaniem go w wydziale komunikacji?

Obowiązki pożyczkobiorcy jako płatnika

Jako przedsiębiorca zaciągnąłem u osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, oprocentowaną pożyczkę na bieżącą działalność. Ponieważ termin spłaty pożyczki nie został dotrzymany, dodatkowo narosły jeszcze odsetki z tytułu opóźnienia. Jakie są w tej sytuacji moje obowiązki jako płatnika - przy spłacie pożyczki razem z odsetkami?

Zwrot VAT przy nabyciu samochodu przez obywatela Danii

Obywatelka Danii nabyła samochód osobowy u dealera w Polsce i zamierza go sprowadzić do Danii. Jakie w przypadku takiej transakcji ciążą na niej obowiązki w podatku od towarów i usług? Czy w opisanym przypadku ta sama osoba - obywatelka Danii - ma jakieś możliwości odzyskania podatku w Polsce?

Jak odliczyć podatek naliczony od kosztów inwestycji służącej sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2005 r. (podatnik VAT, sprzedaż tylko opodatkowana). Zakupił grunt wraz z budynkiem do rozbiórki. Na zakupionym gruncie wybuduje budynek usługowo-mieszkalny na wynajem (działalność opodatkowana i zwolniona). Jak odliczać VAT od zakupów inwestycyjnych? Podatnik nie posiada jeszcze projektu. Czy odliczać VAT w całości, a po wprowadzeniu do użytkowania dokonywać korekty VAT przez 10 lat?

Jak ewidencjonować wydatki inwestycyjne pokrywane z kapitału rezerwowego

Wspólnicy spółki z o o. podjęli uchwałę o przeznaczeniu kapitału rezerwowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych w związku z modernizacją środka trwałego. Proszę o przykład, w jaki sposób należy zaksięgować tę operację.

Moment rozliczenia korekty

Nabyłem partię towaru z Niemiec 25 lipca br. i w tym samym miesiącu otrzymałem fakturę o wartości 23 234 euro. W partii miało znajdować się 340 sztuk produktu. Partia towaru została dostarczona w sierpniu i okazało się, że jest w niej 320 sztuk. Spowodowało to stosowną korektę faktury. Faktura otrzymana w lipcu została rozliczona w deklaracji za ten miesiąc. Czy dobrze rozumiem, że korektę faktury ujmę w deklaracji za sierpień, czy też mam złożyć korektę deklaracji za lipiec?

Jak rozliczyć zapłatę zaliczki, która nastąpiła w częściach

Podpisaliśmy kontrakt z polskim kontrahentem w EUR. Kontrahent przesłał nam 1 lipca zaliczkę z trzech różnych kont (dwa przelewy w PLN, jeden w EUR). Pieniądze wpłynęły na nasz rachunek 1, 2 i 3 lipca. Z jakim dniem i po jakim kursie powinniśmy wystawić fakturę VAT?

Czy zachowuje się prawo odliczenia podatku naliczonego przy okresowym braku sprzedaży

Nasza spółka zmieniła przedmiot działalności, rezygnując jednocześnie ze zwolnienia, z powodu wysokości obrotów. W pierwszych miesiącach nie przewidujemy sprzedaży, a tym samym nie wystąpi VAT należny. Czy VAT naliczony, który powstanie w okresie, kiedy nie wystąpi sprzedaż, może "oczekiwać" na moment odliczenia? Jaki jest termin odliczania nierozliczonego podatku naliczonego z poprzednich deklaracji VAT-7?

Jak rozliczyć zaliczki przekazane w walucie obcej

Podpisaliśmy kontrakt z polskim kontrahentem w euro. Kontrahent przesłał nam 1 lipca zaliczkę z trzech różnych kont (dwa przelewy w złotych, jeden w euro). Pieniądze wpłynęły na nasz rachunek 1, 2 i 3 lipca. Z jakim dniem i po jakim kursie powinniśmy wystawić fakturę VAT?

Jak opodatkowane jest przekazanie zysku na kapitał zapasowy

Udziałowcy spółki z o.o. w protokole zatwierdzającym sprawozdanie finansowe podjęli uchwałę o wyłączeniu zysku z podziału i pozostawieniu go w spółce. Czy trzeba zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy (19%) od takiego zysku?

Jak rozliczyć zakup samochodu na fakturę VAT-marża, sfinansowanego kredytem zaciągniętym na dowolny cel

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją w księdze przychodów i rozchodów. W czerwcu kupiła samochód ciężarowy na firmę jako środek trwały. Przez sprzedawcę została wystawiona faktura VAT-marża na kwotę 18 300 zł. Jaka kwota jest wartością początkową do amortyzacji środka trwałego? Czy koszty pożyczki bankowej na dowolny cel można zaliczyć do kosztów firmy? Pożyczka została udzielona osobie prowadzącej działalność i współmałżonkowi. Została przeznaczona na zakup samochodu.

Czy wydatki na prowadzenie sprawy są kosztem

Jakość usług oferowanych przez naszą spółkę została zakwestionowana przez jednego z kontrahentów. Sprawa została skierowana do sądu. Wyrok okazał się dla nas niekorzystny. Czy wydatki poniesione na pomoc prawną dotyczącą tego procesu słusznie zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodów?

Koszty usługi gastronomicznej w księgach nabywcy

Jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierzamy zorganizować spotkanie z przedstawicielami firmy, z którą współpracujemy. Jak należy rozliczyć otrzymaną fakturę dokumentującą zakup usługi gastronomicznej?

Kiedy rozliczać należny podatek od tzw. usług medialnych

Świadczymy usługi, które są wymienione w załączniku nr 3 poz. 153 do ustawy o podatku od towarów i usług. Klienci wnoszą przedpłaty na świadczone przez nas usługi. Czy wartość tych przedpłat stanowi podstawę do naliczenia i odprowadzenia VAT, czy obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności, określonej w umowie? Faktury za usługi wystawiane są w każdym miesiącu z terminem płatności do 15. dnia następnego miesiąca.

Ewidencja księgowa zaliczki na podróż służbową

Po raz pierwszy wysyłamy pracownika w podróż służbową za granicę. Chcemy mu wypłacić zaliczkę w euro. Czy jest to możliwe? Jak wyglądać będą w związku z tym rozliczenia w podatku dochodowym i jak należy ująć tę operację w księgach rachunkowych?

W jakich wypadkach nieściągalna wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodu

Czy wydatek poniesiony przez spółkę zajmującą się obrotem wierzytelnościami na zakup wierzytelności, która następnie okazała się nieściągalna ze względu na upadłość dłużnika, jest kosztem uzyskania przychodów?

Jak amortyzować nieruchomość należącą do banku spółdzielczego

Czy lokale mieszkalne wydzielone przy budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, będące własnością banku spółdzielczego, mogą być amortyzowane stawką 1,5%, a odpisy stanowić koszty uzyskania przychodu? W świetle art. 16c updop amortyzacji nie podlegają lokale i budynki zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, czyli rozumiem, że chodzi tu o spółdzielnie mieszkaniowe.

Ustalenie kosztów przy zbyciu ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

Czy w przypadku odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć także opodatkowany zysk występującego wspólnika pozostawiony w spółce?

Jak rozpocząć ewidencję w księdze, jeśli podatnikowi odmówiono dalszego opodatkowania w formie karty podatkowej

Odmówiono mi opodatkowania w formie karty podatkowej (zgłoszenie złożone po terminie) i mam obowiązek założenia i prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jak rozpocząć ewidencję w księdze, jak ująć dotychczas prowadzoną działalność (od 20 kwietnia 2005 r.)? Jakich zapisów dokonać w związku z poniesionymi wcześniej wydatkami, np. na wyposażenie, czynsz za lokal itp., jak wyliczyć i zapisać dotychczasowy przychód?

Sprzedaż wierzytelności poniżej jej wartości

Prowadzę przedsiębiorstwo budowlane i mam trudności z odzyskaniem należności od kontrahentów. Zamierzam odsprzedać je podmiotowi zajmującemu się obrotem wierzytelnościami i windykacją. Oferuje mi on zapłatę w wysokości od 40 do 85 proc. wartości tych wierzytelności. Czy otrzymane kwoty należy opodatkować podatkiem dochodowym? Jak potraktować różnicę między wartością wierzytelności a uzyskaną ceną?

Czy od zaświadczenia o braku obowiązku zapłaty VAT od sprowadzonego z zagranicy samochodu należy zapłacić opłatę skarbową

Sprowadziłem samochód z zagranicy. Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności. W celu zarejestrowania tego samochodu muszę uzyskać zaświadczenie o braku obowiązku zapłaty VAT. Czy z jego uzyskaniem wiążą się jakieś opłaty?

Jak rozliczyć VAT w przypadku przekazania pracownikom towarów i usług częściowo sfinansowanych ze środków ZFSŚ

Zakupione z ZFŚS bilety do kina przekazano pracownikom za częściową odpłatnością 35%. Jeżeli przekazanie będzie zwolnione z VAT, to w jakiej wartości (netto czy brutto) wykazać je w deklaracji VAT-7?

Czy użytkownik nieruchomości jest podatnikiem podatków lokalnych

W związku z ustanowieniem użytkowania zostałem uprawniony do korzystania z nieruchomości (w tym gruntów, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne oraz grunty leśne). Na kim spoczywa obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - na mnie jako użytkowniku, czy też na właścicielu nieruchomości?

Po jakim kursie księgować przewalutowania

Zajmujemy się handlem zagranicznym, w związku z tym posiadamy konta walutowe. Zdarza się, że dokonujemy przewalutowań, np. z EUR na USD, czy z USD na GBP. Przykład: dokonujemy przewalutowania 16 600 EUR na 21 000 USD. Czy obie kwoty powinniśmy zaksięgować po kursach zakupu banku, z którego usług korzystamy z dnia przewalutowania, a rzeczywisty zysk lub stratę zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych?

Okres amortyzacji dla potrzeb bilansowych a przepisy podatkowe

W jaki sposób wyznaczać długość okresu amortyzacji dla potrzeb bilansowych, nie sugerując się stawkami narzuconymi przez przepisy podatkowe?

Czy należy wykazać w deklaracji świadczenie na rzecz urzędu miasta usług zwolnionych z opodatkowania

Jesteśmy zakładem budżetowym, który wykonuje usługi na rzecz urzędu miasta i gminy. Jest to sprzedaż zwolniona z VAT. Czy powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7 jako zwolniona?

Jak rozliczyć podatek przy sprzedaży nieruchomości

W 2003 r. sprzedałem dom za 265 000 zł. W urzędzie skarbowym zadeklarowałem, iż na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczę kwotę 200 000 zł, a od 65 000 zł zapłaciłem 10% podatek. Z zadeklarowanej kwoty na potrzeby mieszkaniowe wydatkowałem 187 000 zł i to w pełni zaspokoiło moje obecne potrzeby mieszkaniowe. Czy pozostałą kwotę, czyli 13 000 zł, muszę i do kiedy rozliczyć oraz zaewentualnie jakie wydatki mogą być odliczone z tego tytułu?

Rozliczenie kosztów działalności wydobywczej prowadzonej przez stowarzyszenie

Jak ustalić koszt sprzedaży żwiru i piasku pozyskiwanych z naturalnych złóż? Stowarzyszenie - przedsiębiorca prowadzi tę działalność, posiadając wymagane koncesje, a tereny eksploatacyjne są jego własnością.

Czy usługa świadczona na podstawie umowy zlecenia może być dokumentowana przez zlecającego fakturą wewnętrzną

Jak praktycznie powinna rozliczać VAT od umów zleceń osoba fizyczna, podlegająca temu podatkowi. Czy musi się rejestrować, wystawiać faktury i składać VAT-7? Czy można rozliczać się w inny sposób - np. VAT odprowadza zleceniodawca fakturą wewnętrzną?

Jakie elementy wchodzą w skład audytu inwentaryzacji

W naszej firmie, zgodnie z ustawą o rachunkowości, planujemy pod koniec roku przeprowadzić inwentaryzację. Po jej zakończeniu chcielibyśmy zlecić wykonanie audytu inwentaryzacji. Proszę o przybliżenie jakie elementy wchodzą w skład audytu inwentaryzacji?

Nieodpłatne udostępnienie lokalu dla stowarzyszenia a podatek dochodowy

Prezes stowarzyszenia jest zarazem prezesem spółki z o.o. wspierającej działalność stowarzyszenia. W związku z tym, że stowarzyszenie "fizycznie" nie ma jeszcze własnej siedziby, na okres sierpnia został udostępniony stowarzyszeniu lokal w siedzibie spółki. Jakie w związku z tym wystąpią skutki podatkowe zarówno w stowarzyszeniu, jak i w spółce?

REKLAMA