reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

CIT

CIT

Zapowiedź 15 proc. CIT-u dla małych firm dobrze przyjęta przez przedsiębiorców

Business Centre Club, komentując exposé premier Beaty Szydło, pozytywnie ocenił zapowiedź wprowadzenia 15 proc. CIT-u dla małych firm oraz propozycje działań na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. »

Jak długo ważne są certyfikaty rezydencji podatkowej

Aktualizacja: 15.11.2007

Dokonujemy transakcji z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski. Często jesteśmy zobowiązani do pobrania zryczałtowanego podatku w Polsce od dokonanych wypłat. Ze względu na korzystniejsze uregulowania występujące w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zagraniczni kontrahenci często dostarczają nam certyfikaty rezydencji podatkowej. Jak długo są one ważne? »

Niezamortyzowanych nakładów nie można rozliczyć

Aktualizacja: 14.11.2007

Samo wypowiedzenie umowy najmu nie daje podstaw do rozliczenia jako kosztów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycje w obcym budynku. »

Czy można zaliczyć do kosztów opłaty związane z prowadzeniem rachunku powierniczego

Aktualizacja: 09.11.2007

Czy opłaty związane z prowadzeniem powierniczego rachunku bankowego spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia? »

Jak rozliczyć koszty koncesji

Aktualizacja: 08.11.2007

Spółka z o.o. nabyła koncesję na wydobycie złóż mineralnych. Koncesja została przyznana na okres 10 lat. Czy jako wartość niematerialną i prawną można ją zamortyzować w ciągu 5 lat? »

Jak spółka powinna rozliczyć kupno samolotu

Aktualizacja: 06.11.2007

Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu rozważa kupno samolotu. Samolot służyłby do skracania czasu podróży zarządu w sprawach spółki na trasach np. Wrocław - Warszawa, Wrocław - Trójmiasto. Jaką stawką amortyzować ten środek trwały? Jak ustalić wartość początkową? »

Kiedy zaliczyć do kosztów opłatę za korzystanie ze środowiska

Aktualizacja: 29.10.2007

W którym momencie opłata za korzystanie ze środowiska powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu? W czerwcu została zaksięgowana opłata za I półrocze 2007 r., a pod koniec lipca została zapłacona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Czy ta opłata powinna być kosztem uzyskania przychodu w czerwcu, czy w lipcu? »

Jak potraktować wydatki na ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego

Aktualizacja: 23.10.2007

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na ulepszenie samochodu zaliczonego do środków trwałych, który jest całkowicie zamortyzowany? »

Czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego może być amortyzowane według stawki indywidualnej

Aktualizacja: 17.10.2007

Spółka z o.o. nabyła na rynku wtórnym spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Przedmiotowy lokal przed dokonaniem transakcji był używany przez 12 lat. Dodatkowo spółka poniosła znaczne nakłady na jego ulepszenie. Czy w tej sytuacji lokal może być amortyzowany z zastosowaniem stawek indywidualnych? »

Wydatki na udziały trudno rozliczyć

Aktualizacja: 10.10.2007

Wśród organów podatkowych przeważa pogląd, że przy likwidacji nie mamy do czynienia ze zbyciem udziałów. Zatem wydatki na ich nabycie nie mogą być uznane za koszty podatkowe. »

Czy koszt akredytywy zwiększa wartość początkową nabytego środka trwałego

Aktualizacja: 08.10.2007

Transakcja zakupu środków trwałych została sfinansowana za pomocą akredytywy bankowej. Czy 80 000 zł zapłacone bankowi z tego tytułu jest od razu kosztem podatkowym, czy też powinno zostać doliczone do wartości początkowej środka trwałego i w ten sposób poddane amortyzacji? »

Czy korzystanie z samochodu zastępczego w trakcie leasingu skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Aktualizacja: 02.10.2007

Spółka z o.o. leasinguje samochód. Umowa leasingu przewiduje, że w przypadku gdy samochód jest serwisowany, finansujący udostępni samochód zastępczy. Spółka za okres, w którym samochód będzie remontowany (naprawiany), będzie płaciła czynsz leasingowy na tych samych zasadach. Czy w przypadku korzystania z pojazdu zastępczego należy prowadzić ewidencję przebiegu tego pojazdu? »

Jak rozliczać umowę leasingu finansowego indeksowaną w oparciu o WIBOR

Aktualizacja: 25.09.2007

Spółka zawarła umowę leasingu finansowego samochodu osobowego i po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych dokonuje jego amortyzacji. Finansujący w związku ze zmianą wysokości stopy WIBOR zwiększył spółce wysokość raty leasingowej. Czy w związku z tym spółka powinna zwiększyć wartość amortyzowanego środka trwałego? Czy też potraktować opisaną zwyżkę rat jako zwiększenie części odsetkowej raty leasingowej? »

Czy stanowi przychód wartość materiałów reklamowych otrzymywanych od kontrahentów

Aktualizacja: 21.09.2007

Nasza firma otrzymuje od kontrahentów (producentów sprzedawanych przez nas towarów) w ramach prowadzonych przez nich kampanii promocyjnych różnego rodzaju materiały reklamowe, takie jak: katalogi, ulotki, smycze itp., które następnie przekazujemy naszym kontrahentom. Czy wartość otrzymanych materiałów reklamowych stanowi przychód? »

Czy opłatę wstępną rozliczyć w momencie zapłaty

Aktualizacja: 17.09.2007

Kwota opłaty wstępnej warunkuje rozpoczęcie umowy leasingu i nie dotyczy całego okresu obowiązywania umowy, co skutkuje możliwością jednorazowego zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia. »

Jakie problemy wiążą się z ulgą na nowe technologie

Aktualizacja: 12.09.2007

Na tle ulgi na nowe technologie może pojawić się kilka wątpliwości, dotyczących zakresu i rozumienia pojęć, które są kluczowe dla wskazania praw i obowiązków podatnika. Z jakimi problemami mogą się spotkać podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z tej ulgi? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama