| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Warto wiedzieć

Jak ewidencjonować lokaty krótkoterminowe

Aktualizacja: 30.07.2007

Zakwalifikowanie lokaty do inwestycji krótkoterminowych będzie możliwe, gdy termin jej wymagalności jest krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Jeśli jednostka posiada lokaty terminowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy, zaliczy je do innych środków pieniężnych. »

Jak zaksięgować utratę wartości aktywów

Aktualizacja: 27.07.2007

Jeżeli wcześniej na mocy odrębnych przepisów wartość danego środka trwałego została zaktualizowana, odpis aktualizujący odnosi się na konto „Kapitał z aktualizacji wyceny” - jednak tylko do wysokości tego kapitału. »

Jak rozliczamy ubytki i niedobory w akcyzie

Aktualizacja: 26.07.2007

W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca określił katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu akcyzą. Należą do nich m. in.: ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu. Opodatkowaniu podlegają jednak tylko w takim przypadku, gdy podczas wymienionych czynności zostaną przekroczone ustalone dopuszczalne normy. »

Jakie są zasady zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE

Aktualizacja: 25.07.2007

Sprzedawca, który dokonuje dostawy dla podróżnych spoza UE, może zwracać im VAT lub dokonywać tego za pośrednictwem innego podmiotu. Wymaga to jednak spełnienia przez niego licznych warunków. »

Kredyt w księgach rachunkowych stowarzyszeń i fundacji

Aktualizacja: 23.07.2007

Banki komercyjne posiadają bardzo szeroką gamę ofert różnego rodzaju kredytów: inwestycyjnych, konsumpcyjnych itp. Jednostki - w tym pozarządowe, prowadzące działalność gospodarczą - często też korzystają z możliwości tzw. kredytu na rachunku bieżącym. »

Kiedy poniesione wydatki są inwestycją w obcych środkach trwałych

Aktualizacja: 23.07.2007

Spółka dzierżawi bocznicę kolejową. Żeby dostosować ją do obecnych wymogów kolejowych, musi przeprowadzić remont torów. Czy wydatki związane z remontem (zakup materiałów, wynajem sprzętu, faktury firmy przeprowadzającej remont) są inwestycją w obcym środku trwałym, czy też kosztem spółki w chwili poniesienia wydatku? »

Czy korygować VAT od wniesionego do spółki aportu

Aktualizacja: 19.07.2007

Rozliczenie zakupu towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT zazwyczaj nie budzi wątpliwości podatników. Problem pojawia się natomiast, gdy zakupione składniki majątku chcą wnieść aportem do spółki. »

Jak rozliczać napiwki

Aktualizacja: 18.07.2007

Napiwki otrzymane przez pracowników, np. restauracji, kawiarni, hoteli, są przychodem podlegającym podatkowi dochodowemu. Są dwa możliwe warianty jego opodatkowania: jako przychodu ze stosunku pracy (art. 12 updof) lub jako przychodu z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof). Jeżeli napiwki są dla otrzymującego napiwek świadczeniem należnym, podlegają opodatkowaniu VAT (np. gdy figurują jako element ceny w menu restauracji). »

Przychód z umowy o dzieło a składki ZUS

Aktualizacja: 18.07.2007

Pracodawcy - dążąc do ograniczenia kosztów w postaci składek na ubezpieczenia pracowników - coraz chętniej korzystają z form zatrudnienia, które pozwalają na ich ograniczenie bądź wyeliminowanie. Do takich form zatrudnienia należą umowy cywilnoprawne: umowa-zlecenie, umowa o świadczenie usług czy umowa o dzieło. »

Jak wybrać najkorzystniejszy sposób amortyzacji

Aktualizacja: 17.07.2007

Przepisy pozwalają podatnikowi w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o tym, jak amortyzować posiadane środki trwałe. Do wyboru ma on metodę liniową lub degresywną. Może też zastosować stawki indywidualne albo zaliczyć odpis amortyzacyjny do kosztów jednorazowo. »

Kiedy i jak zmienić okres lub stawki amortyzacyjne

Aktualizacja: 16.07.2007

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek okresowej weryfikacji stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych. Wybór konkretnej metody w stosunku do danego składnika aktywów jest uzależniony od oczekiwanego trybu uzyskiwania korzyści ekonomicznych. Wybraną metodę stosuje się konsekwentnie w kolejnych okresach, chyba że wystąpiła zmiana w oczekiwanym trybie uzyskiwania korzyści ekonomicznych z tego składnika aktywów. »

Obowiązki podatnika po utracie prawa do ryczałtu

Aktualizacja: 12.07.2007

Przedsiębiorca, który w trakcie roku podatkowego korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, by następnie stracić prawo do tej formy podatku, powinien z fiskusem rozliczać się dalej na podstawie księgi przychodów i rozchodów. »

Gdzie opodatkować pośrednictwo w świetle przepisów unijnych

Aktualizacja: 12.07.2007

Przepisy unijne określają, że miejsce świadczenia usług przez pośrednika znajduje się w miejscu transakcji podstawowej. Istnieje jednak kilka wyjątków od tak określonego miejsca świadczenia usług pośrednika. »

Samochód od darczyńcy

Aktualizacja: 11.07.2007

Zakup samochodu to nie jedyny sposób na jego posiadanie. Wiele organizacji korzysta z samochodów otrzymanych w formie darowizny. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. »

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych

Aktualizacja: 10.07.2007

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się z fiskusem na podstawie księgi przychodów powinna dodatkowo prowadzić ewidencję środków trwałych, o ile tylko wykorzystuje w działalności maszyny, urządzenia lub wartości niematerialne albo prawne dłużej niż przez rok. »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Zaremba

Trener, facylitator, coach, właściciel firmy szkoleniowej Media Plus. Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie w specjalności Szkolenie i rozwój. Doświadczony trener w zakresie zarządzania ludźmi, obsługi klienta i sprzedaży oraz prowadzenia szkoleń. Jest też twórcą autorskich programów dla studiów podyplomowych uczelni wyższych, oraz autorem gier rozwojowych. Jest członkiem grupy doradczej do spraw CSR przy Ministerstwie Rozwoju. Od lat wykorzystuje metody i techniki facylitacyjne w kontekście rozwoju ludzi i organizacji. Przeszkolona przez ICA-UK, ostatnio specjalizuje się w metodach pracy grupowej Technology of Participation

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK